Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,554 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 66

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Oficinistas generales36) VIŠI STRUČNI REFERENT (RED.BR.SIST. 15) U ODJELU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (M./Ž.). Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa PODRUČNI URED U DUBROVNIKU Dr. Ante Starčevića 3, 20000 Dubrovnik 36) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovin...

. EconomistasPRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA U HOTELSKIM OPERACIJAMA. Opis poslova: pripravnički poslovi u hotelskom poslovanju. Uvjeti: - VSS hotelijerskog, ugostiteljskog, ekonomskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika (prednost će imati kandidati koji poznaju 2 ili više strana jezika), nezaposlena oso...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes4) STRUČNI SAVJETNIK (RED.BR.SIST. 38) U ODJELU ZA PROVEDBU UREDBI EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU (M./Ž.). Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa I. PODRUČNA SLUŽBA U OSIJEKU Kapucinska ulica 29, 31000 Osijek 4) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europ...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ NASTAVNICA TEHNIKE UPRAVLJANJA I REGULACIJE. Nastavnik/ca Tehnike upravljanja i regulacije u trogodišnjim strukovnim programu automehatroničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme za 1 sat nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena; Uvjeti natječaja: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog od...

. Especialistas en políticas de administración7) STRUČNI SAVJETNIK (RED.BR.SIST.38) U ODJELU ZA PROVEBU UREDBI EU I MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU (M/Ž). Opis poslova: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 7) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvrš...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠTAR/SKLADIŠTARKA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU. Broj: 25/21 Podgradina, 12. Listopada 2021. Na temelju Odluke direktora „Komunalac Slivno“ d.o.o. – Podgradina, raspisuje: NATJEČAJ Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na ½ radnog vremena za radno mjesto: skladištar/skladištarka u reciklažnom dvorištu Pižinovac-Lo...

. Especialistas en políticas de administraciónVODITELJ/ICA EU PROJEKATA. Opis posla: vodi, upravlja i koordinira provedbom projekata u skladu s metodologijom projekata koji se financiraju iz EU fondova organizira i provodi aktivnosti projekata te prati postizanja rezultata upravlja trošenjem sredstava projekta s projektnog računa, izrađuje, planira i ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12.,126/12., 94/13.,152/14., 7/17, 68/18,98/19, 64/20. ) članaka 8. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (dalj...

. Tenedores de libros6) VIŠI STRUČNI REFERENT/REFERENTICA (RED.BR.SIST.15) U ODJELU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa II. PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI Slogin kula 1, 51000 Rijeka 6) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodr...

. CocinerosKUHARA / KUHARICA. Opis poslova:  rad s tavama i gotovim jelima. Obavezno radno iskustvo dalmatinska kuhinja. Cjelogodišnji posao. Radno vrijeme od utorka do nedjelje u 2 smjene. Ponedjeljak slobodan dan. Isključivo potražujemo osobu na duži period .

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), i članka 4. st.1. i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekono...

. Tenedores de libros10) VIŠI STRUČNI REFERENT/ICA (RED.BR.SIST. 15) U ODJELU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa III. PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU Obala kneza Branimira 15, 21000 Split 10) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.) a) jed...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12.,126/12., 94/13.,152/14., 7/17, 68/18,98/19, 64/20. ) članaka 8. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (dalj...

. Maestros preescolaresSTRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA. Opis poslova: Odgojno obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta. Uvjeti: za stručnu prvostupnicu predškolskog odgoja može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne sprem...

. DentistasDOKTOR/DOKTRICA DENTALNE MEDICINE. Temeljem članka 42. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije, članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/18, 47/18 i 123/19) ravnatelj raspisuje N A T J E Č A J za prijem u rad...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18 i 98/19) Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnika-ca njem...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ / UČITELJICA GLAZBENE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL PODGAJCI PODRAVSKI KLASA: 112-01/21-01/06 URBROJ: 2115-10/01-21-1 U Podgajcima Podravskim, 12. listopada 2021 godine Na temelju član...

. Profesionales de enfermeríaSTRUČNI/A PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA - PRIPRAVNIK/ICA. Na temelju članka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje NATJEČAJ Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za: II. 2 (dva) prvostupnika/prvostupnice sestrinstva VŠS Na natječaj se ravnopravno mogu javiti...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19 ) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimira Nazora raspisuje se N A T J E Č A J za radno mjesto : ODGOJITELJ/-ICA - određeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/-ice – povećani opseg posl...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA SOLFEGGIA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), i članka 73. u vezi sa čl. 11. Statuta (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ: 2211/05-380-18-04-19-4 od ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. OSNOVNA ŠKOLA „IVAN FILIPOVIĆ“ RAČINOVCI OŠ „IVAN FILIPOVIĆ“ RAČINOVCI Šifra škole: 16-425-002 A. Starčevića 1, 32262 Račinovci MB - 03673685 OIB – 52184813721 IBAN–HR7824850031100204312 Telefon- faks: 032/876-001 e-mail: ured#o...

. CocinerosKUHAR/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13. 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19. i 64/20.) ravnatelj Osnovne škola Mikleuš, raspisuje NATJEČAJ za popunu radn...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTRUČNI SURADNIK / SURADNICA (ZA STUDENTSKA PITANJA) - RADNO MJESTO I. VRSTE. Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18 i 123/19) raspisuje se NATJEČAJ za prijam Stručnog suradnika (za studentska pitanja) - radno mjesto I. vrste u Studentskoj referadi, zamjena za privre...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA GLAZBENE KULTURE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAJNI SAVJETNIK (M/Ž). Imamo slobodno mjesto baš za tebe ako voliš namještaj, uređenje interijera i dizajn, imaš dozu kreativnosti te želiš rasti i razvijati se zajedno s nama! Tvoji zadaci uključuju: stvaranje odnosa s kupcima ispitivanje potreba kupca (stilskih, estetskih, funkcionalnih) prezent...

. Representantes comercialesVODITELJ SALONA NAMJEŠTAJA (M/Ž). Tvoji zadaci uključuju: vođenje i praćenje tima stvaranje uspješnog tima prijenos razmišljanja članovima tima poticanje tima na aktivnu uključenost u prodaji te njihov osobni razvoj davanje povratne informacije članovima tima te savjetovanje u svrhu napretka operativnog znanja ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Učitelj/ica razredne nastave- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) Uvjeti: -Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/...

. Técnicos en ingeniería mecánicaMEHANIČAR/KA - BRAVAR/ICA. Osigurati odvijanje radnih zadataka, ostvarujući visoku radnu efikasnost i učinkovitost prema planovima i nalozima direktno pretpostavljenog rukovoditelja. Uvjeti: SSS, VKV, KV tehničkog smjera (strojarstvo) 2 godina iskustva na istim/sličnim poslovima

. Especialistas en métodos pedagógicosSTRUČNI SURADNIK - LOGOPED M/Ž. NATJEČAJ za slijedeće radno mjesto: STRUČNI SURADNIK - LOGOPED (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno Uvjeti: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana...

Más ofertas: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · 64 · < · 66 · > · 68 · 71 · 76 · >>