Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,897 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 38

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Tapiceros, colchoneros y afinesTAPETAR/KA. opis posla rad u proizvodnji garnitura, fotelja, stolica, te ostalog pratećeg proizvodnog programa u odjelu tapetarije u jednoj ili dvije smjene, ovisno o obujmu posla uvjeti stručna sprema: SSS poželjno iskustvo rada u tapeciranju ojastučenog namještaja poželjne kvalifikacije izgrađene radne ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivana viteza Trnsk...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Opis poslova:usluživanje kupaca,svakodnevna dopuna asortimana robe,prijem robe,sortiranje,pravilno izlaganje robe,naplaćivanje prodane robe,briga o higijeni prodavaonice,informiranje kupaca o prodajnim akcijama,rad na blagajni. Mjesto rada:Designer Outlet Croatia,Ulica Alfreda Nobela 4.,Sop.

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. nastavnik u srednjoj strukovnoj školi UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: uso#ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr OIB: 82328508097 KLASA: 112-03/21-01/38 URBROJ: 2156-23/UG-01-21-02 Opatija, 12. studenog 2021. god...

. Ingenieros mecánicosNASTAVNIK/NASTAVNICA STRUČNIH PREDMETA STROJARSKE STRUKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18.,98/19. i 64/20.), te članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednj...

. Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines31. CARINIK I. VRSTE - VJEŽBENIK/ICA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. stavka 1. i 2. Uredb...

. Profesionales del trabajo socialSOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA. Opis poslova: pruža informacije o vrsti usluga koje Centar pruža u kontaktima s obiteljima, potencijalnim korisnicima i centrima za socijalnu skrb prikuplja dokumentaciju, priprema Komisiju za prijem i otpust korisnika vodi zapisnike o sastancima Komisije za prijem i otpust korisnika ...

. Educadores para necesidades especialesLOGOPED/INJA. Logoped radno mjesto I. vrste zvanja radni odnos zasniva se na određeno puno radno vrijeme, završen diplomski sveučilišni studij logopedije, položen stručni ispit.Sidro hrvatsko državljanstvo, ne postojanje zapreka iz članka 213. stavka 1.1 Zakona o socijalnoj skrbi. Uz prijavu na natječa...

. Profesionales de enfermeríaPRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA. Na temelju članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. prvostupnik/ca sestrins...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Na temelju članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 2. prvostupnik/ca medicins...

. Técnicos agropecuariosRADNIK/CA U HORTIKULTURI (VRTLAR/ICA). -rad na otvorenom -njeguje i održava hortikulturne površine -priprema gredice za sadnju bilja, sadi i njeguje bilje, vodi brigu o revitalizaciji i održavanju gredica s biljem, parkovnih i travnatih površina te oštećenog bilja -rukuje sa sredstvima rada na održavanju i oblikovanju zeleni...

. Ingenieros electricistasNASTAVNIK/NASTAVNICA ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) Srednja škola Glina, Glina raspisuje N A T J E Č A J za popunjavanje radnog mjesta ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12, 16/12 i 86/12., 126/12. , 94/13. , 152/14. , 7/17. , 68/18., 98/19.i 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu te člancima 6. i 7. Pravilnika o p...

. Agentes de comprasKOMERCIJALNI/A REFERENT/ICA. Opis posla: - izrada ponuda - zaprimanje narudžbi kupaca, unos otpremnica, naručivanje robe - organizacija i operativno vođenje poslova veleprodaje, organiziranje transporta - ostali administrativni poslovi Potrebno je poznavanje elektrotehničke robe i materijala

. Electrotécnicos26. CARINIK/CARINICA III. VRSTE - VJEŽBENIK/VJEŽBENICA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. stavka 1. i 2. Uredb...

. EconomistasRAČUNOVOĐA/TKINJA. Traži se djelatnik za rad u računovodstvenom uredu. Opis poslova: - knjiženje ulaznih i izlaznih račun - knjiženje izvoda - obračun PDV-a - obračun plaće i doprinosa - usklađenja - korespondencija sa klijentima   Napomena: moguće zapošljavanja djelatnika bez iskustva na nevednim pos...

. Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER / MONTERKA. Na temelju članka 29. Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju /potpuni tekst/ sa sjedištem u Karlovcu, Gažanski trg 8, direktor društva Katarina Malenica, mag.oec. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zaposlenje na određeno vrijeme u Vodovod i kanalizacija d.o.o....

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR. NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme - zamjena za radno mjesto: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 1 izvršitelj za rad u Domu (lokacija KRK). Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara (s time izjednačeno SSS medicinska sestra) ili zav...

. Agentes inmobiliariosAGENT / AGENTICA ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINAMA. Opis poslova: posredovanje pri prodaji ili kupnji nekretnina te pružanje ostalih usluga vezanih uz poslovanje nekretninama. Potrebno je znanje jednog stranog jezika (engleskog, njemačkog ili talijanskog). Poželjno je iskustvo u prodaji i položen ispit za agenta za posredovanje nekretninama ali...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) Bolnica raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. NA NEODREĐENO VRIJEME a) Prvostupnik fizioterapije ………………………………………………………..2 izvršitelja uz probni rad od 3 mjeseca ...

. Profesionales de enfermeríaPRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA. Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) Bolnica raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. NA NEODREĐENO VRIJEME a) Prvostupnik fizioterapije ………………………………………………………..2 izvršitelja uz probni rad od 3 mjeseca ...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), članaka 6.-8. Pravilnika o radu, članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zap...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRO SEVERIN. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivana viteza Trnsk...

. Ingenieros electricistasNASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH SADRŽAJA ZA POSLOVE NASTAVNIKA ELEKTROTEHNIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), članaka 6.-8. Pravilnika o radu, članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zap...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. - sortira zaprimljenu robu i razmješta u skladište i na police prodavaonice, - lijepi etikete za cijene i slaže robu na police, - poslužuje potrošače robama preko pulta (sir, salama, kruh, kolači) - prati kretanja potrošača po prodajnom prostoru i daje potrebna objašnjenja o rasporedu robe, cij...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. - sortira zaprimljenu robu i razmješta u skladište i na police prodavaonice, - lijepi etikete za cijene i slaže robu na police, - poslužuje potrošače robama preko pulta (sir, salama, kruh, kolači) - prati kretanja potrošača po prodajnom prostoru i daje potrebna objašnjenja o rasporedu robe, cij...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. - sortira zaprimljenu robu i razmješta u skladište i na police prodavaonice, - lijepi etikete za cijene i slaže robu na police, - poslužuje potrošače robama preko pulta (sir, salama, kruh, kolači) - prati kretanja potrošača po prodajnom prostoru i daje potrebna objašnjenja o rasporedu robe, cij...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE. Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 126/12., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/19., 64/20. ), Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnik...

. Profesionales de enfermeríaDENTALNI ASISTENT / MEDICINSKA SESTRA (M/Ž). DOSTAVLJA SE: zamolba, životopis, svjedodžba, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate u obvezi, domovnica, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mj. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA LATINSKOG JEZIKA. PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI VARAŽDIN FRANA SUPILA 22 raspisuje NATJEČAJ za  radno mjesto nastavnik/ica LATINSKOG JEZIKA –1 izvršitelj/ica (m/ž), VSS, prof. LATINSKOG JEZIKA/magistar-ra, nepuno radno vrijeme, određeno vrijeme do 30.6.2022.    UVJETI:  kandidati/kinje koji/e se pr...

Más ofertas: << · 19 · 28 · 33 · 35 · 36 · < · 38 · > · 41 · 45 · 52 · 67 · >>