Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,319 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 14

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Empacadores manualesIESAINOTAJS (ROKU DARBA). Darba pienakumi: darbs partikas ražotne pie ražošanas linijas; gatavas produkcijas pakošana; markešana; darbs darba dienas, mainas: 6:30-15:00; 14:30-23:00; 22:30-7:00. Tiek nodrošinats bezmaksas transports no Rigas uz darbavietu un atpakal. Prasibas kandidatiem: Biuro, SIA.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKIS. SIA DINEX LATVIA aicina darba elektriki . Prasibas: Nepieciešama C vai B kategorija (lidz 20kV) Iekartu elektroshemu lasišana un remonts Elektronikas pamatzinašanas Elektro piedzinas un automatikas t.sk. elektrodzineju remonts un apkope Eku elektroinstalacija un jaunu elektroinstalaciju... DINEX LATVIA, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Jekabpils novada pašvaldiba izsludina  konkursu uz vakanto amata vietu Socialas aprupes nama “Mežvijas”, Leimanu pagasta - vecakais pavars uz nenoteiktu laiku (pilna slodze). Prasibas pretendentam Profesionala pavara izglitiba; Precizitate, godigums, augsta atbildi Jekabpils novada pašvaldiba.
 • . EconomistasSTARPTAUTISKO EKONOMISKO ATTIECIBU SPECIALISTS. Darba pienakumi:    -    Uznemuma attistibas strategijas izstrade un ieviešana;-    Biznesa procesu uzturešana un pilnveidošana;-    Biznesa procesu, reglamentu un instrukciju izstrade;-    Efektivas vadibas sistemas ieviešana;-    Uznemuma strukturvienibu operativa... European Business & Development Group, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetesVEIKALA KASIERIS.  kasieris- Maxima XX veikala Livanos, Domes iela 4a.Mes Tev uzticesim:- precizi un laipni apkalpot klientus.                 Ko Tu iegusi: - stabilu atalgojumu vienmer laika, - bezmaksas pusdienas, - apmacibas veiksmigai darba uzsakšanai, - veselibas apd MAXIMA Latvija, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Edinašanas uznemums aicina darba pavaru , kurš parzin austrumu virtuvi ar atbilstošu izglitibu vai 3 gadu pieredzi attiecigaja profesija. Darba pienakumi: Austrumu vai uzbeku edienu pagatavošana pec austrumu vai uzbeku receptem. Darba vietas adrese: Latvija, Riga, Elizabetes iela... Miramax, SIA.
 • . Ingenieros químicosPARTIKAS UN DZERIENU TEHNOLOGS. SIA Cannelle Bakery-pieredzes bagats uznemums, kas ir specializejies maizes izstradajumu un konditorejas ražošana, aicina sava profesionalaja komanda partikas tehnologu. Mes piedavajam: -iespeju ieguldit profesionalas zinašanas jaunu produktu izstrade stabila, uz attistibu versta uznemuma;... Cannelle Bakery, SIA.
 • . Ingenieros electricistasENERGETIKIS. parzinat Salacgrivas novada pašvaldibas siltumsaimniecibu: organizet siltummezglu uzraudzibu, apkopes remontdarbu veikšanu, nepieciešamibas gadijuma organizet remontdarbu izpildi saskana ar speka esošiem ligumiem, kontrolet katlu maju apkopju un remontdarbu ligumu darbibas terminus; parzinat... Salacgrivas novada dome.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. Viens no lielakajiem mebelu veikalu tikliem Latvija, aicina pievienoties savai komandai: Pardevejus/konsultantus. Darba pienakumos ietilpst: - Klientu konsultešana. - Pasutijumu sagatavošana. - Vienmer laipna un profesionala attieksme ar klientiem un kolegiem. - Sekot... ALB, SIA.
 • . Representantes comercialesKLIENTU /PARDOŠANAS KONSULTANTS. Citadele “Sky Branch” Pardošanas specialists Ja esi pardošanas entuziasts un velies uzsakt karjeras gaitas finanšu nozare, piesakies uz vakanto poziciju Citadele banka par Pardošanas specialistu. Galvenie pienakumi: •    Bankas produktu un pakalpojumu attalinata pardošana... Citadele banka, AS.
