Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,894 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 75

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 , 98/19, 57/22, 101/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), članka 7. Pravilnika o radu te Odluke ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20., 151/22) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnov...

. Técnicos en ingeniería mecánicaDISPEČER RADNIH NALOGA (M/Ž). Opis poslova: kreiranje raznih izvještaja za potrebe korisnika u proizvodnji, odnosno pokretanju radnih naloga čitanje radnih naloga pripreme materijala metalnog dijela i dostava tog materijala na radna mjesta uz korištenje viljuškara Uvjeti: završeno obrazovanje za s...

. Analistas de sistemasASISTENT/ICA- DIGITAL MARKETING. CAD GLOBAL d.o.o. je specijaliziran za prodaju AutoCAD, Revit, SolidWorks i Archicad alternativa. Naši stručnjaci za CAD, BIM i 3D softver pomažu tvrtkama odabrati fleksibilne trajne licence po najpovoljnijim cijenama i uštedjeti na troškovima do nevjerojatnih 98%. Od 2010. imamo prek...

. operador de taladro sacabocados para metal/operadora de taladro sacabocados para metalRADNIK/RADNICA NA REZANJU MATERIJALA. AB METAL PROMET doo Belica, zbog proširenja poslovanja, traži rezaču sa brenerom (plin, kisik) sa iskustvom. Posao zahtjeva za rezanje otpadnog materijala, otpadnih strojeva, strojeva i slično,(sekundarne sirovine). Satnica 7,00€ neto

. odontólogo/odontólogaDOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE. Mjesto rada: Tenja, Svete Ane 1 Uvjeti: - VSS, doktor dentalne medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za samostalan rad...

. odontólogo/odontólogaDOKTOR/ICA DENTALNE MEDICINE. Napomena : Zamolba, životopis, domovnica, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o polož. stručnom ispitu za kandidate koji su u obvezi, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na nat...

. ingeniero técnico agrícola/ingeniera técnica agrícolaTEHNOLOG/TEHNOLOGINJA U PROIZVODNJI POVRĆA. OPIS POSLA: VŠS/VSS Poljoprivredni fakultet brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povrća te provodi sve potrebne vezane aktivnosti daje preporuke vezane uz plan proizvodnje povrća, plan berbe povrća, plan isporuke povrća, izbor hibr...

. Ingenieros químicosTEHNOLOG/TEHNOLOGINJA U DISTRIBUTIVNOM CENTRU. OPIS POSLA: VŠS/VSS Poljoprivredni fakultet brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povrća te provodi sve potrebne vezane aktivnosti daje preporuke vezane uz plan proizvodnje povrća, plan berbe povrća, plan isporuke povrća, izbor hibr...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA TALIJANSKOG JEZIKA. Opis posla: izvođenje nastave talijanskog jezika Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18,98/19,64/20,151/22) te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapo...

. Médicos generalesDOKTOR MEDICINE-SPECIJALIST IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE (M/Ž). Temeljem članka 26. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, ravnatelj bolnice, raspisuje ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA GEOGRAFIJE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), članka 8. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/22-02-103, URBROJ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23) Dječji vrtić HRVATSKI LESKOVAC objavljuje N A T J E Č A J ODGOJITELJ - 1 izvršitelja (m/ž) - na neodređeno vrijeme - puno radno vrijeme, novootvoreni poslovi; UVJETI za radno m...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE. Opis posla: Izvođenje nastave matematike Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20 i 151/22...

. Guardias de protecciónZAŠTITAR/KA - ČUVAR/ČUVARICA (KUĆNI/A DETEKTIV/KA). Opis posla: obavljanje poslova zaštitara/čuvara - rad u trgovinama kao kućni detektiv - sprječavanje krađa. Kandidati koji imaju licencu imaju prednost, ali nije uvjet. Ukoliko kandidat ne posjeduje licencu za zaštitara/čuvara, poslodavac nudi mogućnost stručnog usavršavanja i ishodovanja licence p...

. Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19,151/22) kandidati za radno mjesto spremač/ica moraju imati najmanje završenu osnovnu školu te ostale uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidati za radna mjes...

. Especialistas en métodos pedagógicosODGAJATELJ/ICA - REHABILITATOR/ICA. Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), te članka 56. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Lug, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Lug r...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA MATO LOVRAK, M. BENKOVIĆA 39, NOVA GRADIŠKA , raspisuje na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Mato Lovrak, Nova Gradiška i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja Osnovne škole Mat...

