Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,482 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocasDRUPINAŠANAS OPERATORS. SMALCINAŠANAS OPERATORS Pienakumi: - sagatavot polimerus smalcinašanai; - savlaicigi un kvalitativi veikt darbu saistitu ar izejvielas smalcinašanu; - uzturet smalcinataja iekartas kartiba; - sagatavot polimerus talakai pardošanai; - škirot izejvielas pec škiram, sagatavot... JORDAN POLYMERS, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Aicinam darba apkopejas Latgales priekšpilseta, Krustpils iela. Pieejamas 2 vakances: 1.    Darbs vakaros, sakot no plkst. 18.00 lidz 21.00, 5 reizes nedela, darba dienas. Alga 173.00 Eur pirms nodoklu nomaksas;2.    Darbs vakaros, sakot no plkst. 18.00 lidz 22.00, 5 reizes nedela,... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Técnicos forestalesMežizstrades MEISTARS. Latvian Bioenergy aicina darba mežizstrades meistaru škeldas ražošanaPrasibas kandidatiem:- augstaka izglitiba ar kokapstradi vai mežsaimniecibu saistita joma (velama);- darba pieredze mežizstrade vai biznesa vadiba (velama);- B kategorijas autovaditaja aplieciba;- prasme stradat ar datoru;-... Latvijas bioenergijas uznemums, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Steidzami aicinam darba apkopejuDarbs pec slidoša grafika - 2 dienas strada, 2 brivas, darbs 10 stundas diena Piedavajam:- Stabilu un regularu ikmeneša darba samaksu. - Socialas garantijas.Darba samaksa,3.20Eur/hProfesija:    ApkopejaKompanijas nosaukums:    SIA Impel serviksRegistracijas... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosGRAMATVEDIS (TREŠA LIMENA KVALIFIKACIJA). Valsts socialas aprupes centrs “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto amata vietu VSAC ''Zemgale'' Gramatvedibas nodalas gramatveža amatu uz laiku- 6 meneši Prasibas pretendentam: • profesionala videja izglitiba gramatvediba, ekonomika vai finanses (treša limena      ... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "ZEMGALE".
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesIZSTRADAJUMU MARKETAJS. AS Via 3L Latvia – logistikas pakalpojumu kompanija, kura nodrošina pakalpojumus tadiem klientiem, ka partikas un plaša paterina precu ražotaji, importetaji, vairumtirgotaji un mazumtirgotaji, kuriem nepieciešami logistikas pakalpojumi precu izplatišanas nodrošinašanai.  Mums ir... Via 3L Latvia, AS.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. SIA HR Factor klients logistikas uznemums, kas apkalpo lielveikalu tiklu, piedava darbu:                              Komplektetajiem Darbs noliktava Riga Transports: - 1 reizi nedela Riga-Daugavpils-Rezekne-Ludza-Jekabpils-Riga; - katru darba dienu... HR factor, SIA.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosELEKTRONISKO IEKARTU MONTIERIS. •    Elektronikas produktu montaža;•    Pasutijumu komplektešana ražošanas procesa;•    Darbs ar ražošanas iekartam;•    Iekšejo kartibas noteikumu un darba instrukciju ieverošana.riga#manpower.lv •    Velama darba pieredze ražošanas joma vai speciala... Manpower Lit, AKF.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientosADMINISTRATORS. Darba pienakumi: pacientu sagaidišana; komunikacijas uzturešana ar pacientiem; pacientu registracija; informacijas sniegšana par specialistu pienemšanas laikiem klatiene un telefoniski; pacientu plusmas koordinešana pienemšanas laika.  Prasibas: uz klientu orienteta... NOKRA, AS.
 • . Técnicos de ingeniería de las telecomunicacionesTELEKOMUNIKACIJU SPECIALISTS. Ja tev ir: augstaka (bakalaura grads) vai otra limena profesionala augstaka izglitiba datorikas, inženierzinatnes un tehnologijas, fizikalas zinatnes, vai civilas un militaras aizsardzibas tematiskaja; darba pieredze informacijas tehnologiju, tehnisko sistemu vai telekomunikacijas joma,... Valsts robežsardze.
 • . Profesionales de enfermeríaBERNU MASA. SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesTEHNIKIS. Prasibas pretendentiem: - videja vai profesionala augstaka izglitiba; Profesionala darba pieredze tiks uzskatita par priekšrocibu; B kategorijas autovaditaja aplieciba; Augsta atbildibas sajuta, merktiecigums. Galvenie amata pienakumi: Atbildet un uzturet tehniska kartiba... Beverinas novada pašvaldiba.
 • . CocinerosPAVARS. -Gatavot edienu pec pasutitaja pieprasijuma. -Veikt aprekinus nepieciešamo izejvielu daudzumu un proporcijas, pagatavo pasutitos edienus vai sadala darba pienakumus saviem paligiem. -Kebaba pagatavošana, izmantojot Pakistanas tautas tradicijas, uz oglem vai cita veida. -Cept un grilet... HASLV, SIA.
 • . Peones de la construcción de edificiosBUVSTRADNIEKS. Nepieciešami darbinieki, ar darba pieredzi, buvnieciba- darbs no pamatiem lidz jumtam (dažada rakstura darbi). Darbs tiek nodrošinats regulars, objekti pa Rigas rajonu vai Latvijas teritoriju. Darba devejs nodrošina ar transportu no Bauskas. Darba samaksa atkariga no padarita- no 600... KL BUVNIEKS, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eir pas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibu?Musu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Conductores de camiones pesadosKRAVAS AUTOMOBILA VADITAJS. Nepieciešams darbinieks, ar darba pieredzi, kravas automobila vaditajs BC kategorija (darbs uz pašizgazeja), darbs saistits ar buvniecibas nozari. Darbs tiek nodrošinats regulars, objekti pa Rigas rajonu vai Latvijas teritoriju. Darba devejs nodrošina ar transportu no Bauskas. Darba samaksa ... KL BUVNIEKS, SIA.
