Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,894 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 91

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA. Opis poslova: priprema i izvođenje nastave i provođenje ostalih odgojno-obrazovnih zadataka Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, ...

. trabajador de cementerio/trabajadora de cementerioUPRAVITELJ/UPRAVITELJICA GROBLJA I POGREBNIH USLUGA. UVJETI: SSS Radno iskustvo minimalno 1 godina komunikativnost, obazrivost prema obitelji preminulih osoba, po potrebi polaganje ispita za pogrebnika razvijene organizacijske sposobnosti, odgovornost u radu spremnost na rad sukladno potrebama, odnosno i u popodnevnim satima te...

. Agentes de comprasTERENSKI KOMERCIJALIST/ICA. Opis poslova: prodaje robu na domaćem tržištu obilazi postojeće kupce i pronalazi nove kupce lansiranje, zaprimanje i obrada dokumentacije prodaje izrađuje ponude i cjenike izrađuje rastere i narudžbe po dinamici isporuk provjerava bonitet kupaca i priprema kupoprodajne ugovor...

. camarero/camareraKONOBAR/KONOBARICA - PRODAVAČ/PRODAVAČICA NA BENZINSKOJ POSTAJI. Priprema jednostavnih jela i napitaka, usluživanje gostiju u unutarnjem i vanjskom dijelu objekta (terasi), naplata računa na PC kasi. Mjesto rada: Fresh Corner (INA Koprivnica-Kolodvorska) Od kandidata se očekuje visoka motiviranost za učenjem i savladavanjem prodajnih vještina. Poželjne su os...

. masajistaFIZIOTERAPEUT/MASER M/Ž. Opis poslova; Samostalno izvođenje različitih vrsta masaža, tretmana tijela Po potrebi samostalno obavljanje rada na recepciji wellnessa Savjetovanje klijenata vezano za proizvode iz maloprodajnog asortimana Vođenje brige oko urednosti i čistoće radnog prostora i svog osobnog izgle...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 2. DOKTOR MEDICINE – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme,...

. Grabadores de datosPOMOĆNI SLUŽBENIK/SLUŽBENICA U KNJIGOVODSTVENOM UREDU. Opis posla: obavljanje poslova knjigovođe/knjigovotkinje, upoznavanje s knjigovodstvenom i pravnom dokumentacijom, savladavanje jednostavnijih knjigovodstvenih operacija, unos podataka u računalo. Na natječaj se mogu javiti zainteresirani kandidati bez obzira na zvanje i radno iskustvo.

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE- SPECIJALIZANT/SPECIJALIZANTICA INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE. za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 6 mjeseci) na poslovima: Doktor medicine, specijalizant internističke onkologije –2 izvršitelja Uvjeti: zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studije...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE- SPECIJALIZANT/SPECIJALIZANTICA HEMATOLOGIJE. za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 6 mjeseci) na poslovima: Doktor medicine, specijalizant hematologije –2 izvršitelja Uvjeti: zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravs...

. arquitecto/arquitectaNASTAVNIK/NASTAVNICA STRUČNO-TEORIJSKIH SADRŽAJA IZ OBRAZOVNOG SEKTORA OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE. KLASA: 112-02/23-01/6 URBROJ: 2109-57-01/01-23-2 Čakovec, 19. rujna 2023. godine. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, 64/20, 151/22) Graditeljska škola Čak...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSTRUČNA/SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA U PATRONAŽI (M/Ž). Napomena: Zamolba, životopis, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, domovnica, vozačka dozvola B kategorije, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mj. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mo...

. vendedor de lotería/vendedora de loteríaOPERATER/KA - BLAGAJNIK/CA U AUTOMAT KLUBU. Opis posla: vršenje uplata i isplata novca - komunikacija s gostima kluba - rad s automatima za igre na sreću - obavljanje blagajničkih poslova kluba - briga o čistoći opreme Posebne pogodnosti: - obuka za kandidate bez iskustva - stjecanje novih znanja i vještina uz mogućnost napret...

