Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,507 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 41

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci KLASA: 602-03/21-01/01 URBROJ: 2188-48-21-655 U Vinkovcima, 2. studeni 2021.g. Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08,...

. Reparadores de bicicletas y afinesDJELATNIK/ICA U SERVISU VILIČARA. Uvjeti - u obzir dolaze zanimanja: automehaničar, autoelektričar, mehatroničar, elektroničar - poželjno iskustvo u struci te poznavanje mehanike i elektronike - aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu - poznavanje rada na računalu (Microsoft aplikacije), dijagn...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/ PRODAVAČICA. Opis posla: Izlaganje robe, kontrola kvalitete i roka trajanja robe, rad na blagajni, rad na salamoreznici. Brzo, točno i uredno izvršavanje zadanih poslova, izražena ljubaznost u odnosu prema kupcima. U obzir dolaze osobe sa završenom srednjom školom.

. EconomistasVIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA EKONOMSKE STRUKE. 1.Viši stručni savjetnik ekonomske struke 1 izvršitelj Uvjeti: VSS diplomski studij ekonomski, poznavanje rada na računalu. Potrebno radno iskustvo 1 godina. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se...

. Ingenieros mecánicosNASTAVNIK/ICA U ZNANSTVENO - NASTAVNO ZVANJE DOCENTA, ZA ZNANSTVENO PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJE STROJARSTVO. Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje N A T J E Č A J Za izbor: 3. jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo i odgovarajuće radno mjesto na Katedri za elemente stroj...

. Físicos y astrónomosASISTENT / ASISTENTICA DOKTORAND NA CENTRU IZVRSNOSTI ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU-INTEGRACIJA MEDITERANSKE REGIJE-STIM-REI NA SVEUČILIŠTU U SPLITU. Asistent/doktorand (1 izvršitelj/ica) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM-REI (istraživanje, inovacija i edukacija) na Sveučilištu u Splitu, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do kraja provedbe projekta (do 15.10.2022.) Uvjeti:...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Radni odnos zasniva se u sklopu projekta "U vlastitom dnevnom boravku" (UP.02.2.2.15.0018) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). Poslovi: medicinska sestra obvalja poslove medicinske usluge i skrbi korisnicima usluge oragniziranog stanovanja (stambena zajednica za...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA POVIJESTI. - nastavnika povijesti za 12 nastavnih sati tjedno, na neodređenovrijeme Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN ...

. Empleados de contabilidad y cálculo de costosRAČUNOVODSTVENI/A REFERENT/ICA - FINANCIJSKI/A KNJIGOVOĐA/TKINJA. 1.Računovodstveni referent – financijski knjigovođa 1 izvršitelj Uvjeti: SSS i poznavanje rada na osobnom računalu Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radn...

. Representantes comercialesPRODAJNI PREDSTAVNIK/PRODAJNA PREDSTAVNICA ZA PRODAJU ZA KORPORATIVNE USLUGE RENT A CARA. Traži se prodajni predstavnik za prodaju korporativne usluge rent a cara u podružnici Atlantix Unlimited u Bjelovaru. Od kandidata se očekuje: - posjedovanje prodajne snage i samomotiviranosti za postizanje ciljeva - prodajne i komunikacijske sposobnosti - vrlo dobro poznavanje engleskog je...

. Músicos, cantantes y compositoresNASTAVNIK/CA TRUBE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11., 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenom učilištu Elly Bašić, Glazbeno učilište...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA PRIRODE/BIOLOGIJE. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE, ORAŠAC 20235 ZATON DUBROVNIK Lujaci 2 OIB: 24938051422 KLASA: 602-02/21-01/272 URBROJ: 2117/01-22/01-21-01 U Orašcu 27. listopada 2021.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i o...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR. 1.Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj Uvjeti: SSS, završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalan rad Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz svak...

. Especialistas en métodos pedagógicosODGOJITELJ/ICA U DJEČJEM DOMU. Njega i odgoj korisnika na smještaju u dobi do 3 godine života. Njega za korisnike smještaja u dobi od 1 do 3 godine uključuje: njegu lica i tijela, zuba, previjanje pelena, presvlačenje, higijenu nakon hranjenja nesamostalne djece i pomoć pri obavljanju fizioloških potreba djeteta. Odgoj...