. psicólogo/psicólogaSTRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA PSIHOLOG/PSIHOLOGINJA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.-ispr.,90/11.,16/12. ,86/12. ,126/12.,94/13. , 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,151/22.) ravnatelj Osnovne škole Retfala, Osijek, raspisuje NATJEČAJ ...

. Médicos generalesDOKTOR MEDICINE SA STATUSOM SPECIJALISTA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE U TIMU T1 M/Ž. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBRO...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ / ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br.10/97 , 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ) i članka 28. Statuta Dječjeg vrtića "ZEKO" te temeljem Odluke sa sjednice Upravnog vijeća održanog 14.09.2023. raspisuje se N A T J E Č A J za prijem radnika na radn...

. basurero/basureraPOMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA U TVORNICI HUMUSA. OPĆI OPIS POSLOVA: obavlja doradu i pakiranje humusa istovara humus i treset vrši utovar gotovog proizvoda radi na utovarivaču i viličaru radi i druge poslove po naređenju neposredno nadređenog dužan je nositi radnu odjeću i obuću

. diseñador gráfico/diseñadora gráficaDJELATNIK/DJELATNICA ODJELA UVOĐENJA PROMJENA. Opis posla: operativno planiranje razvoja sustava, dorada sustava te kreativni prijedlozi i poboljšanja tekući poslovi u razvoju sustava (kreiranje dorada, pomoć voditeljima, odrađivanje delegiranih zadataka) razvoj timova – uvođenje visokoproduktivnog timskog rada – implementacija unos ...

. Conductores de vehículos y máquinas de tracción animalTRANSPORTNI RADNIK/CA II. Opis poslova: Obavljanje poslova i izvršavanje zadataka u grupi za koje ga ovlasti neposredni rukovoditelj ili Rukovoditelj službe za operacije na zračnoj strani; Preventivni pregled ispravnosti i čistoće vučne opreme za P/O zrakoplova prema nalogu Vođe grupe; Otvaranje i zatvaranje vrata ...

. repostero/reposteraSLASTIČAR/SLASTIČARKA. Opis poslova: pomoćni poslovi u proizvodnji kolača i torti. Radni zadaci: svakodnevno pripremanje i pečenje kolača i torti, ukrašavanje i dekoriranje raznih slastica te čišćenje i održavanje radnog prostora. Dnevni rad je u dvije smjene. Proizvodnja je smještena u Brodskom Stupniku.   Mogućnost d...

. ContablesVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. - vođenje i razvoj odjela računovodstva - kontinuirano praćenje zakona i propisa iz područja računovodstva, poreza i financija - koordiniranje aktivnosti računovodstvenog odjela s aktivnostima drugih odjela - izrada i praćenje mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvješća, završnih ra...

. economistaZASTUPNIK/ZASTUPNICA U OSIGURANJU. Glavne odgovornosti Kontaktiranje s osiguranicima Ugovaranje osiguranja Zaduživanje dokumenata u strogoj evidenciji Naplata premije prilikom ugovaranja Izrada OS4/iskaza Ugovaranje vinkulacije polica Priprema obnove Provjera dužne premije i eventualne štete Ko...

. Empacadores manualesRADNIK / RADNICA NA STROJU ZA PRIPREMU MESA. OPIS POSLA: rad u pogonu za preradu mesa priprema stroja za rad, kontrola ispravnosti i čistoće stroja i opreme potrebne za rad miješanje nadjava i začina u stroju po zadanim recepturama i nalozima tehnologa pravilno označavanje pripremljenog nadjeva rad u skladu s pravilima preh...

. Carniceros, pescaderos y afinesPOMOĆNI RADNIK / POMOĆNA RADNICA U PRERADI. dizanje tereta do 10 kg OČEKUJEMO: radno iskustvo nije bitno zdravstvena sposobnost odogovoran i savjestan pristup poslu spremnost na rad u 2 smjene NUDIMO: nudimo ugovor na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme mogućnost ugovora na neodređeno vrijeme nak...

. Médicos generalesDOKTOR MEDICINE SA STATUSOM SPECIJALISTA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE U TIMU T1 M/Ž. Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBRO...

Más ofertas: << · 38 · 56 · 65 · 70 · 72 · 73 · < · 75 · > · 78 · 81 · 88 · 102 · >>