. odontólogo/odontólogaDOKTOR/ICA DENTALNE MEDICINE. Opis posla: - Sprečavanje bolesti, - Stomatološki zdravstveni odgoj i savjetovanje, - Pregled kojim se utvrđuje postojanje bolesti zuba i usne šupljine, oštećenja ili anomalija, - Propisivanje lijekova. Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorDOCENT/DOCENTICA IZ INTERDISCIPLINARNOG PODRUČJA ZNANOSTI, ZNANSTVENIH POLJA KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI I LOGOPEDIJA. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, zna...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaNASTAVNIK/ICA GOSPODARSKE MATEMATIKE. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE, ZAGREB (dalje: Škola), Kombolova 2a, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema Pravilniku o nač...

. profesor de historia en educación secundaria/profesora de historia en educación secundariaUČITELJ/ICA POVIJESTI I GEOGRAFIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Frana Galovića ravna...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16 /12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 7. i 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posr...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Opis poslova: priprema i izvođenje razredne nastave u produženom boravku Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 8/19, 64/20, 151/22), Osnovna ško...

. Médicos generalesSPECIJALIZANT/ICA IZ PSIHIJATRIJE. NATJEČAJ za prijam specijalizanta iz psihijatrije– 3 izvršitelja Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od šest mjeseci. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o mjerilima za prija...

. Especialistas en métodos pedagógicosSTRUČNI RADNIK / RADNICA I.VRSTE- ODGOJITELJ. Opis poslova: sudjeluje u izradi planova i programa stručnog rada s korisnicima, kontinuirano prati učinkovitost pojedinih programa, pruža usluge odgoja za korisnike, usluge smještaja, poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja u dobi od 7 do 21 godinu, organizira odgojni rad u grupi kor...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROTEHNIČAR/ELEKTROTEHNIČARKA. Opis poslova: u - pravljanje strojem i kontrola rada stroja - održavanje i čišćenje stroja - posao na numerički upravljanim grafičkim strojevima gdje operater ujedno prilagođava stroj pri promjenama radnih naloga - u obzir dolaze samo kandidati s radnim iskustvom od najmanje godinu dana, ...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno čl. 21. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnateljica Doma zdravlja Čakovec raspisuje: NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 1. Doktora medicine - 1 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme, za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec u Macinc...

. profesor de química en educación secundaria/profesora de química en educación secundaria5. SURADNIK/CA KONZERVATORA KEMIČARA. Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14), članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima: 5. SURADNIK KO...

. Artistas de artes plásticas6. SURADNIK/ICA KONZERVATORA - RESTAURATORA. Hrvatski restauratorski zavod Zagreb, Ulica Nike Grškovića 23 Ur. broj: 8250-10-721-300-DM-23 U Zagrebu, 18. rujan 2023. Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14), članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zav...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 56/22.), članka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split, i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER/OPERATERKA. Tvrtka Vemes Proizvodnja d.o.o. je proizvođač strojnih dijelova za kupce u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj. Tražimo od kandidata: - izvrsno čitanje i interpretiranje nacrta - poznavanje tehnologija rada na obradnom centru - GLODALICI - samostalna izrada programa osnovnim cikl...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/ICA. Dragor Lux i TenisWil su trgovina ronilačke, plivačke i tenis opreme, proizvode i prodaju sportsku opremu više od 20 godina. Opis posla: - usluživanje kupaca i rad na blagajni - naručivanje, zaprimanje i izlaganje robe - pružanje pomoći i informacija prilikom odabira robe - održavanje trgovin...

. economistaASISTENT/ICA ZA PRODAJU I MARKETING. ICPE Internacionalni centar za profesionalnu edukaciju d.o.o. organizira poslovne seminare i poslovne konferencije od 2006. godine. Opis posla: • sudjelovanje u istraživanju tržišta i izradi baze potencijalnih klijenata; sudjelovanje u aktivnostima promocije edukacijskih programa putem druš...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUĆITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, O...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaUČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20. 151/22) članka 8. Pravilnika o radu te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošlja...

Más ofertas: << · 46 · 68 · 79 · 85 · 88 · 89 · < · 91 · > · 93 · 95 · 100 · 110 · >>