Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,407 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 11

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Herramentistas y afinesATSLEDZNIEKS. Ražošanas uznemums “POLIPAKS” (www.polipaks.com) ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem iepakojuma materialu un fleksodrukas ražošana. Stradajam gan Baltijas tirgu, gan eksportejam savu produkciju uz citam pasaules valstim. Esam orienteti uz attistibu, nepartraukti investejam modernajas... POLIPAKS, SIA.
 • . Analistas de sistemasSISTEMANALITIKIS. SIA “Rigas 1.slimnica” izsludina atklatu konkursu uzInformacijas tehnologiju nodalas sistemanalitika amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku). Amata merkis: Analizet un izvertet Rigas 1.slimnicas (turpmak – Slimnica) Informacijas sistemu (turpmak – IS) darbibu, lietotaju... Rigas 1. slimnica, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS.   MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu viena no šadam departamenta nodalam: Publiskas parvaldes attistibas projektu nodala, Sabiedribas attistibas projektu nodala,... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTROATSLEDZNIEKS. Akciju sabiedriba “Pasažieru vilciens ” ir valstij piederošs uznemums ar stabilam korporativajam vertibam un socialo atbildibu, kas sniedz sabiedriska transporta iekšzemes pasažieru parvadajumu pakalpojumu pa dzelzcelu un veic ritoša sastava remontu. P Pasažieru vilciens, AS.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSOCIALAS PALIDZIBAS ORGANIZATORS. Kekavas novada pašvaldibas iestade „Socialais dienests”Reg. Nr. 90009002699Kekavas novads, Kekavas pag., KekavaGaismas iela 19k-8, LV-2123 aicina pieteikties uz noteiktu laiku SOCIALAS PALIDZIBAS ORGANIZATORA AMATAM (3412 03) viena vakance Atalgojums –700.00 EUR Prasibas pretendentam:... KEKAVAS NOVADA PAŠVALDIBAS IESTADE "SOCIALAIS DIEN.
 • . Camareros de mesasVIESMILIS. SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA Aicina darba viesmili. Nepieciešama videja izglitiba, Valsts valodas prasmes B1 limeni, sanitara gramatina. Darba pieredze nav obligata. Kontaktinformacija: Talr. 67733267; e-pasts: personals#jaunkemeri.lv Nepieciešama sanitara gramatina. SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Matemáticos, actuarios y estadísticosSTATISTIKAS MATEMATIKIS. Mes esam globala konsultaciju, tehnologiju servisu un arpakalpojumu kompanija, kas apvieno vairak ka 358 000 darbiniekus, 56 valstis. Accenture Latvia sniedz kvalitativus pakalpojumus Nokia, Vodafone kompanijam. Accenture biroja Riga ir ap 700 cilveku liels kolektivs, kas strada ar Java, Scala,... Accenture Latvijas filiale, AKF.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasAUTOMOBILA VADITAJS. Rigas socialas aprupes centra „Gailezers” Saimniecibas nodalas automobila vaditaja (uz noteiktu laiku) amata pretendentu konkurss Amata merkis: Rigas socialas aprupes centra “Gailezers” (turpmak – Centrs) klientu un darbinieku parvadašana. Prasibas: -    vispareja... 'GAILEZERS' Rigas socialas aprupes centrs.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS.    MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242209-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu viena no šadam departamenta nodalam: Publiskas parvaldes attistibas projektu nodala, Sabiedribas attistibas projektu nodala,... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS. Socialais darbinieks. Nepieciešams: Otra limena augstaka profesionala izglitiba socialaja darbiba ar sociala darbinieka kvalifikaciju; Darba pieredze  nav obligata (pietiek ar pirms diploma praksi specialitate); Nepieciešama sanitara gramatina; Anglu, krievu valodas zinašanas profesionala... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANIKIS. Ražošanas uznemums “POLIPAKS” (www.polipaks.com) ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem iepakojuma materialu un fleksodrukas ražošana. Stradajam gan Baltijas tirgu, gan eksportejam savu produkciju uz citam pasaules valstim. Esam orienteti uz attistibu, nepartraukti investejam modernajas... POLIPAKS, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz ieredna prombutnes laiku -    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Técnicos en electrónicaELEKTRONIKAS TEHNIKIS.     SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Informacijas tehnologiju un infrastrukturas dalaaicina darbaElektrosistemu tehniki(ventilacijas un kondicionešanas iekartam) Prasibas:      videja tehniska vai augstaka tehniska izglitiba;      velama 2 gadu... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaBUVGALDNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: BUVGALDNIEKU Pienakumi: ¦ Izgatavot koka izstradajumus, konstrukcijas un sagataves, piemeram, kratuves, formas, modelus, prototipus,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Operadores de telares y otras máquinas tejedorasADIŠANAS OPERATORS. M.P.Socks aicina darba: Adišanas operatorus/-es. Starptautisks zeku un zekubikšu ražošanas uznemums aicina darba adišanas iekartu operatorus.  Jauns, moderni aprikots cehs ar teicamu klimatu.Darbs saistits ar adammašinu apkalpošanu, mainu darbs, tai skaita ari nakts, darba grafiks,... M.P. Socks, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. APKOPEJI/AS?                              oficialam darbam viesnicas VACIJA! Numuru uzkopšana Darba stundu skaits menesi – pec grafika Meneša darba alga pec nodoklu atskaitišanas ~ 7EUR/h (neto) Latvijas nodoklu nomaksa un stažs! Dzivesvieta... MIATEKS, SIA.
