Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,533 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 20

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Ecowood Invest SIA nodarbojas ar lauksaimniecibas zemes platibu attirišanu no krumiem, kokiem. Mekle ZAGETAJU PALIGUS darbam Daugavpils novada (var bez darba pieredzes). Lidz darba vietai un atpakal lidz dzivesvietai nodrošinats transports. Pieteikties zvanot uz talruni 28297218 Ecowood Invest, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosVIESNICAS ISTABENIS. Aicina darba ISTABENI / APKOPEJU. Darbs uz noteiktu laiku - 4 meneši, sakot ar 1.juniju ( 2 meneši ka istabenis, 2 meneši ka apkopejs). Apmacibas pirms darba uzsakšanas darba vieta. Mainu darbs: - 2 dienas strada, 2-brivas; - darba laiks: istabenis pl.07:00-17:00;                      ... Sporta komplekss "Zemgale V" SIA.
 • . Desarrolladores de softwarePROGRAMMETAJS. Aicinamdarba Back-End un Front-End programmetaju starptautiska uznemuma, piedavajot stabilu darbu, konkuretspejigu atalgojumu unprofesionalu, draudzigu darba vidi. Izskatisim visus pretendentus, ta ka droši rakstiet uz noradito epastu (piesakoties krievu vai anglu valoda). Prasibas: Iepriekšeja... AVORIA BALTIC, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu viena no šadam departamenta nodalam: Inovaciju nodala vai Uznemejdarbibas nodala-    ieredna amatu uz noteiktu laiku... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Directores de políticas y planificaciónPAŠVALDIBAS PAMATDARBIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. Malpils novada dome (reg.Nr.90000048398) izsludina pretendentu pieteikšanos uz FINANŠU UN EKONOMIKAS DALAS VADITAJA - GALVENA GRAMATVEŽA amata vakanci Galvenie amata pienakumi Nodrošinat vienotas finanšu vadibas un gramatvedibas uzskaiti Malpils novada pašvaldibai, tas iestadem... MALPILS NOVADA DOME.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Veikals Lats (SIA GROSTS) aicina darba pardeveju - kasieri (atbildigu, apzinigu, godigu). Mainu darbs (tris dienas strada, tris brivas). Darba laiks: no pl.8.00 lidz pl.22.00. Darba vietas adrese: Jelgava, Uzvaras iela 6a Sutit CV uz e-pasta adresi: fortunamaira#inbox.lv Talrunis: 63024465... GROSTS SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosKASIERIS. Aicinam darba pardeveju – kasieri JYSK veikala Riga - Brivibas gatve 372 Tava atbildiba bus darbs ar kasi, klientu konsultešana, precu pardošana un izvietošana zale. Tu iegusi:- elastigu darba grafiku, - darba samaksu no 610 EUR pirms nodoklu nomaksas par pilnu slodzi, - ikmeneša... Jysk Linnen'n Furniture, SIA.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesEKAS DEŽURANTS. EKAS DEŽURANTS (dienas) Rigas Centra humanitara vidusskolas sporta komplekss  Rigas Centra humanitara vidusskolas sporta komplekss  aicina pieteikties EKAS DEŽURANTA   (profesijas kods 962905) vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleksa. Amata atalgojums no 430.00 EUR . Galvenie... Rigas Centra humanitara vidusskola.
 • . Barrenderos y afinesSETNIEKS. Rigas Centra humanitara vidusskolas Sporta komplekss Rigas Centra humanitara vidusskolas sporta komplekss aicina pieteikties SETNIEKA   vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleksa. Galvenie amata pienakumi: kopt un uzturet kartiba sporta kompleksa kopejo platibu. Algas likme 440.00 EUR... Rigas Centra humanitara vidusskola.
 • . Expendedores de gasolinerasDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PARDEVEJS. AS ‘”VIADA Baltija” ( reg.Nr. 40103867145) ir viena no vadošajiem uznemumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecibas tirgu, parstavot pasaule atpazistamo zimolu LUKOIL aicina darba operatorus-pardevejus Ko sagaidam no kandidata: Degvielas, precu un pakal VIADA Baltija, AS.
