Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,633 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. camarero/camareraKONOBAR / KONOBARICA. Opis poslova: konobar / konobarica - posluživanje pića i napitaka u dnevnom kafiću Caffe bar Maps u sklopu trgovačkog centra na adresi Optujska 72, Varaždin. Ponuda poslodavca: - rad do 40 sati (5 radnih dana) tjedno. Zahtjev za kandidate / kandidatkinje: - srednje obrazovanje neov...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA. Opis poslova: - poslovi njege starijih i nemoćnih osoba, pomoć kod hranjenja, oblačenja, kretanja i higijene Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, nije uvjet. Nudimo: - stalni radni odnos - poticajna primanja - ugodno radno okruženje

. Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoSTRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. Uvjeti: - završen preddiplomski studij radiološke tehnologije (VŠS) - položen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad - 1 godina radnog iskustva Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi dokaz o dr...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. , 98/19., 64/20. i 151/22) i članka 13. Pravilnika o radu VI. osnovne škole ...

. administrativo contable/administrativa contablePOMOĆNI KNJIGOVOĐA/ POMOĆNA KNJIGOVOTKINJA. Opis posla: pomoćni poslovi u knjigovodstvu, knjiženje, administrativne usluge, te ostali pomoćni knjigovodstveni poslovi prema nalogu poslodavca. Od kandidata se očekuje profesionalnost, odgovornost, diskrecija, timski rad. U obzir dolaze osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom struč...

. mozo de almacén/moza de almacénSKLADIŠTAR/KA TEHNIČKE ROBE. Nudimo: Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme Rad od ponedjeljka do petka u dvije smjene Naknadu za prijevoz i za topli obrok Božićnicu i druge pogodnosti poput MultiSport programa te osiguranog sistematskog pregleda Brojne pogodnosti za roditelje: slobodni dani i da...

. Profesionales de enfermeríaZUBNI ASISTENT/ICA- MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Ugovorna ordinacija dentalne medicine u Zagrebu ( Špansko ) hitno traži dentalnog asistenta/icu ili medicinsku sestru/tehničara za rad na neodređeno uz probni rok. Uvjeti su: - odobrenje za rad nadležne Komore - radno iskustvo - poznavanje rada na računalu - profesionalni odnos prema...

. ingeniero técnico agrícola/ingeniera técnica agrícolaPRODAVAČ / PRODAVAČICA U POLJOPRIVREDNOJ LJEKARNI. Opis posla: Rad u Agro centru tvrtke: usluživanje kupaca, savjetovanje u prodaji zaštitnih sredstava. Napomena: Poželjno imati položen ispit za rukovanje viličarom, ali nije uvjet. Poželjno završeno obrazovanje trgovačkog, ekonomskog ili agronomskog smjera.

. arquitecto/arquitectaARHITEKT / ARHITEKTICA - DIZAJNER. Opis poslova: Tvrtka Interior design traži kreativnog arhitekta-dizajnera koji će se pridružiti našem timu. Kao ključni član naše ekipe, vaša uloga će obuhvatiti sljedeće zadatke: Obveznosti: Razvoj inovativnih i funkcionalnih arhitektonskih rješenja prema zahtjevima klijenata....

. Peones de pesca y acuiculturaAKVARIST - RADNO MJESTO IV. VRSTE-OSTALA RADNA MJESTA U AKVARIJU INSTITUTA ZA MORE I PRIOBALJE (M/Ž). Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to: - završena osnovna škola - opća sposobnost za obavljanje poslova Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvr...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/ICA U ODJELU DELIKATESA. ZADACI I ODGOVORNOSTI općenito poznavanje robe praćenje rokova upotrebe proizvoda, praćenje i kontrola cijena izlaganje proizvoda sukladno standardima tvrtke kontrola količine izloženih proizvoda stručna, kvalitetna i ljubazna usluga i savjetovanje kupca točnost pri ob...

. Profesores de formación profesionalNASTAVNIK/ICA GRADITELJSKE SKUPINE PREDMETA. Nastavnik/ica graditeljske skupine predmeta, puno radno vrijeme, neodređeno, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci jedan izvršitelj.    Uvjeti: Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu ( NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), svi kandidati moraju udovoljavati posebnim uvjetima iz čl. 105. ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA - PRIPRAVNIK. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kutina, on-line sjednici od 30.11.2023. godine dalo je suglasnost za raspisivanje natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta ...

. mozo de almacén/moza de almacénSKLADIŠNI/A RADNIK/ICA. Tražimo motivirane kandidate na poziciji: Skladišni radnik (m/ž) Glavni zadaci za odabranog kandidata: • Priprema robe za otpremu u poslovnicu • Komisioniranje robe • Prijevoz paleta • Briga o urednosti prostora Od kandidata očekujemo: • OŠ, SSS • Odgovornost u radu Odabranom kandi...

