Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,352 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 21

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS. Aicinam pievienoties Ogres novada Sociala dienesta kolektivam, ja esat gatavs/-a sniegt profesionalu atbalstu lidzcilvekiem vinu dzives kvalitates uzlabošana, esat sadarbibai un jaunai pieredzei, zinašanam atverts/-a! Piedavatais amats - socialais darbinieks Ogres socialaja centra. Galvenie... OGRES NOVADA SOCIALAIS DIENESTS.
 • . Parqueteros y colocadores de suelosFLIZETAJS. Vakance – flizetajs Profesijas kods: 7122 02 Darba vieta – Niderlande Prasibas: - Iepriekšeja darba pieredze namdara amata vismaz 3 gadi - Anglu/vacu valodas zinašanas Piedavajam: - Atalgojumu 11,25 - 12,5 €/h (ik nedelu) - Ilgtermina darbu - Grafiku: 5-6 nedelas strada, 1... OXY HR, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Apkopejs: Darbs viesnica Latgale.  Prasibas: •           atsaucigums, godigums, •           speja patstavigi risinat problemas un organizet savu darbu. Piedavajam: •           Dinamisku un pastavigu darbu. •           Darbam atbilstošu... GRAND LATGALE, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Darbs kafejnica “Hot pizza” – SIA „GRAND LATGALE”, viesnicas „Latgale” eka,   Prasibas: •          darba pieredze edinašanas pakalpojumu sfera, •           atsaucigums, godigums un velme stradat, •          speja  stradat komanda un... GRAND LATGALE, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. Pasutijumu konsolidešana pec maršruta plana; Automašinas uzkraušana; Palešu aptišana ar plevi; Kartibas uzturešana darba vieta. riga#manpower.lv Velama iepriekšeja darba pieredze noliktava; Augsta atbildibas sajuta un precizitate; Speja stradat atri un dinamiska vide;... Manpower Lit, AKF.
 • . Grabadores de datosDatu ievades OPERATORS. Mazumtirdzniecibas Partikas veikals ELVI - Placi aicina darba datu ievades operatoru. Darba pienakumi: Darbs ar datorprogrammam, pavadzimju un dokumentu registrešana, apstradašana, precu pienemšana. Nepieiciešamas labas datorzinašanas un velme stradat un macites.  CV sutit uz e- pastu:... LEO, SIA.
 • . TechadoresJUMIKIS. Vakance – jumikis Profesijas kods: 7121 01 Darba vieta – ZVIEDRIJA Prasibas:   - Pieredze dakstinu vai bitumena jumtu uzstadišana Mes piedavajam: - Ilgtermina un pilnas slodzes darbu - Dzivošanas izmaksas 150 €/men. - Apmaksatu pramja bileti uz Zviedriju - Darba apgerbu... OXY HR, SIA.
 • . Especialistas en tratamientos de belleza y afinesSOLARIJA DARBINIEKS.  SOLARIJA STUDIJA Talsos  aicina darba solarija darbinieku.  Prasibas : komunikabls labas pardošanas prasmes labas saskarsmes spejas ar klientiem  Pierezde tirdznieciba un klientu apkalpošana uzskatama par priekšrocibu  Pieteikties pa talruni: 29105838 LAPSENS, IK.
 • . Peones de minas y canterasKUDRAS IEGUVES PALIGSTRADNIEKS. Uznemums mekle paligstradniekus - kudras kravejus sezonalam darbam kudras purva ( Keizarpurvs, Valkas pagasta ). Nodrošinats transports uz un no darba vietas. Alga: sakot no 700 EUR Algas izmaksas veids: pec padarita (akordalga) Darba laiks: 6:00 -14:00 Pieteikties un sikaka informacija... LAUNAS, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. “ Dinair Filton ” SIA - ir viens no “Dinair” grupas (“Dinair Group AB”, Zviedrija) gaisa filtru ražošanas uznemumiem, un ietilpst pasaules lielakaja gaisa filtru ražošanas uznemuma “ AAF ” (“American Air Filter”) ar vairak neka 30 gadu pieredzi gaisa filtru ražošana... Dinair Filton, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. OPTIMERA LATVIA, SIA aicina darba   NOLIKTAVAS DARBINIEKU Pienakumi: Veikt precu komplektešanu un izsniegšanu atbilstoši uznemuma noteiktajai kartibai; Precu pienemšana; Precu izkraušana ar iekraveju; Precu novietošna uzglabašanai lidz izsniegšanai. Kontakti: e-pasts:... OPTIMERA LATVIA, SIA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaVISPAREJAS VIDEJAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Ogres tehnikums aicina darba Matematikas  skolotaju  uz pilnu slodzi. Prasibas pretendentiem (-em): ·       Izglitiba atbilstoši Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo kvalifikaciju un pedagogu profesionalas... Ogres tehnikums.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Draudzigs Humana veikala Valdeku iela 10 kolektivs aicina komanda veikala pardeveju . Ja esi energiska/-s un smaidiga/-s, Tev patik ikdiena darbs ar klientiem, pievienojies musu kolektivam. Darbu veikala nepieciešams uzsakt nekavejoties.  Jaunajai/-am kolegei/-im piedavajam: - Humana Latvia SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAIS REHABILITETAJS. Socialas aprupes centrs “Baldone” (registracijas Nr.: 9009589165) aicina darba SOCIALO REHABILITETAJU Profesija:    Socialais rehabilitetajs Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laiku Darba vietu skaits:     1 Prasibas Izglitibas limenis:    Pirma limena profesionala... Baldones novada pašvaldibas Socialas aprupes centr.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. Darba pienakumi:  komplektet un montet gaisa filtrus; darba procesa ieverot gaisa filtru komplektešanas tehnologiskos procesus; precizi ieverot un izpildit darba uzdevumu nosacijumus. No pretendentiem sagaidam: •    augstu atbildibas sajutu un pašdisciplinu;•    prasmi... Dinair Filton, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS. Biedriba „Latvijas Sarkanais Krusts” (reg.nr. LV40008002279) aicina darba aprupetaju darbam Riga, Purvciema rajona. Darba pienakumi: palidziba personam, kuras objektivu apstaklu del nevar sevi aprupet personigas higienas nodrošinašana un majas darbu veikšana vinu dzivesvieta. ... Latvijas Sarkanais Krusts, BDR.
