Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,570 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 60

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesTAJNIK/TAJNICA. SREDNJA ŠKOLA "VLADIMIR GORTAN" BUJE SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR GORTAN " BUIE KLASA: 112-02/23-01/20 URBROJ: 2105-1-01-23-1 Buje, 23. listopada 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o o...

. profesor de historia en educación secundaria/profesora de historia en educación secundariaKUSTOS/ICA - VJEŽBENIK/CA. U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopra...

. empleado de mantenimiento/empleada de mantenimientoDOMAR/KA. Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, dalje u tekstu ZSN), uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Pula-Pola, službenik privremeno ovlašten za obavljanje poslova pr...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA POVIJESTI. REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA KLASA: 112-02/23-01/11 URBROJ: 238-26-35-23-2 Rugvica, 20. listopada 2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86...

. profesor de arte en educación secundaria/profesora de arte en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA LIKOVNE KULTURE. Klasa: 112-02/23-01/09 Urbroj: 2105/05-16/01-23-01 Umag, 20.10.2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA. Klasa: 112-02/23-01/09 Urbroj: 2105/05-16/01-23-01 Umag, 20.10.2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Rad u restoranu "EL PASO" Opis poslova: kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumijeva odabir i pripremu namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane i samo njezino pripremanje (kuhanje, pečenje, prženje, pirjanje i drugo), kao i pripremu za...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. Klasa: 112-02/23-01/09 Urbroj: 2105/05-16/01-23-01 Umag, 20.10.2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09...

. Profesores de formación profesionalUČITELJ/UČITELJICA TEHNIČKE KULTURE. Klasa: 112-02/23-01/09 Urbroj: 2105/05-16/01-23-01 Umag, 20.10.2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09...

. técnico de TIC/técnica de TICADMINISTRATOR / ADMINISTRATORICA WEB SHOPA. Opis poslova: dodavanje novih atributa i vrijednosti atributa na proizvodima u ERP-u (4D Wand), pridruživanje atributa proizvodima, izrada i održavanje web klasifikacije proizvoda i grupa proizvoda koji se šalju na web shop, priprema i standardizacija tehničkih opisa proizvoda za web sho...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE. Uvjeti: - završen preddiplomski studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike (VŠS) - položen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad - 1 godina radnog iskustva u struci Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALISTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE. Ur. broj: 01-1646/23 od 20.X.2023. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.2. dok...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA FIZIKE. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ČAKOVEC III. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC Ivana pl. Zajca 24, 40 000 Čakovec KLASA: 112-02/23-01/13 URBROJ: 2109-94-23-1 Čakovec, 23.10.2023. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10...

. técnico de TIC/técnica de TICPRODAVAČ/PRODAVAČICA BOJA I LAKOVA U PRODAVAONICI NA MALO. Ako ste komunikativna, ljubazna, točna i okretna osoba željna učenja i stjecanja novih vještina u prodaji, javite nam se i postanite dio našeg prodajnog tima u prodavaonici boja i lakova. Odgovornosti: - kontinuirano učenje o proizvodima za unutarnje i vanjsko uređenje i vozila - pomoć ...

. Barrenderos y afinesGERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA. Opis poslova: Pružanje podrške i potpore starijima i nemoćnima što obuhvaća: Dostavu namirnica i lijekova Priprema obroka Nošenje drva za ogrjev Pomoć u održavanju čistoće stambenih prostora krajnjih korisnika Pomoć pri oblačenju i svlačenju Ostali kućanski poslovi po po...

. Profesionales del trabajo socialSTRUČNI/A SAVJETNIK/ICA ZA SKRB. KLASA: 112-01/23-03/2334 URBROJ: 511-08-14-23-3 Pula, 18. listopada 2023. godine Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), članka...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju čl. 17. i 19. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin, Općina Medulin objavljuje : OGLAS ZA RADNO MJESTO NA...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Što očekujemo: izraženu komunikativnost i razvijene prodajne vještine spremnost na timski rad upornost u radu i odanost poslodavcu SSS Što nudimo: stimulativno radno okruženje zanimljive radne zadatke redovita primanja, plaćene troškove prijevoza i sve dodatke...

. físico/físicaVODITELJ/ICA ODJELA - RADNO MJESTO 37. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme Sektor za pravne, informatičke i opće poslove, Služba za pravne i opće poslove, Odjel biblioteka, za radno mjesto (37) • voditelj Odjela – 1 izvršitelj/ica; Stručni uvjeti: • završen preddiplomski i diplomski sveuči...

. economistaVIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA U SLUŽBI ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA. Na temelju Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klasa: 007-03/23-15/2, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 25. travnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/8, Urbroj: 117-15-23-9 od dana 19. srpnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/7, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 29. rujna 2023. i suglasnosti ...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI/A RADNIK/CA. Tražimo 50 radnika koji će obavljati poslove radnih mjesta: • KOMUNALNI RADNIK • KOMUNALNI RADNIK – PERAČ ULICA • KOMUNALNI RADNIK – ČISTAČ ULICA Što nudimo? •ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca •za radno mje...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20. 151/22.), te članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postu...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJICA/NJEGOVATELJ. Opis poslova:sveobuhvatni poslovi njegovateljice u skrbi i njezi oko starijih. Obiteljski dom za starije do 20 korisinika. Smjenski rad tjedan ujutro, tjedan popodne ili po dogovoru tj., dan/dan, nema noćnih smjena, obroci. Primanja od 860 eura.

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes1) STRUČNI/A SAVJETNIK/CA (RED.BR.SIST. 42) U ODSJEKU ZA RJEŠAVANJE O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa u PODRUČNOJ SLUŽBI U ZAGREBU Tvrtkova 5, 10000 Zagreb 1) stručni savjetnik (red.br.sist. 42) u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž....

. economistaRUKOVODITELJ/ICA. 2. SREDIŠNJI URED, SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU, ODJEL ZA NABAVU 2.1. rukovoditelj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu Stručni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomsk...

. economistaVODITELJ/ICA KLJUČNIH KUPACA. OPIS POSLOVA: Razvoj poslovanja s postojećim ključnim kupcima u retail i/ili HoReCa kanalu u skladu s prodajnom strategijom tvrtke Širenje baze kupaca kroz pronalazak i akviziciju novih kupaca u retail i/ili HoReCa kanalu End-to-end vođenje prodajnih, kao i ostalih procesa vez...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/22-02-103, URBROJ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/22-02-103, URBROJ...

. profesor de física en educación secundaria/profesora de física en educación secundariaNASTAVNIK / NASTAVNICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20. i 151/22.), te članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Školi, GRADITELJ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTRUČNI/A SAVJETNIK/ICA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE. KLASA: 112-01/23-03/2334 URBROJ: 511-08-14-23-3 Pula, 18. listopada 2023. godine Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 37/13., 38/13., 138/15., 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), članka...

Más ofertas: << · 30 · 45 · 52 · 56 · 58 · < · 60 · > · 63 · 67 · 75 · 90 · >>