Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,758 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 83

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Técnicos en ingeniería civilLUČKI REDAR / LUČKA REDARICA. Opis posla: neposredno provodi red u lukama za koje je nadležan; neposredno nadzire uplovljavanje i isplovljavanje brodova, jahti i brodica u lukama za koje je nadležan; neposredno nadzire ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila te ukrcaj i iskrcaj tereta u lukama za koje je nadležan; ...

. EconomistasVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA U ŠKOLI 1. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), članka 13. Pravilnika o radu i članka 3. Pravilnika o načinu ...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. KLASA: 112-02/24-01/06 URBROJ: 2196-4-12-04-2 U Vinkovcima, 25. travnja 2024.g. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/2023), sukladno Odluci Upravnog vijeća od 25. travnja 2024.g. (KLASA: 007-04/24-01/03, URBROJ: 21...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i s...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19,64/20,151/22,156/23) Osnovna škola „Podrute „Donje Makojišće 115,4222 Novi Marof raspisuje ...

. Técnicos en ingeniería civilVODITELJ/VODITELJICA SLUŽBE ZA GRADITELJSKE POSLOVE. Na temelju članka 26. Izjave o osnivanju Društva URBANIZAM d.o.o., Uprava - direktor URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, raspisuje dana 25.04.2024.godine sljedeći JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Urbanizam d.o.o., u Organizacijsku cjelinu: Slu...

. Tenedores de librosVIŠI SAVJETNIK/CA ZA PRORAČUN I KNJIGOVODSTVO U GLAVNOJ KNJIZI U SLUŽBI ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE. Uz prijavu za radna mjesta kandidati su dužni priložiti: -životopis, -svjedodžbu/diplomu o stečenoj stručnoj spremi, -dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili  osobna iskaznica), -elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje...

. Médicos generalesDOKTOR MEDICINE SPECIJALIST/DOKTOR MEDICINE/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALISTICA/DOKTORICA MEDICINE. Opis poslova: pružanje cjelovite preventivne, kurativne i rehabilitacijske zdravstvene zaštite. Na temelju odredbe čl. 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a u svezi s odredbom čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim služba...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Čarobna šuma te prethodne Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić Čarobna šuma raspisuje NATJ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) Dječji vrtić Grigora Viteza objavljuje N A T J E Č A J ODGOJITELJ - 1 izvršitelj (m/ž) - na određeno vrijeme - puno radno vrijeme - zamjena UVJETI za radno mjesto ...

Más ofertas: << · 42 · 62 · 72 · 77 · 80 · 81 · < · 83 · > · 86 · 89 · 95 · 107 · 131 · 179 · >>