Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,554 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 34

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E Č A J 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 3 izvršitelja Uvjeti: - SSS medicinska sestra/tehničar, - odobrenje za samostalan rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.    Kandidat je dužan dostaviti: -prijavu...

. Ingenieros industriales y de producciónNASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA PRERADE I OBRADE DRVA. Uvjeti: VSS: dipl.ing .drvne industrije, dipl.ing .drvne tehnologije, mag. drvne tehnologije-oblikovanje proizvodnje. Ugovor o radu do 60 dana.

. Camareros de mesasKONOBAR/ICA. Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagođeni istima, te su ugodno i toplo uređeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i stručnosti osoblja s naglaskom na srdačnost! Visoku razinu kvalitete održavamo kont...

. Ingenieros industriales y de producciónNASTAVNIK/ICA STRUČNIH PREDMETA IZ PODRUČJA OBRADE DRVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18, 98/19. i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac, ravnatelj Šumarske i drvo...

. Conductores de camiones pesadosVOZAČ/ICA TEGLJAČA I POLUPRIKOLICE U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU. Opis poslova: prijevoz tereta, provjeravanje da li je teret ispravno i sigurno smješten, briga oko iskrcaja tereta, te preuzimanje odgovornosti za vozilo. Voze se relacije Hrvatska, Mađarska, Slovačka. Uvjeti: Obavezan COD 95, Digitalna kartica vozača, Važeća vozačka dozvol...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Opis poslova: zaprima, naručuje i prodaje robu, dobro poznaje i pruža sve aktulane usluge u ponudi tog prodajnog mjesta, izlaže robu i odrađuje marketinške aktivnosti, brine o čistoći prodajnog mjesta. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u trgovini odnosno na blagajni. Prilikom prijav...

. Mecánicos y ajustadores electricistasDJELATNIK/CA ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ELEKTRO OPREME U RADIONI. Poslodavac zapošljava elektromontere za rad u radioni u Zagrebu na proizvodnji razvodnih ormara što obuhvaća montažu opreme u razvodne ormare, kao i ožičenja i spajanja do gotovih proizvoda. Poželjno je radno iskustvo na istim vrstama poslova. Mogućnost napredovanja.

. Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTROMONTER/KA - PROIZVODNJA I MONTAŽA ELEKTRO OPREME. Poslodavac zapošljava elektromontere/elektroinstalatere za rad na gradilištima u cijeloj Hrvatskoj, ovisno o potrebi posla, te za rad u radioni u Zagrebu na proizvodnji razvodnih ormara što obuhvaća montažu opreme u razvodne ormare, kao i ožičenja i spajanja do gotovih proizvoda. Poželjno je radn...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lastavica, Preko (dalje: Vrtić), raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Radno mjesto SPREMAČICA – 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na n...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. PREUZIMA I SLAŽE ROBU, NAPLAĆUJE PRODANU ROBU,ISPOSTAVLJA RAČUN, ČUVA ROBU OD KVARENJA, OŠTEĆENJA I KRAĐE, VODI BRIGU O ROKOVIMA TRAJANJA ROBE ZA KOJU JE ZADUŽEN NALOGOM POSLOVOĐE, VODI BRIGU O ASORTIMANU ROBE ZA KOJU JE ZADUŽEN, VODI BRIGU O POTROŠAČU I DUŽAN JE LJUBAZNO I KULTURNO SE ODNOSITI ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete propisane čl. 105. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete propisane čl. 105. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/...

. Ingenieros de minas, metalúrgicos y afinesDIPLOMIRANI INŽENJER/DIPLOMIRANA INŽENJERKA RUDARSTVA-PRIPRAVNIK. Opis posla: - Organizira, kontrolira i rukovodi radnom smjenom u proizvodnji tehničkog kamena, od istražnih radova, otkrivanja, bušenja, miniranja do utovara, prijevoza, oplemnjivanja i otpreme gotovih proizvoda Mogućnost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja.

. Profesores de enseñanza secundaria4. NASTAVNIK/ICA PREDMETA MATEMATIKA U STRUCI. 4. Nastavnik predmeta matematika u struci, nepuno radno vrijeme, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme, do kraja školske godine, U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno pot...

