Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,507 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 18

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)i čl. 44. Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na svojoj sjednici održanoj 04.11.2021. donijelo je ODLUKU o objavi natječaja ...

. Reparadores de bicicletas y afinesAUTOMEHANIČAR/KA. Opis poslova: rastavljanje vozila i motora kod automehaničarskih poslova, demontaža i montaža motora i mjenjača na vozilo, popravak sistema za kočenje, prednjeg trapa sa popravkom upravljačkog mehanizma osim kutije volana izrada i popravak specijaliziranih alata i uređaja za potrebe autobu...

. Herramentistas y afinesBRAVAR/ICA. Obavlja poslove demontaže, izrade ili dorade i montaže brodske opreme. Vrši poslove demontaže plinskim rezanjem i mehaničkim otpuštanjem vijaka. Prije demontaže plinskim rezanjem odstranjuje rđu pneumatskim alatima Izrađuje elemenata korsteći strojeve i alate za rezanje, savijanje, brušenje,...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK / NASTAVNICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandida...

. EconomistasSTRUČNI SURADNIK/CA U PRODAJI. Opis posla • slanje računa i podsjetnika kupcima, • rad na točnosti, urednosti i preglednosti arhive – arhiviranje i provjera ispravnosti i potpunosti vraćenih dokumenata,   • ispunjavanje referentne liste,   • organiziranje transporta i praćenje dopreme robe, • pravovremena komuni...

. Reparadores de bicicletas y afinesAUTOMEHANIČAR/AUTOMEHANIČARKA. Opis poslova: rastavljanje vozila i motora kod automehaničarskih poslova, demontaža i montaža motora i mjenjača na vozilo, popravak sistema za kočenje, prenjeg trapa sa popravkom upravljačkog mehanizma osim kutije volana izrada i popravak specijaliziranih alata i uređaja za potrebe autobu...

. PsicólogosPSIHOLOG (M/Ž). Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN br. 61/18) i čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Zadar, a uz suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:100-01/21-02/1265 URBROJ:524-08-01-01/5-21-2 od 2. 11. 2021. g...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - PROGRAM PREDŠKOLE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)i čl. 44. Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na svojoj sjednici održanoj 04.11.2021. donijelo je ODLUKU o objavi natječaja ...

. Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesVOZAČ/ICA VILJUŠKARA. Prije početka rada vrši vizualni pregled ispravnosti i provjerava rad viljuškara. Podiže, prenosi i spušta razni osnovni i pomoćni materijal potreban za izvršenje remonta, raznu opremu , podiže i prenosi elemente strojeva, limove, cijevi i profile. Vodi dnevne knjige rada viljuškara, te o svi...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE U PROGRAMU PREDŠKOLE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)i čl. 44. Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na svojoj sjednici održanoj 04.11.2021. donijelo je ODLUKU o objavi natječaja ...

. Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZAČ/ICA DISTRIBUTER/KA. Opis posla: prijevoz tiskovina na prodajna mjesta, preuzimanje remitende, preuzimanje trgovačke robe na prodajnim mjestima, briga o tehničkoj ispravnosti vozila. Potrebna vozačka dozvola B kategorije. Radno vrijeme: radnim danom od 7-15 h. U predmetu maila navesti: vozač distributer Zagreb

. Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZAČ/ICA DISTRIBUTER/KA. Opis posla: prijevoz tiskovina na prodajna mjesta, preuzimanje remitende, preuzimanje trgovačke robe na prodajnim mjestima, briga o tehničkoj ispravnosti vozila. Potrebna vozačka dozvola B kategorije. Radno vrijeme: radnim danom od 7-15 h. U predmetu maila navesti: vozač distributer Zagreb – n...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 – nastavno: ZOPOO), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gajnice“, Zagreb, Hrvatskih iseljenika 6, objavljuje NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. NAZIV RADNOG MJESTA: SPREMAČ/ICA 2....

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 112. Statuta, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje NAT...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioPOMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Opis poslova: pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtjevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvanna...

