Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,570 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 76

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. economistaSLUŽBENIK NA RADNOM MJESTU I. VRSTE – UNUTARNJI REVIZOR U ODJELU ZA UNUTARNJU REVIZIJU (M/Ž). Uvjeti: Pristupnici za prijem u radni odnos pod točkom 2. natječaja moraju ispunjavati uvjete: - završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva, od čega najmanje godinu radnog iskustva na poslovima revizije, stručno ovlaštenje ministr...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ MATEMATIKE (M/Ž). OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE 23205 Bibinje, Gumla 3 KLASA: 112 -02/23-01-6 URBROJ : 2198-1-40-23-01 ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA POVIJESTI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te proc...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20, 151/22), a u okviru projekta „Prilika za sve 6“, u kojem Poslodavac ima statu...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaDJELATNIK/CA U MJERITELJSKOM LABORATORIJU I ODRŽAVANJU. Opis poslova: - održavanje, serivisiranje, popravak i ispitavanja mjernih uređaja na istakačkim agregatima na benzinskim postajama i autocisternama - vođenje evidencije o rokovima, istecima periodičkih pregleda, izrada tehničke dokumentacije - povremeni rad na terenu

. Fontaneros e instaladores de tuberíasSAMOSTALNI VODOINSTALATER/KA. OPIS POSLA: Vodoinstalater - samostalno planiranje i vođenje projekta vodoinstalacija na gradilištu Vodoinstalater na poziv UVJETI: Minimalno 5 godina relevantnog radnog iskustva na gradilištima Spremnost za terenski rad Vozačka dozvola B kategorije ŠTO NUDIMO? ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzada34. NASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA ZDRAVSTVENA NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA. Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spre...

. psicólogo/psicóloga28. NASTAVNIK/NASTAVNICA PREDMETA PSIHOLOGIJA. Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spre...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis poslova: opservira korisnike i sve promjene prijavljuje voditelju odjela i poziva hitnu pomoć, sudjeluje u postupku utvrđiva potrebe za zdravstvenom njegom, po ordiniranju liječnika obavlja pripremu i izvodi jednostavnije medicinsko-tehničke zahvate, primjenjuje sve vrste i oblike ter...

. auxiliar de cocinaPOMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI. Opis poslova: priprema namirnica za kuhanje, sudjeluje u svim poslovima vezanim za pripremanje obroka, održavanje kuhinje te izdavanja i serviranja istih, pomaže u pripremi doručka i jednostavnijih večera po uputama kuhara, radi na poslovima održavanja čistoće kuhinje, blagavaonice i osta...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaNASTAVNIK/ICA MATEMATIKE. N A T J E Č A J Za zasnivanje radnog odnosa za slijedeća radna mjesta: - na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. godine: nastavnika matematike za 6 nastavna sata tjedno; Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati mora...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadSTRUČNJAK/INJA ZAŠTITE NA RADU II STUPNJA. STRUČNJAK/INJA ZAŠTITE NA RADU II STUPNJA - ZAGREB Snaga trgovačkog društva „Pleter-usluge“ d.o.o. leži u našem kolektivu. Upotpunjujemo sinergiju do sada stečenih znanja, kompetencija i vještina naših djelatnika s dodatnim usavršavanjem i napredovanjem. Želiš li nam biti kol...

. técnico en prótesis dentales/técnica en prótesis dentalesDENTALNI/A ASISTENT/ICA - PRIPRAVNIŠTVO. Ur. broj: 01-531/1od 02.10.2023 Dom zdravlja Ozalj, Ozalj, Kolodvorska 2, temeljem članka 24. Statuta Doma zdravlja Ozalj objavljuje N A T J E Č A J I. Za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, jednog (1) dentalnog asistenta/asistentice u ordinaciji dentalne medicine Do...

. Electricistas de obras y afinesELEKTROINSTALATER/KA. Opis posla: UGRAĐIVANJE I POSTAVLJANJE ELEKTROINSTALACIJE. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA ELEKTRIČNE RASVJETE TE UKLANJANJE MOGUĆIH KVAROVA. OBILJEŽAVANJE INSTALACIJA, POSTAVLJANJE CIJEVI I VODOVA, UGRADNJA RAZVODNIH ORMARA, PRIKLJUČNIH ELEMENATA, ELEKTRIČNIH UREĐAJA I ELEKTROOPREME. INSTALAC...

. Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicacionesRAČUNOVODSTVENI RADNIK (M/Ž). Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Latica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Latica, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto računovodstvenog radnika M...

. economistaVIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA EDUKACIJU. JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa korištenjem Potpore za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji, za obavljanje poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za edukaciju, 1 izvršitelj. Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mje...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVIŠI POLICIJSKI TEHNIČAR/VIŠA POLICIJSKA TEHNIČARKA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i pro...

. Electricistas de obras y afinesSAMOSTALNI ELEKTRIČAR / SAMOSTALNA ELEKTRIČARKA. Opis poslova: izgradnja i održavanje javne rasvjete na području Varaždinske županije. Uvjeti za kandidate / kandidatkinje: - minimalno 5 godina iskustva radi samostalnosti u radu - vozačka dozvola za b kategoriju - sposobnost za rad na visini. Ponuda poslodavca - ugovor o radu na n...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI TAJNIK M/Ž. NN J 18/2023 (1 I. 10.2023.), OGLAS - Policijska uprava licko-senjska Klasa: 112-01/23—03/2364 Urbroj: 5l 1 04-04-23—2 AI.J od 6. X. 2025. (5751) Na temelju članku 45. Zakona o drzavnim sluzbenicima (Narodne novine broj 92/05, l(17/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 35/1...

. economista44.) VIŠI/A UPRAVNI/A SAVJETNIK/CA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA NA DOBIT. Sukladno odredbi članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05., 142/06., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. Od. 61/17., 70/19., 98/19., 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i intern...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac, Zadar i članka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA - PRIPRAVNI/ICA U DJEČJEM VRTIĆU. Na temelju članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 58. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04), članka 10. stavka 2. Pravilnika o radu i plaćama Dječjeg vrtića ...

. camarero/camareraKONOBAR/KONOBARICA. Opis posla: poslovi konobara Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, klasa: 112-02/23-01/938, urb...

. Agentes de comprasFAKTURIST/FAKTURISTICA. Opis poslova: - Zaprimanje narudžbi, potvrde narudžbi i doznaka - Priprema dokumentacije za otpremu i izrada otpremnica i reversa - Izrada reversa i povrate po reversima - Dostava otpremnih dokumenata u skladište za organizaciju otpreme - Izrada računa

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA FIZIKE. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA MALA SUBOTICA OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA GLAVNA 55, 40321 MALA SUBOTICA KLASA: 112-02/23-11/01 URBROJ:2109-35/01-23-1 Mala Subotica, 12.10.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sred...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA M/Ž. radno iskustvo 3 mjeseca poželjno prethodno iskustvo hotelima/hostelima spremnost na timski rad, odgovornost prema poslu, organiziranost, urednost i briga o čistoći hostela poželjan engleski jezik (nije uvjet) Molimo da navedete radno mjesto za koje se ...

. cocinero/cocineraKUHAR / KUHARICA U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20 i 151/22), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Plo...

. Empacadores manualesDJELATNIK/ICA NA ODRŽAVANJU OPREME ZA SPORT I REKREACIJU. JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN JE U NARODNIM NOVINAMA BR. 119/2023 OD 13.10.2023. GODINE I OTVOREN JE DO 23.10.2023. GODINE. KLASA:112-01/23-01/36 URBROJ:2168/01-53-68-09/03-23-2 Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novi...

. economistaVODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA. OSNOVNA ŠKOLA “KUNA” Kuna 43, 20243 KUNA KLASA: 112-01/23-02/5 URBROJ: 2117-27-1-23-1 Kuna, 13.10.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 13...

. vendedor de lotería/vendedora de loteríaBLAGAJNIK/ICA - OPERATER/KA U AUTOMAT KLUBU. Priređivač igara na sreću na automatima REBUY STARS d.o.o. traži odgovorne i motivirane radnike i studente za rad u novom automat klubu u Donjem Knegincu, na prvom katu trgovačkog centra LUMINI. Više o poslodavcu: www.rebuystars.hr Opis posla: uplata/isplata novca, izrada evide...

Más ofertas: << · 38 · 57 · 66 · 71 · 73 · 74 · < · 76 · > · 78 · 81 · 87 · 98 · >>