Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,800 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 52

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

. economistaVODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. KLASA: 602-01/21-01/89 URBROJ: 2182/1-12/1-8-01-21-1 Murter, 09.12.2021. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17...

. Músicos, cantantes y compositoresUČITELJ/ICA KLARINETA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), i članka 73. u vezi sa čl. 11. Statuta (KLASA: 012-03/19-01/02, URBROJ: 2211/05-380-18-04-19-4 od ...

. cartero/carteraPOŠTAR/ POŠTARICA ZA OPĆU DOSTAVU. Opis poslova: •preuzimanje i razrađivanje pošiljaka za dostavu •slaganje pošiljaka po rajonu •zaduživanje s knjiženim pošiljkama i novčanim sredstvima •dostavljanje poštanskih pošiljaka i novčanih doznaka •zaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom području •r...

. Camareros de mesasSERVIR / SERVIRKA. opis posla: pripremanje i raspremanje inventara i prostorija za posluživanje postavljanje stolova i raspremanje stolova nakon završenog obroka ispomoć konobaru pri posluživanju gostiju jelom i pićem Pospremanje sale i okolne prostore za početak rada Pomaganje u služenju gostij...

. profesor universitario de ingeniería/profesora universitaria de ingenieríaPROFESOR/ICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA STROJARSTVA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) članka 6.,7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Sredn...

. letrado de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativa/letrada de la Administración de Justicia para gestión procesal y administrativaADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA - UPISNIČAR/KA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/...

. farmacéutico/farmacéuticaMAGISTAR / MAGISTRA FARMACIJE. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijska bolnica Požega i Odluke ur. broj: 01-3774/1-2021, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 1.1 Magistar/a farmacij...

. Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR. Opis poslova: - PRATI OPĆE I ZDRAVSTVENO STANJE KORISNIKA   - AKTIVNO I NEPOSREDNO PRATI I PROCJENJUJE TJELESNO STANJE I PONAŠANJE KORISNIKA TE INICIRA DALJNJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - PROVODI ZDRAVSTVENU NJEGU,MEDICINSKO-TERSPIJSKE ZAHVATE I PRUŽANJE HITNE POMOĆI U OKVIRU SVOJE OSPOSOBLJENOSTI I KOMP...

. Maestros de enseñanza primariaUČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Iv...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZAČ/ICA VILIČARA. Opis posla: upravljanje viličarom, transport gotovih proizvoda s proizvodnih linija do mjesta skladištenja, utovar i istovar robu u trasportna sredstva te iz trasportnih sredstava cestovnog prijevoza, briga o ispravnom ukrcaju robe na ispravnim paletama, briga o viličaru i ...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. DJEČJI VRTIĆ „KAŠTELA“ Kaštel Stari, Ulica Birnja 13 Klasa: 601-01/21-01/02 Urbroj: 2134/01-10/21/07-62 Kaštel Stari, 6.12. 2021. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 55. Sta...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Poslovi odgajatelja predškolske djece prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Uz prijavu potrebno priložiti: - kratki životopis - domovnicu - diplomu - potvrda o položenom stručnom ispitu - potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) - potvrdu o radnoj sposobnosti - pot...

. camarero/camareraKONOBAR/ICA. Što Vas čini pravim kandidatom za nas: završili ste srednju školu (SSS) imate radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima aktivno se služite MS Office paketom komunikativni ste i ljubazni volite raditi u timu Očekujemo od Vas: usluživanje gostiju rad na blagajn...

. agente telefónico en centralita/agente telefónica en centralitaAGENT/ICA U CALL CENTRU. Opis posla: telefonska prodaja  proizvoda, zaprimanje i obrada narudžbi, upita i zahtjeva klijenata, vođenje baze podataka i izvještavanje,   Potrebno: izvrsne komunikacijske vještine, poznavanje rada na računalu, usmjerenost na rješavanje problema i realizaciju ciljeva, proaktivnost, poželjno ...

. camarero/camareraKONOBAR/ICA. Tapas bar Ignis na Korčuli. Tražimo kvalitetne konobare za sezonu 2022 u trajanju od 1.05.2022 - 15.10.2022. O restoranu: Sa 30 sjedećih mjesta služimo doručak, ručak i večeru, moderni tapas bar sa tehnološki zahtjevnijom kuhinjom. Na jelovniku za ručak i večeru imamo 15- ak a...

. economistaSPECIJALIST/ICA NABAVE. opis posla: Nabava materijala sa domaćeg i inozemnog tržišta prema potrebama posla. Kontakt sa dobavljačima u tuzemstvu i inozemstvu, upiti, odabir ponude, pregovori, narudžbe, potvrde računa, upravljanje dokumentacijom, reklamacije, kreiranje cijena. Surađivanje s drugim odjelima tvrtke...

