Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,758 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 40

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Opis posla: medicinska sestra/tehničar u domu za starije osobe.Rad u punom radnom vremenu sukladno Zakonu o radu, 40 sati tjedno. Rad je organiziran u smjenama od 7 do 19 sati i 19 do 7 sati. Dnevni i tjedni odmor je osiguran prema Zakonu o radu. Poslodavac isplaćuje dodatke na plaću sukladno Za...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA. Opis posla: pismena i usmena korespondencija s poslovnimpartnerima (telefon, e-mail), pisanje ponuda i dopisa, zaprimanje i evidencija ulaznih računa, fakturiranje i organiziranje otpreme, nabava uredskog materijala, vođenje blagajne, izrada i evidencija putnih naloga, zaprimanje i slanje p...

. Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosUPISNIČAR/UPISNIČARKA U TIJELIMA SUDBENE VLASTI. OPIS POSLOVA: obavlja poslove vezano uz upisnike koji se vode u sudskoj pisarnici, obavlja radnje oko osnivanja i sređivanja spisa i pismena i dostavlja u referade, vodi potrebne evidencije o spisu i kretanju spisa, evidentira kroz informacijski sustav ...

. Técnicos en ingeniería mecánicaRADNIK/CA NA ODRŽAVANJU. 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme Za radnika/cu na održavanju može biti imenova osoba koja uz opće uvjete ispunjava i slijedeće uvjete: SSS NKV sa 2 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima Pristupnici natječaju prilažu: zamolbu, životo...

. Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAVAČ/PRODAVAČICA U MESNICI. Prodaja mesa, mesnih i drugih proizvoda kupcima Obrada mesa u finalne proizvode Izdavanje računa Poštivanje visokih higijenskih standarda Održavanje mesa, mesnih i drugih proizvoda u ispravnom stanju Zaprimanje robe Održavanje dobrih odnosa s kupcima Izvršavanje naloga poslovođe Čišć...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD CASA PER ANZIANI CITTANOVA 52466 Novigrad, Domovinskih žrtava 14 KLASA: 112-01/24-01/06 URBROJ: 2163-5-11-01/01-24-2 NOVIGRAD, 08.05.2024. Na temelju članka 24.Temeljnog kolektivnog ugovora zaposlenike u j...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesNAMJEŠTENIK/ICA - III. VRSTE. Na temelju članka 166. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23.), uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/24-01/278, URBROJ: 514-08-01-02/05-24-02 od 27. ožujka 2024. godine, Ministarstvo financija, Porezna uprava raspisuje O G L A S ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i čl. 46. Statuta Dječji vrtić Videk, Pavla Beluhana 2b, Brdovec na temelju odluke Upravnog vijeća raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE 4 izvršitelj/ica na neodr...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesDRŽAVNOODVJETNIČKI/A SAVJETNIK/CA. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA Zagreb, Vlaška ulica 116 Broj: A-9/2024-2 Zagreb, 8. svibnja 2024. Sukladno članku 56., članku 160. stavku 1., članku 175. stavku 3. alineja 4. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine ...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaVIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR / PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA. Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije - pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) i Odluke U...

Más ofertas: << · 20 · 30 · 35 · 37 · 38 · < · 40 · > · 43 · 47 · 54 · 69 · 99 · 158 · >>