Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Internata, dienesta viesnicas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi parpedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Internata, dienesta viesnicas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi parpedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba:Socialo pedagogu (profesiju klasifikatora kods 2359 01)Uz sociala fonda projekta “Atbalsts priekšlaicigas macibu partraukšanas samazinašanai”... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Internata, dienesta viesnicas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi parpedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : BJC Junda aicina darba INTEREŠU IZGLITIBAS SKOLOTAJU Kulturizglitibas programma - Tautu dejas . Darba apraksts: Interešu izglitibas skolotajs tautu deju pulcina Darbs pecpusdienas 3-4 reizes nedela, kopuma 11 stundasnedela. Darba pienakumi: vadit un asistet tautu dejas nodarbibas... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : BJC Junda aicina darba INTEREŠU IZGLITIBAS SKOLOTAJUTehniskas jaunrades joma - darbam anglu valodas pulcina. Darba apraksts: Interešu izglitibas skolotajs sekojošam vecuma grupam: 5-7 gadi / 1.-2. klase / 3.klase /4.klase / 5.klase / 6.klase, Darbs pecpusdienas 4 reizes nedela, kopuma... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Internata, dienesta viesnicas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi parpedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Meklejam socialos darbiniekus (mentorus, karjeras konsultantus) darbam Liepaja un Liepajas rajona (Sikšnos, Vainode, Rucava un citur) grupu nodarbibu vadišana un individualo konsultaciju sniegšana ilgstošai sadarbibai gan uz pilnu, gan nepilnu slodzi. Prasibas mentoriem: vismaz... Komplekss Citadele, SIA.
 • : Aglonas novada dome aicina pieteikties amata vakancei – Aglonas novada Sporta centra sporta organizators. Galvenie pienakumi: • organizet, piesaistit un koordinet sporta, aktiva un veseliga dzivesveida veicinašanas pasakumus Aglonas novada;• koordinet sporta organizaciju darbibu... Aglonas novada dome.
 • : BJC Junda aicina darba INTEREŠU IZGLITIBAS SKOLOTAJUTehniskas jaunrades joma - darbam anglu valodas pulcina. Darba apraksts: Interešu izglitibas skolotajs sekojošam vecuma grupam: 5-7 gadi / 1.-2. klase / 3.klase /4.klase / 5.klase / 6.klase, Darbs pecpusdienas 4 reizes nedela, kopuma... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • : Iecavas novada Socialais dienests aicina darba Socialo pedagogu Iecavas internatskola .Galvenie darba pienakumi: identificet bernu un jauniešu socializacijas procesa riskus, analizet un risinat identificetas problemas; modelet socializacijas procesu; veikt preventivo darbu un darbibas... Iecavas novada pašvaldibas iestade "Iecavas novada.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Internata, dienesta viesnicas skolotaju Prasibas pretendentiem (-em): izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi parpedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo... Jelgavas novada pašvaldiba.