. Profesionales de enfermeríaZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna 26. listopada 2021. godine objavljuje JAVN I NATJEČAJ ZA PRI...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesODVJETNIČKI/A VJEŽBENIK/CA. Opis posla: poslovi odvjetničkog vježbenika (sastavljanje podnesaka, zastupanje na ročištima, korespondencija sa strankama). Traži se odvjetnički vježbenik bez položenog pravosudnog ispita. Nužno izvrsno znanje engleskog jezika. Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

. Profesores de enseñanza secundariaREHABILITATOR/REHABILITATORICA. Na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20 ), Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/2...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA. - nastavnika engleskog jezika za 5 nastavnih sati sati tjedno, na određeno vrijeme do 31.kolovoza 2021. godine Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u o...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA. - nastavnika hrvatskog jezika za 15 nastavanih sati tjedno; na određeno vrijeme, do povratka nastavnika/ce s rodiljnog: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane članka 105. i 106. Zakona o o...

. EconomistasRAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA. Računovođa (m/ž) – za rad u računovodstvu  (ured na lokaciji Jastrebarsko) OPIS POSLOVA Knjiženje svih ulaznih i izlaznih računa Knjiženja vezana uz dugotrajnu imovinu Knjiženje svih ostalih poslovnih dokumenata Izrada odobrenja, kompenzacija Usklađivanje i kontrola salda konta kupaca...

. EconomistasRUKOVODITELJ/ICA ODJELA CENTAR ZA POSJETITELJE MEDVEDGRAD. Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Medvednica, na temelju članka 134. stavka 1. točke 7. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 7. Statuta Javne ustanove Park prirode Medvednica i prethodne suglasnosti Ministarstva gospo...

. Especialistas en métodos pedagógicosSTRUČNI/A SURADNIK/CA REHABILITATOR/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,, 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 8 .Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošlj...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ICA ETIKE I KULTURE. - nastavnika etike i kulture za 2 nastavna sata tjedno, na neodređeno vrijeme Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ško...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE, ORAŠAC 20235 ZATON DUBROVNIK Lujaci 2 OIB: 24938051422 KLASA: 602-02/21-01/272 URBROJ: 2117/01-22/01-21-01 U Orašcu 27. listopada 2021.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i o...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJE OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA Školska ulica 2, 40 322 Orehovica Tel/fax: 040 635 020 KLASA:112-01/21-01 URBROJ: 2109-38-01-21- Orehovica, 28. listopada 2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Nar...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE, ORAŠAC 20235 ZATON DUBROVNIK Lujaci 2 OIB: 24938051422 KLASA: 602-02/21-01/272 URBROJ: 2117/01-22/01-21-01 U Orašcu 27. listopada 2021.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i o...

. Audiólogos y logopedasRADNI/A INSTRUKTOR/ICA. Radni odnos zasniva se u sklopu projekta "U vlastitom dnevnom boravku" (UP.02.2.2.15.0018) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF). Poslovi: radni instruktor obvalja redovite poslove u sklopu usluge organiziranog stanovanja (organizirano stanovanje pruža podršku korisnicima n...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA INFORMATIKE. REPUBLIKA HRVATSKA GRAD DUBROVNIK OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MASLE, ORAŠAC 20235 ZATON DUBROVNIK Lujaci 2 OIB: 24938051422 KLASA: 602-02/21-01/272 URBROJ: 2117/01-22/01-21-01 U Orašcu 27. listopada 2021.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i o...

. Especialistas en políticas de administraciónVODITELJ/ICA ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE. Pročelnik Upravnog odjela za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novigrada-Cittanova na temelju članaka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11., 4/1...

. Ingenieros electricistasSERVISER/SERVISERKA BRODSKE AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE. Opis poslova: Servis i održavanje brodskih elektronskih i automatskih sustava. napomene: dobro poznavanje engleskog jezika i pisma poznavanje rada na računalu spremnost na kratkotrajna putovanja izvan RH

Más ofertas: << · 21 · 31 · 36 · 38 · 39 · < · 41 · > · 43 · 46 · 51 · 62 · >>