Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,894 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 22

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Medicinska sestra/tehničar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) Mjesto rada: služba zdravstvene njege u kući Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Sveti Ivan Zelina, za područje Ispostave Sveti Ivan Zelina Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje za medic...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA PEDIJATRIJE. Doktor medicine specijalist pedijatrije - 1 izvršitelja na određeno vrijeme do dobivanja Suglasnosti Ministarstva Mjesto rada: ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Samobor, na adresi Samobor, Ljudevita Gaja 37. Uvjeti: integ...

. cantanteOPERNA SOLISTICA/OPERNI SOLIST GLAVNE ULOGE. Opis posla: Priprema i izvodi dodijeljene pjevačke uloge odnosno pjevačke nastupe u opernom, operetnom, koncertnom i drugom glazbeno-kazališnom programu Kazališta (npr. mjuzikl, glazbeno-dramske predstave za djecu), te u dramskim i baletnim odnosno plesnim predstavama, edukacijskim i prigodnim pro...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadTEHNIČAR/KA - SERVISER/KA NA PODRUČJU ISTRE. O poslu: Zbog povećanja obujma posla tražimo osobu za radno mjesto Tehničar/ka – serviser/ka na području Istre. Opis posla: - instalacija i osiguranje rada automata za igre za zabavu u servisu i na terenu - servisiranje, održavanje, detekcija/uklanjanje kvarova automata - p...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), odredbi Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i p...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH P U L A Tel. 052/380848 e-mail: ured#os-veli-vrh-pu.skole.hr KLASA: 112-10/23-02/19 URBROJ: 2163-7-8-23-02-1 U Puli 9.11.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Opis poslova: - rad na blagajni - kontrola kvalitete i roka proizvoda - slaganje proizvoda u vitrinama i policama - slaganje suhomesnatih plata - pravljenje poklon paketa - ljubazan i kulturan odnos prema kupcima - održavanje čistoće prodavaonice i prostora ispred prodavaonice

. Profesionales de enfermeríaDENTALNI/A ASISTENT/ICA. Dentalni asistent - 2 izvršitelja Uvjet: SSS – dentalni asistent, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad (licenca), poznavanje rada na računalu, 1 godina radnog iskustva u struci. Kandidati su obavezni, uz pisanu prijavu, na natječaj sa životopisom dostavi...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINE RADA I ŠPORTA. Opis poslova: provođenje specijalističkog usavršavanja sukladno Planu i programu specijalizacije. Na temelju članka 28. Satuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/2015), ravnatelj Zavoda za javno ...

. empleado administrativo en el ámbito jurídico-legal/empleada administrativo en el ámbito jurídico-legalADMINISTRATIVNI/A DJELATNIK/CA - AGENT/ICA U CENTRU PODRŠKE PACIJENTIMA. Opis posla: - radu back office-u - primarna odgovornost za komunikaciju s domaćim i stranim pacijentima putem svih komunikacijskih kanala - unos podataka u easybusy program - dogovaranje termina - prezentaciju uslugau koordinaciji s ostatkom tima - administrativni poslovi u Back oficce-u ...

. experto en terapia recreativa/experta en terapia recreativaRADNA TERAPEUTICA / RADNI TERAPEUT. NATJEČAJ za radno mjesto: radna terapeutica / radni terapeut - 1 izvršitelj/ica na polovicu punog radnog vremena, zamjena djelatnice u vremenu od 1. 8. 2023. do 30. 6. 2025. godine, a koja će koristiti pravo sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama. Moguće zapošljavanje umir...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije - pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 1...

. economistaSTRUČNI SURADNIK / SURADNICA ZA JAVNU NABAVU. 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za javnu nabavu, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, a najduže do 18. Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: VSS ekonomskog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, koriš...

. economistaPORTIR/KA - RECEPCIONER/KA. Opis poslova: rad na recepciji – porti. Prijavi za natječaj potrebno je priložiti: - životopis - potvrdu o radnom stažu (HZMO) Dostava dokumentacije: mail: posao#pf-zastita.hr osobno: Savska cesta 41/XI, Zagreb (radnim danom od 9-13 sati)

. técnico de TIC/técnica de TICRADNO MJESTO III. VRSTE – INFORMATIČKI/A REFERENT/ICA / OPERATER/KA. RASPIS NATJEČAJA za izbor na radno mjesto: 1. Radno mjesto III. vrste – informatički referent / operater – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do šest mjeseci u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno uz probni rad od dva mjeseca. Uvjeti: - SSS Opis poslova i zadata...

