Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,800 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 34

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTAČ/ ČISTAČICA. Ugostiteljski objekt u Trogiru traži osobu za obavljanje poslova čišćenja u 2022. godini. Početak rada je 4/2022 g. Sam objekt sastoji se od 3 apartmana te restorana. Ukoliko ste odgovorni, imate oko za sitne detalje, imate iskustva u sličnim poslovima i voljeli bi ste postati dio n...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaMEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR/ PRVOSTUPNIK/ICA SESTRINSTVA. Razina obrazovanja: •Srednja škola za medicinske sestre – medicinska sestra opće njege •Dodiplomski studij sestrinstva – prvostupnica sestrinstva Radno mjesto: prijamni odjel, specijalističke ambulante Potrebna znanja: engleski jezik, Microsoft Office Uz zamolbu na natječaj potrebno pr...

. Ingenieros químicosNASTAVNIK/ICA PREHRAMBENE GRUPE PREDMETA. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj škol...

. Guardias de protecciónZAŠTITAR/ZAŠTITARKA. Što Vas čini pravim kandidatom za nas: završili ste srednju školu (SSS) imate više od godinu dana radnog iskustva na poslovima privatne zaštite posjedujete važeću licencu za zaštitara i važeći liječnički pregled za zaštitara poznajete rad na sustavima tehničke zaštite (protu...

. Especialistas en métodos pedagógicosEDUKACIJSKI/A REHABILITATOR/ICA. N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika/radnica na radnim mjestima: 1.Edukacijski/a rehabilitator/ica na određeno puno radno vrijeme traženi broj radnika/ica: 2, mjesto rada: Zagreb (jedan radnik/ica u Odjelu integracije - rad na terenu, jedan radnik/ica u Dislociranoj jedinici Zagreb - s...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/SPREMAČICA. Opis poslova: održavanje čistoće i higijene školskih prostorija. Na temelju članka 105. i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10 , 90/11 , 5/12 , 16/12 , 86/12 , 126/12 , 94/13 , 152/14 , 07/17 ,68/18, 98/19,...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/ICA - RADNIK/CA U TRGOVINI. Opis posla: rad na blagajni, delikatesi i u trgovini, slaganje robe, briga o rokovima trajanja, briga o čistoći i urednosti prodajnog prostora. MJESTO RADA JE: •VOLTINO NASELJE -1 djelatnik/ca, •KVATRIĆ (VOĆARSKA) -1 djelatnik/ca , •PRISAVLJE (Cvjetno naselje) -1 djelatnik/ca, •SESVETS...

. esteticistaKOZMETIČAR/KA. Opis radnog mjesta: Priprema i održavanje radnog mjesta za rad na klijentima, tretmani lica (mehaničko čišćenje lica/njega lica), tretmani za njegu tijela (anticelulitni program/program mršavljenja), ugradnja/nadogradnja trepavica, threading, depilacije (vosak/pasta/IPL depilacija/biseri), masaž...

. Guardias de protecciónVODIČ / VODIČICA PSA ZA OTKRIVANJE EKSPLOZIVA (EDD). Opis poslova: zaštitni pregledi putnika, osoblja, vozila, tereta i potrepština za opskrbu zračne luke. Ostale informacije: osposobljavanje i stjecanje licenci u RH i inozemstvu o trošku poslodavca; nabavka specijalnog psa, kućica, hrana i veterinarska skrb za psa su obveza poslodavca; kand...

. Profesionales de enfermeríaDENTALNI ASISTENT/ASISTENTICA. Opis poslova: Priprema pacijenta, radnog mjesta, instrumenata i pribora za terapijski postupak. Zbrinjavanje pacijenta nakon terapijskog postupka. Asistiranje doktoru dentalne medicine,osnove korištenja računala u Windows okruženju. Napomene: adresa mjesta rada: Ivana Dežmana 4 ,...

. letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa6. ADMINISTRATOR/ICA – U KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU ZAGREB. Uvjeti: • završena srednja škola općeg, upravnog ili ekonomskog smjera, • poznavanje rada na računalu. Uz prijavu na natječaj treba priložiti: • životopis, • preslike: svjedodžbe završene srednje škole, dokaza o poznavanju rada na računalu. Radni odnos zasniva se na odre...

. economistaVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust u trajanju do 3 godine Uvjeti: 1. Završen diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja 2. Znanje rada na računalu 4. 3 godina radnog iskustva na fina...

. EconomistasVODITELJ/ICA RECEPCIJE HOSTELA. Opis poslova: •efikasno i učinkovito upravljanje recepcijskim/rezervacijskim procesima i briga o dobrodošlici za sve goste, •upgrade usluge, prodaja i maksimiziranje mogućnosti za prodaju, •rješavanje zahtjeva i pritužbi gostiju, evaluacija, recenzija i obrada u stvarnom vremenu •raspored...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorSURADNIK/ICA ZA RAD NA PROJEKTU „CRONOS (INVESTIGATION OF SEISMICALLY VULNERABLE AREAS AND SEISMIC GROUND MOTION ASSESSMENT)“. Za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik/ica za rad na projektu „CRONOS (Investigation of seismically vulnerable areas and seismic ground motion assessment)“ , na određeno vrijeme, na 10 % punog radnog vremena, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“, pri Geofizičkom odsjeku PMF-...