 • . Expendedores de gasolinerasDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PARDEVEJS. AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba operatoru-pardeveju Ko sagaidam no kandidata: Degvielas, precu un pakalpo VIADA Baltija, AS.
 • . Peones de la construcción de edificiosBUVSTRADNIEKS. Aicinam darba buvspecialistus un buvstradniekus tai skaita buvspecialistus apdares, siltinašanas, fasades, jumta parbuves un logu nomainas darbos Preilos.  Pieteikties vakancei var sutot pieteikuma vestuli un darba pieredzes aprakstu uz epastu: kubs#kubs-buvfirma.lv.    CONTINIUM SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Veikals Lats (SIA GROSTS) aicina darba pardeveju - kasieri (atbildigu, apzinigu, godigu). Mainu darbs (tris dienas strada, tris brivas). Darba laiks: no pl.8.00 lidz pl.22.00. Darba vietas adrese: Jelgava, Uzvaras iela 6a Sutit CV uz e-pasta adresi: fortunamaira#inbox.lv Talrunis: 63024465... GROSTS SIA.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafesBRIGADIERIS (buvniecibas joma). SIA „Rigas nami” ir Rigas pilsetas pašvaldibas kapitalsabiedriba, kuras galvenie darbibas virzieni ir ipašumu parvaldišana, apsaimniekošana un attistišana, ka ari kulturas pasakumu nodrošinašana Melngalvju nama, kinoteatri Splendid Palace un Rigas Kongresu nama. Attistot savus darbibas... Rigas nami, SIA.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesKLIENTU APKALPOŠANAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJA VIETNIEKS. Klientu Apkalpošanas Menedžeris ar teicamam anglu valodas zinašanam Iztelojies amatu, kura visbutiskaka ir Tava personiba un aizrautiba!Esi zinatkars/-a? Tevi saista klientu meklešana un jaunu kontaktu dibinašana.Tu dod priekšroku individualai pieejai? Tev piemit lieliskas parliecinašanas... "SCOPTIQUE SARL", PAR.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Vasaras sezonai aicinam darba paligstradniekus ražotne: Darba pienakumi: Iespiedplašu mašinu komplektaciju sagatavošana – komplektet rullu komplektus izmantojot svitrkodu terminali,  sagatavot iespiedplates ražošanai – aplimet un izvietot kasetes; Komponenšu uzskaite... Biuro, SIA.
 • . Operadores de autoelevadorasAUTOKRAVEJA VADITAJS. Pienakumi: - metallužnu iekraušana / izkraušana ar autoiekraveju; - darbs ar kraveju Sennebogen 830, teleskopisko iekraveju Manitou 732; - metallužnu iekraušana, izkraušana, izvietošana un škirošana laukuma. 27702040 e-p:plant#metalekspo.lv Prasibas: - autokraveja vaditaja... METALEKSPO, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS PARZINIS. Darbs Niderlande - Meklejam noliktavas darbiniekus logistikas centriem Niderlande. Jabut labam anglu valodas zinašanam. Darbs ir lielas noliktavas, kura Jums, pec sniegtajiem pasutijumiem, bus jasavac preces. Preces tiek sutitas uz tirdzniecibas centriem un lielveikaliem. Dar Qbis Latvia, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU AKTIVAS GAZES VIDE (MAG). SIA DINEX LATVIA aicina darba METINATAJU. Galvenie pienakumi: Izpludes sisltemu komponentu metinašana izmantojot MIG/MAG metinašanu. Prasibas pretendentiem: Darba pieredze lidzvertiga amata; Velama atbilstoša izglitiba Velme stradat  un paaugstinat kvalifikaciju Kapec izveleties... DINEX LATVIA, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiterosKONDITORS. Miltu izstradajumu konditors veikala TOP, Rezeknes iela 7, Kraslava. Darbs mainas pec grafika, no 6:00 - 14:00. Pieteikties sutot CV uz e-pastu: birojs#pvg.lv vai iesniedzot CV veikala TOP, Rezeknes iela 7, Kraslava. Sikaka informacija pa talr.26855071 Iveta Partikas veikalu grupa, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. Kulturas ministrija izsludina atklatu konkursu uz Budžeta nodalas vecaka referenta ieredna amata vietu uz nenoteiktu laiku.Galvenie pienakumi: -    piedalities budžeta pieprasijumu, finansešanas planu projektu un ienemumu un izdevumu tamju sagatavošana budžeta programma “Kulturas... