Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,062 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 37

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ INFORMATIKE. Republika Hrvatska Splitsko – dalmatinska županija Osnovna škola Trilj Poljičke republike 18 21 240 Trilj Klasa: 602-01/21-01/228 URBROJ: 2175-20-01-21-1 U Trilju 17. studenog 2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,...

. Archivistas y curadores de museosKUSTOS/KUSTOSICA - PRIPRAVNIK/CA (DOKUMENTACIJSKI ODJEL). Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom...

. Oficinistas generalesUPRAVNI/A REFERENT/ICA U POLICIJSKOJ POSTAJI ROVINJ. Vodi upravni postupak i neposredno zaprima podneske i pismena od stranaca u svezi reguliranja njihovog boravka u Republici Hrvatskoj, rješava zahtjeve za privremeni boravak i rad stranaca, zaprima zahtjeve za odobrenje stalnog boravka stranca, izdaje dozvole za boravak i rad te potvrde o prijavi ...

. Archivistas y curadores de museosKUSTOS / KUSTOSICA - PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA. Na temelju članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, čl. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta, i Uputi Ministarstva kulture i medija o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatn...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA FIZIKE. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz čl. 2. st.1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u sredn...

. ElectrotécnicosSERVISNI SAVJETNIK/SAVJETNICA. Opis poslova: - zaprimanje vozila na servisni prijem, otvaranje radnih naloga, izrada ponuda - skrb o korisniku usluga i vozilu tijekom cijelog procesa servisnih aktivnosti - kontrola kvalitete izvršenih radova na vozilu - završni obračun radnih naloga, izrada i izdavanje računa - isp...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA ZA RAD U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/ 12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Praviln...

. Archivistas y curadores de museosKUSTOS/KUSTOSICA - PRIPRAVNIK/CA (EDUKACIJSKI ODJEL). Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom...

. CocinerosKUHAR/ICA. PRIPREMANJE POTREBNE KOLIČINE NAMIRNICA ZA KUHANJE, PRIPREMANJE JELA I PREDJELA PO NORMATIVIMA, ODGOVORNOST ZA ISPRAVNOST NAMIRNICA I KVALITETU IZDANIH JELA. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE RADNOG PROSTORA I POVRŠINA, PRAVILNO I SAVJESNO KORIŠTENJE KUHINJSKOG INVENTARA, OPREME I UREĐAJA.

. Artistas de artes plásticasKONZERVATOR / KONZERVATORICA-RESTAURATOR. Konzervator/ica-restaurator/ica, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme u Odjelu za restauraciju, konzervaciju i zaštiu Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specija...

. ElectrotécnicosRADNIK/RADNICA NA ODRŽAVANJU ŽELJEZNIČKIH VOZILA. Opis poslova: popravak i održavanje željezničkih vozila. Uvjeti: - završena srednja škola frigomehaničkog, mehatroničkog, bravarskog, strojobravarskog, elektro, mehaničkog i ostalog srodnog tehničkog smjera - poznavanje rada na održavanju željezničkih vozila je prednost.

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTAČ/ICA. Opis poslova: čišćenje uredskih, sanitarnih i drugih prostora na graničnom prijelazu Jurovski Brod. Prednost - vozačka dozvola B kategorije. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narod...

. Archivistas y curadores de museosKUSTOS/KUSTOSICA - PRIPRAVNIK/CA (PRAPOVIJESNI ODJEL). Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi ​​prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom o...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Na temelju čl. 36 Statuta, Dom zdravlja Varaždinske županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos doktora/ice medicine - 3 izvršitelja/ice (m/ž) na određeno vrijeme do ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodređeno vrijeme Natječaj traje do popunjenja. UVJETI...

. Empleados de archivosARHIVSKI TEHNIČAR/ARHIVSKA TEHNIČARKA - PRIPRAVNIK/PRIPAVNICA. Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru, a u skladu s Planom prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 27. listopada 2021. godine, ravnateljica objavljuje    JAVNI POZIV za popunu radnih mjesta: 1. arhivist/ica – p...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ INFORMATIKE. Republika Hrvatska Splitsko – dalmatinska županija Osnovna škola Trilj Poljičke republike 18 21 240 Trilj Klasa: 602-01/21-01/227 URBROJ: 2175-20-01-21-1 U Trilju 17. studenog 2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTAČ / ČISTAČICA. Sukladno članku 16. Pravilnika o radu i Odluci o objavi oglasa od 17. studenog 2021. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. objavljuje OGLAS za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž). Prima se 1 (jedan) radnik u radni odnos na određeno vrijeme na ra...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ /ICA POVIJESTI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20),čl. 6. Pravilnika o radu Katoličke osnovne škole “Ivo Mašina” i čl. 2. Praviln...

. ContablesVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša te Pravilnika o načinu i postupku zapoš...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA PRIRODE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., i 64/20),čl. 6. Pravilnika o radu Katoličke osnovne škole “Ivo Mašina” i čl. 2. Praviln...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ Mjesto rada: BILJE Brojtraženihradnika: 3 Vrsta zaposlenja : na određeno vrijeme (20 mjeseci) – povećan opseg...

. Archivistas y curadores de museosKUSTOS/KUSTOSICA - PRIPRAVNIK/CA (ANTIČKI ODJEL). Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19 ) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol, ravnateljica Vrtića objavljuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos radnika 1. ODGOJI...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o post...

. Tenedores de librosDJELATNIK / DJELATNICA U KADROVSKOJ SLUŽBI. Opis poslova: rad s pomorcima, komunikacija s pomorcima ( intervjui, "recruitment"..) ,  komunikacija s agentima u lukama Europe, organizacija smjena posade u stranim lukama. Prikupljanje, provjera, skeniranje i sortiranje dokumenata posade,  priprema ugovora za pomorce, ostali poslovi vez...

. Músicos, cantantes y compositoresNASTAVNIK/NASTAVNICA UDARALJKI. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), te članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Blagoje Bersa Zadar...

. Ingenieros mecánicosNASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz čl. 2. st.1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u sredn...

. Cuidadores de niñosASISTENT/ASISTENTICA DJETETU S POTEŠKOĆAMA. DV BAMBI ZAGORSKA 71 42220 NOVI MAROF NATJEČAJ Dječji vrtić Bambi raspisuje natječaj z a: asistent/asistentica u vrtiću za djecu s poteškoćama Razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine Potrebna dokumentacija: položen ...

. Ingenieros mecánicosSTRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - ZAŠTITA NA RADU. STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - ZAŠTITA NA RADU - stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu - pratiti zakonske propise i korporativna pravila iz područja zaštite na radu i osigurav...

. Empleados de archivosMUZEJSKI TEHNIČAR/MUZEJSKA TEHNIČARKA - PRIPRAVNIK/CA. Uvjeti: završeno srednje obrazovanje (SSS) položen ispit za vozača „B“ kategorije sklonost timskom radu znanje rada na računalu Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz mjera Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo iz nadlež...

Más ofertas: << · 19 · 28 · 32 · 34 · 35 · < · 37 · > · 39 · 41 · 45 · 53 · 70 · >>