Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,713 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Empacadores manualesDJELATNIK/ICA U PROIZVODNJI. - RAD NA RAZNIM STROJEVIMA U PROCESU PROIZVODNJE - RAD U SKLADIŠTU - UTOVAR I ISTOVAR ROBE - POMOĆ U DOSTAVI ROBE I PRIKUPU AMBALAŽE - BRIGA ZA ISPRAVAN RAD STROJEVA - ODRŽAVANJE HIGIJENSKIH UVJETA U PUNIONICI - ODRŽAVANJE OKOLIŠA - OSTALI POMOĆNI POSLOVI U PROIZVODNJI

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne nov...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14,07/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ) te članka 8. Pravilnika o radu OŠ Brezovica i članaka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postu...

. Técnicos y asistentes veterinariosVETERINARSKI TEHNIČAR/VETERINARSKA TEHNIČARKA. Opis poslova: rad u veterinarskoj ambulanti za male životinje, prodaja hrane i opreme za kućne ljubimce, rad u salonu za njegu i šišanje kućnih ljubimaca.      Poželjno iskustvo u radu u ambulanti za male životinje.   Mogućnost osiguravanja smještaja.

. Empleados de contabilidad y cálculo de costosFINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI/A REFERENT/ICA OBRAČUN PLAĆE. Opis posla: obračunava plaću, troškove prijevoza, otpremnine, jubilarne nagrade,pomoć radnicima , darove za djecu i slično, božičnica ,regres, izrađuje sve obrasce u svezi plaće , sastavlja obrasce M4,poslovi arhiviranja dokumentacije,izdavanje potvrda o osobnom dohotku Uvjeti: završeno...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Zbog povećanja obima posla, poliklinika Magnolija traži MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA s položenim stručnim ispitom. Svi zainteresirani neka se jave na telefon 01 6268 348 ili na email poliklinika#poliklinika-magnolija .

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR. Temeljem članka 212. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN b...

. Oficinistas generalesTERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Grubišnog Polja i okolice Anketari dobiju zadanu adresu ili zadani kvotni uzorak (dob i spol) ispitanika koje je potrebno pronaći, a zatim anketirati u kuća...

. Profesores de universidades y de la enseñanza superiorRADNO MJESTO I. VRSTE U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU – DOCENT/ICA, U ZNANSTVENOM PODRUČJU: DRUŠTVENE ZNANOSTI, ZNANSTVENOM POLJU: INFORMACIJSKE I KOMUN. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor •jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, na ...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesSTRUČNI REFERENT/ICA PRAVNIH POSLOVA I COMPLIANCEA - PRIPRAVNIK. Opis posla: Vođenje i arhiviranje dokumentacije vezane za Compliance program Oktal Pharma grupe Pomoć pri procjeni rizika te prilagodbi postojećih procedura i kontrola vezano za Compliance program Oktal Pharma grupe Administrativne aktivnosti u Sustavu za upravljanje dokumentacijom (D...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJ/ICA ZA PROGRAME PODRŠKE U LOKALNOJ SREDINI. Opis posla: terenski rad, obavlja kućne poslove u kući korisnika (nabava živižnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, nabava lijekova i drugih potrepština, održava osobnu higijenu  u jući korisnika, zadovoljavanje i drugih svakodnevnih potreba ( pratnja ...

. Camareros de mesasKONOBAR U RESTORANU TUTTO BENE (M/Ž). potrebe restorana Tutto Bene u sklopu Interspar poslovnice na adresi Bleiburških Žrtava 18, Zadar, tražimo konobara/konobaricu: Priprema napitaka i posluživanje gotovih jela i napitaka. Kontrola i pridržavanje standarda kvalitete te kontrola roka trajanja robe Rad na blagajni. O...

. Oficinistas generalesTERENSKI ANKETAR/ TERENSKA ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Popovače i okolice. Anketari dobiju zadanu adresu ili zadani kvotni uzorak (dob i spol) ispitanika koje je potrebno pronaći, a zatim anketirati u kućanstvima. Prij...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju odredbi članaka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) te čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Škol...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.), te članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim s...

. Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasKNJIŽNIČAR - PRIPRAVNIK (M/Ž). Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/19, Ur.broj: 2198/16-09-19-3 od 26. lipnja 2019. godine); članka 5. Pravilnika o radu Gradske knjižnice Biograd na Moru (Klasa: 612-04/19-01/31, Ur.broj: 2198/16-09-19-1 od 29. listopada 2019) i članka 14. ...

