Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,507 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 9

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesPOMOĆNI RADNIK / RADNICA 1. Opis poslova: - Obavlja poslove detaljnog izgrabljivanja zelenih površina, - Obavlja poslove prekopa, te iskopa zemlje u svim kategorijama, - Obavlja zalijevanje, sakupljanje trave, čišćenje zelenih površina, kao i druge slične poslove, - Priprema i obavlja sadnju bilja i sezon...

. Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK / NASTAVNICA BIOLOGIJE/STRUKOVNIH PREDMETA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 3. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandida...

. Cuidadores de niñosPOMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU. Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac s 40. sjednice održane dana 11. studenog 2021., a u skladu s člankom 56. i 82. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) Dječji vrtić Pčelica Vrgo...

. FarmacéuticosMAGISTAR/MAGISTRA FARMACIJE. Karlovačka ljekarna Karlovac, ul. kralja Tomislava 19/a, Karlovac na temelju članka 27. Statuta Karlovačke ljekarne Karlovac objavljuje N A T J E Č A J z a prijam u radni odnos magistra farmacije, jednog izvršitelja na o...

. Empleados de contabilidad y cálculo de costosDISPONENT/DISPONENTICA U CESTOVNOM PRIJEVOZU. Opis posla: - organizacija usluge prijevoza od prvog kontakta s klijentom do krajnjeg izvršenja usluge, - ugovaranje novih poslova s klijentima, - izrada i pohrana prateće dokumentacije u usluzi prijevoza, - obrada putnih radnih naloga od vozača.

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesSURADNIK VOZNOG PARKA I DOSTAVE (M/Ž). Želimo biti dio svakog doma i zato tražimo pojačanje našeg tima na radnom mjestu: Suradnik voznog parka i dostave (m/ž) Zagreb Pevex se pozicionirao kao lider na tržištu maloprodaje neprehrambene robe na hrvatskom tržištu. U više od 26 prodajnih centara diljem Hrvatske nudimo pozitivno...

. Profesores de enseñanza secundariaASISTENT / ASISTENTICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, POLJE FIZIKA. SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika za rad na projektu ERC-StG 853045-SHExtreme - Estimating contribution to ...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ / SPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68//18. , 98/19. i 64/20.) odredaba Pravilnika o radu Osnovne škole „Vis“ Vis, Pravilnika o izmjenama Pravilnika...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA U NIŽIM TALIJANSKIM ODJELJENJIMA (M/Ž). Opis poslova: Pripremanje i izvođenje nastave hrvatskog jezika u nižim talijanskim odjeljenjima. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr, 90/11. 5/12., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA TALIJANSKOG JEZIKA U VIŠIM TALIJANSKIM ODJELJENJIMA (M/Ž). Opis poslova: Pripremanje i izvođenje nastave talijanskog jezika u višim talijanskim odjeljenjima. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr, 90/11. 5/12., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/...

. Agentes de comprasTERENSKI KOMERCIJALIST-SKLADIŠTAR / TERENSKA KOMERCIJALISTICA-SKLADIŠTARKA. Opis poslova: primanje narudžbi, priprema, dostava i prodaja robe; rad u pakirnici i skladištu. U obzir dolaze osobe bez obzira na završeni smjer obrazovanja. Mjesto rada: Varaždin i terenski rad na području sjeverozapadne RH. U slučaju prijave većeg broja potencijalnih kandidata/kinja, poslod...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Opis poslova: Pripremanje i izvođenje razredne nastave u produženom boravku. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr, 90/11. 5/12., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i č...

. EconomistasMENADŽER/ICA DRUŠTVENIH MREŽA I VIZUALNIH KOMUNIKACIJA (M/Ž). Opis posla: -Digitalne kampanje: planiranje i kreiranje, analiza, mjerenje i izvještavanje o postignutim rezultatima -Marketinške i prezentacijske aktivnosti tvrtke -Održavanje vizualnog identiteta tvrtke -Održavanje sadržaja web stranice i web shopa te pisanje sadržaja za iste ...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesADMINISTRATOR/ICA. Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E Č A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: Administrator ...........................................................................................1 izvršitelj Uvjeti -IV stupanj stručne spreme, upravnog, ekono...

. PsicólogosPSIHOLOG/PSIHOLOGINJA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA. Na temelju članka 55. Zakona o radu (“Narodne novine” broj: 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/1, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u ustanovam...

