Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,548 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 59

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA IN VZDRŽEVALEC CEST - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVAŽA ASFALT,RAZSUTE IN OBČASNO KOSOVNE TOVORE PO GRADBIŠČIH,OBČASNO POMAGA PRI NAKLADANJU KOSOVNIH TOVOROV,OBVEŠČA NADREJENE O NAPAKAH NA VOZILU, V ROKU 48 UR MORA ODDATI VSO DOKUMENTACIJO...
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RENTGENOLOGIJE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis in dokazilo o izobrazbi, veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ter...
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA IN VZDRŽEVALEC CEST - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVAŽA ASFALT,RAZSUTE IN OBČASNO KOSOVNE TOVORE PO GRADBIŠČIH,OBČASNO POMAGA PRI NAKLADANJU KOSOVNIH TOVOROV,OBVEŠČA NADREJENE O NAPAKAH NA VOZILU, V ROKU 48 UR MORA ODDATI VSO DOKUMENTACIJO...
 • . Técnicos en ingeniería civilVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU II - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH POTREBNIH...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK INTERVENT - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, INTERVENCIJE Z OSEBNIM VOZILOM, TERENSKI PREGLED IN OGLED OBJEKTOV VAROVANJA, PREVOZ GOTOVINE., KANDIDATI MORAJO BITI STROKOVNO USPOSOBLJENI, ZANESLJIVI IN ZDRAVSTVENO SPOSOBNI....
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afinesBETONER-ŽELEZOKRIVEC I - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, BRANJE ARMATURNIH NAČRTOV, KRIVLJENJE IN POLAGANJE ARMATURE NA PODLAGI ARMATURNIH NAČRTOV, V SKLADU Z NALOGAMI PREDPOSTAVLJENIH VODIJ DEL , IZVAJANJE OSTALIH GRADBENIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENIH...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NUDIMO: DELO ZA DOLOČEN ČAS, REDNO PLAČILO IN IZPLAČILO VSEH ZAKONSKO DOLOČENIH DODATKOV, MOŽNOST USPOSABLJANJA IN OSEBNEGA RAZVOJA, PRIJETEN DELOVNI KOLEKTIV. PRIČAKUJEMO: KANDIDATI...
 • . Profesionales de la publicidad y la comercializaciónTRŽNIK - M/Ž. SVETOVALEC ZA TRŽENJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA PRODAJA IN SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE, PRIDOBIVANJE NOVIH IN SKRB ZA OBSTOJEČE PREDAVATELJE, ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ, SODELOVANJE S PRODAJNIM TIMOM., Lahko tudi drugo področje izobrazbe. Od...
 • . Supervisores de la construcciónODGOVORNI VODJA DEL NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE, PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU - M/Ž. ZDRAVNIK, PRIPRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA POD OKRILJEM MENTORJA, VODENJE EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU, DRUGA DELA PO ODREDBI DIREKTORJA...
 • . Supervisores de la construcciónODGOVORNI VODJA DEL NA GRADBIŠČU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠČU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AŽURNO VODENJE GRADBIŠČNE...
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosOBRAČUNSKI REFERENT - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ, BRANJE NAČRTOV IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠČA (IZVLEČKI MATERIALA, …) ,PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROČANJE MATERIALA VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE, PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU - M/Ž. ZDRAVNIK, PRIPRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA POD OKRILJEM MENTORJA, VODENJE EVIDENC S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU, DRUGA DELA PO ODREDBI DIREKTORJA...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E035003), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 13.01.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA S CITOSTATSKO TERAPIJO V POSEBEJ ORGANIZIRANE ENOTE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROŽENIH PACIENTIH IN PACIENTIH S PRESADITVIJO...
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E035003), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 13.01.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA S CITOSTATSKO TERAPIJO V POSEBEJ ORGANIZIRANE ENOTE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROŽENIH PACIENTIH IN PACIENTIH S PRESADITVIJO...
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA III - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN, V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO ORGANIZACIJA...