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eiropas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibuMusu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Maestros de enseñanza primariaVISPAREJAS PAMATIZGLITIBAS SKOLOTAJS. Saldus pamatskola, reg. Nr.4112900014, aicina darba ar 2018./2019.m.g. anglu valodas skolotaju uz noteiktu laiku (18-20 kontakstundas). Darba alga par likmi – 740.00 Eur Talr. informacijai: 25479835 CV un motivacijas vestuli iesniegt uz e-pasta adresi: dace.balandina#saldus.lv Saldus novada pašvaldiba.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasLIFTU ELEKTROMEHANIKIS. Aicina darba LIFTU ELEKTROMEHANIKIIr iespeja apmacit darba specifiku.Izglitiba - videja profesionala ( elektrikis, elektromehanikis).Transportlidzekla vadišanas aplieciba B kategorija ir obligata.Mainu darbs.Darba vieta Jelgava, Jelgavas novads.darba uzdevumi: liftu apkalpošana, remonts,... Recept-Holding lifts SIA (liftu apkalpe).
 • . PsicólogosPSIHOLOGS. Vardarbiba cietušo bernu rehabilitacija. Var but ari magistraturas students, nepieciešamas krievu valodas prasmes sarunvalodas limeni un darba pieredze - vismaz 1 gads. CV un motivacijas vestuli  sutit uz e-pastu:  ilze127#inbox.lv  Informacija 29746454, 64563493 Latgales Regionalais atbalsta centrs Rasas perles.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. Mes esam vadošais un pieredzes bagatakais pilna servisa tirgus, socialo un mediju petijumu un konsultaciju uznemums Latvija un šobrid aicinam uz sadarbibu INTERVETAJU IEDZIVOTAJU DZIVESVIETAS LIELVARDE UN LIELVARDES NOVADA. Mes sagaidam, ka Tu: teicami parzini latviešu valodu un... TNS LATVIA, SIA.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafesSASTATNU MONTETAJS. Aicinam darba sastatnu montierus un paligstradniekus. Velama pieredze vismaz viens gads, velamas anglu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, B kategorijas transportlidzekla vaditaja aplieciba. Darbs augstuma. Pretendentiem ludzam CV iesniegt elektoniski uz e-pasta adresi valentino#tvnet.lv... Scaff, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Aicinam darba sastatnu montierus un paligstradniekus. Velama pieredze vismaz viens gads, velamas anglu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, B kategorijas transportlidzekla vaditaja aplieciba. Darbs augstuma. Pretendentiem ludzam CV iesniegt elektoniski uz e-pasta adresi valentino#tvnet.lv... Scaff, SIA.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. 1 Vairumtirdzniecibas baze - veikals “PROMO Cash&Carry” aicina savai komandai pievienoties: TIRDZNIECIBAS ZALES VADITAJU (Profesijas kods 3322 09) Darba apraksts: - Koordinet un organizet tirdzniecibas zales darbinieku darbu.  - Organizet pardošanas procesu un darbu tirdzniecibas... Sanitex, SIA.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. Mes esam vadošais un pieredzes bagatakais pilna servisa tirgus, socialo, mediju petijumu un konsultaciju uznemums Latvija, un šobrid aicinam uz sadarbibu INTERVETAJU IEDZIVOTAJU DZIVESVIETAS SALDU UN SALDUS NOVADA. Mes sagaidam, ka Tu: teicami parzini latviešu valodu un proti sazinaties... TNS LATVIA, SIA.
Más ofertas: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 17 · 21 · 29 · >>