Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Electricistas de obras y afines' en Letonia.

 • :      Profesija:    Galvenais elektrikisDarba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas :   Izglitibas limenis:    Videja vai augstaka izglitiba attiecigaja joma un elektrika sertifikats ar B elektrodrošibas grupu.Papildus prasibas:        Pieredze... VSAC Riga.
 • : CEMEX ir viens no pasaules lideriem celtniecibas materialu ražošana, kas piedava augstas kvalitates produktus un uzticamu servisu. Uznemums ir viens no lielakajiem cementa un mineralmaterialu ražotajiem, ka ari vadošais betona piegadatajs pasaule. Mes ražojam un izplatam savu produkciju... CEMEX, SIA.
 • :     SIA „Rigas nami” (reg.nr. 40003109638) ir Rigas pilsetas pašvaldibas kapitalsabiedriba, kuras galvenie darbibas virzieni ir ipašumu parvaldišana, apsaimniekošana un attistišana, ka ari kulturas pasakumu nodrošinašana Melngalvju nama, kinoteatri Splendid Palace un Rigas Kongresu... Rigas nami, SIA.
 • : SIA „Ditra Networks” elektroapgades sistemu buvniecibas uznemums aicina darba ELEKTROMONTIERI. Darba pienakumi:Elektroietaišu un elektroiekartu montažas, remonta un ekspluatacijas darbu veikšana. Prasibas kandidatam: Izglitiba: Videja profesionala izglitiba atbilstoša joma (otrais... Ditra Networks, SIA.
 • : elektrikis        darbam SIA Rezeknes namsaimnieks. Vajataja aplieciba kategorija        B, atbilstoša izglitiba, elektrodrošibas grupa Bz vai Cz; darba        pieredze. 28808391 vai 22164414 atbilstoša izglitiba, elektrodrošibas grupa Bz vai Cz; darba pieredze. REZEKNES NAMSAIMNIEKS, SIA.
 • : Automatikis/elektrikis Galvenie darba uzdevumi: zagešanas un škirošanas liniju automatikas apkalpošana; ražošanas liniju nepartrauktas darbibas nodrošinašana. Prasibas kandidatam: amatam atbilstoša izglitiba; velama iepriekšeja darba pieredze automatika/elektrika amata pie... PATA Saldus, AS.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vecakais elektrikisuz nenoteiktu laiku Darba pienakumi: •    uzturet objektu energosaimniecibu atbilstoši tehniskajam prasibam •    veikt ikmeneša elektroenergijas paterina... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : ELEKTRIKIS_KVALIFICETS STRADNIEKSRigas Centra humanitaras vidusskola un sporta komplekss Rigas Centra humanitaras vidusskola un sporta komplekss aicina pieteikties ELEKTRIKA_KVALIFICETA STRADNIEKA vakancei uz pilnu slodzi.   Amata atalgojums no 484.00 EUR. Galvenie amata pienakumi:   -... Rigas Centra humanitara vidusskola.
 • : Tev un Tavam darbam ir nozime. Mes, Fazer darbinieki, kopa radam garšas baudijumu, cienot vietejas tradicijas un smeloties jaunas idejas no citam valstim. Fazer, dibinats 1891. gada, ir atbildigs uznemums, kur svarigs ir komandas gars – esam uznemums profesionaliem un tiem, kas grib macities.... Fazer Latvija, SIA.
 • : Automatikis/elektrikis Galvenie darba uzdevumi: zagešanas un škirošanas liniju automatikas apkalpošana; ražošanas liniju nepartrauktas darbibas nodrošinašana. Prasibas kandidatam: amatam atbilstoša izglitiba; velama iepriekšeja darba pieredze automatika/elektrika amata pie... PATA Saldus, AS.
 • : Veikt apkopes un remontus elektroiekartam; Nodrošinat elektroiekartu nepartrauktu un drošu darba režimu; Pec vajadzibas ierikot kabelu kanalus, elektriskas ligzdas, sadales sistemas u.c. Prasibas: Elektrodrošibas grupa ne zemaka ka B; Speja operativi reaget un pienemt lemumus... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • : Pienakumi: ?nodrošinat elektroietaišu normalu, nepartrauktu, ekonomisku un drošu darba režimu SIA Dagdas komunala saimnieciba objektos un apsaimniekotajas dzivojamas majas; fikset elektroiekartu bojajumus un organizet to drošu un savlaicigu noveršanu; noverst iedzivotaju pieteiktos... Dagdas komunala saimnieciba, SIA.
 • : SIA “Rigas namu parvaldnieks”, reg. Nr.40103362321, ir lielakais namu parvaldišanas uznemums Baltija, kas apsaimnieko vairak neka 4300 dzivojamas majas.Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu ELEKTRIKI Iecirkna “Ziemeli” Inženiertehniskaja dala Amata... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vecakais elektrikisuz nenoteiktu laiku Darba pienakumi: •    uzturet objektu energosaimniecibu atbilstoši tehniskajam prasibam •    veikt ikmeneša elektroenergijas paterina... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Pienakumi: ?nodrošinat elektroietaišu normalu, nepartrauktu, ekonomisku un drošu darba režimu SIA Dagdas komunala saimnieciba objektos un apsaimniekotajas dzivojamas majas; fikset elektroiekartu bojajumus un organizet to drošu un savlaicigu noveršanu; noverst iedzivotaju pieteiktos... Dagdas komunala saimnieciba, SIA.
 • : Uznemums piedava darbu elektrika paligam . Galvenie pienakumi: •Uzraudzit elektroietaišu normalu, nepartrauktu, drošu darba režimu; •Fikset elektroiekartu bojajumus; •Uzraudzit elektroiekartu savlaicigas apkopes un profilaktiskos remontus; •Veikt citus darba pienakumus... Ritausma, SIA.
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: ELEKTRIKI Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : SIA „Apsargs R” saistiba ar paplašinašanos, aicina darba elektromontieri apsardzes signalizacijas un videonoverošanas sistemu ierikošanai un apkalpošanai. Nepieciešama izglitiba -  elektrotehnikas, elektronikas, telekomunikaciju vai energetikas joma. Mes atrodamies Rezekne,... APSARGS R, SIA.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vecakais elektrikis Nekustamaja ipašuma Adažu novada, Adažos - Adažu nacionalaja macibu centra Darba pienakumi: •    uzturet objektu energosaimniecibu atbilstoši tehniskajam... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : SIA ARConstruction, reg. Nr. 40203017463aicina darba Elektriki  nozare - Buvnieciba Darba pienakumi: Elektroinstalacijas montaža privatmajas un komercobjektos lidz 3 fazem 380 VDarba vieta Latvijas teritorija, ka ari ar iespeju doties komandejumos lidz 3 menešiem objektos Eiropas Savieniba... ARConstruction, SIA.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vecakais elektrikis uz nenoteiktu laiku Darba pienakumi:•    uzturet objektu energosaimniecibu atbilstoši tehniskajam prasibam•    veikt ikmeneša elektroenergijas paterina uzskaiti•    uzturet... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Rohe Latvija ir Tokheim group S.A.S. meitas uznemums Latvija, dibinats 1996. gada. Ta galvenie darbibas virzieni ir degvielas uzpildes staciju buvnieciba, tehnologisko iekartu piegade, uzstadišana un apkope.Aicinam pievienoties musu komandai elektriki/servisa darbu specialistu. Pienakumi:•    Atbildet... ROHE LATVIJA, SIA.