Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,012 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 71

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ICA TEORETSKIH GLAZBENIH PREDMETA. Nastavnik/ica teoretskih glazbenih predmeta u Sinju 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uz o...

. Profesionales del trabajo socialSOCIJALNI/NA RADNIK/CA. Temeljem članka 16. st.3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine br.61/2018 i 3/19), te članka35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, KLASA:012-01/15-01/1; URBROJ: 2211-31-01-15-1, od 19.3.2015.godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zlatar B...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosRADNO MJESTO IV. VRSTE, INTERNI NAZIV: ČISTAČ/ČISTAČICA. Obavlja poslove spremačice u svim prostorijama Fakulteta; brine da u predavaonicama bude čista ploča, spužva i dovoljno krede, te brine o čistoći nastavnih pomagala; odgovara za urednost i čistoću zaduženog prostora; zalijeva i održava cvijeće; odnosi sve otpatke; održava sredstva za čišćenje...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/ICA. Opis poslova: - vođenje računa o urednosti prodajnog prostora, izložbenosti proizvoda i vizualnog rasporeda asortimana, zaprimanje robe, slaganje robe, rad sa kupcima i rad na blagajni Uvjeti : iskustvo u malprodaji i prodajne vještine su od prednosti komunikativnost, ljubaznost i f...

. Especialistas en métodos pedagógicosUČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR/UČITELJICA EDUKATORICA REHABILITATORICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te članka 72. Statuta Osnovne škole Glina (dalje u tekstu:...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI REFERENT-DRŽAVNOODVJETNIČKI ZAPISNIČAR M/Ž. REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U S P L I T U Broj: P-94/2021 Split, 14. listopada 2021. Sukladno odredbi članka 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR - DENTALNI/A ASISTENT/ICA. Uvjeti: - SSS, medicinska sestra/medicinski tehničar/dentalni asistent - položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar) - odobrenje za samostalni rad - poznavanje rada na računalu - 1 godina radnog...

. Fisioterapeutas1. ZDRAVSTVENI DJELATNIK – SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE. Na temelju odredbe članka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) i članka 26. Pravilnika o radu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Istarski domovi zdravlja raspisuju JAVNI POZIV za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi u I...

. Artistas de artes plásticasNASTAVNIK/CA 3D ANIMACIJE. Temeljem čl. 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Duga Resa, Srednja škola Duga Resa, OIB 9...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA - SUDSKI/A ZAPISNIČAR/KA. Sukladno čl. 61. st. 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, dalje: ZDS), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-02/21-04/22, URB...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA. Klasa: 602-01/21-01/19 Urbroj: 2105/05-19/01-21-01 Umag, 22.10.2021. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 i 152/14 i 07/17, 68/18, 98/19...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 - dalje: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), članka...

. Herramentistas y afinesBRAVAR / ICA. Opis poslova : Izrada bravarskih(metalnih,čeličnih) konstrukcija Rezanje,savijanje,brušenje,profila cijevi i limova Sklapanje pozicija u gotovfe proizvode Razumijevanje i samostalna upotreba tehničke dokumentacije Rad u smjenama

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi te stručno komunikacijskih posrednika (NN 102/18, NN 22/2020) te u okviru projekta „Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika -faza III“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osigur...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesSISTEM INŽENJER/KA. Opis poslova: Instalira i brine o ispravnom funkcioniranju programske opreme, Korisnička podrška Implementacija novih programskih rješenja Korektivno i preventivno održavanje hardware-a i software-a Zadužen za uredno funkcioniranje fiksne i mobilne telefonije

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesVODITELJ/ICA PRODAJE. Opis poslova: •koordinacija radom organizacijske jedinice •odgovornost za poslove ugovaranja i prodaje usluge tiskanja •praćenje naplate •izrada izvještaja i analiza za interne i eksterne korisnike •samostalnost i odgovornost za svoj rad Vrsta, smjer I stupanj stručne spreme: •Završena v...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICE INFORMATIKE. Učitelj/ica predmeta Informatika Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te...

. Especialistas en métodos pedagógicosUČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR M/Ž. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Prav...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA FIZIKE. OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA SUSTJEPANSKA 4, p.p. 283 20 000 DUBROVNIK Klasa: 602-02/21-01/447 Urbroj: 2117/01-18-21-02 Dubrovnik, 21.10.2021. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09.,...

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesPRODAJNI/A PREDSTAVNIK/CA. Opis poslova: •Rad s postojećim klijentima i pronalaženje novih klijenata u svrhu unapređenja prodaje •Samostalnost u pronalaženju novih klijenata •Ugovaranje novih poslova, priprema ponude, narudžbi, praćenje naplata Vrsta, smjer I stupanj stručne spreme: •SSS, VŠS, VSS grafičkog smjer...

. Agentes de comprasREFERENT/REFERENTICA PRODAJE I OTPREME. Tražimo referente prodaje i optreme za izvršenje poslova: izrade ponuda, računa i otpremnica, pakiranja i otpreme paketa, komunikacije s dostavnim službama pisane i usmene komunikacije s kupcima organizacija promocija i sl. aktivnosti Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da j...

. Fontaneros e instaladores de tuberíasVODOINSTALATER/KA. Izrada i priprema elemenata instalacija i uređaja za ugradnju (rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja na cijevima, brtvljenje spojeva, popravak i montaža slavina i mjernih uređaja). Obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (obilježavanje putova za post...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA. Klasa: 602-01/21-01/19 Urbroj: 2105/05-19/01-21-01 Umag, 22.10.2021. godine HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Područni ured P...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi te stručno komunikacijskih posrednika (NN 102/18, NN 22/2020) te u okviru projekta „Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Dubrovnika -faza III“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osigur...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. N A T J E Č A J za radno mjesto - učitelj/ica engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno ukupnog radnog vremena) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika : Uz opće uvjete za z...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ UČITELJICA PRIRODE. Klasa: 602-01/21-01/19 Urbroj: 2105/05-19/01-21-01 Umag, 22.10.2021. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/1...

. Ingenieros civilesDIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER/DIPLOMIRANA GRAĐEVINSKA INŽENJERKA. Opis poslova: -samostalno vođenje gradilišta -organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova , kvalitete i troškova -vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige -obračun i kontola obračuna podizvođača -pisanje ponuda i ugovaranje novih poslova

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/ICA - PROGRAM GRAĐEVINA I BOJE. Uvjeti: •završili ste srednju školu (SSS) •imate radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (prednost, nije uvjet) •upoznati ste s asortimanom neprehrambene robe •komunikativni ste i ljubazni te imate razvijene prodajne vještine •volite raditi u timu •imate položen ispit za korište...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/CA U NASTAVI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore IV u okviru Poziva UP.03.2.1.06. „Osig...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorREDOVITI/A PROFESOR/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA PRAVO. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za izbor: jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja prav...

Más ofertas: << · 36 · 53 · 62 · 66 · 68 · 69 · < · 71 · > · 74 · 78 · 86 · >>