Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,775 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesTEHNIČAR/KA U LABORATORIJU. Opis poslova: provođenje ispitivanja u svrhu kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti sirovina, ambalažnih materijala, outsourcing proizvoda, poluproizvoda, gotovih proizvoda i higijene koristeći standardne prakse rada pod stručnim nadzorom. Ostale informacije: konkurentna primanja. nak...

. Agentes de servicios de expedición de licencias y permisosUPISNIČAR/UPISNIČARKA U TIJELIMA SUDBENE VLASTI. OPIS POSLOVA: obavlja poslove vezano uz upisnike koji se vode u sudskoj pisarnici, obavlja radnje oko osnivanja i sređivanja spisa i pismena i dostavlja u referade, vodi potrebne evidencije o spisu i kretanju spisa, evidentira kroz informacijski sustav ...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD CASA PER ANZIANI CITTANOVA 52466 Novigrad, Domovinskih žrtava 14 KLASA: 112-01/24-01/06 URBROJ: 2163-5-11-01/01-24-2 NOVIGRAD, 08.05.2024. Na temelju članka 24.Temeljnog kolektivnog ugovora zaposlenike u j...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Opis posla: 1.u suradnji i prema uputama rukovoditelja ili glavne medicinske sestre pruža opću medicinsku njegu svim korisnicima, skrbi o osobnoj higijeni,higijene usne šupljine i izgleda korisnika; 2.prati zdravstveno stanje korisnika; 3.organizira rad njegovateljica; 4.sudjeluje u po...

. Técnicos en ingeniería mecánicaRADNIK/CA NA ODRŽAVANJU. 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme Za radnika/cu na održavanju može biti imenova osoba koja uz opće uvjete ispunjava i slijedeće uvjete: SSS NKV sa 2 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima Pristupnici natječaju prilažu: zamolbu, životo...

. Educadores para necesidades especialesUČITELJ/CA EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKOG PROFILA U OSNOVNOJ ŠKOLI. Učitelj edukacijsko – rehabilitacijskog profila (učitelj edukator rehabilitator u osnovnoj školi) - magistar/a edukacijske rehabilitacije 2 osobe na puno neodređeno radno vrijeme *Za navedeno radno mjesto ugovara se probni rad Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolov...

. Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafesSTRUČNI RADNIK U SUSTAVU SOCIJALNE ZAŠTITE 3 – RADNI TERAPEUT. Stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3 – radni terapeut obavlja poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. POTREBNA STRUČNA SPREMA: ZAVRŠEN STRUČNI STUDIJ RADNE TERAPIJE. UZ PRIJAVU DOSTAVITI: ŽIVOTOPIS, DOKAZ O STRUČNOJ SPREMI, UVJERENJE O POLOŽE...

. Profesionales de nivel medio de enfermeríaVIŠA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR / PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA. Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije - pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) i Odluke U...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA. Opis posla: pismena i usmena korespondencija s poslovnimpartnerima (telefon, e-mail), pisanje ponuda i dopisa, zaprimanje i evidencija ulaznih računa, fakturiranje i organiziranje otpreme, nabava uredskog materijala, vođenje blagajne, izrada i evidencija putnih naloga, zaprimanje i slanje p...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesNAMJEŠTENIK/ICA - III. VRSTE. Na temelju članka 166. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23.), uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/24-01/278, URBROJ: 514-08-01-02/05-24-02 od 27. ožujka 2024. godine, Ministarstvo financija, Porezna uprava raspisuje O G L A S ...

Más ofertas: << · 10 · 14 · 16 · 17 · < · 19 · > · 21 · 23 · 27 · 35 · 51 · 83 · 148 · >>