Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,507 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 7

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresSERVISER / PRODAVAČ /ICA. Što te čini posebnim: SSS Savjesnost, stručnost, preciznost, komunikativnost Računalna pismenost Iskustvo u prodaji i servisu Tvoji novi zadaci: Prodaja i savjetovanje klijentima Rješavanje reklamacija Briga o urednosti odjela Servisiranje i sklapanje bicikla ...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/ICA U KAMPU. Opis poslova: prihvat gostiju, naplata i izdravanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobilnih kućica i održavanje istih. Od kandidata se traži znanje engleskog jezika, komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, organiziranost, odgovornost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavl...

. Barrenderos y afinesOSOBNI ASISTENT/ICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM. OPIS POSLA: osobna briga (osobna higijena; pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlačenje; pomoć pri obavljanju fizioloških potreba; pomoć pri hranjenju i piću; pripremanje obroka; davanje lijekova i slično), pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (posprem...

. Empleados de archivosARHIVSKI/KA TEHNIČAR/KA. Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Karlovcu, a sukladno Planu prijama pripravnika u sektoru kulture za 2021. i odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Karlovcu, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu raspisuje J A V N I P O Z I V za p...

. Tenedores de libros5. VIŠI RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI REFERENT/ICA VŠS. Broj: 01-58/55-21 Dubrovnik, 10. studenog 2021.g. Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/21-03/130, URBROJ: 534-04-1-1/8-21-46 od 26. listopada 2021.g Opća bolnica Dubrovnik objavljuje: NATJEČAJ za zaključenje ugovora o radu na određeno i n...

. Personas que realizan trabajos variosDOMAR/ICA. OPIS POSLA: Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos: srednja stručna sprema elektrotehničke, strojarske, brodograđevne ili srodne struke položen ispit za vozača B kategorije utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz...

. Técnicos en ingeniería mecánicaDOMAR/KA.    Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine „ br. 87/08.,86/09.,90/10, 105/10., 92/11.,5/12, 16/12.,86/12.,16/12., 126/12., 94/13.,52/14. , 68/18., 98/19., i 64/20.)   ravnatelj  Zdravstvenog učilišta Zdravstvenog učilišta Zagreb objavlju...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/DOMAĆICA U KAMPU. Opis posla: Domaćin/Domaćica u kampu Prihvat gostiju, naplata i izdavanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobinih kučica i održavanje istih. Komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, organiziranost, odgovornost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavljanju poslova i rješav...

. Profesionales de enfermería2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS RADNO MJESTO III. VRSTE. Broj: 01-58/55-21 Dubrovnik, 10. studenog 2021.g. Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/21-03/130, URBROJ: 534-04-1-1/8-21-46 od 26. listopada 2021.g Opća bolnica Dubrovnik objavljuje: NATJEČAJ za zaključenje ugovora o radu na određeno i n...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

. Oficinistas generalesAGENT/ICA U SLUŽBI ZA KORISNIKE (NJEMAČKI JEZIK) - [PROJEKT: EUROPSKA ONLINE BANKA]. S ponosom možemo predstaviti naše partnerstvo s jednom od najuspješnijih online banaka u Europi. Ako se pridružiš našem timu na ovom novom projektu, imat ćeš mogućnost iskusiti rad u modernoj korisničkoj podršci i naučiti nešto novo o trendovima u suvremenim oblicima plaćanja. Što je tu za...

. Empleados de contabilidad y cálculo de costos1. RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKI REFERENT/ICA - RADNO MJESTO III.VRSTE. Broj: 01-58/55-21 Dubrovnik, 10. studenog 2021.g. Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/21-03/130, URBROJ: 534-04-1-1/8-21-46 od 26. listopada 2021.g Opća bolnica Dubrovnik objavljuje: NATJEČAJ za zaključenje ugovora o radu na određeno i n...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/DOMAĆICA U KAMPU. Opis posla: DOMAĆIN/DOMAĆICA U KAMPU Prihvat gostiju, naplata i izdavanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobinih kučica i održavanje istih. Komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, organiziranost, odgovornost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavljanju poslova i rješav...

. Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoPRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKE RADIOLOGIJE/PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE/INŽENJER/KA MEDICINSKE RADIOLOGIJE - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju čl. 20. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek i suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/20-02/15, Urbroj: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021.g. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEČAJ za prijem pripravnika u radni ...

. EconomistasKOMERCIJALIST/KOMERCIJALISTICA. Opis poslova: poslovi prodaje, organizacija trgovačkog poslovanja u poduzeću, izrada ponuda, poslovi naplate računa, briga o isporuci robe i nabavi materijala . administrativni poslovi

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za ...

