Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

0 ofertas de trabajo de 'Electricistas de obras y afines' en Letonia.

 • : Ieslodzijuma vietu parvalde ir Tieslietu ministrijas padotiba esoša valsts parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku apcietinajuma ka drošibas lidzekla un brivibas atnemšanas ka kriminalsoda izpildes joma. Darbinieku darba tiesiskas attiecibas regule  D LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJAS IESLODZI.
 • : Rigas pašvaldibas agentura „Rigas gaisma” nodrošina ielu un tunelu apgaismojuma, luksoforu un pulkstenu mehanismu tehnisko darbibu un ekspluataciju Rigas pilseta. Aicinam darba      ELEKTROTIKLU  ELEKTRIKI Darba pienakumi: Nodrošinat ielu apgaismojuma kabelu liniju ekspluatacijas... Rigas gaisma RPA.
 • : Darba pienakumi: ražošanas liniju elektroiekartu apkopju un remontu veikšana, elektromontažas darbi ražotne un uznemuma teritorija. Prasibas: tehniska izglitiba; prast lasit elektriskas shemas; pieredze darba ar PLC iekartam tiks uzskatita par priekšrocibu. CV ar noradi elektrikis (lidz... Jekabpils kokapstrade, SIA.
 • : APAKŠSTACIJU IEKARTU REMONTA IECIRKNA ELEKTROMONTIERIS Darba pienakumi: •    veikt apakšstaciju elektroiekartu tehniskas apkalpošanas darbus, elektroiekartu remontu, uzraudzibu un avarijas noveršanas darbus; •    ieverot darba drošibas instrukcijas. Prasibas... Rigas satiksme, SIA.
 • : Veikt apkopes un remontus elektroiekartam; Nodrošinat elektroiekartu nepartrauktu un drošu darba režimu; Pec vajadzibas ierikot kabelu kanalus, elektriskas ligzdas, sadales sistemas u.c. Prasibas: Elektrodrošibas grupa ne zemaka ka B; Speja operativi reaget un pienemt lemumus... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • : Amata pienakumi: veikt Sabiedribas apsaimniekošana esošo ekuinženierkomunikaciju planveida, tekošos un avarijas remonta darbus atbilstošisanemtajam uzdevumam apkalpot, uzturet darba kartiba un remontet  apsaimniekošana esošo eku elektrosadales mainit drošinatajus, periodiski... Alojas Novada Saimniekserviss SIA.
 • : SIA „ Railway Systems Solutions ” aicina darba ELEKTRIKUS. Darba pienakumi: veikt arejo un iekšejo elektrisko tiklu izbuvi unelektroietaišu ierikošanu, veikt arejo un iekšejo elektrisko tiklu ekspluatacijas unremonta darbus, veikt elektromontažas un Railway Systems Solutions, SIA.
 • : Darba apraksts    Elektroiekartu pieslegšana;    Nodrošinat elektroiekartu nepartrauktu un drošu darba režimu;    Pec vajadzibas ierikot kabelu kanalus, elektriskas ligzdas, sadales sistemas    u.c.Prasibas:    Elektrodrošibas grupa ne zemaka ka B;    Speja operativi... Newdaylogic, SIA.
 • : Sakara ar ražošanas paplašinašanu, SIA Karavela (Kaija) aicina savai komandai pievienoties jaunus darbiniekus zivju apstrades ražošanas procesa.Aicinam pievienoties:  ELEKTRIKI Piedavajam:- iespeju nopelnit atalgojumu 550 - 700 EUR apmera;- bezmaksas edinašanu;- darbu jaunas ražotnes... KARAVELA, SIA.
 • : Modulu maju ražošanas uznemums, paplašinot ražošanas apjomus, aicina darba ELEKTRIKI - NAMDARI. Prasibas kandidatiem: elektrikis ar pieredz i; iepriekšeja darba pieredze buvniecibas specialitate; speja organizet savu darbu un stradat komanda. Piedavajam: dinamisku darbu; konkuretspejigu... VIA-S Industrial, SIA.
