Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,633 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 13

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. experto en terapia recreativa/experta en terapia recreativaVODITELJ/ICA AKTIVNOSTI ZA DJECU IMLADE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA RAD NA PAMETNOJ PLOČI IZVOĐENJE VJEŽBI PREMA GYM BRAINU VJEŽBE ZA RAZVOJ FINE MOTORIKE   VJEŽBE ZA RAZVOJ GRUBE MOTORIKE   SUZBIJANJE STEREOTIPIJE POTICANJE SAMOSTALNOSTI U ODIJEVANJU I OBUVANJU POSPREMANJE RADNOG PROSTORA   PRIPREMA...

. auxiliar de cocinaPOMOĆNI RADNIK/CA U KUHINJI. Broj: 200-04-726/23. U Dubrovniku, 06. studenoga 2023. Temeljem čl. 259.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22) CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MASLINA, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: STRUČNI RADNIK I. VRSTE - ODGAJATELJ – 1 (jedan...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaNASTAVNIK/CA ETIKE. Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/2...

. profesor de educación física en educación secundaria/profesora de educación física en educación secundariaUČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. Na temelju članka 107. stavka 1. i stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 ,64/20 I 151/22), i članka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kan...

. economistaVIŠI/A SAVJETNIK/ICA - SPECIJALIST/ICA. Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i inte...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadTEHNIČAR / TEHNIČARKA ZA ODRŽAVANJE JAVNE USTANOVE. Opis poslova: •vođenje brige o stanju, odnosno ispravnosti cjelokupne opreme Ustanove i održava je, te predlaže ravnatelju nabavu nove opreme i potrošnog materijala iz svog djelokruga •koordinira i radi na svim poslovima održavanja objekata Ustanove i cjelokupne opreme •po potrebi sudjeluje ...

. fisioterapeuta especializado/fisioterapeuta especializadaPRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE. Opis posla: provođenje fizioterapijskih procedura (InterX, laser, UZV, elektroterapija, magnetoterapija), individualna kineziterapija, medicinska masaža i specijalne tehnike. Svakodnevno održavanje čistoće radnog mjesta (rekviziti za vježbanje, aparati za procedure, spužvice za elektrode...), briga ...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesNASTAVNIK/CA INFORMATIKE/RAČUNALSTVA. NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Nastavnik/ca informatike/ računalstva – 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (ukupno 17 sati rada tjedno) dok postoji potreba, a najkasnije do 31.08.2024. godine. Mjesto rada ...

. maestro de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especiales/maestra de educación primaria para alumnado con necesidades educativas especialesUČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR (M/Ž). NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR - jedan izvršitelj (M/Ž) - puno radno vrijeme, određeno vrijeme, zamjena za privremeno nenazočnog radnika Uvjeti : opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, posebni...

. Especialistas en métodos pedagógicosREHABILITATOR-ODGOJITELJ / REHABILITATORICA-ODGOJITELJICA. Opis poslova: •izrada individualnih planova rada prema specifičnim potrebama pojedinog djeteta; •izrada i vođenje propisane dokumentacije, evidencije i izvještaj o radu; •doprinos psihofizičkom razvoju djece, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, sigurnosti i intelektualnom razvoju; ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) ravnateljica Osnovne škole Brod Moravice raspisuje N A T J E Č A J za pop...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadSTRUČNJAK / STRUČNJAKINJA ZAŠTITE NA RADU. Opis poslova: •Izrada dokumentacije iz područja zaštite na radu •organizacija osposobljavanja i sudjelovanje u izobrazbi djelatnika iz područja zaštite na radu •upućivanje radnika na liječničke preglede •organizacija provedbe pregleda i ispitivanja opreme •izrada planova evakuacije i spa...

. profesor de informática en educación secundaria/profesora de informática en educación secundariaUČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19,64/20,151/22- u daljnjem tekstu: Zakon),Zakon o radu (NN 93/14,127/17, 98/19, 64/20, 1...

. Médicos generalesVODITELJ/VODITELJICA MED.BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA. KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN Šetalište Maršala Tita 1 51415 Lovran Broj: 02-849/23 Lovran, 08. studeni 2023.g.. Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 56/22 i 127/22) objavljujem NATJEČAJ za pri...