 • . FisioterapeutasERGOTERAPEITS.        Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba ligums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas    Izglitibas limenis:    Augstaka izglitiba attiecigaja joma. Arstniecibas personas registrs, sertifikats (tiesigs praktizet ergoterapeita profesija).Papildus... Valsts socialas aprupes centrs "Riga".
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eir pas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibu?Musu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercadosINTERVETAJS. Tirgus un sabiedriskas domas petijuma centrs SKDS  aicina INTERVETAJUS darbam Valmieras pilseta Pienakumi: • intervešana (aptauju veikšana) iedzivotaju dzivesvietas; • ieguto atbilžu kvalitativu atzimešanu anketa; • ankešu nodošanu termina. Sagaidam: •... Petijumu centrs SKDS, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónPROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    divus ieredna amatus uz noteiktu laiku uz 4 gadiem -    stabilu atalgojumu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Representantes comercialesPARDOŠANAS SPECIALISTS. Latvijas Imunalogijas centrs. Medicinas centrs, kuram rup katra cilveka veseliba. Musdienigas arstešanas metodes ietver personalizetu medicinu. Svinot savu trešo dzimšanas dienu, šogad LVIKC klinika piedzivo parmainas! Sakara ar darbibas paplašinašanos, sava draudzigaja kolektiva aicinam... NOKRA, AS.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONSULTANTS. Roullier Group ir 1959. gada dibinats gimenes uznemums, kurš musdienas ir viens no vadošajiem inovativakajiem uznemumiem pasaule kulturaugu meslojumu, ka ari augsnes uzlabošanas lidzeklu ražošana un tirdznieciba, dažadas nozares piedavajot savus produktus ar vairak ka 10 zimoliem. Uznemuma... TIMAC AGRO LATVIA, SIA.
 • . Profesionales de enfermeríaINTERNAS APRUPES MASA. SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Empleados de agencias de viajesCELOJUMU ORGANIZATORS. SIA “Hello Baltic”, vienot.reg.Nr. 40203137418, aicina darba celojumu organizatoru (kods pec profesiju klasifikatora 4221 02) darbam ar arvalsts klientiem no Korejas Republikas. Darba alga – 950 EUR Darba vietas adrese: Maskavas iela 297 – 1A, Riga Prasibas kandidatiem: -    Obligata... Hello Baltic, SIA.
 • . Vendedores por teléfonoZvanu centru OPERATORS. Velies vairak briva laika? Stradajot isaku darba dienu velies sanemt tikpat daudz, cik stradajot pilnu dienu? Patik sevi pieradit?  Piesakies! Darba pienakumi: klinikas pakalpojumu prezentešana; izejošo zvanu veikšana saskana ar vadlinijam; ieinteresešana un arg NOKRA, AS.
 • . Soldadores y oxicortadoresLOKMETINATAJS METINAŠANA AR MEHANIZETO IEKARTU AKTIVAS GAZES VIDE (MAG). Pienakumi: Profesionala speciala izglitibaun/vai darba pieredze lidziga darba ne mazak par 3 gadiem;Lokmetinatajam (MAG) ir jazina:kuga korpusa uzbuve,metinamo šuvju apzimejums uz rasejuma, metinašanas iekartas un aprikojuma uzbuve, to ekspluatacijas un apkopes prasibas, lokmetinašanas... MOLDE, SIA.
 • . Agentes de comprasIEPIRKUMU SPECIALISTS. Ja velies ieguldit savas zinašanas un prasmes dinamiska darba, un :          nodrošinat Valsts robežsardzes organizeto iepirkuma proceduru istenošanu, gatavojot iepirkuma proceduru dokumentus (piegadataju atlases prasibas, liguma projektus u.c.), protokolejot iepirkuma komisiju... Valsts robežsardze.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesEKSKAVATORA VADITAJS. Nepieciešams darbinieks, ar darba pieredzi,ekskavatora vaditajs, darbs saistits ar buvniecibas nozari. Butu velama autovaditaja aplieciba. Darbs tiek nodrošinats regulars, objekti pa Rigas rajonu vai Latvijas teritoriju. Darba devejs nodrošina ar transportu no Bauskas. Darba samaksa  no... KL BUVNIEKS, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. LVIKC klinika darba aicina apkopeju. Prasibas: velama iepriekšeja pieredze uzkopšanas darbos; atbildiga attieksme pret darbu, ieverojot drošibas prasibas. Piedavajam: darba vietu Rigas centra, tikko izremontetas telpas; darbs pec grafika-divas dienas strada, divas... NOKRA, AS.
 • . Auxiliares de maestrosSKOLOTAJA PALIGS. Darba pienakumi : Palidz pirmsskolas izglitibas skolotajam organizet bernu darbibu saskana ar pirmsskolas izglitibas programma noteikto merki un uzdevumiem, piedalas grupas pasakumos iestade un arpus iestades, attista bernu pašapkalpošanas iemanas, kas saistitas ar galda kulturas un personigas... Rundales novada pirmsskolas izglitibas iestade "Ma.
Más ofertas: << · 2 · > · 5 · 8 · 14 · 26 · >>