Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,554 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 26

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Na temelju čl. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika na određeno vrijeme: 1/ medicinska sestra/ tehničar za zdravstvenu njegu za potrebe zamjene privremeno odsutnog radni...

. PeriodistasNOVINAR/KA DESKA. Opis poslova: Pisanje vijesti, praćenje relevantnih medija u zemlji i inozemstvu, kontaktiranje sugovornika prilikom kreiranja vijesti, suradnja s autorskim novinarima i kolumnistima portala, osmišljavanje, planiranje , optimizacija i plasiranje objava za društvene mreže, pisanje promotivnih tek...

. Técnicos en ingeniería civilGRAĐEVINSKI RADNIK/GRAĐEVINSKA RADNICA. Opis poslova: priprema materijala za ugradnju i montažu, utovar i istovar materijala te dostava na radilište, ugradnja materijala, briga o ispravnosti materijala i rezervnih dijelova te ostali poslovi po nalogu poslodavca na području Varaždinske županije, a prema potrebi i na području cijel...

. Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina)PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE-PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA. DOM ZDRAVLJA VUKOVAR SAJMIŠTE 1 Tel. 032 413-391 Vukovar,09.11.2021. Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja objavljuje slijedeći ...

. Profesionales de enfermeríaZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA. Uvjeti za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice u radni odnos zdravstvenog voditelja kandidati moraju ispunjavati osim općih uvjeta i uvjete propisane čl. 24 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme ostalih djel...

. Maestros preescolaresODGAJATELJ PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž. Odgajatelj predškolske djece, 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme, na određeno do 31.08.2022 Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13,čl.24.,25.) Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije: ...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI/A TAJNIK/CA. Na temelju čl. 19. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08., 61/11, 04/18, 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u J...

. Analistas de sistemasPROGRAMER/KA. BrainIT traži pojačanje na svim pozicijama. U frontend teamu traže React i Angular developere a na backend strani .NET te Spring boot. Ured je na Krvavom mostu (Tkalčičeva, Zagreb) ali podržavamo i rad od kuće. Od dodatnih opcija nude: Multisport (100%), opremu po izboru, fleksibilno radno ...

. Técnicos agropecuarios1.1. VIŠI/A STRUČNI/A REFERENT/ICA. Na temelju članka 14. točke 12. i članka 29. točke 5. Statuta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 15. listopada 2009. godine i 27. prosinca 2012. godine i članka 4. stavka 1. Pravilnika o radu od dana 06. studenog 2014. godine, 05. lipnja 2017. godine i 19....

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/ICA U TRGOVIN I(ŽELJEZNARIJA). Opis poslova: prodavač u maloprodaji (Željezarija),  prodaja vijaka i okova, sanitarija, elektromaterijala i ostale robe, veleprodaja,  te ostali poslovi potrebni za normalan rad trgovine. Uvjeti: minimalno 1 godina iskustva rada na takvom ili sličnom radnom mjestu.

. Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR/ICA - KROVOPOKRIVAČ/ICA. Opis posla: rad na izgradnjama i obnovama kosih i ravnih krovova, uključujući i zidarske radove. Rad u timu, vrhunsko okruženje i uvjeti. Plaća od 8.000 do 12.000 kn. Plaćena naknada za prijevoz, hrana na gradilištu, božićnice, uskrsnice, kompletna radna oprema

. Ingenieros electricistasNASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), te članka 6. Pravilnika načinu i postupku zapošljavanja (KLASA: 003-05/20-01/01, URBROJ: 2171-09-08-20-1 od 0...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14 , 7/17, 68/18. , 98/19.i 64/20.) OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN raspisuje NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA (M/Ž) ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA POVIJESTI. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14 , 7/17, 68/18. , 98/19.i 64/20.) OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN raspisuje NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA (M/Ž) ...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA HRVATSKOG I TALIJANSKOG JEZIKA. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14 , 7/17, 68/18. , 98/19.i 64/20.) OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN raspisuje NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA (M/Ž) ...

. Constructores de casasMONTER/MONTERKA. Opis poslova: montaža unutarnjeg interijera trgovačkih centara na području Varaždinske županije, a prema potrebi i na području cijele Hrvatske. U slučaju terenskog rada izvan Varaždinske županije poslodavac osigurava smještaj i prijevoz. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije važan...