 • . Empleados de centros de llamadasKLIENTU APKALPOŠANAS OPERATORS. Piedavajam labi apmaksatu, oficialu un stabilu darbu spelu kazino Olympic Casino Latvia! Darbs klientu apkalpošana - spelu automatu iekartu parraugs/ kasieris Lutrinu iela, Riga, darbs piemerots gan sievietem, gan viriešiem, darbs mainas, ari naktis! Galvenie pienakumi:  Viesu apkalpošana... Olympic Casino Latvia, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS.  Darba pienakumos dažadus saimniecisko darbu veikšana  CV iesniegt Talsos, Stendes iela 1, SIA„Ziemelkurzemes regionala slimnica” Talsu filiales administracija 3.stava ( pie vadibas asistentes ) . Telefons interesentiem-63291600 no 8.00 lidz 12.00 un 13.00 lidz 15.30. e-pasts:talsuslimnica#ventspils.lv Ziemelkurzemes regionala slimnica, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA KOORDINATORS. Veselibas ministrija (reg.Nr.90001474921), www.vm.gov.lv) izsludina atklatu konkursu un ieredna amatu - PROJEKTA KOORDINATORS Resursu vadibas departamenta Projektu vadibas nodala (uz ieredna prombutnes laiku) Amata merkis - planot, uzraudzit un koordinet programmas  "Izaugsme un nodarbinatiba"9.2.6.... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • . Directores de servicios de saludGalvenais ARSTS. Amata pienakumi:     Daliba visu kategoriju medicinas personala atlase (medicinas masas, arsti pec centra mediciniskas darbibas veida);     Mediciniska  centra iekšejo kvalitates standartu izstrade un apstiprinašana  pec darbibas profila;     Mediciniska   centra... NOKRA, AS.
 • . PsicólogosPSIHOLOGS. Piedavatais amats - psihologs Ogres Sociala dienesta Gimenes atbalsta dienas centra, uz noteiktu laiku. Galvenie amata pienakumi: sniegt psihologiskas konsultacijas Gimenes atbalsta dienas centra klientiem; veikt psihologisko konsultešanu Ogres novada Sociala dienesta pagastu socialo... OGRES NOVADA SOCIALAIS DIENESTS.
 • . Profesionales del trabajo socialSOCIALAIS DARBINIEKS. Aicinam pievienoties Ogres novada Sociala dienesta kolektivam, ja esat gatavs/-a sniegt profesionalu atbalstu lidzcilvekiem vinu dzives kvalitates uzlabošana, esat sadarbibai un jaunai pieredzei, zinašanam atverts/-a! Piedavatais amats - socialais darbinieks Ogres socialaja centra. Galvenie... OGRES NOVADA SOCIALAIS DIENESTS.
 • . Parqueteros y colocadores de suelosFLIZETAJS. Vakance – flizetajs Profesijas kods: 7122 02 Darba vieta – Niderlande Prasibas: - Iepriekšeja darba pieredze namdara amata vismaz 3 gadi - Anglu/vacu valodas zinašanas Piedavajam: - Atalgojumu 11,25 - 12,5 €/h (ik nedelu) - Ilgtermina darbu - Grafiku: 5-6 nedelas strada, 1... OXY HR, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Apkopejs: Darbs viesnica Latgale.  Prasibas: •           atsaucigums, godigums, •           speja patstavigi risinat problemas un organizet savu darbu. Piedavajam: •           Dinamisku un pastavigu darbu. •           Darbam atbilstošu... GRAND LATGALE, SIA.
 • . CocinerosPAVARS. Darbs kafejnica “Hot pizza” – SIA „GRAND LATGALE”, viesnicas „Latgale” eka,   Prasibas: •          darba pieredze edinašanas pakalpojumu sfera, •           atsaucigums, godigums un velme stradat, •          speja  stradat komanda un... GRAND LATGALE, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioNOLIKTAVAS DARBINIEKS. Pasutijumu konsolidešana pec maršruta plana; Automašinas uzkraušana; Palešu aptišana ar plevi; Kartibas uzturešana darba vieta. riga#manpower.lv Velama iepriekšeja darba pieredze noliktava; Augsta atbildibas sajuta un precizitate; Speja stradat atri un dinamiska vide;... Manpower Lit, AKF.
