Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,291 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 12

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. Aicinam darba precu komplektetajus Darba pienakumi: Komplektet preces saskana ar uzdevumu; Iepakot sakomplekteto produkciju (kastes, konteineros utt.); Veikt precu parvietošanu saskana ar sanemto uzdevumu; Nostiprinat sakomplekteto preci un novietot pec noraditas adreses; Papildinat... HAVI Logistics, SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Veterinaro zalu lieltirgotava aicina darba veterinaro precu pardošanas menedžeri Kurzemes, Zemgales regiona. Darba pienakumi: Piesaistit jaunus klientus un uzturet ilgtermina sadarbibu ar esošajiem klientiem; Divas lidz tris dienas nedela braukt pie klientiem Kurzemes, Zemgale KALNABEITE, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam formu nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam slipešanas nodala Velama pieredze slipešana, ka ari labas prasmes darba ar slipešanas instrumentiem.... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaBUVGALDNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: BUVGALDNIEKU Pienakumi: ¦ Izgatavot koka izstradajumus, konstrukcijas un sagataves, piemeram, kratuves, formas, modelus, prototipus,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Operadores de telares y otras máquinas tejedorasADIŠANAS OPERATORS. M.P.Socks aicina darba: Adišanas operatorus/-es. Starptautisks zeku un zekubikšu ražošanas uznemums aicina darba adišanas iekartu operatorus.  Jauns, moderni aprikots cehs ar teicamu klimatu.Darbs saistits ar adammašinu apkalpošanu, mainu darbs, tai skaita ari nakts, darba grafiks,... M.P. Socks, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Atri un garšigi gatavot kvalitativu edienu pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas •    velama iepriekšeja pieredze un/vai izglitiba edinašanas pakalpojumu sniegšana;•    speja stradat komanda;•    pozitiva attieksme pret darbu un dzivi;•    speja... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosCEPEJS. Atri un garšigi gatavot un cept kvalitativas picas pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas Prasibas:•    velama iepriekšeja pieredze un/vai izglitiba edinašanas pakalpojumu sniegšana;•    speja stradat komanda;•    pozitiva attieksme pret darbu... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKIS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: ELEKTRIKI Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Técnicos de laboratorios médicosBIOMEDICINAS LABORANTS.   S IA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Stacionars „Latvijas Infektologijas centrs”Imunkimijas un parazitologijas nodalas Atro izmeklejumu dalaaicina darbaBIOMEDICINAS LABORANTU Prasibas: •    profesionala videja izglitiba, vai pirma limena profesionala... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Analistas de sistemasSISTEMANALITIKIS. Mes esam globala konsultaciju, tehnologiju servisu un arpakalpojumu kompanija, kas apvieno vairak ka 358 000 darbiniekus, 56 valstis. Accenture Latvia sniedz kvalitativus pakalpojumus Nokia, Vodafone kompanijam. Accenture biroja Riga ir ap 700 cilveku liels kolektivs, kas strada ar Java, Scala,... Accenture Latvijas filiale, AKF.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU INERTAS GAZES VIDE (MIG). Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba LOKMETINATAJU METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU INERTAS GAZES VIDE (MIG). Prasibas: ¦     Vismaz 2 gadu iepriekšeja... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Inspectores de policía y detectivesPAŠVALDIBAS POLICIJAS JAUNAKAIS KARTIBNIEKS. Pienakumi: - sabiedriskas kartibas nodrošinašana;- administrativo parkapumu profilakse, atklašana un noveršana. Pieteikties personigi Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija, Muzeja iela 6, Daugavpili (8:00-17:00), vai sutit CV uz e-pastu: police#daugavpils.lv Talrunis uzzinam:... Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija.
 • . Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)LABORANTS. Aicinam pievienoties savai komandai LABORANTU Pamatpienakumi: •    Veikt nepieciešamas ienakošo izejvielu analizes; •    Veikt analizes tehnologisko procesu ieverošanai, kvalitativas produkcijas saražošanai; •    Veikt gatavas produkcijas analizes. Prasibas:... KRONOSPAN Riga, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAUTOATSLEDZNIEKS. Aicinam sava komanda AUTOATSLEDZNIEKU SERVISA DAUGAVPILI Darba pienakumi: •    Veikt Mercedes-Benz kravas un vieglo automobilu remontu un apkopes darbus (piekares, bremžu sistemas, dzineja barošanas sistemas, izpludes sistemas)•    Nodrošinat Daimler AG noteikto standartu... DOMENIKSS, SIA.
 • . Camareros de mesasBISTRO PAKALPOJUMU DARBINIEKS. Ja dzivo arpus Rigas, bet interese darba iespejas Riga, piesakies darbam LIDO restoranos! LIDO jau 30 gadus ir Latvijas virtuves vizitkarte. Mes iestajamies par to, kas ists - par to kas no dabas nacis, kas gatavots šodien un pasniegts šodien, par to, kas dod energiju dzivot pilnvertigi!... LIDO, AS.
 • . Conductores de camiones pesadosATKRITUMVEDEJA VADITAJS. SIA «Jelgavas komunalie pakalpojumi»(reg.Nr.43603022128)  piedava darbu  atkritumvedeja/buvgružu atkritumvedeja vaditajam. Stundas tarifa likme – 4,55 eur/stunda, summetais darba laiks, saskana ar darba grafiku. Darba pienakumi: atkritumu savakšana un transportešana. Piedavajam... Jelgavas komunalie pakalpojumi SIA.
