Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,787 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 50

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Uvjeti prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97). Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je pril...

. gestor de subvenciones y ayudas/gestora de subvenciones y ayudasVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Tražimo voditelja računovodstva  (SSS)– radni odnos na određeno vrijeme (40 sati tjedno) -zamjena nenazočnog radnika. Voditelj računovodstva je nosilac zadataka na izradi financijskog plana Učeničkog doma i odgovoran je za njegovo praćenje, ostvarivanje i izradu propisanih izvješća i analiza. Or...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Radost" Poreč-Parenzo objavljuje N A T J E Č A J za prijem...

. Profesores de enseñanza secundariaPOMOĆNIK/CA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenici...

. encargado de la separación de residuos/encargada de la separación de residuosRADNIK/CA NA PREŠANJU I BALIRANJU KORISNOG OTPADA. Opis poslova: radi na poslovima prešanja i baliranja korisnog otpada izdvaja nečistoće koje se nalaze u korisnom otpadu pomaže pri skladištenju baliranog materijala vodi brigu o čistoći i ispravnosti balirke održava red i čistoću na prostoru reciklažnog dvorišta i u neposre...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ / SPREMAČICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Marjan, raspisuje N A T J E Č A J za obavljanje poslova na radnom mjestu SPREMAČICA - 3 (tri) izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom ...

. mozo de almacén/moza de almacénPRODAVAČ/ICA -SKLADIŠTAR/KA. Rad u trgovini    veleprodaji i maloprodaji građevinskog materijala - komunikacija s kupcima i dobavljačima -vođenje brige o urednosti radnog prostora -priprema i   sortiranje   robe :  za isporuku ,ukrcaj ,iskrcaj,prodaju -poželjno obrazovanje ; VŠS -minimalno obrazovanje ; SSS -mogućn...

. técnico de laboratorio de industrias químicas/técnica de laboratorio de industrias químicasRADNIK/ICA U PROIZVODNJI DODATAKA PREHRANI I KOZMETIKE. Opis poslova: - rad u proizvodnji dodataka prehrani i kozmetike - ostali poslovi prema nalogu voditelja proizvodnje Tražimo radnika/icu: - SSS prehrambenog ili kemijskog usmjerenja Nudimo rad na neodređeno uz probni rok. Radno iskustvo u istom ili sličnom poslu će imati prednost ali nij...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEUTSKI TEHNIČAR / FARMACEUTSKA TEHIČARKA. Na temelju čl. 28. Statuta Ljekarne Varaždinske ravnatelj Ljekarne Varaždinske županije raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos: Farmaceutski tehničar (m/ž) – 2 izvršitelja, na određeno vrijeme zbog upražnjenih radnih mjesta. Uvjeti za radno mjesto: razina obrazovanja...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 89/19, 64/20, 151/22) te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Slakovc...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i Pravilnika o radu Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti: - životopis - dokaz o stručnoj spremi - dok...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 121/22), članka 6. i 10. Pravilnika o radu i članka 8. i 9. Pravilnika o postupku zap...

. Empacadores manualesMONTER/MONTERKA. Tvoji zadaci uključuju: Jednostavne montaže tapeciranog i pločastog namještaja Složene montaže kuhinja po mjeri i ugradbenih ormara Sudjelovanje u renoviranju izloga salona Montiranje namještaja kod kupaca Tvoj profil je: Pozitivan stav Fleksibilnost i spremn...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA U KORENICI Riječka 2, Korenica Telefon: 053/776-512,421,756-323 Fax: 053/776-512 E-mail: korenica#os-korenica.skole.hr Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87...

. Guardias de protecciónZAŠTITAR/ZAŠTITARKA - ČUVAR/ČUVARICA. TRAŽIMO VIŠE IZVRŠITELJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITARA/ČUVARA - Eko Međimurje. POTREBNO POZNAVANJE RADA NA RAČUNALU (WORD I EXCEL). LICENCA ZA ČUVARA ILI ZAŠTITARA - OBAVEZNA. OSOBA NE SMIJE BITI KAŽNJAVANA, NITI SE PROTIV ISTE SMIJE VODITI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK S ELEMENTI...

. economistaASISTENT/ICA ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU - PRIPRAVNIK/CA. Opis posla: • administrativna pomoć brokerima u osiguranju i reosiguranju • pomoć u izradi analize rizika i postojećih ugovora o osiguranju Uvjeti: • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu • rad na računalu, naglasak MS Office paket • razvijene komunikacijske i organizacijsk...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosSPREMAČ/ICA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osn...

