Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,250 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 21

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de autobuses y tranvías: Pašvaldibas SIA „Ventspils reiss” aicina darba autobusu vaditajus DARBA PIENAKUMI: pasažieru parvadašana ar autobusu saskana ar maršrutu un kustibas grafiku, darbs ar kases aparatu UZNEMUMS PIEDAVA: veselibas un nelaimes gadijumu apdrošinašanu, profesionalu... Ventspils reiss, SIA.
 • . Empacadores manuales: Amata apraksts: gatavas produkcijas un elektroprecu nogadašana noliktava; tiras un kartigas darba vides uzturešana. Darba laiks: Mainas (07:00-15:30; 15:30-24:00 (pec mainas tiek nodrošinats transports majas Rigas robežas); 24:00-07:00). Prasibas: darba pieredze ražošanas... Biuro, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: SIA “Plainstream” ir Latvijas uznemums, kas sniedz zvanu centra pakalpojumus Latvija pazistamakajiem zimoliem, veicinot to biznesa attistibu. Tomer vienkaršiem vardiem sakot – musu darbs ir izcili apkalpot klientus telefoniski. Pievienojies musu komandai ka VECAKAIS EKSPERTS Plainstream SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: Aicina darba remontspejigu kravas autovaditaju ar iepriekšeju pieredzi. Prasibas: CE kategorija; iemanas vadit 6x4 pašizgazeju, augsta atbildibas sajuta pretuzdotajiem pienakumiem. Piedavajam: konkuretspejigu atalgojumu, labus darba apstaklus, izpalidzigu un atsaucigu kolektivu. Darba... NORVENST, SIA.
 • . Profesionales de medicina tradicional y alternativa: Pienemt un konsultet klientus par viniem piemerotajam ajurvedas proceduram Pienaciga kvalitate izpildit klientu izveletas ajurvedas proceduras Uzturet klientu datu bazi Piedalities marketinga un pardošanas aktivitašu planošana, ka ari plana istenošana Kandidatam jabut ar atbilstošu... Baltijas dizaina viesnicas SIA.
 • . Veterinarios: Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) ir Zemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organize un veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: T/C pasaža, Narvesen veikals mekle pardeveju. Darba laiks no 13:00 lidz 21:00 (vienošanas pec grafika). Suti CV uz noradito e-pastu vai atnes privati uz Narvesen veikalu. E-pasts: sigita0402#gmail.com Talrunis uzzinam: 25973525 Darba vietas adrese: Driksas iela 4, Jelgava. Bekeri US, SIA.
 • . Tenedores de libros: Pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  gramatveža -konsultanta  karjeru  musu uznemuma Rigas nodala! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus:• klientu apkalpošana;• gramatojumu veikšana gramatvedibas datorsistema Tildes Jumis;• pirmdokumentu... EVIS LTD, SIA.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: Monolits buvvadiba, SIA, Reg. Nr.40003977735 aicina darba BETONETAJUS Pienakumi: Sagatavot stiegrojuma karkasu un ieliekamas detalas; Sagatavot vednu formus; Iestradat betonu veidnos.; Atveidot gatavas konstrukcijas; Kontrolet izgatavoto konstrukciju kvalitati; Montet dzelzsbetona... Monolits buvvadiba, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Musu klients ir Latvijas viens no lielakajiem meža apsaimniekošanas uznemumiem, kura merkis ir tiekties uz nepartrauktu attistibu un inovacijam! Jums ir lieliska iespeja gut pieredzi strauji augoša, tai paša laika stabila uznemuma, stradajot kopa ar pieredzejušu profesionalu komandu.Sakara... IG Konsultacijas, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: A.G. Personal Service SIA aicina darba KRAVAS AUTOMOBILA VADITAJUS DARBA APRAKSTSUznemums aicina darba kravas automobila vaditajus darbam Eiropa. STARPTAUTISKIE KRAVU PARVADAJUMI.Prasibas :Pieredze kravu parvadajumosCE kategorija; PRASMESCE vaditaja apliecibaPieteikties sutot CV uz e-pastu... A.G. Personal Service, SIA.
 • . Especialistas en formación del personal: Valsts administracijas skola isteno valsts politiku valsts parvaldes profesionalas attistibas joma, lai sagatavotu augsti kvalificetus un profesionalus nodarbinatos Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Valsts administracijas skolas komandai... 'VALSTS ADMINISTRACIJAS SKOLA'.
 • . Herramentistas y afines: SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA Aicina darba atsledznieku (Dunu sagatavošanas ceha) Izglitiba: Pamata vai videjas pakapes profesionala izglitiba, arodizglitiba. Nepieciešama sanitara gramatina. Darba pieredze vismaz 1 gads. Talrunis: 67733267, e-pasts: personals#jaunkemeri.lv SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Ja Tev ir: augstaka (bakalaura grads) vai II limena profesionala izglitiba tiesibu zinatnes, komerczinibas un administrešanas, socialo un cilvekricibas zinatnu, informacijas un komunikacijas zinatnu, humanitaro zinatnu (valodu programmu grupa) pedagogu izglitibas un izglitibas zinatnes... Valsts robežsardze.