. biólogo/biólogaSTRUČNI/A SURADNIK/ICA U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, ODJEL ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE OKOLIŠA. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23, 128/23) i članka 25. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosČISTAČ/ICA - DOSTAVLJAČ/ICA. Opis posla: Održavanje higijene i čistoće unutar radnog okruženja ( uredi, kuhinje, sanitarni čvorovi ), što podrazumijeva redovito brisanje prašine, usisavanje, brisanje podova te čišćenje staklenih površina. Praćenje zaliha potrošnog materijala za čišćenje te izvještavanje o potrebama za p...

. Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesMAGISTAR/RA SANITARNOG INŽENJERSTVA U SLUŽBI ZA EPIDEMIOLOGIJU U POREČU. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23, 128/23) i članka 25. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu ...

. economistaVIŠI/A SAVJETNIK/CA ZA JAVNU NABAVU U ODJELU PRAVNIH, RAČUNOVODSTVENIH I POMOĆNIH POSLOVA, ODSJEKU PRAVNIH, KADROVSKIH I POMOĆNIH POSLOVA. Na temelju čl. 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06 i 151/22), čl. 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, čl. 7. Pravilnika o radu, čl. 18. Pravilnika o unutarnjem ustroju Agencije za odgoj i obrazovanje te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Agencija za ...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19. 64/20. i 151/22. ), ravnatelj Ekonomske škole „Braća Radić“, Đakovo raspisuje ...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Prodaja tekstila, izlaganje robe, rad na kasi, slaganje robe, aktivna prezentacija robe kupcima. Tražimo odgovorne, motivirane i ambiciozne ljude s komunikacijskim sposobnostima u odnosu s ljudima. Nudimo Vam mjesečni bonus sukladno ostvarenim rezultatima prodaje i naknadu za prijevoz u...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA TEHNIČKE KULTURE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Katoličkoj osnovnoj školi „...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Opis poslova: odgojno obrazovni rad sa djecom predškolske dobi Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju ( “Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 34. stavka 1. točke 11. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i članka 7. Pravilnika o...

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesVODITELJ/VODITELJICA VOZNOG PARKA. Opis poslova: samostalno obavlja poslove planiranja i praćenja vozila i strojeva na voznom parku, organizira raspored i vrši kontrolu nad potrošnjom resursa; rukovodi, koordinira i kontrolira rad vozača i strojara samostalno i u suradnji s gradilištima, vodi evidenciju radnika, te provodi i ko...

. epidemiólogo/epidemiólogaVODITELJ/ICA ODJELA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU. Uvjeti: Potrebni uvjeti: - doktor medicine specijalist epidemiologije s užom specijalizacijom iz zdravstvene ekologije/doktor medicine specijalist javnog zdravstva s užom specijalizacijom iz zdravstvene ekologije/doktor medicine specijalist ekologije/doktor medicine specijalist epidemiologije/doktor m...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠI SAVJETNIK/ICA ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA I MATIČARSTVO. R E P U B L I K A H R V A T S K A ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove KLASA: 112-02/23-01/48 URBROJ: 2182-19/1-23-1 Šibenik, 22. studenog 2023. Šibensko-kninska županija, OIB: 99395814920, službenik ovlašte...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadMANEVRIST/ICA. Opis posla: • rukuje skretnicama (koje nisu pod neposrednim nadzorom skretničara), papučama, iskliznicama, podmetačima i sl. • prati lokomotive, dizelske ili elektromotorne garniture u depo i iz depoa do graničnih skretnica kolodvora s depoom i od njih te na kolodvorskom području u skladu...

. economista9. STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI - ODSJEK FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI. 9. STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI - ODSJEK FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrira...

. asistente de tiendaPRODAVAČ - BLAGAJNIK / PRODAVAČICA - BLAGAJNICA. RAD U POSLOVNICI MJEŠOVITOM ROBOM, PRIJEM I PRODAJA TRG.ROBE, RAD NA PC BLAGAJNI, BRIGA O ČISTOĆI I UREDNOSTI PRODAJNOG I SKLADIŠNOG PROSTORA. POSLODAVAC ZAHTJEVA ODGOVORNOST I SAVJESNOST U OBAVLJANJU POVJERENIH ZADATAKA I KOMUNIKATIVNOST SA KUPCIMA.

. conductor de servicios de transporte de enfermos/conductora de servicios de transporte de enfermosVOZAČ/ICA. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije URBROJ: 01-2906/2023 Šibenik, 30.11.2023. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspis...

. profesor universitario de medicina/profesora universitaria de medicina1. ZA ZASNIVANJE KUMULATIVNOG RADNOG ODNOSA NA KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU PREDAVAČ/ICA. N A T J E Č A J Za zasnivanje kumulativnog radnog odnosa na Katedri za ginekologiju i opstetriciju: Jednog izvršitelja (m/ž) na nastavno radno mjesto I. vrste - predavač za područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti u kumulativnom radnom vremenu do 10...

Más ofertas: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 13 · 20 · 35 · 64 · >>