 • . Profesores de enseñanza secundariaVISPAREJAS VIDEJAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Aicinam aktivu, radošu, energisku  FIZIKAS SKOLOTAJU uzsakt darbu Olaines Mehanikas un tehnologijas koledža 2018./2019.m.g.! Piedavajam: Saprotošus kolegus; Dinamisku un atbildigu darbu; Labus darba apstaklus un stabilu atalgojumu; Socialas garantijas. Interesentiem sutit... OLAINES MEHANIKAS UN TEHNOLOGIJAS KOLEDŽA.
 • . ConserjesNAMU PARZINIS. SIA „Rezeknes namsaimnieks” izsludina konkursu uz vakanto „Nama parzina” amata vietu: PIENAKUMI: Organizetnamu parvaldišanas darbibas (dzivojamo maju dokumentacijas uzturešana,kopsapulces vadišana, individuals darbs ar klientiem); Organizetsaimnieciskas darbibas saistiba... REZEKNES NAMSAIMNIEKS, SIA.
 • . Supervisores de secretaríaBIROJA ADMINISTRATORS.  Sakara ar uznemuma paplašinašanos pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  karjeru lielakaja gramatvedibas uznemuma Rezekne! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus: •             Ikdienas biroja darba organizešana – telefona... EVIS LTD, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesPERSONALA SPECIALISTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafesUZSKAITVEDIS. Nepieciešams uzskaitvedis, darbs uz pilnu slodzi, no pl. 8.00-17.00, darbs uz noteiktu laiku. Nepieciešamas gramatvedibas iemanas. Darba pienakumi- realizacijas pavadzimju, rekinu izrakstišana un šoferu darba koordinešana, veikt darba laika uzskaiti. Pieteikties zvanot pa tel.: 26669811... Baltic Packaging Trading, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producciónTEHNOLOGS. V.L.T. - viens no lielakajiem, stabilakajiem un perspektivakajiem Latvijas iepakojumu ražošanas uznemumiem ar 19 gadu darba pieredzi. Musu darbibas sfera ir partikas iepakojumu ražošana.Firmai nepieciešams Ražošanas tehnologs/-e Galvenie darba pienakumi un atbildiba: Vadit un... V.L.T., SIA.
 • . Ebanistas y afinesGALDNIEKS. “Dinair Filton” SIA - ir viens no “Dinair” grupas (“Dinair Group AB”, Zviedrija) gaisa filtru ražošanas uznemumiem, un ietilpst pasaules lielakaja gaisa filtru ražošanas uznemuma “AAF” (“American Air Filter”) ar vairak neka 30 gadu pieredzi gaisa filtru ražošana un... Dinair Filton, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilioAPRUPETAJS.   ONPA ”Olaines Socialais dienests”VAKANCE - APRUPETAJSOlaines novada pašvaldibas agentura „Olaines socialais dienests” aicina pieteikties uz vakanto APRUPETAJA AMATU Prasibas pretendentam: • speja patstavigi pildit amata pienakumus un pienemt lemumus savas kompetences ietvaros;•... Pašvaldibas agentura "Olaines socialais dienests".
 • . Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafesINTERNETA PORTALA REDAKTORS. Interneta portala redaktors Pienakumi: •    Portala redigešana un administrešana.•    Jaunumu plusmas operativa parvalde.•    Jaunumu un publikaciju meklešana citos resursos, publikacijas, WEB monitorings.•    Socialo tiklu parvaldiba.•    Materialu redigešana.... Medusa Project, SIA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPARDOŠANAS VADITAJS. SIA „DAUTKOM TV”  - stabils un pakalpojumu sfera stradajošs uznemums ? aicina darba: PARDOŠANAS NODALAS VADITAJU Darba apraksts: Planot, koordinet marketinga nodalas, abonentu nodalas un dispecerdienesta darbu; paaugstinat visu nodalu pardošanas limeni; < DAUTKOM TV, SIA.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoCELA BUVES PALIGSTRADNIEKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A-Land, SIA.
 • . Ayudantes de cocinaVIRTUVES DARBINIEKS. Veikt saknu un darzenu pirmapstradi (kalibrešanu, mazgašanu un mizošanu ar mašinu vai rokam). Sanemt gatavo edienu porcijas no pavara un pasniegt klientiem atbilstošinozimetajam dietas formam klientiem. Nokopt galdus. Novakt edienu paliekas, nogadat netiros traukus uzmazgašanas... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "VIDZEME".
Más ofertas: << · 11 · 16 · 18 · 19 · < · 21 · > · 24 · 27 · 33 · >>