. VeterinariosPRODAJNI/A SAVJETNIK/ICA. Što ćeš raditi: savjetovat ćeš ljubitelje ljubimaca prezentirat ćeš artikle, ponude i promotivne akcije radit ćeš na blagajni, obračunavati dnevni utržak i kontrolirati stanje blagajne održavat ćeš higijenu nastambi i brinuti o socijalizaciji ljubimaca u trgovini brinut ćeš...

. CocinerosKUHAR/ICA. Opis poslova: Priprema jela sa roštilja, brze hrane. Rad na kasi, usluživanje gostiju. Poželjno iskustvo i poznavanje rada na roštilju. Zamolbe i životopis slati na : ladons.fastfood#gmail.com

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesPRAVNIK/ICA. Na temelju članaka  35.Statuta Centra za socijalnu skrb Velika Gorica te suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike broj KLASA:100-01/21-02/1284 URBROJ:524-08-01-01/3-21-2 od 04.11.2021.godine te Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika koj...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/ICA U KAMPU. Opis posla: prihvat gostiju, naplata i izdavanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobilnih kučica i održavanje istih. Druga znanja i vještine: komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, orgniziranost, odgovrnost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavljanju poslova i rješa...

. PsicólogosSTRUČNI/A SURADNIK/ICA – PSIHOLOG/INJA - PRIPRAVNIK/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 8. Pravilnika o radu OŠ Pav...

. Empleados de contabilidad y cálculo de costosRAČUNOVODSTVENI REFERENT/ICA - EKONOM. - vodi poslove vezano uz nabavu robe, prati potrošnju, vodi evidenciju prisutnosti na poslu, sistematskih pregleda djelatnika, vodi evidenciju robe, vrši kontrolu primki, izdatnica i dr. UVJETI: SSS ekonomskog usmjerenja radno iskustvo 12 mjeseci položen vozački ispit B ...

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes9. STRUČNJAK/INJA ZAŠTITE NA RADU. OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEČAJ 9. Stručnjak/inja zaštit...

. Recolectores de basura y material reciclableKOMUNALNI RADNIK/KOMUNALNA RADNICA NA PRIKUPLJANJU OTPADA. Opis poslova: - obavljanje poslova sakupljanja otpada koji se odlaže u vreće, kante ili kontejnere prema planu i rasporedu odvoza otpada, - obavljanje poslova utovara sakupljenog otpada u specijalna vozila, - pomaganje pri istovaru skupljenog otpada na odlagalište. Obrazovni program ni...

. Camareros de mesasKONOBAR / KONOBARICA. Restoran Perivoj traži više konobara za rad u adventskoj kućici. Advent traje od 27.11.2021. do 06.01.2022. Moguć početak rada i par dana prije samog početka Adventa, prema dogovoru. Potrebno prethodno iskustvo. Posao uključuje: - rad na kućici, prodaju, naplatu i izdavanje hrane i pića ...

. Tenedores de librosVIŠI/A REFERENT/ICA NABAVE. Uvjeti: - VŠS ekonomskog smjera - poznavanje rada na računalu - 1 godina radnog iskustva u struci Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti: - životopis; - preslik diplome/svjedodžbe; - dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), - dalje u tekstu Zakona, Pravilnika o odgovarajućoj vrsti...

. EconomistasEKONOMIST/ICA. Rad na svakodnevnim poslovima u računovodstvu. Ovisno o broju zaprimljenih prijava, Povjerenstvo društva Čistoća Županja d.o.o. će odlučiti hoće li i kakav dodatni oblik provjere znanja i sposobnosti biti proveden, a o svemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. Prijavi je potreb...

. Profesionales del trabajo socialDIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA. Klasa:551-05-21-01/555 Ur.broj:2196-03-02-21 od 15.11.2021. Na temelju suglasnosti Vukovarsko-srijemske županije od 15.11.2021. , te članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar, Šibenska 14 r...

. Recepcionistas (general)RECEPCIONER/KA. -PRIJEM, PRIJAVA, ODJAVA GOSTIJU HOTELA -UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA GOSTIJU U RECEPCIJSKI SUSTAV -NAPLATA USLUGA I IZDAVANJE RAČUNA PRUŽANJE SVIH INFORMACIJA GOSTIMA HOTELA -SURADNJA SA SVIM ODJELIMA HOTELA U CILJU ISPUNJAVANJA ZAHTJEVA OD STRANE GOSTA -SVI OSTALI POSLOVI PR...

Más ofertas: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 11 · 16 · 26 · 45 · >>