 • . Grabadores de datosDatu ievades OPERATORS. Mazumtirdzniecibas Partikas veikals ELVI - Placi aicina darba datu ievades operatoru. Darba pienakumi: Darbs ar datorprogrammam, pavadzimju un dokumentu registrešana, apstradašana, precu pienemšana. Nepieiciešamas labas datorzinašanas un velme stradat un macites.  CV sutit uz e- pastu:... LEO, SIA.
 • . TechadoresJUMIKIS. Vakance – jumikis Profesijas kods: 7121 01 Darba vieta – ZVIEDRIJA Prasibas:   - Pieredze dakstinu vai bitumena jumtu uzstadišana Mes piedavajam: - Ilgtermina un pilnas slodzes darbu - Dzivošanas izmaksas 150 €/men. - Apmaksatu pramja bileti uz Zviedriju - Darba apgerbu... OXY HR, SIA.
 • . Especialistas en tratamientos de belleza y afinesSOLARIJA DARBINIEKS.  SOLARIJA STUDIJA Talsos  aicina darba solarija darbinieku.  Prasibas : komunikabls labas pardošanas prasmes labas saskarsmes spejas ar klientiem  Pierezde tirdznieciba un klientu apkalpošana uzskatama par priekšrocibu  Pieteikties pa talruni: 29105838 LAPSENS, IK.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS (IESAINOTAJS). SIA Orkla Logistics Latvija ir viens no Orkla grupas uznemumiem, ta galvenais darbibas virziens ir plaša spektra logistikas pakalpojumu sniegšana grupas sabiedribam. Uznemums sniedz tadus pakalpojumus ka izejvielu un paligmaterialu uzglabašanu, komplektešanu un piegadi SIA Orkla Confectionery... Orkla Foods Latvija, SIA.
 • . Camareros de mesasVIESMILIS. darbs kebab kafejnica Vienibas iela 56, Kraslava Pieteikties zvanot uz talr.20021498 Jevgenija Prasibas pretendentam: ?kases aparata lietošana (aplieciba); sanitara gramatina; sanitaro normu zinašanas (san. minimums); valsts valodas zinašanas videja limeni, krievu valodas - sarunvalodas... Food City, SIA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónPARDOŠANAS VADITAJS. Darba pienakumi:      Nodalas  efektiva darba nodrošinašana;     Pardošanas    plana izpilde: noteikta virziena pardošanas attistiba (komplekso projektu uzsakšana, uzturešana un realizacija;    apjomu palielinašana);     Menedžeru   komandas vadiba: uzdevumu... NOKRA, AS.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafesLABORANTS. LABORANTS darbam tekstillaboratorija Pienakumi : Gatavas produkcijas kvalitates kontrole atbilstoši tehniskai dokumentacijai. Nepieciešamo ražošanas procesam analižu veikšana un merijumu rezultatu dokumentu aizpildišana. CV sutit uz e-pastu: tamara.leitane#nexis-fibers.com... Nexis Fibers, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. Veikals Majai un darzam aicina darba pardeveju konsultantu Pienakumi:Aktivi pardot un sniegt konsultacijas klientiem.Izkartot plauktos preces.Rupeties par kartibu nodala.Piedavajam:Interesantu darbu augoša uznemumaLabus darba apstaklus, izaugsmes iespejasStabilu atalgojumu, sakot no EUR 430... DIANA, AS.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Steidzami. Latvijas Nacionalais simfoniskais orkestris (LNSO), reg.Nr. 40003373615, mekle kolegi- aicinam piedalities konkursa uz apkopejas amatu!Galvenie amata pienakumi ir:darba laika operativi uzkopt un sakartot telpas: apkopt ar rokam vai ar tirišanas tehniku telpas; mazgat un vaskot... Latvijas Nacionalais simfoniskais orkestris, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorAUTOMEHANIKIS. Transporta pakalpojumu uznemums aicina darba karavas automobilu autoatsledznieku. Nepieciešama B kategorijas autovaditaja aplieciba - izbraukumi rezerves dalu iegadei. Iespejama apmaciba uz vietas uznemuma (ieguta atbilstoša izglitiba, bet nav darba pieredzes). T. 26433407 AIVEL, SIA.
Más ofertas: << · 10 · 15 · 17 · 18 · < · 20 · > · 22 · 24 · 28 · 36 · >>