Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,909 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 10

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam formu nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Técnicos de laboratorios médicosBIOMEDICINAS LABORANTS.   S IA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Stacionars „Latvijas Infektologijas centrs”Imunkimijas un parazitologijas nodalas Atro izmeklejumu dalaaicina darbaBIOMEDICINAS LABORANTU Prasibas: •    profesionala videja izglitiba, vai pirma limena profesionala... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Inspectores de policía y detectivesPAŠVALDIBAS POLICIJAS JAUNAKAIS KARTIBNIEKS. Pienakumi: - sabiedriskas kartibas nodrošinašana;- administrativo parkapumu profilakse, atklašana un noveršana. Pieteikties personigi Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija, Muzeja iela 6, Daugavpili (8:00-17:00), vai sutit CV uz e-pastu: police#daugavpils.lv Talrunis uzzinam:... Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija.
 • . Matemáticos, actuarios y estadísticosSTATISTIKAS MATEMATIKIS. Mes esam globala konsultaciju, tehnologiju servisu un arpakalpojumu kompanija, kas apvieno vairak ka 358 000 darbiniekus, 56 valstis. Accenture Latvia sniedz kvalitativus pakalpojumus Nokia, Vodafone kompanijam. Accenture biroja Riga ir ap 700 cilveku liels kolektivs, kas strada ar Java, Scala,... Accenture Latvijas filiale, AKF.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaMASA (MEDICINAS MASA).   SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Zinatnes dalas Audu centrsaicina darbaMedicinas masu (zinatniskajam darbam) Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba; •    registracija Arstni Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Analistas de sistemasSISTEMANALITIKIS. SIA “Rigas 1.slimnica” izsludina atklatu konkursu uzInformacijas tehnologiju nodalas sistemanalitika amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku). Amata merkis: Analizet un izvertet Rigas 1.slimnicas (turpmak – Slimnica) Informacijas sistemu (turpmak – IS) darbibu, lietotaju... Rigas 1. slimnica, SIA.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEITS. Kurorta Rehabilitacijas centrs „Jaunkemeri” aicina darba fizioterapeitu. Darba vieta: Kolkas iela 20, Jurmala Prasibas pretendentam: profesionala bakalaura grads veselibas aprupe vai sporta zinatne ar kvalifikaciju fizioterapeits; velams sertifikats specialitate; valsts valodas... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS.    MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242209-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu viena no šadam departamenta nodalam: Publiskas parvaldes attistibas projektu nodala, Sabiedribas attistibas projektu nodala,... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS. Socialais darbinieks. Nepieciešams: Otra limena augstaka profesionala izglitiba socialaja darbiba ar sociala darbinieka kvalifikaciju; Darba pieredze  nav obligata (pietiek ar pirms diploma praksi specialitate); Nepieciešama sanitara gramatina; Anglu, krievu valodas zinašanas profesionala... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . ImpresoresIESPIEDEJS. Ražošanas uznemums “POLIPAKS” (www.polipaks.com) ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem iepakojuma materialu un fleksodrukas ražošana. Stradajam gan Baltijas tirgu, gan eksportejam savu produkciju uz citam pasaules valstim. Esam orienteti uz attistibu, nepartraukti investejam modernajas... POLIPAKS, SIA.
 • . Diseñadores y administradores de bases de datosInformacijas tehnologiju projektu VADITAJS. Mes esam globala konsultaciju, tehnologiju servisu un arpakalpojumu kompanija, kas apvieno vairak ka 358 000 darbiniekus, 56 valstis. Accenture Latvia sniedz kvalitativus pakalpojumus Nokia, Vodafone kompanijam. Accenture biroja Riga ir ap 1000 cilveku liels kolektivs, kas strada ar Java, Scala,... Accenture Latvijas filiale, AKF.
 • . Herramentistas y afinesATSLEDZNIEKS. Ražošanas uznemums “POLIPAKS” (www.polipaks.com) ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem iepakojuma materialu un fleksodrukas ražošana. Stradajam gan Baltijas tirgu, gan eksportejam savu produkciju uz citam pasaules valstim. Esam orienteti uz attistibu, nepartraukti investejam modernajas... POLIPAKS, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz ieredna prombutnes laiku -    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Analistas de sistemasSISTEMANALITIKIS. Mes esam globala konsultaciju, tehnologiju servisu un arpakalpojumu kompanija, kas apvieno vairak ka 358 000 darbiniekus, 56 valstis. Accenture Latvia sniedz kvalitativus pakalpojumus Nokia, Vodafone kompanijam. Accenture biroja Riga ir ap 700 cilveku liels kolektivs, kas strada ar Java, Scala,... Accenture Latvijas filiale, AKF.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTROATSLEDZNIEKS. Akciju sabiedriba “Pasažieru vilciens ” ir valstij piederošs uznemums ar stabilam korporativajam vertibam un socialo atbildibu, kas sniedz sabiedriska transporta iekšzemes pasažieru parvadajumu pakalpojumu pa dzelzcelu un veic ritoša sastava remontu. P Pasažieru vilciens, AS.
