Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,012 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 78

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. CocinerosKUHAR/ICA. Na temelju članka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i temeljem članka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošlj...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorPREDAVAČ/ICA GRAFIČKOG DIZAJNA. Poslodavac traži suradnika u timu koji bi honorarno predavao tečajeve iz grafičkog dizajna (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) kroz grupnu i individualnu nastavu. Nastava se provodi u prostorijama centra u Zagrebu. Životopise s dosadašnjim iskustvom poslati na: zagreb#edukacentar.hr ....

. Capitanes, oficiales de cubierta y prácticosMORNAR (SKIPPER) U CHARTERU (M/Ž). RAD U CHARTER BAZI BIOGRAD/PIROVAC - PRIMOPREDAJA PLOVILA (CHECK IN / CHECK OUT) - KONTAKT SA DOMAĆIM I STRANIM GOSTIMA (PRUŽANJE INFORMACIJA) - POPRAVAK I ODRŽAVANJE PLOVILA - INTERVENCIJE NA PLOVILIMA - TIMSKI RAD

. Conductores de vehículos y máquinas de tracción animalTRGOVAC - PROGRAM KERAMIKA I SANITARIJE (M/Ž). ŽELIMO BITI DIO SVAKOG DOMA I ZATO TRAŽIMO POJAČANJE NAŠEG TIMA NA RADNOM MJESTU: TRGOVAC - PROGRAM KERAMIKA I SANITARIJE (M/Ž) DUBROVNIK PEVEX SE POZICIONIRAO KAO LIDER NA TRŽIŠTU MALOPRODAJE NEPREHRAMBENE ROBE NA HRVATSKOM TRŽIŠTU. U VIŠE OD 26 PRODAJNIH CENTARA DILJEM HRVATSKE ...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorPOSLIJEDOKTORAND/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO, ZNANSTVENOG POLJA TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI. SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK I FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK raspisuju NATJEČAJ za izbor 1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE. Na temelju članka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17.,68/18, 98/19, i 64/20) i temeljem članka 5.i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošlj...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), na temelju odluke Upravnog vijeća Katoličkog dječjeg vrtića “Eden”, Vinkovci, raspisuje se N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJIT...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 28. Statuta Dječjeg vrtića "Mirjam Weiller" Upravno vijeće Dječjeg vrtića, 8. listopada 2021. raspisuje; NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelj/ica, M/Ž na neodređeno, p...

. TelefonistasAGENT/ICA U SLUŽBI ZA KORISNIKE NA NJEMAČKOM JEZIKU (PROJEKT: EUROPSKA ONLINE BANKA). Početak i mjesto rada: 18.10.2021. u Osijeku Želite usavršiti svoj njemački jezik? Pridružite se našem osječkom timu! Evo što vam poručuje budući kolega: "Volim ovaj posao jer je izuzetno raznolik te se vrednuje trud svakog pojedinca. Svakim danom napredak pojedinca je vidlji...

. Ingenieros civilesINŽENJER/INŽENJERKA GRAĐEVINE. Opis poslova: - samostalno vođenje gradilišta, izvođenje i dokumentiranje građenja po ugovoru, izrada, realizacija i praćenje terminskih, financijskih i organizacijskih planova gradilišta, - organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova, - vođenje građevi...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ (M/Ž). Posao obuhvaća prodaju robe u salonu keramike i sanitarija, izradu ponuda i računa za kupce, vođenje brige o izgledu salona, te upoznavanje kupaca s prodajnim asortimanom. Po potrebi i isporuka robe sa skladišta. UVJETI: - SSS (prednost trgovačkog, komercijalnog ili ekonomskog smjera) - p...

. Educadores para necesidades especialesEDUKATOR/ICA REHABILITATOR. Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i struč...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ GEOGRAGIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), i članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poštansk...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i struč...

. Electricistas de obras y afinesTEHNIČAR TONA I RASVJETE, DOMAR M/Ž. Prijava za natječaj mora sadržavati: zamolbu životopis ovjerenu presliku domovnice dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca) presliku potvrde ili elektroničkog zapisa...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18, 98/19 i 64/20) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 8. i 9. Praviln...

