Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,633 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 38

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. chapistaLIMAR/LIMARICA. Opis poslova: radovi na izradi pozicija i montaži krovne limarije i ventilacije. Poslovi se odvijaju u radioni Koprivnička 2, Varaždin uz montažu na terenu (Varaždinska županija) uz osiguran prijevoz. Radno vrijeme od 7-15 sati. Više o poslodavcu na: http://meteor-proizvodnja.com/ Mo...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19,57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“, Uz pjacu 17, 2142 0 Bol, objavljuje NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKO...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK / NASTAVNICA FRANCUSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), te članka 2. stavka 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u II...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 24. – 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 69 . Statuta Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Farkaševac, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 238/08-01-20-1 od 7. prosinca 2020. godine i Odluke Upravnog...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 50. statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ (KLASA: 601-05/21-01/14, URBROJ: 2144/05-54-86-02-21-4 od 04. studenog 2021.g. te njegovih I. izmjena i dopuna Stat...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA FIZIKE. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSVEUČILIŠNI/A STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA ZA RAD U PATRONAŽNOJ DJELATNOSTI. KLASA: 100-01/23-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-23-13 Pula, 02.11.2023. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 10. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA ZA RAD U PATRONAŽNOJ DJELATNOSTI 10.1. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. OSNOVNA ŠKOLA MATO LOVRAK, M. BENKOVIĆA 39, NOVA GRADIŠKA , raspisuje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Mato Lovrak, Nova Gradiška i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja Osnovne škole Mat...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK / NASTAVNICA MAKEDONSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU C. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave iz makedonskog jezika Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 3. Pra...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaNASTAVNIK/CA MEDICINSKA SESTRA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7...

. auxiliar de laboratorio de análisis clínicosZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI/A TEHNIČAR/KA - PRIPRAVNIK/CA. Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis, Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja (Elekt...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. N A T J E Č A J za obavljanje poslova na radnom mjestu Odgojitelj/ica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme - 3 izvršitelja/ice ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 31. Statuta Dječjeg vrtića  Ciciban i Odluke Upravnog vijeća od 03. studeni 2023. KLASA : 601-05/22 -01/ 18 UR BROJ: 2103-01-17-23-02 Upravno vijeće, ras...

. profesor de literatura en educación secundaria/profesora de literatura en educación secundariaNASTAVNIK/NASTAVNICA HRVATSKOG JEZIKA. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave hrvatskog jezika Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKA (dalje u te...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osij...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE – 1 IZVRŠITELJ/ICA Na temelju odredbi članka 26. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaPRIMALJA ASISTENTICA - PRIPRAVNIK (M/Ž). Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis, Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja (Elekt...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA KEMIJE. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaNASTAVNIK/CA ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG DJETETA I ADOLESCENTA. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7...

. economistaVODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA. OPIS POSLA: upravljanje projektima na programu Obrane. Upravljanje projektima obuhvaća i komercijalnu i tehničku stranu projekta. ODGOVORNOSTI: Izrada i ažuriranje projektnog plana Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima na projektu Upravljanje projektnim timom Up...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaNASTAVNIK/CA RADIOLOGIJA. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaNASTAVNIK/CA ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaNASTAVNIK/CA RAČUNALSTVA. Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospić i članka 4., 6., 7...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 6. studenoga 2023...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK / NASTAVNICA MATEMATIKE, FIZIKE I ELEKTRONIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Zvonimira Franka, Kutina i članaka 7. i 8. Pravilnika o po...

. Técnicos en ingeniería mecánicaSTROJARSKI/A TEHNIČAR/KA U FARMACEUTSKOJ PROIZVODNJI. Mjesto rada: Črnomerec. Poslodavac nudi: naknada za prijevoz naknada za topli obrok (kojeg možeš konzumirati u restoranu za zaposlenike s pristupačnim cijenama) regres za godišnji odmor Opis posla: priprema radnog prostora, strojeva, uređaja i pomagala za pr...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13,98/19,57/22,101/23), i Odluke Školskog odbora Osnovne škola Jasenovac, Osnovna škola Jasenovac objavljuje N A T ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vjeverica objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa NAZIV RADNOG MJESTA: ODGOJITELJ/ICA BROJ IZVRŠITELJA: Jedan (1) VRSTA ...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/ MEDICISNSKI TEHNIČAR. Opis poslova: asistiranje doktoru dentalne medicine, briga o čistoči i higijeni ordinacije i instrumenata, priprema instrumenata i materijala za rad. Nudimo: radi se 5 dana u tjednu (svaka nedjelja i ponedjeljak su slobodni) rad sa najnovijom tehnologijom i materijalima t...

Más ofertas: << · 19 · 28 · 33 · 35 · 36 · < · 38 · > · 40 · 43 · 48 · 59 · 80 · >>