Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,758 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 39

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Oficinistas generalesZAPISNIČAR/KA U TIJELIMA SUDBENE VLASTI. Na temelju članka 56. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17, 89/19 i 155/23), uz odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:119-03/23...

. Practicantes y asistentes médicosBOLNIČAR/KA U SLUŽBI ZA USLUŽNE DJELATNOSTI. Uvjet: - završena osnovna škola (NSS) Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis. Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. Kandidati koji imaju...

. PsicólogosSTRUČNI SURADNIK/ICA PSIHOLOG. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12.,16/12, 86/12.,126/12.,94/13., 152/14. ,7/17. , 68/18.,98/19, 64/20, 151/22,156/23) , ravnateljica Osnovne škole Koprivnički Bregi donosi ...

. Técnicos en ingeniería mecánicaRADNIK/CA NA ODRŽAVANJU. 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme Za radnika/cu na održavanju može biti imenova osoba koja uz opće uvjete ispunjava i slijedeće uvjete: SSS NKV sa 2 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima Pristupnici natječaju prilažu: zamolbu, životo...

. Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesSTRUČNI RADNIK U SUSTAVU SOCIJALNE ZAŠTITE 3 – RADNI TERAPEUT. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3 – radni terapeut obavlja poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. POTREBNA STRUČNA SPREMA: ZAVRŠEN STRUČNI STUDIJ RADNE TERAPIJE. UZ PRIJAVU DOSTAVITI: ŽIVOTOPIS, DOKAZ O STRUČNOJ SPREMI, UVJERENJE O POLOŽE...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA. Opis posla: pismena i usmena korespondencija s poslovnimpartnerima (telefon, e-mail), pisanje ponuda i dopisa, zaprimanje i evidencija ulaznih računa, fakturiranje i organiziranje otpreme, nabava uredskog materijala, vođenje blagajne, izrada i evidencija putnih naloga, zaprimanje i slanje p...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Opis posla: 1.u suradnji i prema uputama rukovoditelja ili glavne medicinske sestre pruža opću medicinsku njegu svim korisnicima, skrbi o osobnoj higijeni,higijene usne šupljine i izgleda korisnika; 2.prati zdravstveno stanje korisnika; 3.organizira rad njegovateljica; 4.sudjeluje u po...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaVIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR / PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA. Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije - pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) i Odluke U...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Opis posla: medicinska sestra/tehničar u domu za starije osobe.Rad u punom radnom vremenu sukladno Zakonu o radu, 40 sati tjedno. Rad je organiziran u smjenama od 7 do 19 sati i 19 do 7 sati. Dnevni i tjedni odmor je osiguran prema Zakonu o radu. Poslodavac isplaćuje dodatke na plaću sukladno Za...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA. Opis posla: obavlja opću njegu korisnika, brine o njegovom izgledu i higijeni njegove okoline (održavanje osobe higijene, kupanje nepokretnih i teško pokretnih korisnika, šišanje i brijanje korisnika, rezanje noktiju, higijena kreveta, noćnih ormarića, ormara, osobnog rublja i odjeće i obuće...

Más ofertas: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 42 · 46 · 53 · 68 · 98 · 157 · >>