Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,311 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 15

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Constructores de casas: Izpetit projekta darba rasejumus un izplanot darba procesu; Veikt montažas darbus; Veikt samonteto sistemu parbaudi. Prasibas: Darba pieredze montetaja amata; Speja lasit un izprast tehnisko dokumentaciju (rasejumus); Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: Liepajas lidostas komanda aicina pievienoties: LIDLAUKA UN GAISA KUGU MEISTARU. Darba pienakumos ietilpst: Nodrošinat lidlauka stavokla atbilstibu lidojumu drošibas prasibam. Veikt lidlauka ikdienas inspekcijas un uzturešanas darbus, bagažas, pasta un kravas apkalpošanu. Gaisa kugu... AVIASABIEDRIBA "LIEPAJA", SIA.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: Organizet un vadit ražošanas ceha darbu; Nodrošinat veicamo darbu kvalitati un planoto terminu ieverošanu; Noformet nosutišanas dokumentaciju gatavam konstrukcijam; Sastadit atskaites par paveiktiem darbiem, u.c. Prasibas: Izglitiba inženierzinatnes; Vismaz 5 gadu darba... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Veikt metala griešanu ar gazes plazmu. Prasibas: Pieredze lidzigu pienakumu pildišana; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem. Mes piedavajam: Interesantu un saistošu darbu moderna, dinamiski mainiga ražošanas uznemuma;... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Asesores financieros y en inversiones: Budžetu sastadišana un izpildes kontrole; Sagatavot finanšu planus, atskaites un maksajumu prognozes; Izmaksu analize, noviržu analize, uzlabojumu izstrade un ieviešanas kontrole; Finansešanas planu sagatavošana; Lidzeklu izlietojuma analize un kontrole; Ikmeneša atskaišu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Ingenieros mecánicos: SIA “Ventspils metinašanas rupnica” aicina darba METINAŠANAS TEHNOLOGU. Darba pienakumi: Izstradat un aprakstit metinašanas proceduras, izstradat WPS, WPQR; Kontrolet metinašanas darbu ceha un ta rezultatus (veikt metinamo savienojumu parbaudi); Izprast uznemuma sistemas,... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Apkopejs/-a Maxima veikala Centra Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika,- bezmaksas pusdienas,- apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties vari: - sutot CV uz e-pastu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: SIA “Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA)” aicina darba murniekus. Darba pienakumi: veikt dažadu mura armetu un nearmetu pamatu, sienu, stabu, starpsienu, parsedžu, arku, velvju un citu buvkonstrukciju murešanu, ka ari mura remontdarbus; muret kaminus, krasnis, dumenus; klat celinus;... Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA), SIA.
 • . Técnicos en ingeniería civil: SIA “Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA)” aicina darba celu meistarus. Darba pienakumi: veikt grunts un buvmaterialu parbaudi lauka vai laboratorijas apstaklos; sniegt tehnisko palidzibu celtnu un citu buvkonstrukciju vai buvlaukumu inspicešana vai inspicešanas parskatu gatavošana;... Celtniecibas Kvalitates Agentura (CKA), SIA.
 • . Camareros de mesas: Nepieciešams darbinieks viesmila profesija.  Darba uzsakšanas laiks no 15.05.2018 Var pieteikties kandidats bez iepriekšejas darba pieredzes, bet ar velmi macities.  Nepieciešama krievu val., anglu vai vacu val. sarunvalodas prasme. Pieteikties zvanot pa tel. 29224624 KOMMATS, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Veikt virpošanas darbus, ieverojot tehnologiju un secibu; Parzinat darbagaldu izmantošanas kartibu. Prasibas: Prasme lasit rasejumus; Darba pieredze virpotaja profesija; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem. Mes piedavajam:... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: SIA „VTU Valmiera”, reg. Nr. 40003004220, aicina darba AUTOBUSA VADITAJU VALMIERAS AUTOPARKA DARBA PIENAKUMI: pasažieru parvadašana ar autobusu saskana ar grafiku, darbs ar kases aparatu, bilešu pardošana pasažieriem, pasažieru apkalpošana. PRASIBAS PRETENDENTIEM:... VTU VALMIERA, SIA.
 • . Fisioterapeutas: SIA „Rigas veselibas centrs” Filiale “Kengarags” aicina darba uz noteiktu laiku: Fizioterapeitu Prasibas: •    Otra limena profesionala augstaka izglitiba veselibas aprupe.•    Fizioterapijas tehnologiju parzinašana un prasme pielietot tas darba.•    Registracija... Rigas veselibas centrs, SIA.
 • . Empacadores manuales: SIA DINEX aicina darba IESAINOTAJU. Pamatpienakumi: Veikt materialu un produkcijas iesainošanu; Komplektet preces; Veikt novietošanas un iekraušanas darbus. Mainu darbs Likme sakot ar 4.00 Eur/stunda Apdrošinašana pret nelaimes gadijumiem – sakot ar pirmo darba dienu ... DINEX LATVIA SIA.
 • . Grabadores de datos: Mazumtirdzniecibas Partikas veikals ELVI - Placi aicina darba datu ievades operatoru uz pus slodzi. Darba pienakumi: Darbs ar datorprogrammam, pavadzimju un dokumentu registrešana, apstradašana. Nepieiciešamas labas datorzinašanas un velme stradat un macites.  Var but students. CV... LEO, SIA.
