Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,918 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 47

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZAČ AUTOBUSA/VOZAČICA AUTOBUSA. Prijevoz putnika u domaćem (županijski i međužupanijski, prijevoz učenika i radnika, povremeni prijevoz) i međunarodnom cestovnom prijevozu Rad po zakonskim odredbama Briga o sigurnom prijevozu putnika Izdavanje voznih karata i briga o vozilu

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZAČ/ VOZAČICA AUTOBUSA. Prijevoz putnika u domaćem (županijski i međužupanijski, prijevoz učenika i radnika, povremeni prijevoz) i međunarodnom cestovnom prijevozu Rad po zakonskim odredbama Briga o sigurnom prijevozu putnika Izdavanje voznih karata i briga o vozilu

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZAČ AUTOBUSA/VOZAČICA AUTOBUSA. Opis poslova: Prijevoz putnika u domaćem (županijski i međužupanijski, prijevoz učenika i radnika, povremeni prijevoz) i međunarodnom cestovnom prijevozu Rad po zakonskim odredbama Briga o sigurnom prijevozu putnika Izdavanje voznih karata i briga o vozilu Mogućnost zaposlenja na neo...

. auxiliar de laboratorio de análisis clínicosPRVOSTUPNIK/ICA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - PRIPRAVNIK. Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i odobrenog Plana prijema pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini Ministarstva zdravstva, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos radi ...

. FisioterapeutasFIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR - PRIPRAVNIK (M/Ž). Na temelju članka 34. Statuta Doma zdravlja Korčula i odobrenog Plana prijema pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini Ministarstva zdravstva, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos radi ...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZA POTREBE RADA U KBC-U OSIJEK. Na temelju čl. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEČAJ Za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2/ medicinska sestra/ tehničar za zdravstvenu njegu za potrebe rada u KBC Osijek- 20 izvršitelja ...

. experto en terapia recreativa/experta en terapia recreativaPRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23), članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac i Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 202...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJ/ICA. N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO 1. NJEGOVATELJ/ICA - 3 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od jednog mjeseca UVJETI: •Završena osnovna škola i tečaj za njegovatelje/ice •Posebna zdravstvena sposobnost •Poznavanje rada na računalu •Da ne postoji zaprek...

. técnico en farmacia/técnica en farmacia4. FARMACEUTSKI TEHNIČAR / TEHNIČARKA ZA POTREBE BOLNIČKE LJEKARNE. „Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME; ZAMJENA ZA PRIVREMENO ODSUTNE RADNIKE 4. farmaceutski tehničar za potrebe Bolničke ljekarne ...

. cuidador infantil/cuidadora infantilDJELATNIK/ICA ZA POMOĆ, NJEGU I SKRB. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici: •životopis; •molbu •elektronički zapis od HZMO •uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom od...

. profesor de lenguas clásicas en educación secundaria/profesora de lenguas clásicas en educación secundariaNASTAVNIK/CA LATINSKOG JEZIKA. Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 72. Statuta Gimnazije Bjelovar, odredbi Pravilnika o načinu i postupku zap...

. experto en terapia recreativa/experta en terapia recreativaPRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE - PRIPRAVNIŠTVO. Na temelju članka 21. Statuta i Plana prijema pripravnika od Ministarstva zdravstva KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ 534-7-2-3/1-23-8 od 24. veljače 2023. godine, ravnateljica Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta za stjecanje prvog radnog isku...

. bibliotecario/bibliotecariaDIPLOMIRANI/A KNJIŽNIČAR/KA. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar u Knjižnici na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj. Uvjeti: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – st...

. Especialistas en métodos pedagógicosODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) odredaba Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i način...

. técnico de TIC/técnica de TICPRODAVAČ/PRODAVAČICA BOJA I LAKOVA U PRODAVAONICI NA MALO. Ako ste komunikativna, ljubazna, točna i okretna osoba željna učenja i stjecanja novih vještina u prodaji, javite nam se i postanite dio našeg prodajnog tima u prodavaonici boja i lakova. Odgovornosti: - kontinuirano učenje o proizvodima za unutarnje i vanjsko uređenje i vozila - pomoć ...

. Barrenderos y afinesGERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA. Opis poslova: Pružanje podrške i potpore starijima i nemoćnima što obuhvaća: Dostavu namirnica i lijekova Priprema obroka Nošenje drva za ogrjev Pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora krajnjih korisnika Pomoć pri oblačenju i svlačenju Ostali kućanski poslovi po po...

. Profesionales del trabajo socialSTRUČNI/A SAVJETNIK/ICA ZA SKRB. KLASA: 112-01/23-03/2334 URBROJ: 511-08-14-23-3 Pula, 18. listopada 2023. godine Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), članka...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 17. i 19. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin, Općina Medulin objavljuje : OGLAS ZA RADNO MJESTO NA...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Što očekujemo: izraženu komunikativnost i razvijene prodajne vještine spremnost na timski rad upornost u radu i odanost poslodavcu SSS Što nudimo: stimulativno radno okruženje zanimljive radne zadatke redovita primanja, plaćene troškove prijevoza i sve dodatke...

. físico/físicaVODITELJ/ICA ODJELA - RADNO MJESTO 37. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Sektor za pravne, informatičke i opće poslove, Služba za pravne i opće poslove, Odjel biblioteka, za radno mjesto (37) • voditelj Odjela – 1 izvršitelj/ica; Stručni uvjeti: • završen preddiplomski i diplomski sveuči...

. economistaVIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA U SLUŽBI ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA. Na temelju Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klasa: 007-03/23-15/2, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 25. travnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/8, Urbroj: 117-15-23-9 od dana 19. srpnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/7, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 29. rujna 2023. i suglasnosti ...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI/A RADNIK/CA. Tražimo 50 radnika koji će obavljati poslove radnih mjesta: • KOMUNALNI RADNIK • KOMUNALNI RADNIK – PERAČ ULICA • KOMUNALNI RADNIK – ČISTAČ ULICA Što nudimo? •ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca •za radno mje...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. 151/22.), te članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postu...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJICA/NJEGOVATELJ. Opis poslova:sveobuhvatni poslovi njegovateljice u skrbi i njezi oko starijih. Obiteljski dom za starije do 20 korisinika. Smjenski rad tjedan ujutro, tjedan popodne ili po dogovoru tj., dan/dan, nema noćnih smjena, obroci. Primanja od 860 eura.

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes1) STRUČNI/A SAVJETNIK/CA (RED.BR.SIST. 42) U ODSJEKU ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa u PODRUČNOJ SLUŽBI U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 1) stručni savjetnik (red.br.sist. 42) u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž....

. economistaRUKOVODITELJ/ICA. 2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU 2.1. rukovoditelj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomsk...

. economistaVODITELJ/ICA KLJUČNIH KUPACA. OPIS POSLOVA: Razvoj poslovanja s postojećim ključnim kupcima u retail i/ili HoReCa kanalu u skladu s prodajnom strategijom tvrtke Širenje baze kupaca kroz pronalazak i akviziciju novih kupaca u retail i/ili HoReCa kanalu End-to-end vođenje prodajnih, kao i ostalih procesa vez...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/22-02-103, URBROJ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/22-02-103, URBROJ...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaNASTAVNIK / NASTAVNICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.), te članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, GRADITELJ...

Más ofertas: << · 24 · 35 · 41 · 44 · 45 · < · 47 · > · 49 · 52 · 57 · 68 · 89 · >>