. Educadores para necesidades especialesEDUKATOR/ICA REHABILITATOR U ODJELU DJELOMIČNE INTEGRACIJE. Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i struč...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ /ICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

. Educadores para necesidades especialesEDUKATOR/ICA REHABILITATOR U ODJELU DJELOMIČNE INTEGRACIJE. Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i struč...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/SPREMAČICA. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA Santoriova 3, Pula KLASA:112-01/21-01/18 URBROJ: 2168-18-21-3 Pula, 12.10.2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/1...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA INFORMATIKE. Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i struč...

. Sastres, modistos, peleteros y sombrererosKROJAČ/ICA ZA BRZE KROJAČKE POPRAVKE I PREPRAVKE. Lemia vodeći lanac kemijskih čistionica na području grada Zagreba traži više osoba sa znanjem krojačkih popravaka. Opis posla: - brzi krojački popravci i prepravci - zaprimanje/izdavanje robe - pakiranje robe - komunikacija sa strankama i prodaja usluga na pultu Lokacije: •ARENA CENTAR ...

. Ingenieros industriales y de producciónTEHNIČAR/ TEHNIČARKA ZA IZMJERU STOLARIJE. Tvrtka Staklo Dom Grupa d.o.o. traži tehničara/tehničarku za mjerenje pvc i alu stolarije. Posao uključuje izmjeru pvc i alu stolarije kod kupaca te komunikaciju sa prodavačima. Tehničar/tehničarka radi izmjeru po kojoj se radni nalog šalje u proizvodnju. Mjerenje stolarije obavlja se na p...

. Representantes comercialesTERENSKI KOMERCIJALIST/ICA. Tvrtka Staklo Dom Grupa d.o.o. traži terenskog komercijalista/komercijalisticu za prodaju pvc i alu prozora i vrata. Posao terenskog komercijalista uključuje terensku prodaju pvc i alu prozora i vrata, obilazak terena prema predviđenom planu te svakodnevnu komunikaciju s kupcima. Traži se ...

. Panaderos, pasteleros y confiterosPEKAR/PEKARICA. Opis poslova: proizvodnja pekarskih proizvoda Poželjno radno iskustvo 3 mj. na poslovima proizvodnje pekarskih proizvoda. Poslodavac nudi: - mogućnost usavršavanja za pekara majstora - mogućnost edukacije za obavljanje poslova pekara - mogućnost zapošljavanja na pola radnog vremena

. Profesionales de enfermeríaDENTALNI ASISTENT/ASISTENTICA. Opis poslova: Poslovi asistiranja doktoru, sterilizacije instrumentarija, vođenje medicinske dokumentacije, naručivanjea i komunikacije s pacijentima, izrada ortodontskih modela, skeniranje, rad na računalu i sl. Napomene: - u obzir dolaze i ostali kandidati koji su završili ško...

. AlbañilesZIDAR/ICA. Tvrtka Staklo Dom Grupa d.o.o. traži zidara/zidarku za poslove obrade špaleta. Posao uključuje obradu špaleta i ugradnju klupica nakon završene ugradnje prozora i vrata. Traži se osoba sa radnim iskustvom od minimalno dvije godine na istim ili sličnim poslovima.

. EconomistasTERENSKI KOMERCIJALIST / KOMERCIJALISTICA. Tvrtka Staklo Dom traži terenskog komercijalista / komercijalisticu za rad u prodaji pvc i aluminijske stolarije. Traži se odgovorna, disciplinirana i organizirana osoba, predana radu, spremna na učenje. Posao podrazumijeva prodaju stolarije na terenu. Poslodavac daje na korištenje službeni auto...

. Ingenieros electricistasASISTENT/ASISTENTICA U RAZVOJU POSLOVANJA. Obuhvat posla: - asistiranje pri organizacijskim projektima i upravljanju projektima - kontinuirana analiza i praćenje tržišta na kojem tvrtka posluje - predlaganje poboljšanja u uredskim procesima - pomaganje pri unaprijeđenju usluga i proizvoda - administrativna podrška, uključujući dogradn...

Más ofertas: << · 39 · 58 · 68 · 73 · 75 · 76 · < · 78 · > · 80 · 83 · 89 · >>