Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,312 ofertas de trabajo encontradas en Letonia:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Letonia agrupadas por profesión:

 

 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Indijas tekstila mazumtirdzniecibas veikals aicina darba MAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJU Pienakumi: Noforme pirkumus, sagatavo un uztur kartiba tirdzniecibas vietu, veic precu pasutišanu, pienemšanu, uzskaiti,uzglabašanu, uzticeto mazumtirdzniecibas uznemuma materialo vertibu kvalitates... NCF Europe, AKF.
 • . Ebanistas y afines: Hornbaek Baltic A/s saistiba ar paplašinašanos mekle darbinieces/kus bez iepriekšejas pieredzes vakantos amatos eveles, krasošanas, labošanas un asinatavas nodalas. Pieteikties, zvanot pa talruni vai rakstot uz epastu. Pieteikumus gaidam lidz 2018. gada 11.maijam. Uznemums nodrošina... Hornbaek Baltic, AS.
 • . Ingenieros civiles: Konsultet projektu vaditajus un marketinga menedžerus eku tehnisko risinajumu joma; Sekot lidzi atbilstošiem buvnormativiem un atbilstoši tiem veikt projektešanas darbus; Uzturet tehniskos kontaktus un konsulteties ar nepieciešamajiem specialistiem un tehniskas programmaturas izstradatajiem;... Stelur, SIA.
 • . Profesionales del trabajo social: Tukuma novada pašvaldibas agentura „Tukuma novada socialais dienests” izsludina atklatu konkursu uz sociala darbinieka (uz nenoteiktu laiku) amatu: Pretendentam izvirzitas prasibas: pirma  (socialas palidzibas organizators) vai otra limena profesionala Tukuma novada pašvaldibas agentura "Tukuma novada.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: STEIDZAMI! Darbs uz darbinieka prombutnes laiku. Liepajas A. Puškina 2. vidusskola aicina darba APKOPEJU - telpu un gaitenu uzkopšana. Prasibas:Kartibas un atbildibas sajuta,Latviešu valoda - zemaka pakape. Darba laiks - uz slimibas laiku Pieteikties pa talruni: 29105736 vai griezties skola... Liepajas A. Puškina 2. vidusskola.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones:   SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”4.Abdominalas un miksto audu kirurgijas nodalaaicina darba Sanitaru/slimnieku kopeju Prasibas: •    pamatizglitiba; •    valsts valodas zinašanu atbilstiba likumdošanai; •    velama iepriekšeja darba pieredze... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Chefs: SIA “Dragon CN” Azijas  edienu restoranam mekle profesionali sertificetu kiniešu šefpavaru, ar minimalo darba pieredzi kiniešu restorana pieci gadi. Šefpavaram nepieciešams parvaldit kiniešu valodu, ka ari prast ar rokam pagatavot kiniešu edienus, ka tvaiceta maize, tvaiceti... Dragon CN, SIA.
 • . Desarrolladores de software: Pienakumi un prasibas: Pilnveidot eksistejošas sistemas; Veidot jaunas sistemas; Izglitiba vai pieredze IT nozare; Velamas labas Scala, R, PHP, Javascript valoduzinašanas; Velamas anglu valodas zinašanas; Velama pieredze ar GIT, Jira, PHPStorm; Velme stradat komanda. Kontaktinformacija:... EXTRA CREDIT, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • . Montadores de estructuras metálicas: Kuga korpusa telpisko sekciju un bloku uzstasišana, parbaude, konturešana. Metala lokšnu iezimešana, uzstadišana, centrešana, stikešana, parbaude un brakešana. Zonalo bloku uzstadišana. Kuga korpusa hidrauliska parbaude. CV sutit: l.juris#ask.lv ASK ENTERPRISE, SIA.
 • . Camareros de barra: DEKŠNI SIA aicina darba: Barmeni.   Darba pienakumi : Organizet bistro darbu ikdiena un banketos (ieverot iekšejas kartibas noteikumus, ieverot personigo un ražošanas higienu, sagatavot darba vietu, Izvietot piedavato bistro produkciju, ieintereset viesi par bistro piedavajuma iespejam,... DEKŠNI, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería:   SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Onkokirurgijas klinikas4.Abdominalas un miksto audu kirurgijas nodalaaicina darbaMedicinas masu Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba; •    registracija... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería:   SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Urologijas un onkologiskas urologijas klinikaaicina darbaMedicinas masu (dienas darbs) Prasibas: •    videja speciala (mediciniska), pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba; •    registracija... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Trabajadores forestales calificados y afines: Zagetaju brigade ar pieredzi zagešanai zem elektrolinijam ar savu instrumentu un savu transportu . Darbs Daugavpils novada Savlaiciga apmaksa. Lugums zvanit darba dienas laika: 28830974 SS.lv Vakances (Vajadzigi darbinieki) - Zagetajs ??? ??????? ?????????, ? ?????? ??????... Tots, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Velama pieredze:- Elektroinstalacijas darbi jaunceltnes;- Darbs dažados buvobjektos;- Elektroiericu uzstadišana, nodošana ekspluatacija;- Kontaktligzdas, sadales karbas, sledži un sadales kastes;- Kabelu vilkšana;- Darbs komanda. Kontaktinformacija:e-pasts inbox85#mail.ru Stelur, SIA.