 • . AlbañilesMURNIEKS. Profesija – Murnieks (profesijas kods 7112 03) Darbibas joma – buvnieciba Darba pienakumi –  veikt dažadu murabuvkonstrukciju murešanu ieverojot tehnologiskas prasibas. Darba vietas adrese – Latvija, Darba deveja kontaktinformacija: Design.eco#inbox.lv ,talr.28338928 Design ECO, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Pievienojies musu komandai uznemuma SIA “LEKON” veikala “Top!” , Darzu iela 63, Rezekne. Ja Tev ir: 1.      Velme stradat un iegut jaunas prasmes un zinašanas; 2.      Speja stradat precizi un augsta atbildibas sajuta, ka ari pozitiva attieksme un speja stradat... LEKON, SIA.
 • . Maestros preescolaresPIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS. Darba pienakumi- Plano, organize un noverte bernu darbibu atbilstoši pirmsskolas izglitibas programmas merkiem un uzdevumiem; organize macibu darbibu bernu fizisko un intelektualo speju attistišanai un sabiedrisko attiecibu veicinašanai. Veido pozitivu sadarbibas vidi, uzrauga bernu Rundales novada pirmsskolas izglitibas iestade "Ma.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Uznemums aicina darba PALIGSTRADNIEKUS Baskaju takas ierikošanai. Prasibas: velme un prasme stradat. Pienakumi: dažadu paligdarbu veikšana;    Darbs uz noteiktu laiku. Darba vieta - Beberlinu atputas taka. Pieteikties pa talruni.: 26388738 vai 26750004 BeBe Trail, SIA.
 • . Ayudantes de cocinaVIRTUVES DARBINIEKS. Pienakumi: Atbildet par uzkopšanas darbiem edinašanas bloka telpas. Stradat ar mehaniskajam un elektriskajam iericem. Ieverot darba drošibas noteikumus. Prasibas: Profesionala pieredze nav nepieciešama. Atbildibas sajuta, godigums un pozitiva attieksme pret darbu, velme stradat komanda. 'NACIONALO BRUNOTO SPEKU NODROŠINAJUMA PAVELNIECIB.
 • . Representantes comercialesTIRDZNIECIBAS AGENTS. Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu ”Nord Agri”, registacijas Nr. 40103841894 aicina darba tirdzniecibas agentu (saskana ar Profesiju klasifikatora kodu 332202)./ (principa meklejam - sales manager in china market) Darbibas joma - (kudras) tidznieciba, eksports Darba pienakumi: parzinat... NORD AGRI, SIA.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoCELA BUVES PALIGSTRADNIEKS. SIA “YIT INFRA Latvija”, 40003259930 Profesija: CELA BUVES PALIGSTRADNIEKUS Darbibas joma: celu buve, nekustamo ipašumu projektu attistišana, visparejo celtniecibas darbu veikšana un vadišana, visparejo celtniecibas darbu buvuzraudziba, restauracijas darbu veikšana un vadišana, eku... YIT Infra Latvija, SIA.
 • . RevocadoresAPMETEJS. Profesija – Apmetejs (profesijas kods 7123 01)Darbibas joma – buvniecibaDarba pienakumi – sagatavot virsmu apmešanai, veikt apmeteja darbus, veikt visu veidu iekšejos sienas, griestu, gridas apdares darbus.Darba vietas adrese – LatvijaDarba deveja kontaktinformacija: Design.eco#inbox.lv,talr.28338928 Design ECO, SIA.
 • . Vendedores ambulantes de productos comestiblesPRECU /IELAS PARDEVEJS. kvasa pardeveji Rezekne Prasibas: godigums un precizitate ; velme stradat un nopelnit , komunikabls; atverts jauniem piedzivojumiem; uzsakt darbu nekavejoties. Piedava: stabilu un godigu atalgojumu , pamatatalgojums + procenti no pardota. – SIA ''Faktors X B Faktors X Brivs, SIA.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTROMONTIERIS. SIA “Liepajas Energomontaža” aicina darba kvalificetu elektromontieri. Prasibas: atbilstoša izglitiba, B elektrodrošibas grupa. Par priekšrocibu tiks uzskatitas papildus apmacibas 0.4-20 kV GVL montaža un/vai speka kabelu montaža. Piedavajam: Konkuretspejigu atalgojumu(500... LIEPAJAS ENERGOMONTAŽA, SIA.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKIS. Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vecakais elektrikis Nekustamaja ipašuma Adažu novada, Adažos - Adažu nacionalaja macibu centra Darba pienakumi: •    uzturet objektu energosaimniecibu atbilstoši tehniskajam prasibam•    veikt... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasSANTEHNIKIS. Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs? izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu santehnikis uz nenoteiktu laiku Darba pienakumi: •    Atbildet par objektu udens komunikaciju tehnisko stavokli, uzturešanu un apkopi•    veikt darbus, kas saistiti ar eku udens... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
Más ofertas: << · 6 · 9 · 10 · < · 12 · > · 14 · 16 · 20 · 28 · >>