 • . Supervisores de la construcciónDELOVODJA III - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN, V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO ORGANIZACIJA...
 • VOJAK I - M/Ž. VOJAK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 120 mesecev, polni delovni čas, 40, VOJAK, OB VLOŽITVI VLOGE ZA ZAPOSLITEV NE SMETE BITI STAREJŠI OD 27 LET (V LETU 2018 LAHKO VLOGO ODDAJO VSI KANDIDATI IN KANDIDATKE LETNIKA ROJSTVA 1991 OZIROMA MLAJŠI), IMATE OPRAVLJENO SREDNJO ŠOLO,...
 • VOJAK I - M/Ž. VOJAK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 120 mesecev, polni delovni čas, 40, VOJAK, OB VLOŽITVI VLOGE ZA ZAPOSLITEV NE SMETE BITI STAREJŠI OD 27 LET (V LETU 2018 LAHKO VLOGO ODDAJO VSI KANDIDATI IN KANDIDATKE LETNIKA ROJSTVA 1991 OZIROMA MLAJŠI), IMATE OPRAVLJENO SREDNJO ŠOLO,...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARUJE OBJEKTE, PREMOŽENJE IN OSEBE TER DELUJE V RAZLIČNIH VARNOSTNIH SITUACIJAH. IZVAJA OBHODE NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI OBJEKTIH, OBVEZEN VELJAVNI CERTIFIKAT ZA VARNOSTNIKA (NPK) OZIROMA OPRAVLJEN PREIZKUS...
 • . Guardias de protecciónVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARUJE OBJEKTE, PREMOŽENJE IN OSEBE TER DELUJE V RAZLIČNIH VARNOSTNIH SITUACIJAH. IZVAJA OBHODE NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI OBJEKTIH, OBVEZEN VELJAVNI CERTIFIKAT ZA VARNOSTNIKA (NPK) OZIROMA OPRAVLJEN PREIZKUS...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV RAZVRŠČENIH V ENO OD KATEGORIJ OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE (I,II,III ALI IV), SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH...
 • . Fontaneros e instaladores de tuberíasMONTER VODOVODNIH NAPRAV I - M/Ž. MONTER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, MONTAŽA VODOVODNIH SISTEMOV, KANALIZACIJ, IPD. PO VEZALNIH SHEMAH, IZVEDBA DOKAZNIH TESTIRANJ V SKLADU S STANDARDI IN NAVODILI UPRAVLJALCEV , SODELOVANJE Z UPRAVLJALCI VODOVODOV PRI PREVEZAVAH,...
 • . Médicos generalesZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE ALI ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE Z MOŽNOSTJO VODENJA ENOTE NUJNE MEDICINSKE POMOČI., Opravljen strokovni izpit za...
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesPRIPRAVNIK BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE PRI STANOVALCIH, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI., POZNAVANJE OSNOV IZ GERONTOLOGIJE, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, TOLERANTNOST,...
 • . Ingenieros civilesVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE...
 • . Ingenieros civilesVODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE...
 • . Ebanistas y afinesMENTOR V MIZARSKI DELAVNICI - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠNO MENTORSKA DELA: ORGANIZACIJA IN VODENJE DELA V DELAVNICI, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI USPOSABLJANJA VKLJUČENIH V DEJAVNOST MIZARSTVA, POMOČ PRI OCENJEVANJU DELOVNEGA VKLJUČEVANJA ZAPOSLENIH...
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costosOBRAČUNSKI REFERENT - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ, BRANJE NAČRTOV IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠČA (IZVLEČKI MATERIALA, …) ,PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROČANJE MATERIALA VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA...
 • . AlbañilesZIDAR III - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 14.12.2018, polni delovni čas, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI, OBZIDAVANJE ELEMENTOV, IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV, IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK , IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE...
Más ofertas: << · 30 · 44 · 51 · 55 · 57 · < · 59 · > · 62 · 66 · 74 · 89 · >>