. ElectrotécnicosTEHNIČKI/A SURADNIK/CA - LABORANT/ICA. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, na temelju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/20-03/231; Urbroj: 380-012/246-20-2, raspisuje Natječaj za popunu radnog mjesta Tehničkog suradnika (laboranta) - radno mjesto III vrste, u Laboratoriju za alatne strojeve pri Z...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/ICA. Inspiriran urbanim načinom života, AMDS JEANS je hrvatski modni brand jeans i casual odjeće. Naša strast za modom, otkrivanjem novih stilova i raznolikom ponudom, magnet je za sve zaljubljenike u modu. AMDS JEANS grupacija ima više od 50 trgovina te se kontinuirano širimo. Tražimo pojača...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Bjelovara, Josipa Jelačića 13c, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 4. dva/dvije doktora/ice Opće/obiteljske medi...

. Ingenieros civiles4. VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA OBNOVU. SEKTOR ZA STRUČNE POSLOVE KONTROLE I PRAĆENJA OBNOVE Služba za kontrolu izvođenja radova, stručnog nadzora i operativnih koordinatora Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Središće, Ulica SR Njemač...

. Trabajadores de los cuidados personales a domicilioNJEGOVATELJ / NJEGOVATELJICA. Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20) i članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac, ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje Natječaj za primitak u radni odnos Raspisuje se javni natječaj za primitak u radni odnos sljedećeg kadra: 2)...

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesDIPLOMIRANI/A PRAVNIK/ICA - PRIPRAVNIK/ICA. Na temelju članaka 35.Statuta Centra za socijalnu skrb Velika Gorica te suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike broj KLASA:100-01/21-02/1284 URBROJ:524-08-01-01/3-21-2 od 04.11.2021.godine te Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika k...

. Ingenieros mecánicosISTRAŽIVAČ/ICA NA PROJEKTU. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, na temelju članka 12. Statuta raspisuje Natječaj za radno mjesto Istraživača na projektu „Razvoj energetski visokoučinkovitog sustava za zagrijvanje na kruta goriva“, u Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za upravljanje...

. Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardinesPOMOĆNI/A RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU OKUĆNICA. Tražimo radnika u obrtu za hortikulturu koji se bavi uređenjem i održavanjem okućnica i bazena. Opis poslova: košnja trave,trimanje živica i ukrasnih grmova,uređivanje vrtova i okućnica,održavanje bazena. Poželjno je imati iskustvo u radu s biljnim materijalom i poljoprivrednom mehanizac...

. ElectrotécnicosPOSLOVOĐA / POSLOVOTKINJA ODRŽAVANJA POGONA. Opis poslova: Otklanja sve nedostatke tehničke prirode na mjestima i sredstvima rada Društva za koje je stručno osposobljen, - Pravodobno dojavljuje i druge nedostatke tehničke prirode u objektu usmenim ili pisanim putem neposredno nadređenoj osobi te u dogovoru s njom naručuje uslug...

. Médicos generalesDOKTOR/ICA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE. DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE  Broj: 2103-76-21-01/R –  Sl.       Bjelovar,  17.11.2021. Fax:    043 225-820       Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Bjelovara, Josipa Jelačića 13c,  objavljuje    NATJEČAJ               za prijam u radni odnos      jednu/jednog ...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesPHP PROGRAMER/PROGRAMERKA. Zbog konstantnog povećanja obujma posla i u cilju osnaživanja našeg stručnog tima, tražimo angažiranu i proaktivnu osobu spremnu na rad na izazovnim projektima. Posao podrazumijeva znanje i vještine iz sljedećih područja: - PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, AJAX, HTML, CSS, Bootstrap, Wordpres...

. Técnicos y asistentes farmacéuticosFARMACEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKA TEHNIČARKA. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijska bolnica Požega i Odluke ur. broj: 01-3555/1-2021, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.1 Sveučilišni magistar/a...

. Operadores de máquinas de vapor y calderasRUKOVATELJ / RUKOVATELJICA TOPLINSKOG POSTROJENJA - CENTRALNOG GRIJANJA. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijska bolnica Požega i Odluke ur. broj: 01-3555/1-2021, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.1 Sveučilišni magistar/a...

. Personas que realizan trabajos variosDOMAR/DOMARKA. VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU objavljuje NATJEČAJ 1. Za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto III. vrste – namještenik - domar, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. Pristupnici/ice natječaju su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu d...

Más ofertas: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 11 · 13 · 18 · 27 · 46 · >>