. Mecánicos y ajustadores electricistasAUTOELEKTRIČAR/AUTOELEKTRIČARKA. Opis poslova: detektiranje kvarova na vozilima montaža i demontaža električnih uređaja/startera, alternatora, dinama, reglera, akumulatora itd. na vozila remont i podešavanje elektro-uređaja/startera, alternatora, dinama itd. popravak i postavljanje elektroinstalacija i električne opreme...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMINISTRATIVNA REFERENTICA - SUDSKI ZAPISNIČAR/SUDSKA ZAPISNIČARKA. Opis poslova: pisanje po diktatu suca ili sudskog savjetnika, vršenje prijepisa, izrađivanje jednostavnijih dopisa, vršenje izrade poziva na propisanim obrascima, obavljanje otpreme pismena u svim vrstama predmeta, obavljanje prisilne naplate i povrat pristojbe, pisanje opomena i naloga, te...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)i čl. 44. Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na svojoj sjednici održanoj 04.11.2021. donijelo je ODLUKU o objavi natječaja ...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Na temelju članka 99. st.9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18.) i odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN...

. EconomistasPREDAVAČ / PREDAVAČICA - VANJSKI SURADNIK. Opis poslova: predavač za programe prekvalifikacije za konobara i kuhara za predavanje predmeta Ugostiteljsko posluživanje. UVJETI: - dipl. ekonomist, smjer za hotelijerstvo ili turizam uz položeni ispit za majstora konobara ili VKV konobara, konobara specijalistu - radno iskustvo nije va...

. Médicos generalesVODITELJ/ICA ODJELA ZA OPĆU KIRURGIJU. Na temelju članka 2a Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/13 i 31/15), te članka 20. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, Ogulin, Bolnička ulica 38, ravnatelj usta...

. Marineros de cubierta y afinesMOTORIST-MEHANIČAR/KA. Vrši rastavljanje motora, rashladnika, reduktora i ostalih uređaja sa postolja na brodu, te odspajanje elemenata porivnog sklopa i brodskih sistema sa motora. Priprema motor za transport do radionice. Demontira, rastavlja, čisti, priprema za defektaciju, montira, ispituje, podešava diesel i b...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. M edicinska sestra/t ehničar - jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme od 6 mjeseci tj. do dobivanja Suglasnosti Ministarstva zdravstva Mjesto rada: djelatnost zdravstvene njege u kući Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Sveti Ivan Zelina, za područje Ispostave Sveti ...

. FisioterapeutasPRVOSTUPNIK/ICA FIZIOTERAPIJE. Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-128-01-1151-2/14., Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-2007-2/16, Odluke o IV. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak UR...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članaka 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),članka 13. Pravilnika o radu, te odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vr...

. Empacadores manualesPOMOĆNI RADNIK/ICA U PROIZVODNJI PLOVILA. Opis poslova: pomoćni radnik/ica u proizvodnji plovila Poželjno iskustvo u radu s ručnim alatom (bušilica, brusilica) Konkakt s poslodavcem: zamolbu i životopis poslati putem e-maila na: info#jk-nautika.hr ili kontakt na brojeve telefona 01 6218803 i mobitela 099 6218803

. FisioterapeutasPRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE. Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) Bolnica raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. NA NEODREĐENO VRIJEME a) Prvostupnik fizioterapije ………………………………………………………..2 izvršitelja uz probni rad od 3 mjeseca ...

. PsicólogosPSIHOLOG/PSIHOLOGINJA. Opis poslova: •izrađuje godišnji, mjesečni i individualni plan i program rada •provodi psihološku procjenu korisnika (utvrđivanje inicijalnog stanja: kognitivnog, socio-emocionalnog i funkcionalnog, utvrđivanje stupnja potrebne podrške), praćenje i evaluaciju •pruža podršku i pomoć u razdo...

. CocinerosKUHAR/ICA. Opis poslova: priprema hrane u obrazovno odgojnoj ustanovi. Zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme (poslovi koji ne trpe odgodu), ali ne dulje od 60 dana temeljem članka 107. st. 11 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nije natječaj.

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PROGRAMU PRODUŽENOG BORAVKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.- RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pr...

Más ofertas: << · 9 · 13 · 15 · 16 · < · 18 · > · 20 · 22 · 26 · 34 · 51 · >>