 • . Inspectores de policía y detectivesPAŠVALDIBAS POLICIJAS JAUNAKAIS KARTIBNIEKS. Pienakumi: - sabiedriskas kartibas nodrošinašana;- administrativo parkapumu profilakse, atklašana un noveršana. Pieteikties personigi Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija, Muzeja iela 6, Daugavpili (8:00-17:00), vai sutit CV uz e-pastu: police#daugavpils.lv Talrunis uzzinam:... Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs ir atbildigs par lielako dalu nepartikas precu uzraudzibu Latvija, lai nodrošinatu, ka tikai drošas un prasibam atbilstošas preces nonak pateretaju un profesionalu rokas. Lai istenotu šis funkcijas, Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs (reg. Nr.... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam formu nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosCEPEJS. Atri un garšigi gatavot un cept kvalitativas picas pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas Prasibas:•    velama iepriekšeja pieredze un/vai izglitiba edinašanas pakalpojumu sniegšana;•    speja stradat komanda;•    pozitiva attieksme pret darbu... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . Carniceros, pescaderos y afinesMIESNIEKS. Aicinam darba miesnieku/-ci Rimi hipermarketa Marupe: - Daugavas iela 31. Ja Tev ir svarigi:- Apmaksata pirmreizeja obligata veselibas parbaude- Stabils atalgojums, kas tiek parskatits pec parbaudes laika (3 menešiem)- Bezmaksas pusdienas, kafija un teja- Darbinieku atlaižu karte pirkumiem... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Aicinam darba paligstradnieces un paligstradniekus ? darbam VACIJA! Darba vieta - ražošanas uznemums Pienakumi - paligdarbi Darba stundu skaits - pec grafika! Darba stundu likme - 8 EUR/h (neto) Dzivesvieta - apmaksata. Oficials darbs! Latvijas nodoklu nomaksa un stažs!... MIATEKS, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU INERTAS GAZES VIDE (MIG). Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba LOKMETINATAJU METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU INERTAS GAZES VIDE (MIG). Prasibas: ¦     Vismaz 2 gadu iepriekšeja... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Atri un garšigi gatavot kvalitativu edienu pec noteiktam kalkulacijam, ieverojot sanitaras un higienas normas •    velama iepriekšeja pieredze un/vai izglitiba edinašanas pakalpojumu sniegšana;•    speja stradat komanda;•    pozitiva attieksme pret darbu un dzivi;•    speja... TIAMO GRUPA, SIA.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesSAIMNIECIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. A/S „Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica” - lielakais lokomotivju un dzelzcela nozares detalu un rezerves dalu ražošanas uznemums. Uznemums ar 150 gadu vesturi veiksmigi saglaba nozares tradicijas un aktivi ievieš musdienu tehnologijas. Sakara ar pasutijumu apjomu palielinašanos... Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica, AS.
 • . Agentes inmobiliariosNEKUSTAMA IPAŠUMA AGENTS. Piesaistit vjietnamiešu investorus nekustamo ipašumu iegadei. Veikt video prezentacijas; konsultet par iespejamo nekustamo ipašumu iegadi Latvija; veidot sadarbibu ar Vjetnamas nekustamo ipašumu agentiem. Prasibas: 3 gadu pieredze nekustamo ipašumu tirgu; vjetnamiešu valodas... DML Birojs, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam slipešanas nodala Velama pieredze slipešana, ka ari labas prasmes darba ar slipešanas instrumentiem.... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKIS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: ELEKTRIKI Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. Aicinam darba precu komplektetajus Darba pienakumi: Komplektet preces saskana ar uzdevumu; Iepakot sakomplekteto produkciju (kastes, konteineros utt.); Veikt precu parvietošanu saskana ar sanemto uzdevumu; Nostiprinat sakomplekteto preci un novietot pec noraditas adreses; Papildinat... HAVI Logistics, SIA.
Más ofertas: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 13 · 15 · 20 · 29 · >>