Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,816 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 11

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: SANTEHNIKIS Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Dentistas: Aicinam darba zobarstu - 0,4 darba slodzes (2 dienas nedela). Galvenie amata pienakumi: Veiktmutes dobuma slimibu diagnostiku, motivejošo darbu un higienas instruktažu. Ikdiena darbs, veicot nekomplicetas zobu ekstrakcijas, zobu endodontisko arstešanu. Butiskas prasmes stradat ar kompozitmaterialiem,... 'NACIONALO BRUNOTO SPEKU NODROŠINAJUMA PAVELNIECIB.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Pamatpienakumi: nestandarta iekartu projektešana. Prasibas: ne mazak ka 3 gadu pieredze nestandarta iekartu projektešana;augstaka profesionala izglitiba nozare;inovativa domašana;augsta atbildibas sajuta. Piedavajam:patstavigu, atbildigu un dinamisku darbu viena no vadošajiem nozares uznemumiem;atsaucigus... GB Koks, SIA.
 • . Operadores de máquinas de coser: AS LAUMA LINGERIE aicina darba VELAS UN KORSEŠU ŠUŠANAS OPERATORUS - (aku un elastigas lentas piešušana) Prasibas: Nepieciešama iepriekšeja pieredze Nodrošinam socialas garantijas saskana ar LR likumdošanu.* Alga atkariga no kandidata profesionalitates un padarita darba rezultatiem.... LAUMA LINGERIE, AS.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: AS “Augstsprieguma tikls” ir Latvijas energosistemas mugurkauls - Latvijas elektroenergijas parvades sistemas operators, kas nodrošina nepartrauktu, drošu un ilgtspejigi efektivu elektroenergijas parvadi visa Latvija. MEKLEJAM KOLEGI JURISKONSULTU/-I Darba vieta – Darzciema... Augstsprieguma tikls, AS.
 • . Cocineros:                                       PAVARS ?                 darbam Rezeknes poliklinikas ednica Velama pieredze! Darba laiks: 7.30 - 15.00 Sestdiena, svetdiena briva. Rezekne, 18. Novembra 41, tel.: 29148088 JALVE, SIA.
 • . Cocineros: SIA Taste of India aicina darba šefpavara paligu. Amatam nepieciešama kvalifikacija: Ziemelindijas edienu gatavošana vai vismaz 2 gadu pieredze  virtuves darba. Mala krasns specialists Edinašanas iestades tiks atvertas Jelgava, Riga, Daugavpili. Atalgojums 859 Eur bruto CV sutit... Taste of India, SIA.
 • . Abogados: Nepieciešams dokuments, kas apstiprina sanemto izglitibu starptautisko tiesibu joma; Vispareja pieredze juridiskaja profesija – vismaz 10 gadi; Anglu valodas zinašanas limenis, kas nav zemaks par upper-intermediate, tai skaita prasme veikt parrunas anglu valoda pa talruni; Ligumiskas... CAMEL GROUP, SIA.
 • . Tenedores de libros: Pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  gramatveža -konsultanta  karjeru lielakaja gramatvedibas uznemuma Rezekne! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus:• klientu apkalpošana;• gramatojumu veikšana gramatvedibas datorsistema Tildes Jumis;•... EVIS LTD, SIA.
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafes: PIEVIENOJIES„DOBELES SVECES” KOMANDAI!  Mes esam lepni, ka jau 20.gadi ražojam kvalitativas un skaistassveces gan vietejam tirgum, gan eksportam.   Svecu ražošanas iekartas operators  - - darbs pie dažadu funkciju iekartam ražošana - pie svecu liešanas linijam ... BALTIC CANDLES Ltd, SIA.
 • . Conserjes: Saldus novada pašvaldiba (reg.Nr. 90009114646) aicina pieteikties uz eku saimnieka amata vietu (Saldus pilsetas bibliotekas telpas un J.Rozentala Saldus vestures un makslas muzeja ekas un telpas) videja vai videja speciala izglitiba; augsta atbildibas izjuta un disciplinetiba;... Saldus novada pašvaldiba.
 • . Chefs: SIA Taste of India aicina darba šefpavaru. Amatam nepieciešama kvalifikacija: Ziemelindijas edienu gatavošana vai vismaz 3-4 gadu pieredze  Ziemelindijas edienu gatavošana. Specialists karija un grila sekcijas. Edinašanas iestades tiks atvertas Jelgava, Riga, Daugavpili. Atalgojums... Taste of India, SIA.