. profesor de biología en educación secundaria/profesora de biología en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave iz prirode i biologije Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98...

. trabajador de operaciones de movimiento de grandes cargas/trabajadora de operaciones de movimiento de grandes cargasRUKOVATELJ/RUKOVATELJICA MOSNOM DIZALICOM. poslovi manipulacije limovima, poluproizvodima i proizvodima pomoću mosne dizalice u proizvodnji trafokotlova ZAINTERESIRANI KANDIDATI MOGU SE JAVITI: TEL: 040 / 396-553 MOB: 098 1830 293 E-POŠTA: info#primabiro.hr PISANA ZAMOLBA: PRIMABIRO d.o.o., Zrinsko-frankopanska 23, 40000 Čakovec O...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK/CA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), Dječji vrtić „Medveščak“ po odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Medveščak“, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću „Medveščak“ za radno ...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JVP KNIN M/Ž. Javna vatrogasna postrojba Grada Knina na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) članka 51. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zapovjednika JVP...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODITELJ / VODITELJICA GRADILIŠTA - INŽENJER GRAĐEVINE. Opis poslova:samostalno vođenje gradilišta, vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige , obračun i kontrola obračuna podizvođača. Uvjeti: *organizacijske sposobnosti vođenja svih faza izvedbe radova *pouzdanost, kolegijalnost i fleksibilnost u radu s drugima - aktivan rad na ra...

. Barrenderos y afinesRADNI ASISTENT/RADNA ASISTENTICA. Opis poslova: pomoć i podrška u obavljanju životnih obveza, nabavka lijekova, živežnih namirnica i slično, šetnja s članovima, komunikacija s članovima, priprema materijala za održavanje kreativnih radionica žena, djeca, umjetnika. Uređenje i održavanje prostorija za održavanje raznih kultur...

. QuímicosINŽENJER/KA KONTROLE KVALITETE. Opis poslova: Kao inženjer/ka izvrsnosti i kontrole kvalitete, biti ćeš nadležan/na za potpuno funkcioniranje dijela za kvalitetu finalnog proizvoda. Tvoja odgovornost su sve operativne odluke povezane sa kvalitetom. U svojoj novoj ulozi, još ćeš: Definirati kontrolni plan vođenj...

. especialista en seguridad alimentariaPRIPRAVNIK/CA PRVOSTUPNIK/CA SANITARNOG INŽENJERSTVA. Raspisuje se natječaj za zapošljavanje radnika (m/ž) na određeno vrijeme – pripravnički staž, u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva, za sljedeća zanimanja: pripravnik prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva: 1 izvršitelj, Uvjet: VŠS/stručni prvostupnik sanitarnog inženjerstva, Uz prij...

. economistaVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj  87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.i 64/20 i članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Ante Kuzm...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA Put Dr. Ante Starčevića 84 20207 Mlini OIB:96386867324 Tel: 020/486-258; Fax: 020/486-928 E-mail: ured#os-zupa-dubrovacka.skole.hr KLASA: 112-02/23-01/14 URBROJ: 2117-34-23-01 U Župi dubrovačkoj 07.studenog 2023.g. ...

. periodistaNOVINAR/SURADNIK-NOVINARKA/SURADNICA. Opis poslova: - uobičajeni novinarski poslovi - obavljanje novinarskih zadataka u dogovoru s urednikom - prezenterski poslovi Budi naš suradnik u redakciji. Nauči osnove novinarstva i prezentiranja. Nauči vještine koje će ti pomoći u svakodnevnoj komunikaciji. Budi informativac i informiraj!

. cerrajero/cerrajeraRADNIK/RADNICA U PROIZVODNJI OPRUGA. Opis poslova: zaduživanje žice (trake) i njeno postavljanje na stroj, podešavanje i upravljanje strojevima za izradu opruga, praćenje izrade opruga, podešavanje prolaznih peći za stabilizaciju opruga, samokontrola kvalitete proizvoda, vođenje zapisa o kvaliteti proizvoda, te izrada propisanog broja ...

. Profesionales del trabajo socialVIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/ICA - ZA TRETMAN. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 28. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne ...

. auxiliar de cocinaPOMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI. Opis poslova: sukladno Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji Doma Peščenica Uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe o završenom školovanju, potvrde Hrvatskog zavoda za...

. Operadores de máquinas de vapor y calderasDOMAR/ICA/KOTLOVNIČAR/KA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.) i Pravilnika o radu Industrijsko-obrtničke škole Slatina, Industr...

Más ofertas: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 25 · 28 · 35 · 49 · 76 · >>