 • . Practicantes paramédicos:   SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Sirds asinsvadu slimibu klinikas Diagnostiskas kardiologijas nodalaaicina darbaArsta paligu Prasibas:      videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;      registracija... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Uznemums aicina darba CEHA STRADNIEKUS uz noteiktu laiku 4-6 menešiem.Prasibas kandidatiem: - precizitate un augsta atbildibas sajuta darba mebelu ražošanas mehaniskaja ceha vai pie mebelu montažas,- speja stradat gan komanda, gan patstavigi. Galvenie pienakumi un atbildiba:- kvalitativi... ITAB Production Latvia, SIA.
 • . Soldadores y oxicortadores: METINATAJU - KALEJU   Pienakumi: •   Metinašanas darbi ar MIG/MAG - prasmes un sertifikati;•   Gazes griešanas prasmes un atlaujas;•   Velama atsledznieka pieredze;•   Veikt paligiekartu remonta un apkalpošanas darbus, taja skaita metinašanas darbus;• ... L-EKSPRESIS, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: SIA Tukuma slimnica aicina darba: Masu (medicinas masu). Masas darbs uznemšanas nodala, nepieciešama arstniecibas personu registra aplieciba,velams sertifikats-neatliekamas palidzibas masa, summetais darba laiks un samaksa, nakts piemaksa 75% apmera. Talr.: 29184716 E-pasts: inta.veisa#gmail.com Tukuma slimnica, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería:   SIA ”Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Sirds asinsvadu slimibu klinikaDiagnostiskas kardiologijas nodalaaicina darba Medicinas masu Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba; •    registracija... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Vendedores por teléfono: MFD Veselibas centrs “Pardaugava” (Vienibas gatve 109, Riga)  sakara ar darbibas paplašinašanos savai komandai aicina pievienoties ZVANU CENTRA OPERATORU. Erta noklušana dzivojot Pardaugavas puse, Olaine, Jelgava!  Galvenie Jusu darba pienakumi: - apkalpot pacientus pa talruni;... Dziednieciba, SIA.
 • . Cocineros: PAVARS vasaras sezonai kafejnica “Rositten”, Rezekne, Krasta iela 31, Ja Tev ir: 1. Velme stradat un iegut jaunas prasmes un zinašanas 2. Speja stradat precizi un augsta atbildibas sajuta, ka ari pozitiva attieksme un speja stradat komanda 3. Iepriekšeja pieredze LEKON, SIA.
 • . Profesionales del trabajo social: veikt socialo darbu ar personu, gimenem, personu grupam; organizet un sniegt iedzivotajiem nepieciešamos socialos pakalpojumus un socialo palidzibu; socialo gadijumu risinašana apzinat un piesaistit nepieciešamos resursus, ieverojot sociala darba specifiku dažadas prakses jomas; ... Alsungas novada dome.
 • . Geólogos y geofísicos: SIA Mark Invest A aicina darba geodezistu/-i Buvniecibas uznemums, kas, sakara ar liela meroga buvobjektu sakšanu, paplašina savu komandu ar stradat gribošiem cilvekiem - aicinam uznemumam pievienoties geodezistu ar darba vietu Riga, pie Riga un citur Latvija. Mark Invest A, SIA.
 • . Profesionales del trabajo social: SOCIALO DARBINIEKUProfesijas klasifikatora kods 2635 01 Prasibas kandidatiem: •    Profesionala augstaka izglitiba socialaja darba (otra limena profesionala augstaka izglitiba; var but pedejo kursu students). •    Prasmes sadarboties un stradat komanda ar citiem specialistiem.... Rigas 1. slimnica, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería:    SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Urologijas un onkologiskas urologijas klinikaaicina darbaMedicinas masu (dežuras) Prasibas: •    videja speciala (mediciniska), pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba; •    registracija... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: •   veikt apsaimniekošana esošo eku udensapgades, lietus kanalizacijas un kanalizacijas caurulvadu, armaturas montažu, apkopi un remontu•    rupeties,  lai udensvada un kanalizacijas sistemas darbotos bez traucejumiem, lai nebutu udens nopludes un caurulvadu aizserejumi, ka ari... Stelur, SIA.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: Poligon #1 – Valmiera sakoties sezonai mekle ADMINISTRATORU darbam arena Valmiera. Ja Tu esi aktivs, sportisks un aizrautigs; Ja Tev ir labas latviešu  valodas zinašanas; Ja komunikacija ar klientiem tev nesagada grutibas; Pievienojies un klusti par dalu no musu komandas.Pieredze... KEM Lo, SIA.
 • . Conductores de camiones pesados: SIA “PILSETAS EKO SERVISS” aicina darba specializeta automobila vaditaju. Prasibas: autovaditaja C kategorija, transporta buvju ikdienas uzturešana (mehanizeta ielu, tirišana, apstrade ar pretslides materialiem u.c.), vadit transportlidzeklus ar/bez papildus agregatiem, sagatavot tos... PILSETAS EKO SERVISS, SIA.
 • . Agentes de compras: MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 332301 -    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 3 gadiem -    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 835 euro lidz 1190 euro)-    profesionalo prasmju pilnveidošanas iespejas-    darba vietu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
Más ofertas: << · 2 · > · 4 · 6 · 11 · 21 · 40 · >>