. TelefonistasAGENT/AGENTICA U KORISNIČKOJ PODRŠCI NA SLOVAČKOM JEZIKU. Tražimo kandidate za radno mjesto: Agent u korisničkoj podršci na slovačkom jeziku ( m/ž ) Mjesto rada: rad od kuće Opis posla: Zaprimanje dolaznih upita na slovačkom jeziku (telefonski, mail, chat) Odgovaranje na upite na slovačkom jeziku Nema prodaje ...

. Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidoresPRODAVAČ/PRODAVAČICA. Opis poslova: - savjetovanje i briga o kupcima, preuzimanje i slaganje robe, rad na blagajni. Završeni smjer obrazovanja nije važan. Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike - osnove korištenja računala u Windows okruženju. Mogućnost zaposlenja na neodređeno.

. Analistas de sistemasCNC OPERATER/KA - PROGRAMER/KA. OPIS POSLOVA: - rad na CNC strojevima (3 axe - 5 axe - EDM) - priprema alata - opsluživanje i namještanje strojeva - poželjno poznavanje nekog Cad/Cam programa - poželjno poznavanje HEIDENHAIN TNC-a (sučelja) Mogućnost stalnog zaposlenja.

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14 , 7/17, 68/18. , 98/19.i 64/20.) OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN raspisuje NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA (M/Ž) ...

. Empacadores manualesRADNIK/RADNICA U PROIZVODNJI. Opis poslova: rad u proizvodnji u pogonu za obradu kože, rad u smjenama. Poslodavac nudi: Stimulativna i redovita primanja Dodatak za rad u noćnoj smjeni Dodatak za ostvarene ciljeve u grupi Osigurana radna odjeća i obuća Razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu važni. M...

. CocinerosKUHAR/KUHARICA. REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC Čakovečka 55, Strahoninec 40 000 Čakovec KLASA: 112-08/21-01/06 URBROJ: 2109-43-21-03 Strahoninec, 4. 11. 2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08....

. Economistas1. SPECIJALIST/ICA ZA POSLOVE OBNOVE. SEKTOR ZA STRUČNE POSLOVE PRIPREME I ORGANIZACIJU OBNOVE Služba za organizaciju provedbe odluka o obnovi Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - najma...

. Audiólogos y logopedasSTRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - LOGOPED (M/Ž). Opis poslova: Odgojno obrazovni rad sa djecom sa poteškoćama u govoru. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Osnovna ško...

. Profesionales del trabajo socialDIPLOMIRANI/A SOCIJALNI/A RADNIK/CA I. VRSTE. Uvjeti: •VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike •12 mjeseci radnog staža u struci •priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada •položen stručni ispit, uz iznim...

. Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesMAGISTAR/MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE. "DOM ZDRAVLJA VINKOVCI" V I N K O V C I Broj. 01- 1322 /2021. Vinkovci, 05.11. 2021. Temeljem čl. 25. Statuta "Doma zdravlja Vinkovci" ravnatelj raspisuje N A T J E Č A J za z...

. Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ/ICA INFORMATIKE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17.,68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku kojim s...

. Ingenieros mecánicosOPERATER/OPERATERKA PROIZVODNOG STROJA. Vaši zadaci: Nadzor stroja u proizvodnji opeke Praćenje tijeka proizvodnje, kontrola procesnih parametara Praćenje kvalitete proizvodnje Predpodešavanje stroja Redovito jednostavno održavanje stroja i radne okoline (čišćenje, podmazivanje, …) Otklanjanje zastoja u proizvo...

. ElectrotécnicosDJELATNIK/DJELATNICA U PROJEKTIRANJU I PROIZVODNJI METALNIH KONSTRUKCIJA. Opis poslova: posao u proizvodnji metalnih konstrukcija proučavanje konstrukcijskih rješenja, nacrta, razrješavanje nejasnoća i projektiranje tehnološkog proces izrade proizvodnje znanje rada u solidworks-u i AutoCad-u rad na raznovrsnim projektima dinamično okruženje

. RevocadoresFASADER/KA. Tražimo radnike (m/ž) za razne građevinske poslove u Zagrebu i okolici. Što nudimo: •prijevoz do-od gradilišta •moguće zaposlenje na duži period •osigurani smještaj Više informacija o CTBA možete naći na http://ctba.hr

Más ofertas: << · 13 · 19 · 22 · 24 · < · 26 · > · 29 · 33 · 41 · 56 · >>