Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,918 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 48

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. responsable de informaciónSTRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA RAZVOJNE PROJEKTE. Centar za pomoć u kući Međimurske županije dana 23.10.2023. raspisuje: NATJEČAJ za radno mjesto, za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za stručnog/stručnu suradnika/icu za razvojne projekte - 1 osoba OPIS POSLOVA: Priprema za i sudjelovanje na transnacionalnim i nacio...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA BOŠNJACI OSNOVNA ŠKOLA fra BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA KLASA: 112-04/23-01/5 URBROJ: 2196-65-01-23-1 Bošnjaci, 18. listopada 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona...

. vendedor de lotería/vendedora de loteríaPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Pružanje informacija igračima o igrama Hrvatske Lutrije d.o.o. i kontinuirano usvajanje znanja o novim proizvodima Hrvatske Lutrije d.o.o. Primanje uplate za sve igre i isplata dobitaka. Odgovornost za vađenje i sortiranje novaca iz aparata (automata za igre na sreću i samoposlužnih terminala), popi...

. Empacadores manualesRADNIK U CHARTER FIRMI NA ODRŽAVANJU PLOVILA. Opremanje brodova, održavanje i primopredaja brodova, sitni popravci na brodovima, check-in, check-out itd. Poželjno: radno iskustvo u sektoru brodski mehaničar ili električar, dozvola za voditelja brodice B kategorije, znanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački). Radno iskustvo je p...

. bibliotecario/bibliotecariaDIPLOMIRANI/A KNJIŽNIČAR/KA. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar u Knjižnici na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj. Uvjeti: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – st...

. Especialistas en métodos pedagógicosODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) odredaba Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i način...

. Educadores para necesidades especialesLOGOPED/INJA. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1. Logoped – na određeno puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja (m/ž) Uvjeti: diplomski sveučilišni studij logopedije (s tim i...

. Peones de la construcción de edificiosPOMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA. Opis posla: vrši sve vrste iskopa u zemlji, te razastiranje, planiranje i nabijanje zemlje • spravlja ručno i strojno mortove, sudjeluje u svim vrstama zidanja i žbukanja, pomaže u ostalim zidarskim radovima kao što su izrada različitih konstrukcija za strop, ugrađivanje prozora i vrata,...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA FIZIKE. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC Ivana pl. Zajca 24, 40 000 Čakovec KLASA: 112-02/23-01/13 URBROJ: 2109-94-23-1 Čakovec, 23.10.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10...

. técnico de TIC/técnica de TICPRODAVAČ/PRODAVAČICA BOJA I LAKOVA U PRODAVAONICI NA MALO. Ako ste komunikativna, ljubazna, točna i okretna osoba željna učenja i stjecanja novih vještina u prodaji, javite nam se i postanite dio našeg prodajnog tima u prodavaonici boja i lakova. Odgovornosti: - kontinuirano učenje o proizvodima za unutarnje i vanjsko uređenje i vozila - pomoć ...

. Barrenderos y afinesGERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA. Opis poslova: Pružanje podrške i potpore starijima i nemoćnima što obuhvaća: Dostavu namirnica i lijekova Priprema obroka Nošenje drva za ogrjev Pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora krajnjih korisnika Pomoć pri oblačenju i svlačenju Ostali kućanski poslovi po po...

. Profesionales del trabajo socialSTRUČNI/A SAVJETNIK/ICA ZA SKRB. KLASA: 112-01/23-03/2334 URBROJ: 511-08-14-23-3 Pula, 18. listopada 2023. godine Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), članka...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 17. i 19. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin, Općina Medulin objavljuje : OGLAS ZA RADNO MJESTO NA...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Što očekujemo: izraženu komunikativnost i razvijene prodajne vještine spremnost na timski rad upornost u radu i odanost poslodavcu SSS Što nudimo: stimulativno radno okruženje zanimljive radne zadatke redovita primanja, plaćene troškove prijevoza i sve dodatke...

. físico/físicaVODITELJ/ICA ODJELA - RADNO MJESTO 37. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Sektor za pravne, informatičke i opće poslove, Služba za pravne i opće poslove, Odjel biblioteka, za radno mjesto (37) • voditelj Odjela – 1 izvršitelj/ica; Stručni uvjeti: • završen preddiplomski i diplomski sveuči...

. economistaVIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA U SLUŽBI ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA. Na temelju Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klasa: 007-03/23-15/2, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 25. travnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/8, Urbroj: 117-15-23-9 od dana 19. srpnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/7, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 29. rujna 2023. i suglasnosti ...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI/A RADNIK/CA. Tražimo 50 radnika koji će obavljati poslove radnih mjesta: • KOMUNALNI RADNIK • KOMUNALNI RADNIK – PERAČ ULICA • KOMUNALNI RADNIK – ČISTAČ ULICA Što nudimo? •ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca •za radno mje...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. 151/22.), te članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postu...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJICA/NJEGOVATELJ. Opis poslova:sveobuhvatni poslovi njegovateljice u skrbi i njezi oko starijih. Obiteljski dom za starije do 20 korisinika. Smjenski rad tjedan ujutro, tjedan popodne ili po dogovoru tj., dan/dan, nema noćnih smjena, obroci. Primanja od 860 eura.

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes1) STRUČNI/A SAVJETNIK/CA (RED.BR.SIST. 42) U ODSJEKU ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa u PODRUČNOJ SLUŽBI U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 1) stručni savjetnik (red.br.sist. 42) u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž....

. economistaRUKOVODITELJ/ICA. 2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU 2.1. rukovoditelj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomsk...

. economistaVODITELJ/ICA KLJUČNIH KUPACA. OPIS POSLOVA: Razvoj poslovanja s postojećim ključnim kupcima u retail i/ili HoReCa kanalu u skladu s prodajnom strategijom tvrtke Širenje baze kupaca kroz pronalazak i akviziciju novih kupaca u retail i/ili HoReCa kanalu End-to-end vođenje prodajnih, kao i ostalih procesa vez...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/22-02-103, URBROJ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/22-02-103, URBROJ...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaNASTAVNIK / NASTAVNICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.), te članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, GRADITELJ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTRUČNI/A SAVJETNIK/ICA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE. KLASA: 112-01/23-03/2334 URBROJ: 511-08-14-23-3 Pula, 18. listopada 2023. godine Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), članka...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJICA/NJEGOVATELJ. -završeno osnovnoškolsko obrazovanje i završen tečaj za njegu -poželjno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima njege -poželjne komunikacijske i organizacijske vještine -prednost će imati osobe sa radnim iskustvom u domu umirovljenika

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.,151/22 u daljnjem tekstu: Zakon) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postup...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ / ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čira-čara“, Varaždin, Anina 27, temeljem članka 26.stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 98/19, 94/13, 107/07, 10/97, 57/22, 101/23) raspisuje N A T J E Č A J za popunu upražnjenih radnih mjesta – odgojiteljica / odgojitelj djec...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadSKLADIŠTAR/KA. Skladišni poslovi za repromaterijal strojarske i elektro proizvodnje, strojarskih i elektro radove i slično. Poželjno  znanje engleskog jezika, rukovanje viličarom kao i rad u programu Pantheon. Uz zamolbu dostaviti i životopis, kopiju diplome, kopiju domovnice i rodnog lista, a po mog...

Más ofertas: << · 24 · 36 · 42 · 45 · 46 · < · 48 · > · 50 · 53 · 58 · 68 · 89 · >>