Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,834 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 82

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI PREHRAMBENIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA PROCESNI LINIJI ZA TOFU, PRIPRAVA SUROVIN ZA DELO, POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI (PEČENJE, REZANJE), DELO NA LINIJI ZA POLNJENJE, ZAPIRANJE IN ETI...

ELEKTROTEHNIK / SERVISER FITNES OPREME - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: POPRAVILO ELEKTRONIKE NA FITNES NAPRAVAH, SERVIS FITNES OPREME, POMOČ V SKLADIŠČU, MOŽNO DELO NA TERENU DOSTAVA IN SERVIS FITNES OPREME V SLOVENIJI IN TUJINI, PREVZEM IN IZDAJA ARTIKL...

. gerente de instalaciones culturalesDIREKTOR GLEDALIŠČA - M/Ž. DIREKTOR GLEDALIŠČA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, DIREKTOR OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: - VODI POSLOVANJE GLEDALIŠČA, - SODELUJE PRI OBLIKOVANJU ZASNOVE PROGRAMSKE POLITIKE, - PREDLAGA LETNI PROGRAM IN FINANČNI NAČRT IN SPREJEMA UKREPE ZA NJUNO IZ...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPOMOČNIK PRAVOSODNEGA POLICISTA IV (ŠIFRA DM 6254), V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, V ODDELKU NOVO MESTO - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM HIŠNEGA REDA V ZAVODU OPRAVLJANJE OPRAVIL, KI NE ZAHTEVAJO UPORABE POSEBNIH POOBLASTIL PO ZAKONU O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ VODENJE EVIDENC S PODROČJA IZVRŠEVANJA KAZNI, ZBIRANJ...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNO-PRODAJNI REFERENT NA PROGRAMU DELOVNE ZAŠČITNE OPREME V PE VELENJE - M/Ž. NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NABAVNIH IN PRODAJNIH  AKTIVNOSTI DO DOBAVITELJEV IN KUPCEV  (DOGOVORI O KOMERCIALNIH POGOJIH, PRIPRAVA PONUDB, DOBAVNIC), PREGLED, USKLAJEVANJE IN SKRB ZA ZALOGO, PRODAJA IZDELKOV, POMOČ...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK/ POMOČNIK V KUHINJI - BEGUNJE NA GORENJSKEM - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - RAZVOZ HRANE NA DOLOČENE LOKACIJE V DOGOVORJENIH ČASOVNIH OKVIRIH - NALAGANJE HRANE V KOMBI TER SKRB ZA NJENO PRAVILNO RAZPOREDITEV IN VARNO PREVOZNO OKOLJE - POMOČ V KUHINJI PRI P...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II - DELOVNO MESTO JE V PLANICI PRI RATEČAH - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTROTEHNIČNEGA VZDRŽEVANJA NA NAMEŠČENI OPREMI, IZVAJANJE RUTINSKIH PREGLEDOV ELEKTRIČNEGA SISTEMA IN OKVAR IDENTIFICIRANJE NAPAK IN TVEGANJ, VODENJE EVIDENC, PREDLAGANJE IN IZVAJANJE IZBOLJŠAV OSTALA DE...

. operario de horticultura/operaria de horticulturaVRTNAR - M/Ž. VRTNAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH VRST VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL NA ZELENICAH, ZASAJENIH POVRŠINAH, GRMIČEVJU, DREVJU, ŠKROPLJENJE Z ZAŠČITNIMI SREDSTVI, DELO Z VRTNARSKO MEHANIZACIJO, OBREZOVALNA DELA TER DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJEN...

PODROČNI PODSEKRETAR (RAČUNOVODSTVO, EVIDENČNI POSTOPKI) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE EVIDENCE PREJETIH IN IZDANIH FAKTUR, DOBROPISOV, ZAHTEVKOV, POTRJEVANJE IN IZDAJANJE IOP-JEV, FAKTURIRANJE, POŠILJANJE FAKTUR, KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, OSNOVNO OPOZARJANJE NEPL...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - NOVA VAS - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA VILIČARJA, TRANSPORT MATERIALA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE, DELO V SKLADIŠČU, PRIPRAVA IN KOMISIONIRANJE POŠILJK, VZDRŽEVANJE IN VODENJE EVIDENCE O DELU VILIČARJA, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA...

Más ofertas: << · 41 · 61 · 71 · 76 · 79 · 80 · < · 82 · > · 85 · 88 · 94 · 107 · 132 · 183 · >>