Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,554 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 55

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/NASTAVNICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20), Školski odbor Obrtničko-industrijske škole , Županja objavljuje ...

. Tenedores de libros12) VIŠI STRUČNI REFERENT/ICA (RED.BR.SIST. 16) U ODJELU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja služba raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa III. PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU Obala kneza Branimira 15, 21000 Split 12) viši stručni referent (red.br.sist. 16) u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž....

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA FIZIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08. ,86/09., 92/10., 105/10. , 90/11.,16/12. 86/12. , 94/13 , 152/14, 07/17 , 68/18, 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Vladimira Vidrića Kutina i članaka 7. i ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08. ,86/09., 92/10., 105/10. , 90/11.,16/12. 86/12. , 94/13 , 152/14, 07/17 , 68/18, 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Vladimira Vidrića Kutina i članaka 7. i ...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19, 64/20) i članaka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednj...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninića 27 KLASA: 112-03/21-01/45 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. listopada 2021. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/...

. Representantes comercialesTERENSKI KOMERCIJALIST/TERENSKA KOMERCIJALISTICA. U hrvatskoj nudimo posao za prodaju sportske opreme, opreme za sportske dvorane, fitness centara, igračaka, i nastavnih pomagala. Glavni kupci su škole, vrtiči, sportsko- rekreacijski centri, sportski klubovi itd. Očekuje se od kandidata da imaju visoku ili višu stručnu spremu ekono...

. Analistas de sistemasJUNIOR PRODUCT DESIGNER (M/Ž). Opis poslova: - rad na enterprise softveru kao i rad u produkt okruženju - poznavanje dizajn i prototip alata kao što su Sketch, Figma, Invision, Adobe - korisničko istraživanje i usability testiranje - razumijevanje nativnih i hibridnih tehnologija kao i razlike među tehnologijama - r...

. Herramentistas y afinesMEHANIČAR/KA - BRAVAR/ICA. Opis poslova: •Kontinuirano nadzire ispravnost i funkcionalnost strojeva i opreme povjerenog mu postrojenja, obavlja preventivne preglede i aktivnosti •Izvršava samostalne zahvate na opremi i instalacijama •Otklanja kvarove na opremi i instalacijama prema zahtjevu korisnika opreme i nalo...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/NASTAVNICA POVIJESTI HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE. Uvijeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisama u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada odgovarajuća vrsta i ra...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/NASTAVNICA POVIJESTI UMJETNOSTI I KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisama u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada odgovarajuća vrsta i razi...

. Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afinesSANITARNI TEHNIČAR/TEHNIČARKA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, te članka...

. Profesionales de enfermeríaVIŠA/I MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR - MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR. Opis posla: obavlja opću i specijalnu njegu korisnika, provodi enteralnu prehranu, priprema, provodi i evidentira dezinfekciju i sterilizaciju pribora, sudjeluje kod podjele obroka i hrani teške i nepokretne bolesnike te obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre. - Viša me...

. CocinerosPOMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI. Opis posla: pomaganje kuharima kod pripremanja jela, čišćenje povrća i dugih potrebnih namirnica, čišćenje prostora kuhinje i pranje velikog posuđa te drugi poslovi po nalogu voditelja odjela. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i čla...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE / MEDICINSKO - LABORATORIJSKI INŽENJER ( M/Ž). Opis poslova: Obavljanje svih stručnih poslova iz djelokruga odgovarajuće organizacijske jedinice do razine i po načelima stečenog obrazovanja Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanov...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)ZDRAVSTVENO - LABORATORIJSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA. Opis poslova: obavljanje svih stručnih poslova iz djelokruga odgovarajuće organizacijske jedinice do razine i po načelima stečenog obrazovanja, obavljanje poslova svoje stručne spreme u liječničkom timu zdravstvene zaštite, obavljanje dostupnih laboratorijskih pretrage i sudjeluje u jedno...

. Agentes de comprasKOMERCIJALNI/A PREDSTAVNIK/ICA. Traži se motivirana osoba za rad u prodaji. Opis posla: telefonsko kontaktiranje potencijalnih klijenta, dogovaranje sastanka uživo radi prezentacije tehnološkog rješenja kojeg nudimo na tržištu. Fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada od kuće.

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08. ,86/09., 92/10., 105/10. , 90/11.,16/12. 86/12. , 94/13 , 152/14, 07/17 , 68/18, 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Vladimira Vidrića Kutina i članaka 7. i ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA INFORMATIKE. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninića 27 KLASA: 112-02/21-01/13 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. listopada 2021. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/...

. Profesionales de nivel medio de partería7. PRIMALJA/PRIMALJA ASISTENT/ICA – PRIPRAVNIK/CA. Uvjeti: završena škola za primalje/primalje asistentice. Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja, moraju biti nezaposlene osobe koji nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razin...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08. ,86/09., 92/10., 105/10. , 90/11.,16/12. 86/12. , 94/13 , 152/14, 07/17 , 68/18, 98/19 i 64/20), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Vladimira Vidrića Kutina i članaka 7. i ...

. Bailarines y coreógrafosUČITELJ/ICA KLASIČNOG BALETA. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninića 27 KLASA: 112-02/21-01/18 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. listopada 2021. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/1...

. Profesionales de enfermeríaSTRUČNI/A UČITELJ/ICA - PROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 06/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 86/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Škola za medicinske sestre Mlinarka objavljuje natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta STRUKOVNI UČITELJ/UČITELJICA, PROFES...

. Profesionales de enfermería6. MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR – PRIPRAVNIK/CA. Uvjeti: završena četverogodišnja škola za medicinske sestre/tehničare. Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja, moraju biti nezaposlene osobe koji nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninića 27 KLASA: 112-03/21-01/44 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. listopada 2021. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/...

. Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesVOZAČ/VOZAČICA MOSNE DIZALICE. Opis poslova: - manipulacija tereta sa mosnom dizalicom prema potrebi proizvodnje i proizvodnih procesa - rad na visini većoj od 3m (upravljanje iz kabine na mosnoj dizalici) - pridržavanje propisanog tehnološkog procesa rada - briga o čistoći radnog okruženja. Uvjeti: - završeni smjer ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA SLOVAČKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninića 27 KLASA: 112-02/21-01/12 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. listopada 2021. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/...

. EconomistasASISTENT/ICA PRODAJE I MARKETINGA. Grupa Studio d.o.o. je dizajn studio te proizvođač koji pod vlastitim brendom «Grupa» razvija, proizvodi i distribuira rasvjetna tijela (dizajnerske svjetiljke i pomoćni namještaj) na domaćem i stranom tržištu. Grupa upravo zapošljava osobu na poziciji – asistent prodaje i marketinga -- za posao...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA KLAVIRA / KOREPETITOR/ICA. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninića 27 KLASA: 112-02/21-01/17 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. listopada 2021. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/1...

. Fisioterapeutas5. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE – PRIPRAVNIK/CA. Uvjeti: završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij fizioterapije. Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja, moraju biti nezaposlene osobe koji nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanj...

Más ofertas: << · 28 · 41 · 48 · 51 · 53 · < · 55 · > · 58 · 62 · 70 · >>