Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,773 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 96

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠTAR/KA - POMOĆNI RADNIK/ICA. Tražimo djelatnika/icu  za rad na sljedećim poslovima: - rad u odjelu proizvodnje - priprema lima za rad na laseru, skidanje odrezane robe sa lasera - priprema i pakiranje robe - rad u skladištu limova i cijevi - održavanje i čišćenje skladišta

. Dentistas auxiliares y ayudantes de odontologíaDENTALNI ASISTENT/MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR M/Ž. Napomena: srednja škola u trajanju 4 ili 5 godina DOSTAVITI, TRAŽI SE: - Zamolba, životopis, preslika domovnice, preslika svjedodžbe, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika uvjerenja o polož. stručnom ispitu za kandidate koji su u obvezi, uvjerenje o ne vođenju kaznen...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSOBAR / SOBARICA. Opis posla: Čišćenje i priprema objekta pred otvaranje. Uključuje cjelokupno čišćenje objekta(soba,apartmana,restorana,terase i dvora). Za vrijeme sezone, dnevno čišćenje i održavanje soba i apartmana,stubišta i vanjske terase.

. Tenedores de librosMATERIJALNI KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA. Opis posla: Odgovornost za kompletnu dokumentaciju vezano uz nabavu, transfere, utroške i otpise robe i materijala, sitnog inventara i ostalih vrsta zaliha Vođenje evidencija o zaprimanju i izdavanju robe i priprema dokumentacije za knjiženje u financijskom knjigovodstvu Zaprimanje, ob...

. Limpiadores y asistentes domésticosRADNIK/CA NA POSLOVIMA PRUŽANJA USLUGA POTPORE I PODRŠKE RANJIVIM SKUPINAMA. Opis posla: - pružanje usluga potpore i podrške osobama starijim od 65 god.i odraslim osobama sa invaliditetom - organiziranje prehrane -obavljanje kućanskih poslova -zadovoljavnje drugih svakodnevnih poslova - preuzimanje i podjela higijenskih paketa -vođenje evidencije pru...

. Ingenieros químicosREFERENT/REFERENTICA KONTROLE KVALITETE. Rukovodi procesima kontrole kvalitete u svim procesima grupacije Obavlja reviziju kvalitete i sastavlja detaljna izvješća o nalazima i utvrđenim odstupanjima Predlaže mjere za unapređenje procesa upravljanja kvalitetom Planira i obavlja aktivnosti internih audita i koordinira posjete vanj...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22) Pravilnika o radu Osnovne škole Dobriše Cesarića te Pravilnika o načinu...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme do povratka odgojiteljice s teškoća u trudnoći i očekivanog porodiljnog i rodiljnog dopusta – odgojitelj/ica, 1 izvršitelj/ica Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA– 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme do povratka ...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Opis posla: 1.u suradnji i prema uputama rukovoditelja ili glavne medicinske sestre pruža opću medicinsku njegu svim korisnicima, skrbi o osobnoj higijeni,higijene usne šupljine i izgleda korisnika; 2.prati zdravstveno stanje korisnika; 3.organizira rad njegovateljica; 4.sudjeluje u po...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD CASA PER ANZIANI CITTANOVA 52466 Novigrad, Domovinskih žrtava 14 KLASA: 112-01/24-01/06 URBROJ: 2163-5-11-01/01-24-2 NOVIGRAD, 08.05.2024. Na temelju članka 24.Temeljnog kolektivnog ugovora zaposlenike u j...

Más ofertas: << · 48 · 72 · 84 · 90 · 93 · 94 · < · 96 · > · 98 · 101 · 107 · 118 · 141 · 187 · >>