. Agentes de comprasTERENSKI KOMERCIJALIST / TERENSKA KOMERCIJALISTICA. Opis poslova: obilazak postojećih i pronalazak novih kupaca. Završeni smjer obrazovanja nije važan. Mjesto rada: terenski rad na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije. Osigurano vozilo za obavljanje posla. Mogućnost stalnog zaposlenja.

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Opis posla: utvrđivanje potrebe za zdravstvenom njegomkorisnika, vodi svu potrebnu evidenciju za korisnika sukladno Pravilniku za vođenje evidencije o korisnicima. Uvjeti: završeno srednjoškolsko  obrazovanje za med.sestru/tehničara, položen stručni ispit, odobrenje za samosatlni rad, naj...

. Oficinistas generalesTERENSKI ANKETAR / TERENSKA ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Novske i okolice. Anketari dobiju zadanu adresu ili zadani kvotni uzorak (dob i spol) ispitanika koje je potrebno pronaći, a zatim anketirati u kućanstvima. Pri...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece na određeno puno radno vrijeme Uvjeti: -prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječj...

. EconomistasTERENSKI ANKETAR/ ANKETARKA. IPSOS d.o.o. agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja traži suradnike za honorarni posao TERENSKO ANKETIRANJE s područja Požege i okolice . Anketari dobiju zadanu adresu ili zadani kvotni uzorak (dob i spol) ispitanika koje je potrebno pronaći, a zatim anketirati u kućanstvima. Prij...

. Recepcionistas (general)DOMAĆIN/ DOMAĆICA U KAMPU. Opis posla: - prihvat gostiju, naplata i izdavanje računa, recepcijski poslovi, čišćenje mobilnih kućica i održavanje istih Znanja i vještine: komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, organiziranost,odgovornost, snalažljivost i samoinicijativnost u obavljanju poslova i rješa...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Opis posla: Vaše glavne odgovornosti uključuju: - posluživanje i rad s kupacima, - slaganje robe u prodajnom prostoru - deklariranje, brigu o izgledu i čistoći prodajnog mjesta - izradu narudžbi za nadopunu asortimana i vođenje potrebne dokumentacije Uvjeti: - završena srednja škola ...

. Ingenieros civilesVIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBJEKTE - VJEŽBENIK M/Ž. Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, dana 16. studenog 2021. ...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioOSOBNI ASISTENT/OSOBNA ASISTENTICA. Osobni asistent na projektu "LAKŠI ŽIVOT. kodni broj UP.02.2.2.14.0076", financiranog u sklopu poziva "RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM-FAZA III" sredstvima Europskog socijalnog fonda. U popisu zadataka i poslova koje osobni asistenti trebaju u sklopu projektnih a...

. Técnicos en ingeniería mecánicaDJELATNIK/DJELATNICA U ODJELU MONTAŽE. Tražite li radno mjesto koje omogućava usavršavanje i sudjelovanje u razvoju novih tehnologija? Tvrtka Eonex d.o.o. je visokotehnološki proizvođač implantanata i medicinskih instrumenata od titana za ortopediju, neurokirurgiju i traumatologiju te zahtjevnih industrijskih strojarskih pozic...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Traži se djelatnica za rad na pultu (štandu u Supernovoj Koprivnica) prodaja i izrada graviranih proizvoda te tiska na majice, šalice itd. Obavezno poznavanje rada na računalu. Prednost imaju osobe koje poznaju osnove rada u Photoshopu. Grafički dizajner poželjan ali nije uvjet, nepušač. www...

. Técnicos agropecuariosPRODAVAČ/ICA U VRTNOM CENTRU. Opis poslova: Prodaja bilja i popratnih artikala, održavanje i njega bilja Poželjna zvanja: poljoprivredni tehničar, prodavač, ali su prihvatljiva i ostala zanimanja Od kandidata se traži: spremnost za učenje, radišnost i poštenje Radni odnos se zasniva na određeno uz mogućnost STALNOG r...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ NA ODJELU VOĆA I POVRĆA (M/Ž). Tražimo prodavača na odjelu voća i povrća za našu trgovinu u Zadru: Interspar Zadar, Bleiburških Žrtava 18, Zadar Zadaci i odgovornosti: Općenito poznavanje robe Praćenje rokova upotrebe proizvoda, praćenje i kontrola cijena Izlaganje proizvoda po sistemu Društva Kontrol...

Más ofertas: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 13 · 18 · 28 · 49 · >>