Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,554 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 64

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Zadarska županija Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko Cesta hrvatskih branitelja 39/H Preko,13. listopada 2021.godine Klasa:112-01/21-01-06 Urbroj:2198-1-43-21-01 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17., 68/18.,...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Opis poslova: Odgojno obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta. Na temelju članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na 63. elektronskoj sjednici održanoj dana 14. ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes61) VIŠI/A INSPEKTOR/ICA – PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA (RED.BR.SIST. 11) U ODJELU ZA PRAVNE POSLOVE. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa XV. SREDIŠNJA SLUŽBA A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb 61) viši inspektor – pravni zastupnik (red.br.sist. 11) u Odjelu za pravne poslove (m./ž.), dva izvršitelja na neodređ...

. EconomistasSTRUČNI/A SURADNIK/CA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO. Centar za financijska vještačenja d.o.o., Hebrangova 30, Zagreb, je društvo specializirano za vještačenja iz područja financija, računovodstva i poreza. UVJETI: -VSS poželjno ekonomskog usmjerenja -Izražena preciznost, točnost u radu i analitičke sposobnosti -Znanje rada na računalu s naglaskom...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 59. Statuta OŠ Turanj i Pravilnika o radu Osnovne škole Turanj te Pravilnika o na...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20), odredbi Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 102/18), članka 59. ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVODITELJ/ICA KLJUČNIH KUPACA I LJUDSKIH RESURSA. Opis posla: Tražimo osobu, mag ecc, za vođenje ključnih kupaca, ljudskih resursa i administrativne poslove u manjoj tvrtki. Rad na neodređeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada je Sisak. Plaćeni su troškovi prijevoza ako će osoba putovati izvan mjesta rada do mjesta prebivališta. Mogućnost korišten...

. Economistas59) STRUČNI/A SAVJETNIK/CA (RED.BR.SIST. 9) U UREDU ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa XV. SREDIŠNJA SLUŽBA A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb 59) stručni savjetnik (red.br.sist. 9) u Uredu za odnose s javnošću (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, a...

. Maestros de enseñanza primariaSURADNIK/CA NA ODJELU ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI. Na temelju Odluke XI. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti u akad. god. 2020./2021., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-11-21-22 od 13. 9. 2021., Odluke XI. Stručnog vijeća za društveno područje u akad. ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes57) STRUČNI/A SAVJETNIK/CA (RED.BR.SIST. 7.A) U UREDU ZA STRATEŠKU ANALIZU, RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa XV. SREDIŠNJA SLUŽBA A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb 57) stručni savjetnik (red.br.sist. 7.a) u Uredu za stratešku analizu, razvoj i upravljanje projektima (m./ž.)...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesDJELATNIK/CA U KORISNIČKOJ PODRŠCI. Opis posla: - praćenje i administracija RIS I PACS klijentskih aplikacija - svakodnevni kontakt i rješavanje poteškoća korisnicima - sudjelovanje u dizajnu i implementaciji složenih informacijskih sustava (PACS I RIS) - rad na virtualizacijskim i cloud platformama. Mogućnost korištenja mjera ...

. Bibliotecarios, documentalistas y afinesRAVNATELJ/ICA GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SLATINA. Grad Slatina, kao osnivač Gradske knjižnice i čitaonice Slatina, dana 13. listopada 2021. godine raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Slatina-1 izvršitelj. Uvjeti: Za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Slatina, na temelju predlože...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Opis poslova: rad s djecom s teškoćama u skupini u sklopu poludnevnog boravka. Uz životopis priložiti presliku diplome, presliku domovnice, presliku osobne iskaznice, potvrdu o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga kandidati imaju), potvrdu o nekažnjavanju i potvrdu o duljini staža iz HZMO...

. EconomistasPRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA U HOTELSKIM OPERACIJAMA. Opis poslova: pripravnički poslovi u hotelskom poslovanju. Uvjeti: - VSS hotelijerskog, ugostiteljskog, ekonomskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika (prednost će imati kandidati koji poznaju 2 ili više strana jezika), nezaposlena oso...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes4) STRUČNI SAVJETNIK (RED.BR.SIST. 38) U ODJELU ZA PROVEDBU UREDBI EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU (M./Ž.). Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa I. PODRUČNA SLUŽBA U OSIJEKU Kapucinska ulica 29, 31000 Osijek 4) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europ...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/ NASTAVNICA TEHNIKE UPRAVLJANJA I REGULACIJE. Nastavnik/ca Tehnike upravljanja i regulacije u trogodišnjim strukovnim programu automehatroničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme za 1 sat nastave tjedno i pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena; Uvjeti natječaja: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog od...

. Especialistas en políticas de administración7) STRUČNI SAVJETNIK (RED.BR.SIST.38) U ODJELU ZA PROVEBU UREDBI EU I MEĐUNARODNIH UGOVORA O SOCIJALNOM OSIGURANJU (M/Ž). Opis poslova: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 7) stručni savjetnik (red.br.sist. 38) u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvrš...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠTAR/SKLADIŠTARKA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU. Broj: 25/21 Podgradina, 12. Listopada 2021. Na temelju Odluke direktora „Komunalac Slivno“ d.o.o. – Podgradina, raspisuje: NATJEČAJ Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na ½ radnog vremena za radno mjesto: skladištar/skladištarka u reciklažnom dvorištu Pižinovac-Lo...

. Especialistas en políticas de administraciónVODITELJ/ICA EU PROJEKATA. Opis posla: vodi, upravlja i koordinira provedbom projekata u skladu s metodologijom projekata koji se financiraju iz EU fondova organizira i provodi aktivnosti projekata te prati postizanja rezultata upravlja trošenjem sredstava projekta s projektnog računa, izrađuje, planira i ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12.,126/12., 94/13.,152/14., 7/17, 68/18,98/19, 64/20. ) članaka 8. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (dalj...

. Tenedores de libros6) VIŠI STRUČNI REFERENT/REFERENTICA (RED.BR.SIST.15) U ODJELU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa II. PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI Slogin kula 1, 51000 Rijeka 6) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodr...

. CocinerosKUHARA / KUHARICA. Opis poslova:  rad s tavama i gotovim jelima. Obavezno radno iskustvo dalmatinska kuhinja. Cjelogodišnji posao. Radno vrijeme od utorka do nedjelje u 2 smjene. Ponedjeljak slobodan dan. Isključivo potražujemo osobu na duži period .

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), i članka 4. st.1. i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Ekono...

. Tenedores de libros10) VIŠI STRUČNI REFERENT/ICA (RED.BR.SIST. 15) U ODJELU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa III. PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU Obala kneza Branimira 15, 21000 Split 10) viši stručni referent (red.br.sist. 15) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.) a) jed...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12.,126/12., 94/13.,152/14., 7/17, 68/18,98/19, 64/20. ) članaka 8. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (dalj...

. Maestros preescolaresSTRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA. Opis poslova: Odgojno obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta. Uvjeti: za stručnu prvostupnicu predškolskog odgoja može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne sprem...

. DentistasDOKTOR/DOKTRICA DENTALNE MEDICINE. Temeljem članka 42. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije, članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/18, 47/18 i 123/19) ravnatelj raspisuje N A T J E Č A J za prijem u rad...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18 i 98/19) Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnika-ca njem...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ / UČITELJICA GLAZBENE KULTURE. REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL PODGAJCI PODRAVSKI KLASA: 112-01/21-01/06 URBROJ: 2115-10/01-21-1 U Podgajcima Podravskim, 12. listopada 2021 godine Na temelju član...

. Profesionales de enfermeríaSTRUČNI/A PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA - PRIPRAVNIK/ICA. Na temelju članka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje NATJEČAJ Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za: II. 2 (dva) prvostupnika/prvostupnice sestrinstva VŠS Na natječaj se ravnopravno mogu javiti...

Más ofertas: << · 32 · 48 · 56 · 60 · 62 · < · 64 · > · 66 · 69 · 75 · >>