Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,713 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 42

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Maestros de enseñanza primariaPROFESOR/PROFESORICA MATEMATIKE I INFORMATIKE. Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 85. Statuta Glazbene škole Požega i čl. 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Požega ravnatelj Glazbene škole Požega raspisuje NATJEČAJ Za postojeća radna mjesta 1 prof. mat...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometno...

. FarmacéuticosMAGISTRA FARMACIJE M/Ž. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 127/2017) i suglasnosti Ministarsta zdravstva Klasa: 100-01/21-02/40, URBROJ: 534-03-1-1/6-21-03, Zdravstvena ustanova ljekarna Dubrovnik raspisuje NATJEČAJ Za magistra farmacije za r...

. EconomistasVODITELJ/ICA EDUKACIJE. Opis poslova-odgovornosti i zadaci: prikupljanje potreba za edukacijama i treninzima zaposlenika u suradnji s menadžmentom kreiranje plana edukacija u skladu sa strateškim ciljevima kompanije organizacija i logistika provedbe planiranih edukacija i treninga detaljna administracija i...

. PsicólogosSPECIJALIST/ICA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA. Opis poslova - odgovornosti i zadaci: koordinacija regrutacijskog i selekcijskog postupka proces onboardinga sudjelovanje u razvoju interne platforme za edukaciju, razvoj i onboarding zaposlenika sudjelovanje u izradi opisa poslova, procesu sistematizacije, definiranju modela...

. Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTRUČNI RADNIK/ICA - SOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.128/2019, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br.61/2018 i članka 36. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Osijek, ravnatelj raspisuje ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes2. SAMOSTALNI/A REFERENT/ICA ZA JAVNU NABAVU-PRAVNIK/CA U SLUŽBI ZA NABAVU. Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta: 2. Samostalni referent za javnu nabavu-pravnik u Službi za nabavu……….. 1 izvršitelj Uvjeti pod rednim br. 2.: •VSS, diplomirani pravnik, najmanje 2 godine radn...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta ,,Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski  posrednici  kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV." temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

. EconomistasTERENSKI ANKETAR / ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Radošića i okolice. Anketari dobiju zadanu adresu (ili više njih) te odlaze po kućanstvima dok se ankete ne realiziraju. Prijaviti se možete na link Ips...

. Agentes de comprasTERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Lopuda. Anketari dobiju zadanu adresu (ili više njih) te odlaze po kućanstvima dok se ankete ne realiziraju. Prijaviti se možete na link Ipsos Online Panel -...

. Oficinistas generalesTERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Gračaca Anketari dobiju zadanu adresu (ili više njih) te odlaze po kućanstvima dok se ankete ne realiziraju. Prijaviti se možete na link Ipsos Online Panel - ...

. Oficinistas generalesTERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Biograda na Moru. Anketari dobiju zadanu adresu (ili više njih) te odlaze po kućanstvima dok se ankete ne realiziraju. Prijaviti se možete na link Ipsos ...

. EconomistasTERENSKI ANKETAR / ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Trogira i okolice. Anketari dobiju zadanu adresu (ili više njih) te odlaze po kućanstvima dok se ankete ne realiziraju. Prijaviti se možete na link Ipsos ...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠTAR/KA - RADNIK/CA U SKLADIŠTU KEMIKALIJA. Opis posla: - zaprimanje i izdavanje robe, skladištenje robe, provjera propisnosti obilježavanja robe - osnovno radno sredstvo - el . viličar - slaganje robe unutar skladišta poštujući robno susjedstvo proizvoda - otprema robe sa skladišta - slaganje, odnosno, priprema robe po otpremnici - ukr...

. Tenedores de librosTERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Komaja. Anketari dobiju zadanu adresu (ili više njih) te odlaze po kućanstvima dok se ankete ne realiziraju. Prijaviti se možete na link Ipsos Online Panel -...

. Oficinistas generalesTERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Privlake. Anketari dobiju zadanu adresu (ili više njih) te odlaze po kućanstvima dok se ankete ne realiziraju. Prijaviti se možete na link Ipsos Online ...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/ICA. Mjesto rada: Jankomir, Sesvete Opis posla: •Usluživanje kupaca •Provjeravanje isteka rokova robe •Održavanje prostora •Prikupljanje artikala i slaganje na palete •Rad na blagajni Očekivanja: •SSS •Iskustvo u sličnim poslovima je poželjno •Odgovornost u radu •Spremnost na timski rad •Usmjer...

