Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,805 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 13

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris/-e  Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4   Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. ... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Pilotos de aviación y afines: - kontrolet gaisa kuga SAAB 340 iekartu darbibu; komandet un vadit gaisa kugi; - vadit gaisa kugi atbilstoši ekspluatacijas un kontroles proceduram; - gatavot un apstiprinat lidojuma planu vai pienemt lidojuma standartplanu Sutit savu CV uz noradito e-pasta adresi: linda#rafavia.lv RAF-AVIA, AS.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (uz noteiktu laiku)(0.9 slodze) Slokas iela 60, Riga, Rigas 7.pasta nodala Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana •    pensiju piegade •    sadarbibas... Latvijas Pasts, AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Finanšu un darbibas nodrošinajuma departamenta Arvalstu finanseto projektu ieviešanas nodalas vecakais/a referents/-e Finanšu un darbibas nodrošinajuma departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina ministrijas ka resora vienota finanšu vadibas procesa koordinaciju un istenošanu,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Peones de carga: Kravejs/-a Maxima X veikala Jelgava, Meiju cela 10.  Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi. Pieteikties... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: SIA MAXIMA Latvija aicina darba pardeveju aiz vitrinas Maxima X veikala Jelgava, Meiju cela 10 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (slodze 0.9, ar savu auto) Dobele, Zala iela 12, Piegades punkts Dobele 1 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana •    pensiju... Latvijas Pasts, AS.
 • . Especialistas en formación del personal: Datu apstrade, uzturešana un ar to saistitas darbibas Skanu ierakstu producešana Pieteikšanas : CV un motivacijas vestuli sutit uz e-pasta adresi: dinars.gorniks#gmail.com • uz rezultatu orienteta personiba• speja pastavigi planot un organizet komandas darbu • lieliskas... Ezugi Latvia, SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (0.7) Jelgavas iela 4, Vircava, Jelgavas nov., LV-3020 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju piegade; •    sadarbibas... Latvijas Pasts, AS.
 • . Desarrolladores de software: PROGRAMMEŠANAS INŽENIERIS Darba pienakumi:•Ražošanas iekartas vadibas programmešana.Papildus prasibas:•Atbilstoša izglitiba profesionalaja joma;•Iepriekšeja darba pieredze;•Speja patstavigi planot un organizet savas darba gaitas;•Godigums un augsta atbildibas sajuta.Piedava:•Stabilu... Gaujas Koks, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu vecakais elektrikis Nekustamaja ipašuma Adažu novada, Adažos - Adažu nacionalaja macibu centra Darba pienakumi: •    uzturet objektu energosaimniecibu atbilstoši tehniskajam... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • . Diseñadores gráficos y multimedia: Meklejam cilveku, kas nodarbosies ar speles grafikas dizaina izveidi, kontroles projekta grafikas kvalitati un grafisko resursu savakšanas pareizibu, piedalisies konceptu un 3D modelu izveidePrasibas:- darba pieredze datorspelu industrija sakot no 5 gadiem;- speja stradat ar grafiskam paketem... PMPC, SIA.
 • . Especialistas en métodos pedagógicos: Latvijas Juras akademija, Izglitibas un zinatnes ministrijas izglitibas iestades registracijas Nr. 3343001281, Nodoklu maksataja reg.nr. 90000040638, juridiska adrese: Flotes iela 12 k-1, Riga, LV – 1016Amata vakance - galvenais specialists metodikis (profesijas kods - 2351 03)Darba pienakumi... 'LATVIJAS JURAS AKADEMIJA'.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4  Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato veselibas parbaudi.... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu santehnikis Nekustamaja ipašuma Adažu novada, Adažos - Adažu nacionalaja macibu centra Darba pienakumi: •    Atbildet par objektu udens komunikaciju tehnisko stavokli, uzturešanu... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • . Guardias de protección: Apsardzes firma aicina darba apsardzes darbinieku darbam Ludza. Korekts darba ligums, pretimnakoša attieksme, apmaksats ikgadejais atvalinajums un citas socialas garantijas. Vienmer savlaicigi izmaksats atalgojums. Dežuras saskana ar grafiku.Priekšroka tiks dota pretendentiem ar Apsarga... ACTEKS V, SIA.
 • . Cuidadores de niños: Bernu barošana, telpu uzkopšana, palidziba pedagogam organizet bernu dažadas aktivitates Rigas 192.pirmsskolas izglitibas iestade (Mežaparks, Karla Vatsona iela 11A) Izzinas pa talruni 67848368; 67848675. CV sutit uz e-pasta adresi r192pii#riga.lv . Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaja... RIGAS DOMES IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DEPARTA.
