Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,283 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 6

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”stacionars ,,Tuberkulozes un plaušu slimibu centrs”Rigas ambulatora nodala aicina darba Medicinas masu Prasibas:      videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;     registracija... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Secretarios médicos: SIA ,,Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Kimijterapijas un hematologijas klinikas 1C Kimijterapijas dienas stacionars aicina darba Arstniecibas iestades klientu un pacientu registratoru Prasibas:•    vispareja videja izglitiba;•    valsts valodas zinašanu atbilstiba... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Especialistas en políticas de administración: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Peones de jardinería y horticultura: Darba vieta- 3 km no Iecavas centra. Darbs gan siltumnicas, gan uz lauka pie darzenu audzešanas un novakšanas. Darbs lidz 7 menešiem. Darbs fiziski smags. Darba devejs ierobežota daudzuma var nodrošinat ar dzivesvietu. Darba alga no 600 EUR. Zvanit pa t: 29244999 Letis, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Rimi hipermarkets Ventspili, Lielaja prospekta 3/5 aicina darba paligus veikala darbam vasaras perioda. Ja Tev ir svarigi:- Iegut pieredzi lielakaja mazumtirdzniecibas uznemuma Latvija- Macities no pieredzejušiem mazumtirdzniecibas nozares specialistiem- Iepazit dažadas partikas apstrades... RIMI LATVIA, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”aicina darba Zinatniska darba asistentu /-i - Zinatnes dalas Audu centra Prasibas: •    augstaka vai videja speciala izglitiba (specializacija medicina);•    registracija arstniecibas personu registra;•    valsts valodas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Economistas: Strencu novada dome aicina darba : Gramatvedibas un finanšu nodalas vaditaja vietnieku/-ci – ekonomistu. Prasibas kandidatiem augstaka izglitiba Gramatvediba, Ekonomika vai Finanses; amatam saistošo LR likumdošanas un normativo aktu parzinašana; pieredze bilances spejiga... Strencu novada dome.
 • . Agentes inmobiliarios: SIA “Kurzemes Mežsaimnieks” aicina darba Nekustama ipašuma specialistu ar zinašanam lauksaimniecibas nozare. Pienakumi: ·         Nekustamo ipašumu  pardošana un iznomašana ·         Komunicet un uzturet labas attiecibas ar esošajiem klientiem un piesaistit... Kurzemes Mežsaimnieks, SIA.
 • . Guardias de protección: AS G4S Cash Services aicina pievienoties komandai INKASACIJAS DARBINIEKU darbam VALMIERA Prasibas kandidatiem: Apsardzes darbinieka sertifikats uzsakot darbu Velamaieroca nesašanas atlauja „B”kategorijas autovaditaja aplieciba un vismaz 3 gadi praktiska autovadišanaspieredze... G4S Cash Services Latvia, AS.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: SIA “Dailrade Koks” Valmieras ražotne, reg.Nr. 4000312758, aicina darba uz nenoteiktu laiku koka SLIPETAJU Darba pienakumi: ?Mebelu detalu slipešana. Prasibas: ?Precizitate, atbildibas sajuta; Nepieciešama pieredze atbilstoša darba. Piedavajam: Minimalo... Dailrade Koks, SIA.
 • . Grabadores de datos: SIA EUROAPTIEKA aicina darba DATU IEVADES OPERATORU Atalgojums : 440 EUR brutto Atrašanas vieta: Jelgava, Dobeles šoseja 47a Darba pienakumi: Nodrošinat precu pavadzimju – rekinu datu apstradi; Veikt kases dokumentu noformešanu un precu markešanu; Nodrošinat aptiekas... EUROAPTIEKA, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs ir atbildigs par lietošana esošo bistamo iekartu (lifti, kravas celtni, pacelaji, katliekartas u. c.) uzraudzibu un kontroli, lai, atbilstoši lietotas un uzturetas, tas neapdraudetu cilveka dzivibu, veselibu, vidi vai materialas vertibas. Lai istenotu... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: SIA “LKG grupa” – stabils uznemums, versts uz izaugsmi un attistibu, nodarbojas ar infrastrukturas uzlabošanu un sakartošanu celu buves joma – aicina savai komandai pievienoties celu buves stradniekus un brigadierus.Ko mes sagaidam no Tevis?•    Velmi stradat, atbildibas sajutu•    Pieredzi... LKG Grupa, SIA.
 • . Ingenieros civiles: Lielvardes novada pašvaldibas administracija izsludina pretendentu pieteikšanos uz CELU EKSPLUATACIJAS INŽENIERA amatu uz nenoteiktu laiku Prasibas: ·       Augstaka profesionala izglitiba kada no buvniecibas jomam. ·       Teicamas valsts valodas zinašanas,... LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • . Desarrolladores de software: Prasibas kandidatam:•    Vismaz 5 gadu pieredze informacijas tehnologiju joma vai bakalaura grads Informaciju tehnologijas joma.•    Teicamas komunikacijas spejas.•    Augstaka limena valodu zinašanas anglu valoda (gan mutiski, gan rakstiski).Galvenie darba pienakumi:•    webMethods... Cognizant (GB) Limited filiale Latvija, AKF.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Caverion Latvija SIA, Reg.Nr.LV40003641129 aicina darba  APDARES DARBU TEHNIKI Darbs objektos Riga vai pec nepieciešamibas citas Latvijas pilsetas Darba pienakumi: Dažadu remonta darbu veikšana (gan iekštelpas,gan objekta teritorija), ka ari nelielu rekonstrukciju veikšana... Caverion Latvija, SIA.