. camarero/camareraKONOBAR/ICA. - SSS konobar - Min. 2 godine iskustva u baru ili restoranu - Razvijene komunikacijske vještine, ljubaznost i uslužnost prema gostu - Sposobnost prezentacije ponude, davanje preporuka gostima te odgovaranje na pitanja u vezi hrane i pića - Predanost, točnost i preciznost te usm...

. administrativo contable/administrativa contableSTRUČNI/A SURADNIK/ICA - GLAVNI KNJIGOVOĐA/KONTER II.VRSTE. Opis poslova: 7. Stručni/a suradnik/ca - glavni knjigovođa/konter II. vrste - završen I. stupanj fakulteta, stručni studij ili viša škola ekonomskog smjera (VŠS), - aktivno znanje rada na osobnom računalu, - jedna godina radnog iskustva u struci. Na natječaj se mogu javiti o...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu (Klasa:003-05/19-01/02 Urbroj: 22...

. economistaVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) Osnovna škola J.J.Strossmayera, Trnava raspisuje NATJEČAJ ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaANIMATOR/ANIMATORICA U DJEČJOJ IGRAONICI. Opis poslova: - animacija djece na rođendanima, radionicama i zabavnim programima - briga o sigurnosti djece - rad na info pultu   - prodaja i naplata usluga igraonice - održavanje poslovnog prostora urednim i čistim. Uvjeti: - obavezna pedagoška struka. Radni osnos se zasniva na od...

. economistaVIŠI STRUČNI SAVJETNIK/VIŠA STRUČNA SAVJETNICA-EKONOMIST/ICA. Na temelju članka 28. Statuta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2158/88-01/1-19-06) te Suglasnosti za novo zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 112-02/21-01/05, URBROJ: 524-04-01-02/1-21-5), r...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorASISTENT/ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI, POLJA: ELEKTROTEHNIKA, GRANE ELEKTROENERGETIKA ILI ELEKTROSTROJARSTVO, RAČUNARSTVO. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, raspisuje N A T J E Č A J 1. Tehnički fakultet: za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno suradničko zvanje asistent iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja: elektrotehnika, grane elektroenergetika ili elekt...

. camarero/camareraKONOBAR / KONOBARICA. Na temelju članka 16. Statuta Studentskog centra u Splitu, Studentski centar u Splitu zastupan po ravnatelju Ivanu Žižiću, dana 04. studenog 2021. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu Konobar KONOBAR – 3 izvršitelja(m/ž), na određe...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA - PRIPRAVNIK. DJEČJI VRTIĆ CVRČAK UPRAVNO VIJEĆE ČAKOVEC Čakovec, 16. 12. 2021. Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, ...

. ingeniero técnico agrícola/ingeniera técnica agrícolaNASTAVNIK/ICA POLJOPRIVREDNE GRUPE PREDMETA. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj škol...

. bibliotecario/bibliotecariaUPRAVITELJ/ICA KNJIŽNICE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju čl. 20. i 22. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19) i čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) raspisuje N A T J E Č A J za izbor u radni...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA U BESCARINSKOJ PRODAVAONICI (DFS). Opis poslova: prodaja robe. Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti: Domovnica/ Svjedodžba o završenom školovanju/Potvrda Općinskog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starija od 6 mjeseci)/ Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda...

. repostero/reposteraSLASTIČAR/KA. Opis posla: samostalno priprema kolače i ostale slastice, prati primjenu propisanih normativa u fazi pripreme i u procesu svoga rada, odgovara za kvalitetu pripremljenih slastica i za pravilno rukovanje svim sredstvima i pomagalima u radu te vodi brigu o čistoći radnog mjesta i sredstava ra...

. escayolistaMONTER/KA SUHE GRADNJE-KNAUFER/ICA. Tvoji zadaci uključuju: Postavljanje suhe gradnje, knauf (gipsane ploče) Gletanje Krečenje Sudjelovanje u renoviranju salona i otvaranju novih salona namještaja Tvoj profil je: pozitivan stav fleksibilnost i spremnost na učenje spremnost za rad u dinamičnom i zah...

. auxiliar de laboratorio de análisis clínicosZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR (M/Ž). UZIMANJE UZORAKA ZA ANALIZU (KAPILARNA KRV, URIN, STOLICA), IZVOĐENJE RUTINSKIH LABORATORIJSKIH ANALIZA, ZA SURADNJU U TIMU LABORATORIJSKIH DJELATNIKA, RAZUMJEVANJE POSTUPAKA I METODA U IZVOĐENJU ANALIZA, SAVJESNO TOČNO I PRECIZNO IZVOĐENJE ANALIZE.

. fisioterapeuta especializado/fisioterapeuta especializadaPRVOSTUPNIK/ICA FIZIOTERAPIJE. opis posla:  poslovi fizikalne terapije u kući na području Kutine, Popovače i Siska s okolicom koji posjeduju licencu Hrvatske komore fizioterapeuta za samostalni rad. Potrebno je imati vozačku dozvolu i svoje vozilo. Poželjna dodatna edukacija (PNF, EMMETT, BOBATH, VOJTA ili neka druga ...

Más ofertas: << · 17 · 25 · 29 · 31 · 32 · < · 34 · > · 36 · 39 · 45 · 57 · 80 · >>