. Médicos generalesDOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno čl. 21. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnatelj Doma zdravlja Čakovec raspisuje: NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 2. Doktora medicine - 1 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme, za rad u mobilnom palijativnom timu Doma zdravlja Čakovec, do povratka na rad nositeljice tima U...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER / OPERATERKA. Opis poslova: stezanje pozicija na stroju, priprema i podešavanje stroja, izrada pozicija i mjerenje i kontrola obrađenih pozicija, pridržavanje propisanog tehnološkog procesa rada, briga o čistoći radnog okruženja. Uvjeti: - želja i spremnost za učenje - pouzdanost i odgovornost prema ra...

. Oficinistas generalesAGENT/ICA U KORISNIČKOJ VIDEO PODRŠCI NA NJEMAČKOM JEZIKU - ZAGREB. Pridruži se našim zaposlenicima na uzbudljivom projektu koji se bavi provjerom osobnih podataka. Komunikacija s korisnicima je putem video poziva te je šansa da nastavite svoju karijeru u okruženju punom podrške i uspjeha! Što je tu za TEBE? atraktivna plaća i plaćen prijevoz (uz sva zak...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODITELJ/ ICA GRADILIŠTA. Opis posla: Voditelj gradilišta odgovoran je za vođenje izgradnje zgrada, organizaciju, koordinaciju i nadziranje gradilišta, vođenje projektne dokumentacije, građevinske knjige i građevinskog dnevnika, izradu troškovnika i kalkulacija izvođenja radova te praćenje troškova i dinamike građenja....

. Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafesVIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA ZDRAVSTVO I STAMBENO ZBRINJAVANJE. Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, raspisuje JAVN...

. Maestros preescolaresODGOJITELJ/ICA. N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ (M/Ž) : 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust, godišnji odmor Uvjeti: -stručni prvostupnik predškolskog odgoja , odgojitelj predškolske djece ili magistar ranog i predškolskog odgoja -položen ...

. Oficinistas generalesADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIMORSKI DOLAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-03/21-01/04 URBROJ:2134-02-03/01-21-2 Primorski Dolac, 01. prosinca 2021. godine ...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ/ICA MATEMATIKE. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Kr...

. economistaDISPONENT/DISPONENTICA ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT. Opis poslova: kontakt s klijentima, komunikacija s vozačima, kreiranje, koordiniranje i nadgledanje prijevoznih tura, obrada naloga za prijevoz robe, raspoređivanje vozača i voznih jedinica za preuzete naloge, uredno vođenje dokumentacije. Završeni smjer obrazovanja nije važan.

. bibliotecario/bibliotecariaRUKOVODITELJ/ICA ODSJEKA U SREDIŠNJOJ SLUŽBI, INTERNI NAZIV: VODITELJ/ICA KNJIŽNICE. Uvjeti: •završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničar...

. camarero/camareraKONOBAR/ KONOBARICA U BARU. Opis posla: Za restoran koji se nalazi u Segetu Donjem, Marina Baotić, tražimo novog člana tima za radno mjesto konobar u baru ( m/ž ). Poznavanje načina posluživanja vina priprema, posluživanje i poznavanje vrsta koktela, poznavanje vrsta viskija i načina posluživanja, Komunikativnost, razvijen...

. gerente de instalaciones culturalesRAVNATELJ/RAVNATELJICA KNINSKOG MUZEJA. „Na temelju odluke Upravnog vijeća Kninskog muzeja od 25. 11. 2021. sukladno člancima 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 26. stavkom 7. i stavkom 11. Zakona o Muzejima (“Narodne novine” br. 61/18 i 98/19) raspisuje se NATJEČ...

. Representantes comercialesVODITELJ/ICA KLJUČNIH KUPACA. Vaša zaduženja: • svakodnevni kontakt sa kupcima u Hrvatskoj i široj regiji • kreiranje i slanje ponuda kupcima u Hrvatskoj i široj regiji • istraživanje tržišta i kontakt sa novim i potencijalnim kupcima • održavanje, aktualizacija i nadopunjavanje baze klijenata • održavanje cijenika, lager li...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadRADNIK/ICA U PUNIONI BOCA, BAČVI I PET-A (M/Ž). Za  tim proizvodnje, odjel punione i pakiranja, traži se  osoba na radnom mjestu Radnika/ice u punioni boca, bačvi i PET-a. Osoba na ovom radnom mjestu bit će zadužena za: - rukovanje strojevima koji su sastavni dio linija za punjenje piva u staklene boce, bačve i PET boce te za pa...

Más ofertas: << · 26 · 39 · 45 · 48 · 50 · < · 52 · > · 54 · 56 · 61 · 70 · 89 · >>