Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,491 ofertas de trabajo encontradas en Croacia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Croacia agrupadas por profesión:

 

 • KNJIŽNIČAR/KA. Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik, Put Gimnazije 64   KLASA:  012-01/18-02/624 URBROJ: 2182/1-12/2-1-01-18-6 Šibenik, 12. listopada  2018.                                              Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...
 • ZDRAVSTVENI/A TEHNIČAR/KA LABORATORIJSKOG SMJERA U ODJELU ZA ERITROCITNU DIJAGNOSTIKU. Na temelju članka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.) i odluke ravnateljice o b j a v l j u j e N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radna mjesta 1. SSS/IV - Zdravstveni tehničar...
 • UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE. Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18) ravnatelj Osnovne škole Lovre pl. Matačića raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: 1. UČITELJ GEOGRAFIJE  (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme...
 • UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87./08., 86./09., 92/10., 105./10., 90./11., 5/12, 16./12. , 86. /12. i 126./12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Bogišićeva 13, Zagreb raspisuje N ...
 • UČITELJ / UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članka 5. Pravilnika o radu, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole...
 • . EconomistasVIŠI STRUČNI SAVJETNIK/VIŠA STRUČNA SAVJETNICA - GLAVNI KNJIGOVOĐA/GLAVNA KNJIGOVOTKINJA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč.tekst, 37/13, 38/13,  1/15, i 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17 ), i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog...
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU. Na temelju članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18) ravnatelj Osnovne škole Lovre pl. Matačića raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: 2. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno,...
 • ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Sunce”, raspisuje se NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice • Jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme...
 • TAJNIK/TAJNICA UPRAVE DRUŠTVA. Opis poslova: - administrativni i uredski poslovi te opća koordinacija rada ureda i administracije, - obavljanje zadataka po nalogu nadređenog, - izrada i evidencija putnih naloga, - osiguravanje redovite i točne razmijene informacija s ostalim odijelima tvrtke, - planiranje, organiziranje...
 • . Representantes comercialesPRODAJNI/A SAVJETNIK/CA U DIREKTNOJ TERENSKOJ PRODAJI. Klijent, A1, telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj s dugogodišnjom internacionalnom tradicijom poslovanja. Radi daljnjeg proširenja opsega posla traže se dinamične, komunikativne i odgovorne osobe za poziciju:  Prodajni/a savjetnik/ica u direktnoj terenskoj prodaji  Odgovornosti: •...
 • NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića, Konavoska 2, Zagreb, raspisuje   N A T J E Č A J za radna mjesta ...
 • . Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA NJEMAČKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:...
 • . Representantes comercialesSAVJETNIK/ICA U PRODAJI. Klijent, A1, telekomunikacijska kompanija u Hrvatskoj s dugogodišnjom internacionalnom tradicijom poslovanja. Radi daljnjeg proširenja opsega posla poslodavac traži dinamične, komunikativne i odgovorne osobe za poziciju: Odgovornosti: • odgovaranje na upite korisnika u prodajnom prostoru...
 • . Maestros de enseñanza primariaNASTAVNIK/CA FRANCUSKOG JEZIKA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu raspisuje   NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:...
 • RADNIK/CA 2 U ODJELU OTOPINA. Na temelju članka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice o b j a v l j u j e N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radna mjesta 2. NSS - Radnik 2 u Odjelu otopina...
 • NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE. Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik, Put Gimnazije 64   KLASA:  012-01/18-02/624 URBROJ: 2182/1-12/2-1-01-18-5 Šibenik, 12. listopada  2018.                                              Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18). Osnovna  škola  Stjepana  Kefelje, Kutina, raspisuje                                    ...
 • NASTAVNIK/NASTAVNICA RAČUNALSTVA. Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci Stanka Vraza 15,32100 Vinkovci Klasa: 602-03/18-01/01 Ur.broj: 2188-48-18-1061 12. listopada 2018.g. Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  87/08 ,  86/09 ,  92/10 ,  ...
 • . Profesores de enseñanza secundariaNASTAVNIK/CA KEMIJE I BIOLOGIJE. Opis poslova: izvođenje nastave. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) i potvrdu o stažu s HZMO-a. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona...
 • SCENSKI/A RADNIK/ICA. Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, Zagreb, ovim putem objavljuje N A T J E Č A J za izbor jednog radnika na radno mjesto SCENSKI RADNIK (M/Ž) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca. Uvjeti: - SSS - najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na...
 • VODITELJ/ICA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MUZIČKA AKADEMIJA, Trg Republike Hrvatske 12 raspisuje:  N A T J E Č A J za popunu: 1. radnog mjesta položaja I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: voditelj financijskog knjigovodstva - 1 izvršitelj (m/ž) u radnom odnosu na neodređeno...
 • ODGOJITELJ/ICA. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ / ICA Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno  vijeće Dječjeg vrtića ˝Poletarac˝ raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ / ICA - tri (3) izvršitelja/ice...
 • NASTAVNIK/ICA KEMIJE. Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik, Put Gimnazije 64   KLASA:  012-01/18-02/624 URBROJ: 2182/1-12/2-1-01-18-2 Šibenik, 12. listopada  2018.                                              Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj...
 • KUHAR/ICA. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno  vijeće Dječjeg vrtića ˝Poletarac˝ raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: KUHAR/ICA - jedan/na (1) izvršitelj/ica...
 • . Oficinistas generalesRAČUNOVODSTVENI REFERENT ROBNI KNJIGOVOĐA M/Ž. Na temelju odredbe članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 i 61/17), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne...
 • . Ingenieros mecánicosNASTAVNIK/NASTAVNICA STROJARSKE GRUPE PREDMETA. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Tehnička škola, Rijeka  dana  12. listopada 2018. godine objavljuje Natječaj za popunu radnog mjesta NASTAVNIK/CA ...
 • ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DV “Remetinec” raspisuje  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. NAZIV RADNOG MJESTA: ODGOJITELJ   2. BROJ IZVRŠITELJA: jedan (1) 3. VRSTA RADNOG ODNOSA: Određeno vrijeme...
 • POMOĆNIK/ICA U NASTAVI. U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika...
 • . Oficinistas generales6. POLICIJSKI/A SLUŽBENIK/CA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima  („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 -  Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog...
 • ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DV “Remetinec” raspisuje  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. NAZIV RADNOG MJESTA: ODGOJITELJ   2. BROJ IZVRŠITELJA: jedan (1) 3. VRSTA RADNOG ODNOSA: Određeno vrijeme...
Más ofertas: << · 2 · > · 4 · 7 · 12 · 22 · 43 · >>