. Profesores de enseñanza secundaria5. NASTAVNIK/ICA PREDMETA MATEMATIKA U STRUCI. 5. Nastavnik predmeta matematika u struci, nepuno radno vrijeme, 10 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno v...

. Barrenderos y afinesRADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020., „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza II“, broj Poziva: UP.02.1.1.13, u sklopu proj...

. Analistas de sistemasIT TEHNIČAR/KA - SERVISER/KA RAČUNALA. OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI: Korisnička podrška Održavanje kvalitetnih odnosa s klijentima Implementacija i održavanje IT sustava Svakodnevno praćenje i nadgledanja rada sustava, optimizacija i automatizacija procesa Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova Održavanje visok...

. Economistas2. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH SADRŽAJA U EKONOMIJI. 2. Nastavnik stručno-teorijskih sadržaja u ekonomiji, puno radno vrijeme, određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su d...

. PsicólogosSTRUČNI SURADNIK/SURADNICA PSIHOLOG/INJA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), ravnateljica Dječjeg vrtića Čarobni pianino uz suglasnost Upravnog vijeća, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto STRUČNI SURADNIK/SURADNICA PSIHOLOG/INJA – 1 (jedan)...

. Maestros de enseñanza primaria3. NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE. 3. Nastavnik matematike, nepuno radno vrijeme, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme, do kraja školske godine U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA KEMIJE. OSNOVNA ŠKOLA „DAVORIN TRSTENJAK“ PODGAJCI POSAVSKI Matije Gupca 160, 32258 Posavski Podgajci KLASA: 602-02/21-07/236 URBROJ: 2212-24-01-21-1 Posavski Podgajci, 05.11.2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINASKA SESTRA/TEHNIČAR. Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17. i 47/18.), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 32/17.), članka 34. Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad, ravnateljica Doma raspisuje ...

. Camareros de mesasSERVIR/KA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lastavica, Preko (dalje: Vrtić), raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta Radno mjesto SERVIRKA – 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica, za rad na ...

. CocinerosVODITELJ/ICA KUHINJE. Tražena znanja i kvalifikacije: Minimalno 2 godine radnog iskustva u kuhinji poznavanje svih faza rada aktivno sudjelovanje u radu kuhinje (pripremanje hrane, kontrola kvalitete obrade i pripreme hrane) organizacija radnog procesa (briga o normativima, higijenskim standardima, ...

. PsicólogosPSIHOLOG/INJA. KLASA: 100-01/21-01/9 URBROJ: 2168-36-08-07-21-5 Pula, 29.10.2021. godine Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pula-Pola od 9. siječnja 2015....

. Maestros preescolaresVODITELJ/ICA UREDA - OFFICE MANAGER. Odgovornosti: •Cjelokupno vođenje i organizacija uredaVođenje uredskog poslovanja •Administrativni poslovi vezani za nesmetani rad ureda •Priprema dokumentacije te suradnja s vanjskim knjigovodstvenim i informatičkim servisom •Povremeno i po potrebi recepcijski poslovi, doček stranaka (r...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pinokio“, (KLASA: 601-02/04-02/04, URBROJ: 2101/01-02-04-1) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“, r...

. Oficinistas generalesREFERENT/REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE. R E P U B L I K A H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ĐAKOVO Ured gradonačelnika KLASA: 112-03/21-01/158 URBROJ: 2121/01-02/1-21-1 Đakovo, 5. studenoga 2021. godine Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podru...

. Especialistas en métodos pedagógicos1. SOCIJALNI PEDAGOG/SOCIJALNA PEDAGOGINJA. 1. Socijalni pedagog, puno radno vrijeme, određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika, U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: ž...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Šumska jagoda donijelo je odluku o objavi N A T J E Č A J A za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA 3 izvršitelja/ice, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena ...

Más ofertas: << · 17 · 25 · 29 · 31 · 32 · < · 34 · > · 37 · 40 · 47 · 60 · >>