 • . Fisioterapeutas: Ozolnieku novada pašvaldibas socialas aprupes centrs “Zemgale” aicina darba fizioterapeitu .   Prasibas amata pretendentiem: ·   Atbilstoša augstaka izglitiba. ·  Precizitate darba pienakumu veikšana. · Teicamas komunikacijas un sadarbibas spejas. ·  Augsta atbildibas... 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: “McDonald’s“ ir vadošais atras edinašanas pakalpojumu sniedzejs ar vairak neka 35 000 restoranu, kuri ik dienu apkalpo ap 69 miljoniem klientu 110 valstis. Vairak neka 80% “McDonald’s“ restoranu parvalda franšizes vai uznemumi, kuri ieguvuši “McDonald’s” attistibas licenci. Ka... PREMIER RESTAURANTS LATVIA, SIA.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos: Firma kura nodarbojas ar lauksaimniecibas pakalpojuma servisu, auglu darzu iekopšanai aicina darba stradniekus no 12.03.2018 . Darbs saistits ar auglu krumu apgriešanu, parstadišanu, ravešanu, mulcešanu. Prasibas: atbildiba par uzdoto un izpildito darbu, precizitate, atrums,  kvalit Village service SIA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: BUVGALDNIEKU Pienakumi: ¦ Izgatavot koka izstradajumus, konstrukcijas un sagataves, piemeram, kratuves, formas, modelus, prototipus,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: ELEKTRIKI Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Representantes comerciales: SIA “Hards”, reg.nr. 58503003791 Uznemums ar 23 gadu darba pieredzi darba apgerbu, apavu, aizsardzibas lidzeklu vairumtirdznieciba aicina darba TIRDZNIECIBAS PARSTAVI Prasibas: •    uz rezultatu orienteta personiba•    speja pastavigi saplanot un organizet savu darbu •    lieliskas... HARDS, SIA.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: Livberzes pamatskola aicina darba SOCIALO PEDAGOGU uz 0.5 slodzi. Prasibas: otra limena profesionala augstaka  izglitiba un sociala pedagoga kvalifikacija; Velama darba pieredze. CV un pieteikuma vestuli sutit uz e-pastu: livberzespsk#jelgavasnovads.lv vai daiga.podkalna#jelgavasnovads.lv... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Darba pienakumi : planot un pilnveidot tehnologiskos procesus; izstradat projektu specifikaciju; veikt darba procesa uzraudzibu un sekot lidzi kvalitates prasibam visa tehnologiska procesa gaita; konsultet vadošos specialistus par ražošanas darba organizaciju, materialu... Stars Met Latgale, SIA.
 • . Ayudantes de cocina: Pienakumi: Atbildet par uzkopšanas darbiem edinašanas bloka telpas. Stradat ar mehaniskajam un elektriskajam iericem. Ieverot darba drošibas noteikumus. Prasibas: Profesionala pieredze nav nepieciešama. Atbildibas sajuta, godigums un pozitiva attieksme pret darbu, velme stradat komanda. 'NACIONALO BRUNOTO SPEKU NODROŠINAJUMA PAVELNIECIB.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Nodrošinat uznemuma atkritumu apsaimniekošanas nodalas darbibu; Izveidot un uzturet atkritumu apsaimniekošanas uzskaites un kontroles sistemu; Izveidot un kontrolet atkritumu savakšanas transporta logistiku; Nodrošinat ligumu noslegšanu ar klientiem un to izpildes kontroli. Galvenas Kraslavas nami, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • . Especialistas en políticas de administración:   Latvijas Nacionalais arhivs (Reg.Nr.90009476367)izsludina atklatu konkursu uz vakanto ieredna amatuArhivu inspekcijas vecakais inspektors/-euz nenoteiktu laiku (darba vieta Riga) Prasibas pretendentam: -    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;-    augstaka... Latvijas Nacionalais arhivs.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Saimnieciba, kas nodarbojas ar augkopibu, aicina darba stradnieku BEZ LIELIEM kaitigiem ieradumiem. Prasibas: veikt dažadus saimnieciskos darbus, OBLIGATI prast vadit traktora tehniku un veikt tehnikas apkopes un remontus (ja nepieciešams). Ari uzturet kartibu tehnikas garaža un... Blueberry land, SIA.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Izsludina atklatu konkursu uz PANSIONATA “PREILI” SOCIALA APRUPETAJA amatu  Amata pienakumi un uzdevumi: ·         Veikt klientu socialo aprupi. ·         Nodrošinat socialas aprupes planu izstradi, realizaciju un dokumentu aizpildišanu. Preilu novada Labklajibas parvalde.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam limešanas nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: Graudu transportešanas iekartu ražošanas uznemums SIA PRECO  aicina darba METINATAJU Prasibas: metinašanas sertifikats, zinašanas un pieredze metinašanas darbos, prasme stradat pec rasejumiem, precizam, atri stradajošam, uzticamam, ar augstu atbildibas sajutu, ... Preco, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: CEHA STRADNIEKUS darbam formu nodala. Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • . Abogados: ? Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzPlanošanas un organizacijas departamenta Administrativas nodalas jurista amatu uz nenoteiktu laiku (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    sagatavot tiesibu aktu projektus, attistibas planošanas dokumentu projektus... Jaunsardzes un informacijas centrs.