 • . Cuidadores de niños: Latvijas SOS Bernu ciematu asociacija (www.sosbernuciemati.lv) ir starptautiska, sociala labdaribas organizacija, kas nodrošina ilgtermina gimenes modela aprupi bez vecaku gadibas palikušiem berniem un sniedz palidzibu gimenem ar berniem Latvija kopš 1997.gada. SOS Bernu ciemats Valmiera... Latvijas SOS - bernu ciematu asociacija, BDR.
 • . Cocineros: Edinašanas uznemums aicina darba pavaru , kurš parzin austrumu virtuvi ar atbilstošu izglitibu vai 3 gadu pieredzi attiecigaja profesija. Darba pienakumi: Austrumu vai uzbeku edienu pagatavošana pec austrumu vai uzbeku receptem. Darba vietas adrese: Latvija, Riga, Elizabetes iela... Miramax, SIA.
 • . Directores de ventas y comercialización: SIA “Ventspils metinašanas rupnica” aicina darba IEPIRKUMU NODALAS VADITAJU. Darba pienakumi: Organizet efektivu iepirkumu nodalas darbu saskana ar uznemuma merkiem un planiem; Veikt materialu pasutijumus un iepirkumus no piegadatajiem; Komunicet ar piegadatajiem par piegades... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Veikt apkopes un remontus elektroiekartam; Nodrošinat elektroiekartu nepartrauktu un drošu darba režimu; Pec vajadzibas ierikot kabelu kanalus, elektriskas ligzdas, sadales sistemas u.c. Prasibas: Elektrodrošibas grupa ne zemaka ka B; Speja operativi reaget un pienemt lemumus... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: SIA EGU BUVE aicina darba kravas automobila vaditaju. Prasibas: Iepriekšeja darba pieredze profesija; Augsta atbildibas sajuta; C kategorijas autovaditaja aplieciba un 95. kods; Samaksa 6.00 EUR/stunda Darba objekti Vidzeme. Pieteikšanas: sutit CV uz e-pasta adresi:buvev#inbox.lv EGU BUVE, SIA.
 • . Barnizadores y afines: AUTOWAY, SIA aicina darba ? TRANSPORTLIDZEKLU KRASOTAJU Autovirsbuvju un to detalu sagatavošana krasošanai un krasošana. Jazin sagatavošanas un krasošanas tehnologija. Jabut darba pieredzei un patstavigi javeic darba pienakumi. Kontaktinformacija: 29233750; uldis.ignatovics#gmail.com AUTOWAY, SIA.
 • . Profesionales de enfermería: SIA „Rigas veselibas centrs” filiale „Ziepniekkalns”aicina darba: Primaras veselibas aprupes masa Prasibas:     Augstaka vai profesionala videja izglitiba medicinas masas specialitate.    Registracija arstniecibas personu registra.    Medicinas masas vai ambulatoras aprupes... Rigas veselibas centrs, SIA.
 • . Abogados: Nepieciešama darba pieredze starptautisku juridisku firmu Krievijas parstavniecibas, ne mazak ka 5 gadi vai pieredze jurista darba lielos Krievijas ražošanas uznemumos. Par priekšrocibu tiks uzskatita pieredze lielu tirdzniecibas uznemumu konsultešana. Nepieciešamas zinašanas privatajas... Uralkali Trading, SIA.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Operativa tehnologisko jautajumu risinašana pasutijumu izpildes laika; Ienakošo rasejumu apstrade; Metala konstrukciju montažas kontrole; Tehnologisko operaciju normešana, u.c. Prasibas: Augstaka tehniska izglitiba (var but pedejo kursu students/-e); Teicamas datorprasmes... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Peluqueros: frizieris skaistumkopšanas salona Kolonna (Piedava: Jums ertu darba grafiku, labus darba apstaklus, pilniba nodrošinatus darba materialus, motivejošu un laicigu darba samaksu.) – SIA “REHO”, Rezekne, Brivibas 2, tel.: 64622318, CV sutit: ksrezekne#kolonna.com REHO, SIA.
 • . Ingenieros electricistas: Liepajas lidostas komanda aicina pievienoties: ELEKTRIKI Darba pienakumos ietilpst: Ikdiena nodrošinat lidosta efektivu un nepartrauktu elektroapgades, lidlauka ugunu sistemas, elektrotehnisko sistemu un iekartu darbibu, veikt to uzturešanas darbus ka ari operativi noverst bojajumus... AVIASABIEDRIBA "LIEPAJA", SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Individuals sieviešu apgerbu veikals / interneta veikals mekle radošu, komunikablu pardeveju-konsultantu. Labas prasmes darba ar datoru, darbs darba laika Facebook lapa. Darba pienakumi uzturet tirdzniecibas vietu kartiba, individuala pieeja katram klientam, darbs ar lojalitates kartem, jaunu... chocolate, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Metala apstrade, tirišana, metinajuma šuvju likvidacija. Prasibas: Pieredze lidzigu pienakumu pildišana; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem pienakumiem. Mes piedavajam: Interesantu un saistošu darbu moderna, dinamiski mainiga ražošanas... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Sagatavot metinamas iekartas darbam; Veikt metinašanas darbus, ieverojot tehnologiju un secibu. Prasibas: Prasme stradat ar tehnisko dokumentaciju (rasejumi, instrukcijas); Darba pieredze metinataja profesija; Augsta atbildibas sajuta, precizitate, nopietna attieksme pret veicamajiem... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Pienemšanas-nodošanas aktu sastadišana; Kontrolet materialu ienakšanu; Materialu pienemšana un izvietošana noliktava; Veikt materialu uzskaiti; Savakt un izdot materialus, saskana ar pieteikumiem; Pavaddokumentu noformešana; Veikt inventarizaciju; Iekraušanas un izkraušanas... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.