 • . Revocadores: NPBU, SIA Aicinam darba profesionalus apmetejus,bez kaitigiem ieradumiem, darbam ar kalka, kalka- cementa apmetumiem pastavigiem buvobjektiem visa Latvija. Var ari pievienoties musu komandai ar savu brigadi.  Iespejami komandejumi.  B.kategorijas autovaditaja aplieciba- ka priekšrociba.... NPBU, SIA.
 • . Expendedores de gasolineras: SIA “Gotika Auto ” aicina sava komanda degvielas uzpildes stacijas pardeveju, Mes piedavajam :  - Stabilitati un labus darba apstaklus - Socialas garantijas, regularu atalgojumu. - Karjeras iespejas. - Darbam nepieciešamo apmacibu - Jauku un draudzigu kolektivu - Dinamisku un... GOTIKA AUTO, SIA.
 • . Supervisores de tiendas y almacenes: „Alk Outlet Dzerieni & Vini” ir specializetais dzerienu veikalu tikls, kas piedava alkoholiskos un bezalkoholiskos dzerienus par outleta cenam. Veikala Spulgas iela 21, Riga, aicinam darba VEIKALA VADITAJU- PARDEVEJU Tavi galvenie darba pienakumi:planot, organizet un administret strukturvienibas... VITA markets, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu piesarnojuma novertešanas joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    akademiska vai... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: NPBU, SIA Betona buvobjektiem visa Latvijas teritorija meklejam betonetajus ar pieredzi. Var ari brigadieri ar savu brigadi.  Darba pienakumi:  - veidnu montaža - armaturas montaža - betonešanas darbi  - augsta atbildibas sajuta par veicama darba kvalitati - metinataja sertifikati-... NPBU, SIA.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: SIA “BS-Holz”, jauns un perspektivs kokapstrades uznemums, aicina darba darbiniekus ka ar darba pieredzi, ta ari bez, bet motivetus un gatavus macities. Darbs musu uznemuma nozime: • Izaugsmes un attistibas iespejas; • Iespeja stabili stradat un pelnit; • Erti darba apstakli.... BS-Holz, SIA.
 • . Operadores de máquinas de coser: Steidzami vajadzigi darbinieki uz kabatu šušanas aparata. Apmacibas darba vieta. Prasibas: precizitate un augsta atbildibas sajuta; velme macities un stradat; iepriekšeja pieredze šušana velama, bet nav obligata. Pieteikties sutot CV uz e-pastu: svetlana.senkova#nemosewing.lv... NEMO, SIA.
 • . Técnicos en química industrial: Aicinam darba Laborantu (SIA Transportbetons MB, darba vieta Jelgava) Pienakumi: Kontrolet betona granulometriskas pildvielu ipašibas, svaiga betona ipašibas un iesaistita gaisa saturu betona Veikt sacietejuša betona testešanu un organizet testešanu arejas laboratorijas Analizet... Transportbetons MB, SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: Latvijas Republikas Uznemumu registrs (Reg. Nr.90000270634) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša valsts iestade, kas uzkraj informaciju sabiedribas interesem, lai nodrošinatu uzticamu un drošu darijumu vidi valsti. Aicinam pievienoties jaunu kolegi Funkciju izpildes departamenta Rigas... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Lielakais Latvijas modes apgerba ražotajs aicina darba šušanas tehnologu. Piedava: ?darbu stabila un liela uznemuma; uznemums, kas pakapeniski investe nakotne; savlaicigu atalgojuma izmaksu; vajadzibas gadijuma nodrošina ar dzivesvietu. Prasibas: ?izglitiba ar specializaciju... NEMO, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Tirdzniecibas zales darbinieks Maxima veikala Preilos, Aglonas iela  27 Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - konsultet pircejus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka/-as eksperta/-es valsts civildienesta ieredna amatu ietekmes uz vidi novertejumu joma (uz noteiktu laiku). Prasibas pretendentiem:-    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam;-    akademiska vai... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Musu uznemuma, kurš nodarbojas ar iepakojuma materialu vairumtirdzniecibu ir vakance šoferim- ekspeditoram darbam uz smagiem un viegliem autotransportiem. Nepieciešamas prasibas: “C “ kategorijas autovaditaja tiesibas , 95 kods Latviešu un krievu valodas zinašanas videja... PTC, SIA.
 • . Instaladores y reparadores de líneas eléctricas: UZNEMUMS:  VAS Latvijas dzelzcelš (reg.nr. 40003032065) Signalizacijas un sakaru distance aicina darba: Rigas regionala centra Kontakttiklu rajona Zasulauks  (ERK-1) darbs posma Riga-Dubulti Kontakttiklu elektromontieri ·       Galvenie darba pienakumi:... Latvijas dzelzcelš,VAS.