. vigilante de accesosPORTIR/KA. Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, rektor raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta III. vrste složenosti poslova – portir – s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do tri godine, rad u smjenama uključujući i noćni rad, jedan izvršitelj Stručni uvjeti: – ste...

. Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoPRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE - PRIPRAVNIK/CA. Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23), članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac i Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 202...

. Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales no clasificados bajo otros epígrafesTIMARITELJ/ICA. OGLAS za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. TIMARITELJ U ZOOLOŠKOM VRTU (M/Ž) 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci, puno radno vrijeme za obavljanje poslova pripreme hrane za životinje Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jedn...

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesSTRUČNI/A SAVJETNIK/CA, STRUČNJAK/INJA ZAŠTIT NA RADU U SLUŽBI ZA PRAVNE POSLOVE, LJUDSKE POTENCIJALE I TEHNIČKE POSLOVE. Na temelju Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Klasa: 007-03/23-15/2, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 25. travnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/8, Urbroj: 117-15-23-9 od dana 19. srpnja 2023., Klasa: 007-03/23-15/7, Urbroj: 117-15-23-5 od dana 29. rujna 2023. i suglasnosti ...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadELEKTROMONTER/ELEKTROMONTERKA. Opis posla: - održavanje objekata i uređaja javne rasvjete. Uvjeti radnog mjesta: - SSS elektro smjera - terenski rad, rad u dvije smjene - sposobnost rada na visini - vozačka dozvola B kategorije - radno iskustvo nije uvjet Što nudimo: - probni rad od šest mjeseci uz mogućnost staln...

. auxiliar de laboratorio de análisis clínicosZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA - PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA. Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za obavljanje pripravništva. Uvjet: završena škola za zdravstveno-laboratorijskog tehničara Kandidati su dužni dostaviti: zamolbu životopis (vlastoručno potpisan) preslika domovnice preslika osobne iskaznice ...

. asistente de tiendaPRODAVAČ / PRODAVAČICA. izlaganje robe te briga o rokovima, cjenovnom označavanju i popunjenosti odjela pružanje izvrsne usluge našim kupcima na svježim odjelima rad na blagajni kontrola kvalitete i svježine proizvoda te roka trajanja robe održavanje urednosti prodajnog mjesta

. Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesINŽENJER/KA ZAŠTITE NA RADU. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – ITINERIS II. ISTARSKE BRIGADE 5 BUZET Klasa: 112-02/23-02/2 Urbroj: 2163-3-7-23-1 Buzet, 25. listopada 2023. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvođenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u ob...

. agente de policíaPOLICIJSKI/SKA TEHNIČAR/KA - VOZAČ/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA *P/ 9400593* KLASA: 112-01/23-03/283 URBROJ: 511-15-05-23-111 ...

. Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicacionesMLAĐI/A INŽENJER/KA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA - PRIPRAVNIK/CA. Popis poslova: • Rješavanje zadataka pod mentorstvom viših inženjera • Programiranje/konfiguriranje i testiranje servisa u skladu s Infobipovim standardima i timskim dogovorom • Aktivno učenje razvojnih procesa, tehnologija, softvera sistemske arhitekture i Infobipovih produkata Kvalif...

. ingeniero electromecánico/ingeniera electromecánicaNASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA STROJARSTVA. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja strojarstva , 1 izvršitelj , rad na neodređeno, puno radno vrijeme uvjeti: mag. ili mag. ing. strojarstva/struč. spec. ing. strojarstva (dipl. ing. strojarstva), diplomski sveu...

. médico generalista/médica generalistaDOKTOR/ICA MEDICINE. Na temelju članka 33. Statuta Doma zdravlja Zagrebačke županije ravnatelj raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 9. Doktor medicine - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme ) Mjesto rada: ordinacija opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Jastrebarsko, na adres...

. asistente de tiendaPRODAVAČ/ICA. Opis posla: - skladištenje i zaprimanje robe - izlaganje robe - prodaja robe kupcima - prednosti: svaka druga subota slobodna - nedjeljom, praznicima i blagdanima ne radimo - prigodne nagrade: uskrsnica, božičnica...

Más ofertas: << · 25 · 37 · 43 · 46 · 48 · < · 50 · > · 52 · 54 · 59 · 69 · 88 · >>