 • : Aicinam darba elektriki! Darba pieredze obligata! Amats - elektrikis Darba vieta - Ražošanas uznemumsPienakumi - Elektromontažas darbi Darba stundu skaits menesi - pec grafika Darba alga - 11 Eiro/st.(netto) Darba alga pec nodoklu atskaitišanas. OBLIGATI - anglu/vacu valodas zinašanas... MIATEKS, SIA.
 • : Veikt apkopes un remontus elektroiekartam; Nodrošinat elektroiekartu nepartrauktu un drošu darba režimu; Pec vajadzibas ierikot kabelu kanalus, elektriskas ligzdas, sadales sistemas u.c. Prasibas: Elektrodrošibas grupa ne zemaka ka B; Speja operativi reaget un pienemt lemumus... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: ELEKTRIKI Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Ugunsdzesibas aparatu un metala kannu ražošanas uznemums SIA „VALPRO” aicina darba RUPNIECISKO IEKARTU ELEKTRIKI Darba pienakumi: - Rupniecisko iekartu apkope un remonts Prasibas: - Atbilstoša profesionala izglitiba - Velama iepriekšeja pieredze darba ar ražošanas iekartam... VALPRO, SIA.
 • : Aicina darba elektrikus darbam Jekabpili, Daugavpili, Livanos, Preilos, Balvos, Gulbene, Aluksne, Aizkraukle, Koknese, Cesis un Madona Darba pienakumi arejo elektrisko liniju apkalpošana lidz 20 kV Velama pieredze KVL; gaisvadu, kabelliniju apkalpošana Darbs komandejumos Latvijas teritorija... Hanza-elektro, SIA.
 • : Aicinam darba elektriki! Darba pieredze obligata! Amats - elektrikis Darba vieta - Ražošanas uznemumsPienakumi - Elektromontažas darbi Darba stundu skaits menesi - pec grafika Darba alga - 11 Eiro/st.(netto) Darba alga pec nodoklu atskaitišanas. OBLIGATI - anglu/vacu valodas zinašanas... MIATEKS, SIA.
 • : SIA “STRUŽANU SILTUMS” aicina darba elektriki Amata pienakumi: - apkalpot, uzturet darba kartiba un remontet elektrosadales; - mainit drošinatajus, periodiski parbaudit un remontet svirsledžus, parbaudit un nomainit svirsledžus, parbaudit un nomainit dr STRUŽANU SILTUMS, SIA.
 • : Prasibas kandidatam amatam nepieciešama atbilstoša profesionala izglitiba un aplieciba par zinašanu parbaudi un atlauju stradat (aplieciba par elektrodrošibas grupu B vai C elektrodrošibas grupa), latviešu valodu zinašanas A limena 2. pakape; veselibas s 'JELGAVAS CIETUMS'.
 • : VAS Latvijas dzelzcelš (reg.nr. 40003032065) Signalizacijas un sakaru distance aicina darba:•    Rigas regionala centra SCB tehnologiska iecirkna TDV-32 (darbs posma Janavarti, Riga Precu, Riga tehn., vagonu parks)SCB elektromontieri•    Rigas regionala centra SCB tehnologiska... Latvijas dzelzcelš,VAS.
 • : SIA “STRUŽANU SILTUMS” aicina darba elektriki Amata pienakumi: - apkalpot, uzturet darba kartiba un remontet elektrosadales; - mainit drošinatajus, periodiski parbaudit un remontet svirsledžus, parbaudit un nomainit svirsledžus, parbaudit un nomainit dr STRUŽANU SILTUMS, SIA.
 • : Ražošanas operaciju veikšana atbilstoši specializacijai Galvenas prasibas: Motivacija stradat stabilu un intensivu darbu;Darba pieredze atbilstoši specializacijas un iemainas fiziska darba;Augsta atbildibas sajuta, precizitate. Mes piedavajam: Stabilu darbu starptautiska uznemuma;Konkuretspejigu... Recon POD, SIA.