. Ingenieros civilesSPECIJALIST/ICA U SLUŽBI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA. OPIS POSLOVA: organizira i kontrolira rad radnika na održavanju i rekonstrukciji nerazvrstanih cesta sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada i tjednim planovima rada surađuje s nadležnim tijelima izvan društva na izradi i provođenju planova iz djelatnosti te rješavanju komunalnih zadata...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos5. SPREMAČ/ICA. Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), a u svezi točke IV. Odluke o zabrani novog zap...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi te stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN, br. 59/19, 22/20. 91/23), te u sklopu projekta „Zajedno do znanja 5“ ko...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasWÜSTENROT FINANCIJSKI EKSPERT - VODITELJ TIMA(M/Ž). Kao financijski ekspert - voditelj tima u svakodnevnom ste kontaktu s klijentima, pomažete im u rješavanju njihovih financijskih potreba koristeći ponudu naših financijskih proizvoda i alata, te im na taj način štedite vrijeme i novac. U našem timu bit ćete zaduženi za: • Rukovođenje timom finan...

. instalador de material aislante/instaladora de material aislanteMONTER/MONTERKA VENTILIRAJUĆIH FASADA. Priprema i montaža ventilirajućih fasada što uključuje: Montaža podkonstrukcije Montaža izolacije Montaža završne obloge Nudimo Vam: Stalni radni odnos Redovna stimulativna primanja Usavršavanje i internu obuku Organiziran i plaćen smještaj i prijevoz, alat i opr...

. economistaVODITELJ/VODITELJICA FINANCIJSKO- RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA. UVJETI: - univ. bacc.( VŠS-VI/1) stupanj stručne spreme,ekonomskog smjera, - 3 godine radnog iskustva u struci, - organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, - probni rad 30 dana. Posebni uvjeti: osnovna in...

. cajero/cajera3. VODITELJ/ICA BLAGAJNE U KUHINJI. Sukladno članku 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), a u svezi točke IV. Odluke o zabrani novog zap...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠTAR/SKLADIŠTARKA. Opis poslova: preuzima robu u skladište, vrši slaganje i preslagivanje robe, vodi evidenciju robe, izdaje robu iz skladišta, komisira i otprema robu, preuzima i izdaje alat, obavlja poslove ručnog utovara, istovara, pretovara i preuzimanja robe, održava čistoću u skladištu i krugu tvrtke, odgovar...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22 u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Oton...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kustošija raspisuje se NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE - dva (2) izvršitelja/ice, na određeno vrijeme, puno rad...

. Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosDOMAĆIN/DOMAĆICA JAVNE USTANOVE. Opis poslova: •održavanje svakodnevne čistoće svih prostora unutar i izvan Ustanove •održavanje čistoće svih zelenih površina unutar i izvan Ustanove •održavanje i čišćenje svih predmeta stalne postave i drugih sadržaja programa •vođenje brige o redovitom odlaganju smeća u za to previđ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena Mjesto rada: u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole Uvjeti: Uz opće uvjete za ...

. economistaSTRUČNJAK/INJA ZA JAVNU NABAVU U GRAĐEVINARSTVU. Opis posla: - priprema natječajne dokumentacije za javnu nabavu i predaja ponuda putem sustava EOJN - interna korespodencija - poslovna korespondencija s klijentima,  dobavljačima, kooperantima, bankama i osiguravajućim društvima (zahtjevi za produljenje rokova izvođenja radova, imenovanja odgovo...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesTAJNIK/CA. Uvjeti za radno mjesto tajnik propisani su čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilnikom o unut...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasFINANCIJSKI/A EKSPERT/ICA. Kao financijski ekspert u svakodnevnom ste kontaktu s klijentima, pomažete im u rješavanju njihovih financijskih potreba koristeći ponudu naših financijskih proizvoda i alata, te im na taj način štedite vrijeme i novac. U našem timu bit ćete zaduženi za: - komunikaciju s klijentima - pro...

. Ingenieros mecánicosVODITELJ/VODITELJICA U PROIZVODNJI ALU STOLARIJE I PROFILA SUHE GRADNJE. Opis poslova: Upravljanje cjelokupnim proizvodnim procesom u pogonu Planiranje proizvodnje na osnovu radnih naloga, praćenje plana i dinamike proizvodnje Realizacija plana proizvodnje u skladu s visokim kompanijskim standardima kvalitete Vođenje i razvoj tima pogona Kontrola rada radnika ...

Más ofertas: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 16 · 19 · 26 · 40 · 67 · >>