Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,758 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 72

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Lavanderos y planchadores manualesŠVELJA-PRALJA M/Ž. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Gajnice, a po odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gajnice donesenoj na 41. sjednici raspisuje se N A T J E Č A J za popunu radnog m...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSOBNI/A ASISTENT/ICA. OPIS POSLA: Pružanje usluge osobne asistencije muškoj osobi - korisniku u sklopu projekta "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom". Zaposlenje obuhvaća nepuno radno vrijeme - 4 sati dnevno, fleksibilno radno vrijeme - u dogovoru s korisnikom, bez mogućnosti smještaja, a na...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U TURISTIČKOJ ORDINACIJI. KLASA: 100-01/24-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-24-5 Pula, 29.04.2024. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 2. ZDRAVSTVENI DJELATNIK - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u turističkoj ordinaciji 2.2. Ispostava Poreč - dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ordinaciji Uv...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresKURIR/KA PAKETA. Opis poslova: Dostavljati pakete na traženom području, Pripremati pakete za dostavu, Zaprimati paketne oznake i druge robne dokumente potrebne za rukovanje robom, Utovarati, istovarati i pretovarati robu po danim dispozicijama, Utvrđivati i obavještavati nadređene o oštećenjima pošilj...

. Recepcionistas (general)RECEPCIONAR (M/Ž). Posao recepcije u malom obiteljskom hotelu. Posao obuhvaća: - Prijava i odjava gostiju te rad na rezervacijskom sustavu - Naplata i izdavanje računa te davanje informacije gostima - Prodaja dodatnih usluga (Rent a car , rent a bike i sl..) - Suradnja i timski rad sa ostalim d...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSOBNI ASISTENT/OSOBNA ASISTENTICA. Opis poslova : Pružanje usluge osobne asistencije muškoj osobi s invaliditetom. Posao uključuje podršku u transferu, pružanje podrške u svakodnevnim aktivnostima. Od kandidata se očekuje fleksibilnost i strpljivost te senzbilnost za rad s osobama s invaliditetom. Kandidati uz prijav...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. - u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Narodne novine broj 9...

. EconomistasPRIPRAVNIK SURADNIK ZA DIGITALNI MARKETING M/Ž. Pripravnik će sudjelovati u sljedećim aktivnostima: Razvijanje strategija online marketinga; Upravljanje društvenim mrežama i kampanjama; Analiza prometa na webu i metrika angažmana kupaca; Kreiranje i optimizacija digitalnih oglašivačkih kampanja, Proizvodnja digitalnog sadržaja poput f...

. Urbanistas e ingenieros de tránsitoNASTAVNIK/CA PREDMETA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM - INSTRUKTOR/ICA VOŽNJE C KATEGORIJE. Temeljem odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), članka 99. Statuta Srednje škole Čazma KLASA: 011-01/24-01/2, URB...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Kockica Lipik, Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici. održanoj 25. travnja 2024. godine donijelo je: ODLUKU o raspisivanju natječaja za radn...

Más ofertas: << · 36 · 54 · 63 · 67 · 69 · 70 · < · 72 · > · 75 · 78 · 84 · 97 · 123 · 174 · >>