 • . Psicólogos: Piedavatais amats - psihologs Ogres Sociala dienesta Gimenes atbalsta dienas centra, uz noteiktu laiku. Galvenie amata pienakumi: sniegt psihologiskas konsultacijas Gimenes atbalsta dienas centra klientiem; veikt psihologisko konsultešanu Ogres novada Sociala dienesta pagastu socialo... OGRES NOVADA SOCIALAIS DIENESTS.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: Prasibas kandidatiem: augsta atbildibas sajuta un nopietna attieksme pret darbu, pieredze lidziga amata, velme ilglaicigi darboties viena uznemuma un piedalities ta attistišana. ? Mes piedavajam: dinamisku ,aizraujošu un atbildigu darbu, neierobežotas profesionalas izaugsmes... Sandstorm, SIA.
 • . Auxiliares de maestros: Uznemums: SIA Dominš, reg.nr. 40103321094 Profesija: Pirmsskolas skolotaja paligs; Darbibas joma: Izglitiba; Darba pienakumi: palidzet pirmsskolas izglitibas skolotajam, rupeties par telpu tiribu un kartibu; Darba vietas adrese: Riga, Skanstes iela 50B; Atalgojums:500 Eur; Brivo darba... Dominš, SIA.
 • . Fisioterapeutas:     Profesija:    Fizioterapeits (2264 02)Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:    Augstaka izglitiba attiecigaja joma. Arstniecibas personas registrs, sertifikats (tiesigs praktizet fizioterapeita profesija).Papildus... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes: ? Latvijas Etnografiskais brivdabas muzejsaicina sava radošaja komanda jaunu kolegi    Latvijas Etnografiska brivdabas muzeja radoša komanda šobrid mekle kolegi sezonas darbam. Piedavajam atbildigu darbu viena no vecakajiem brivdabas muzejiem Eiropa un zinošu kolegu profesionalo atbalstu.... Latvijas Etnografiskais brivdabas muzejs.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: Mes esam vadoša un pieredzes bagataka pilna servisa tirgus, socialo un mediju petijumu agentura Latvija un šobrid aicinam uz sadarbibu INTERVETAJU IEDZIVOTAJU DZIVESVIETAS LATVIJAS NOVADOS UN PILSETAS. Mes sagaidam, ka Tu: teicami parzini latviešu valodu un proti sazinaties krievu... TNS LATVIA, SIA.
 • . Peones de la construcción de edificios:   SIA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”stacionara ,, Latvijas Infektologijas centrs” Saimniecibas nodala aicina darbaRemontstradnieku (apdares darbiem) Prasibas pretendentiem: •    velama videja profesionala izglitiba vai pieredze buvniecibas joma; •    praktiskas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería:  ?   SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”AMBULATORAJA DALAaicina darbaMEDICINAS MASU Prasibas: •    profesionala videja izglitiba, vai pirma limena profesionala augstaka, vai piekta kvalifikacijas limena izglitiba; •    registracija Arstniecibas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Médicos especialistas:  ?   SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Laboratorijas Imunkimijas un parazitologijas nodalas Atro izmeklejumu dala aicina darba Laboratorijas arstu Prasibas:      augstaka izglitiba;      sertificets laboratorijas arsts vai laboratorijas specialists; Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Cleanhouse, vadošais eku apsaimniekošanas un uzkopšanas uznemums Baltija, kurš nodarbina vairak neka 500 labakos nozares darbiniekus, aicina sava komanda APKOPEJU sporta centra telpu uzkopšanai (uz divam nedelam) - Darba vieta atrodas Sigulda, Ata Kronvalda iela 7a. - Darba laiks: pec... Cleanhouse, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio:      Profesija:    Aprupetajs (5322 02)Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasibasIzglitibas limenis:    Velama videja vai videja profesionala izglitiba aprupes jomaPapildus prasibas:    Pieredze aprupes joma tiks uzskatita par priekšrocibuAlga... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Peones de jardinería y horticultura: SIA “Rigas tilti” darba tirgu darbojas no 1990. gada. Sabiedribas darbibas sfera ir tiltu, kustibas parvadu, krastmalu remonts un celtniecibas darbi, projektešana un uzturešana. -          darbiniekam  katru menesi no 25. lidz 27. datumam uz vina noradito kontu tiek pars RIGAS TILTI, SIA.
 • . Profesionales de relaciones públicas: Veselibas inspekcija, registracijas Nr. 90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi. Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • . Chefs: SIA “Dragon CN” Azijas  edienu restoranam mekle profesionali sertificetu kiniešu šefpavaru, ar minimalo darba pieredzi kiniešu restorana pieci gadi. Šefpavaram nepieciešams parvaldit kiniešu valodu, ka ari prast ar rokam pagatavot kiniešu edienus, ka tvaiceta maize, tvaiceti... Dragon CN, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Ja Tev ir: augstaka (bakalaura grads) vai otra limena profesionala augstaka izglitiba tiesibu zinatne, socialas un cilvekricibas zinatnes, humanitaras zinatnes, pedagogu izglitibas un izglitibas zinatnes, komerczinibas un administrešanas vai civilas un militaras aizsardzibas izglitibas... Valsts robežsardze.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines: BIURO - lideris pagaidu nodarbinatiba un personala atlase Baltija.Mekejam partikas produktu ražošanas operatorus/-es. Darba apraksts: darbs pie ražošanas linijas; izejvielu sagatavošana un pievienošana atbilstoši recepturam; varišanas katla temperaturas kontrol Biuro, SIA.