. Conductores de vehículos y máquinas de tracción animalPOMOĆNI SKLADIŠNI RADNIK /RADNICA. čišćenje i održavanje prostora skladišta prijevoz praznih paleta i otpada na predviđena mjesta odlaganje kartonske, drvene i plastične ambalaže u kontejner za određenu vrstu ambalaže preslagivanje roll kontejnera u skladištu Molim objavu za područje Zagreba, Samobora i Zaprešića...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK MATEMATIKE U STRUCI - 20 SATI NASTAVE TJEDNO NA ODREĐENO VRIJEME. Nastavnik matematike u struci – 20 sati nastave tjedno na određeno vrijeme Uvjeti: Ad. 1. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i posebni uvjeti sukladno školskom Pravilniku o radu i školskom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, SSS četverogodišnjeg trajanja...

. CocinerosKUHAR / KUHARICA U RESTORANU BRZE PREHRANE MEDONJA GRILL. Tražimo samostalnog/u kuhara/icu za rad u objektu brze prehrane "Medonja Grill" u sklopu shopping centra Lumini. Opis poslova: priprema namirnica, tradicionalnih domaćih jela i jela brze prehrane u skladu sa normativima, te ostali poslovi u kuhinji.   Završeni smjer obrazovanja nije važa...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA ENGLEKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 8. Pravilnika o radu OŠ Ivana Granđe, ravnateljica OŠ Ivana Granđe, raspisuje NATJEČ...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorSURADNIČKO ZVANJE I NA RADNO MJESTO ASISTENTA/ICE U SKLOPU HRZZ "PROJEKTA RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI“ (DOK. Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E Č A J za izbor 2.u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u sklopu HRZZ "Projekta razvoja karijera mladih istra...

. Barrenderos y afinesRADNICA NA POSLOVIMA POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu: Nikad nije kasno, a u okviru poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II RADNO MJESTO: Radnica na poslovima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju OPIS PO...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. 1. ODGOJITELJ/ICA jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) u Dječjem vrtiću Cvrčak Virovitica UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilniku o vrsti stručn...

. ArquitectosARHITEKT/ICA - PROJEKTANT/ICA SURADNIK/CA. Opis posla: - razrada projektne dokumentacije (idejnih rješenja, idejnih, glavnih i/ili izvedbenih projekata) prema uputama i uz nadzor projektanta voditelja i/ili samostalnog projektanta - snimanje postojećeg stanja i izrada snimaka postojećeg stanja uz nadzor projektanta voditelja i/ili sa...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorPOSLIJEDOKTORAND/ICA IZ PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI ZNANSTVENO POLJE MATEMATIKA. Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.) Svi kandidati na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br...

. Ingenieros industriales y de producciónVODITELJ/ICA DRVNE TEHNOLOGIJE. NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto VODITELJ DRVNE TEHNOLOGIJE, u CENTRU KOMPETENCIJA D.O.O. ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, na određeno vrijeme Svi kandidati moraju ispunjavati op...

. Técnicos en ingeniería mecánicaDOMAR/KA. Opis posla: tehničko održavanje zgrade. Ugovor o radu sklapa se sukladno članku 107. stavak 11. alineja 1 i članku 114. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na razdoblje do 60 dana bez provođenja natječaja. Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni s...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Opis posla: poslovi održavanja čistoće u domu za starije i nemoćne osobe u istočnom dijelu grada. U obzir dolaze osobe sa iskustvom i okretnošću. Radno vrijeme: Pon-pet 6 sati, jedan tjedan ujutro, drugi popodne. Jedna subota ili jedna nedjelja po 10 sati. Ukupno 40 sati. Uvjeti: Obroci...

. Ingenieros industriales y de producciónVODITELJ/ICA ODJELA TEHNOLOGIJA. NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto VODITELJ ODJELA TEHNOLOGIJA, u CENTRU KOMPETENCIJA D.O.O. ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, na određeno vrijeme Svi kandidati moraju ispunjavati op...

Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 39 · 40 · < · 42 · > · 45 · 48 · 54 · 66 · >>