 • . Especialistas en métodos pedagógicos: Baldones novada dome, reg.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam kulturas metodika amatam. Prasibas pretendentam: 1.    Profesionala izglitiba kulturas pasakumu organizešana. 2.    Velama pieredze kulturas pasakumu organizešana un vadišana. 3.    B kategorijas... Baldones novada dome.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima X veikala Jelgava, Dobeles šoseja 47a  Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai,- veselibas apdrošinašanu (pec 1 nostradata gada),- apmaksatu pirmreizejo obligato... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Supervisores de secretaría: Darba pienakumi: Nodrošinat dokumentu apriti; Izstradat un noformet dokumentus, izmantojot lietiškas rakstibas stilu; Nodrošinat dokumentu arhivešanu; Kontrolet dokumentu izpildes terminus; Citu darbu veikšana zverinata tiesu izpilditaja funkciju izpilde. Prasibas kandidatiem:... Vidzemes apgabaltiesas iecirkna Nr.96 Zverinats ti.
 • . Supervisores de secretaría: Vakance-vecakais lietvedis (Jurmalas Sporta servisa centrs) Pieteikties lidz 2018.gada 12.janvarim Jurmalas Sporta servisa centrs Reg. nr. 90010478153 Juridiska adrese - Jurmala, Jomas 17 Aicina darba vecako lietvedi uz noteiktu laiku. Darba pienakumi: Nodrošinat lietvedibas... Jurmalas Sporta servisa centrs.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Piedava patstavigu darbu paligstradniekiem udelu audzetava Iecavas novada.                                                  Pienakumos ietilpst udelu barošana, aprupešana, parvietošana.                                                      ... BALTIC DEVON MINK, SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Biedriba “Latvijas Samariešu apvieniba”  Reg.nr.40008001803 aicina darba sanitara automobila vaditaju   Galvenie darba pienakumi: Veikt automobila vaditaja – pavadona pienakumus - klientu nogadašana pec norikojuma, klientu droša parvietošana pa trepem Latvijas Samariešu apvieniba, BDR.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: 1B Hematologijas-transplantacijas nodalaaicina darba  Masas paliguPrasibas:•    pamata vai videjas pakapes profesionala izglitiba;•    kvalifikacija – masas paligs (II profesionalas kvalifikacijas limenis);•    arstniecibas personas registrs (masas paligs);•    valsts... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: Stacionars „ Latvijas infektologijas centrs” aicina darbaMedicinas masuPrasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;•    registracija Arstniecibas personu (Masu) registra;•    velams sertifikats;•    valsts... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Medicinas iericu dala aicina darbaNoliktavas parzini (medicinisko iericu sagades specialistu)Prasibas:      augstaka vai videja speciala (tehniska) izglitiba;     velama iepriekšeja darba pieredze amata;     atbilstiba likuma „Par valsts valodu” prasibam, velamas anglu un... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Analistas financieros: RISKA ANALITIKISDARBA APRAKSTSSEB AB Rigas filiale (registracijas numurs 40003816496) aicina darbaRiska analitiki (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunakais riska kontrolieris / Junior Risk Controller) Galvenie amata pienakumi- Nodrošinat atbalstu visu bankas strukturvienibu riska... SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rigas filiale, AK.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests  ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834),  aicina pieteikties pretendentus – Zemgales regiona brigade Darba organizešanas sektora vecaka specialista/es amatam (amata kods 4321 02) (darba vieta Dobeles iela 16, Jelgava)... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • . Electrotécnicos: Vakance-tehniskais specialists (Jurmalas Sporta servisa centrs) Pieteikties lidz 2018.gada 12.janvarim Jurmalas Sporta servisa centrs Reg. nr. 90010478153 Adrese- Jurmala, Jomas 17 Aicina darba tehnisko specialistu uz noteiktu laiku Darba pienakumi: Atbildet par tehniskajiem remontdarbiem... Jurmalas Sporta servisa centrs.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Clean R , reg.nr. 40003682818 AICINAM PIEVIENOTIES lielam, stabilam un augošam 100% LATVIJAS uznemumam ar 1300 darbiniekiem visa Latvija TELPU UZKOPŠANAS DARBINIEKU: ar velmi darit videi un sabiedribai derigu darbu; augustu atbildibas sajutu un centigumu; pieklajibu un velmi sadarboties.... Clean R, SIA.