Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,775 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 90

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTAČ/ICA-SPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19, 64/20, 151/22, 156/23.), članka 10. stavka 5. Pravilnika o radu škole i članaka 5. i 6. ...

. Camareros de mesasKONOBAR/KONOBARICA. Opis poslova: -priprema i posluživanje pića   -posluživanje hrane -naplata -ostali poslovi u ugostiteljstvu -rad u timu Rad na neodređeno vrijeme. Mogućnost napredovanja. Slobodni dani. Božićnica, uskrsnica. Mjesto rada: bistro ShpajZ.

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), čl. 8. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“, te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj" donesenog 25.10.2013. godine, URBROJ: 238/27-72/13-73, Statutarne Odluke...

. Ingenieros civilesVODITELJ/ICA ODSJEKA ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku ZSN), pročelnica po ovlaštenju Općine Višnjan, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno...

. Tenedores de librosASISTENT/ICA ZA UREDSKE POSLOVE. Opis posla: Zaprimanje pristigle pošte i ostale ulazne dokumentacije, kao i priprema dokumenata za otpremu i slanje paketa Naručivanje, praćenje i vođenje inventara cjelokupne uredske računalne opreme Nabava i vođenje evidencije o stanju uredskih materijala i kuhinjskih potrepština te org...

. PsicólogosNASTAVNIK/ICA POSLOVNE PSIHOLOGIJE S KOMUNIKACIJOM I PSIHOLOGIJE PRODAJE. - Nastavnik/ica poslovne psihologije s komunikacijom i psihologije prodaje – nepuno (6 sati nastave tjedno s pripadajućim radnim vremenom), neodređeno radno vrijeme Opći uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 10...

. ConserjesDOMAR/DOMARKA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Čarobna šuma te prethodne Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić Čarobna šuma raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - domar (m/ž) – 1 izvršitelja/ica na neodređeno, p...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Natječaj za odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme Uvjeti: -prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/...

. Tenedores de librosSPECIJALIST/ICA ZA ONLINE REGRUTACIJU. Opis posla: Kreiranje privlačnih oglasa za posao na raznim online platformama Kontaktiranje i pregledanje prijava kandidata koji se odazovu na oglase Vođenje strukturiranih razgovora preko telefona ili video poziva Unošenje podataka o kandidatima u naš CRM sustav Analiza pod...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22, 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bukovac objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. NAZIV RADNOG MJESTA: SPREMAČICA 2. BROJ IZVRŠITELJA: Jedan (...

Más ofertas: << · 45 · 67 · 78 · 84 · 87 · 88 · < · 90 · > · 92 · 95 · 101 · 113 · 137 · 184 · >>