 • . Maestros de enseñanza primariaVISPAREJAS PAMATIZGLITIBAS SKOLOTAJS. Siguldas 1.pamatskoals krievu valodas skolotajs/-a un audzinatajs/-a. Pienakumi: vadit krievu valodas stundas 5.-9. klases; gatavoties macibu stundam; uzdot parbaudes un majas darbus; vertet skolenu zinašanas, prasmes, attieksmi unizaugsmi. CV un pieteikuma vestuli sutit uz... Siguldas novada pašvaldiba.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs ir atbildigs par lielako dalu nepartikas precu uzraudzibu Latvija, lai nodrošinatu, ka tikai drošas un prasibam atbilstošas preces nonak pateretaju un profesionalu rokas. Lai istenotu šis funkcijas, Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs (reg. Nr.... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasAUTOMOBILA VADITAJS. Rigas socialas aprupes centra „Gailezers” Saimniecibas nodalas automobila vaditaja (uz noteiktu laiku) amata pretendentu konkurss Amata merkis: Rigas socialas aprupes centra “Gailezers” (turpmak – Centrs) klientu un darbinieku parvadašana. Prasibas: -    vispareja... 'GAILEZERS' Rigas socialas aprupes centrs.
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMIESNIEKS. Aicinam darba miesnieku/-ci Rimi hipermarketa Marupe: - Daugavas iela 31. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. APKOPEJI/AS?                              oficialam darbam viesnicas VACIJA! Numuru uzkopšana Darba stundu skaits menesi – pec grafika Meneša darba alga pec nodoklu atskaitišanas ~ 7EUR/h (neto) Latvijas nodoklu nomaksa un stažs! Dzivesvieta... MIATEKS, SIA.
 • . Operadores de telares y otras máquinas tejedorasADIŠANAS OPERATORS. M.P.Socks aicina darba: Adišanas operatorus/-es. Starptautisks zeku un zekubikšu ražošanas uznemums aicina darba adišanas iekartu operatorus.  Jauns, moderni aprikots cehs ar teicamu klimatu.Darbs saistits ar adammašinu apkalpošanu, mainu darbs, tai skaita ari nakts, darba grafiks,... M.P. Socks, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU INERTAS GAZES VIDE (MIG). Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba LOKMETINATAJU METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU INERTAS GAZES VIDE (MIG). Prasibas: ¦     Vismaz 2 gadu iepriekšeja... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaBUVGALDNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: BUVGALDNIEKU Pienakumi: ¦ Izgatavot koka izstradajumus, konstrukcijas un sagataves, piemeram, kratuves, formas, modelus, prototipus,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosCEPEJS. Atri un garšigi gatavot un cept kvalitativas picas pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas Prasibas:•    velama iepriekšeja pieredze un/vai izglitiba edinašanas pakalpojumu sniegšana;•    speja stradat komanda;•    pozitiva attieksme pret darbu... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Atri un garšigi gatavot kvalitativu edienu pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas •    velama iepriekšeja pieredze un/vai izglitiba edinašanas pakalpojumu sniegšana;•    speja stradat komanda;•    pozitiva attieksme pret darbu un dzivi;•    speja... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANIKIS. Ražošanas uznemums “POLIPAKS” (www.polipaks.com) ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem iepakojuma materialu un fleksodrukas ražošana. Stradajam gan Baltijas tirgu, gan eksportejam savu produkciju uz citam pasaules valstim. Esam orienteti uz attistibu, nepartraukti investejam modernajas... POLIPAKS, SIA.
 • . Camareros de mesasVIESMILIS. SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA Aicina darba viesmili. Nepieciešama videja izglitiba, Valsts valodas prasmes B1 limeni, sanitara gramatina. Darba pieredze nav obligata. Kontaktinformacija: Talr. 67733267; e-pasts: personals#jaunkemeri.lv Nepieciešama sanitara gramatina. SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Aicinam darba paligstradnieces un paligstradniekus ? darbam VACIJA! Darba vieta - ražošanas uznemums Pienakumi - paligdarbi Darba stundu skaits - pec grafika! Darba stundu likme - 8 EUR/h (neto) Dzivesvieta - apmaksata. Oficials darbs! Latvijas nodoklu nomaksa un stažs!... MIATEKS, SIA.
 • . Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médicoRADIOLOGA ASISTENTS.    Terapeitiskas radiologijas un medicinas fizikas klinikasKliniskas medicinas fizikas un dozimetrijas dalaaicina darbaRadiologa asistentu / radiograferu Prasibas: •    pirma limena profesionalas augstakas izglitibas diploms (radiologa asistenta kvalifikacija) vai videja speciala... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
Más ofertas: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 13 · 16 · 23 · 37 · >>