Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,497 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 85

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: SERVISER BAZENSKE TEHNIKE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VGRADNJA BAZENSKE TEHNIKE, VGRADNJA OPREME ZA SAVNE, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, DELAVEC JE LAHKO ZAČETNIK IN SE BO DELA PRIUČIL ., dopoldan REMAX TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O.
 • . Albañiles: ZIDAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POLAGANJE KAMNITH ROBNIKOV, PLOČNIKOV, POLAGANJE BLOKOV ZA GRADNJO ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV IN DRUGIH KONSTRUKCIJ, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV NIZKIH GRADENJ IN DRUGA GRADBENA DELA, Delovne izkušnje... KOMUNALA KOMUNALNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.
 • . Declarantes o gestores de aduana: TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA PREVOZOV KEMIKALIJ V TEKOČEM IN TRDNEM STANJU V SODELOVANJU S POGODBENIMI PREVOZNIKI, NABAVO IN PRODAJO, ISKANJE NAJUGODNEJŠIH LOGISTIČNIH... OQEMA, trgovina in storitve, d.o.o.
 • . Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales: UPRAVLJAVEC STROJEV ZA GALVANIZIRANJE KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE GALVANSKIH OPERACIJ, -DELO NA GALVANSKIH STROJIH, -VODENJE EVIDENCE PORABLJENIH KEMIKALIJ, -VPISOVANJE IZVEDENIH DELOVNIH POSTOPKOV, -DRUGA DELA PO... INTEC TIV, TISKANA VEZJA D.O.O.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.
 • . Profesionales del trabajo social: SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI, VODENJE EVIDENC, DRUGE NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA. , urejevalniki besedil - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE FOTOTISKARSKIH OPERACIJ SKLADNO Z DELOVNIM NALOGOM, -DELO NA RAZLIČNIH STROJIH ZA FOTOTISK, -POMOŽNA DELA ZA IN V ZVEZI Z DELOM NA STROJIH, -VPISOVANJE IZVEDENIH DELOVNIH POSTOPKOV, -PO... INTEC TIV, TISKANA VEZJA D.O.O.
 • . Agrónomos y afines: REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NAČRTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOČANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN... Zavod za gozdove Slovenije.
 • . Representantes comerciales: KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., Določen čas, 1 mesec oz. z možnostjo podaljšanja za določen ali nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, 01.OPRAVLJA PRODAJNE KOMUNIKACIJE S KUPCI (SPREJEM, ODDAJA KLICEV, NAROČIL, ELEKTRONSKI STIKI IN DRUGA PODOBNA DELA) 02.PRIPRAVLJA PRODAJNO... KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA NA PODROČJU DIABETOLOGIJE, PULMOLOGIJE, ANTIKOAGULANTNE TER KARDIOLOŠKE AMBULANTE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OZG; OZG, OE ZD Škofja Loka.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT... III. OSNOVNA ŠOLA CELJE.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do VRNITVE , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTON ŠOLE TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH RAVNATELJA, urejevalniki... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC.
 • . Ingenieros mecánicos: INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC JE ODGOVOREN ZA ORGANIZACIJO DELA, KI BO ZAGOTOVILA REALIZACIJO PLANSKIH OBVEZNOSTI PROIZVODNJE - MESEČNI IN LETNI PLAN FIZIČNE REALIZACIJE (OPRAVLJENE NORMIRANE URE) IN PRI TEM SPOŠTOVANJE... FIBMARKT DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE V SAMOSTOJNO DELO TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Veselje do dela s starejšimi, komunikativnost, natančnost, vestnost. ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA... UM; UM, FL.
 • . Cocineros: KUHARJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA JEDI (A LA CARTE,DNEVNA PONUDBA PENZIONSKI OBROKI)PEKA PIZZ, POMIVANJE POSODE, VZDRŽEVANJE HIGIENE V KUHINJI, PIZZERIJI IN POMIVALNICI, PRIPRAVA ZAJTRKOV, PREVZEM ROBE, SKLADIŠČENJE ROBE, IZPOLNJEVANJE... HOT-TEN DRUŽBA ZA ŠPORT, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.O.O.
 • . Camareros de mesas: NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA HRANE V RESTAVRACIJI ODPRTEGA TIPA, STREŽBA PIJAČE V RESTAVRACIJI ODPRTEGA TIPA, STREŽBA »A LA CARTE«, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SPOŠTOVANJE HIGIENSKIH PREDPISOV, SKRB ZA ČISTO, UREJENO DELOVNO OKOLJE... AGENCIJA M SERVIS d.o.o.; AGENCIJA M SERVIS d.o.o., POSLOVNA ENOTA MARIBOR.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -OPRAVLJANJE POSAMEZNIH NALOG POD VODSTVOM MENTORJA, ŠTUDIJ STROKOVNEGA GRADIVA IN PREDPISOV, KI SO OSNOVA ZA OPRAVLJANJE TEH NALOG, -SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV,... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA.
 • . Desarrolladores de software: RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE OZ. PRIMARNE NALOGE: SODELOVANJE V VSEH FAZAH RAZVOJA BPM REŠITEV – OD NAČRTOVANJA REŠITVE DO IMPLEMENTACIJE V PRODUKCIJSKEM OKOLJU IN KASNEJŠEGA VZDRŽEVANJA, ANALIZA RAZVOJNIH... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • . Farmacéuticos: FARMACEVTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, VODI ZAHTEVNEJŠE DO ZAHTEVNE UPRAVNE POSTOPKE V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA ZAHTEVNE DO ZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, DOLOČENE V 21. ČLENU AKTA O SISTEMIZACIJI IN ORGANIZACIJI DELOVNIH... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE.
 • . Maestros de enseñanza primaria: UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Določen čas oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE V OPB IN PEDAGOŠKO DELO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, potrdilo o nekaznovanosti OSNOVNA ŠOLA KOSEZE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, -NABAVA IN PRODAJA BLAGA (ZA VODOVOD, OGREVANJE, PLIN, HLAJENJE) -PREVZEM BLAGA -SVETOVANJE STRANKAM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... SAGADIN PRODAJA IN MONTAŽA INŠTALACIJ V GRADBENIŠTVU, NAJEMI IN STORITVE D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE , SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO PREDPOSTAVLJENEMU,... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK.
 • . Profesionales de enfermería: ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE... ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA.
 • . Especialistas en políticas de administración: STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ PROGRAMOV EU IN PODPIRAJO RAZVOJNO NAČRTOVANJE TER PRIPRAVO IN IZVAJANJE STRATEŠKIH DOKUMENTOV... SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO.
 • . Arquitectos: ARHITEKTI, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, PROJEKTIRANJE IN NADZOR NAD GRADNJO OBJEKTOV, PREUČEVANJE LOKACIJE OBJEKTA, PREPOZNAVANJE IN ISKANJE NAJBOLJŠIH REŠITEV ZA KUPCE, IZDELAVA POTREBNIH RISB, PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE KUPCEM, PRIPRAVA – SODELOVANJE... MAVI MARIBOR TRGOVINA, STORITVE, PROIZVODNJA D.O.O.
 • . Representantes comerciales: SVETOVALEC ZA PRODAJO, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30 ur, TRŽENJE STROKOVNIH ON-LINE PORTALOV IN REŠITEV PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, VZPOSTAVLJANJE STIKOV Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI STRANKAMI, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK., delo z bazami podatkov - osnovno,... VERLAG DASHOFER, ZALOŽBA, D.O.O.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTORSTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONSTRUIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ (NADSTREŠKI, OBJEKTI) S PRGRAMSKIMI ORODJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... ARMAT trgovska, proizvodna in storitvena dejavnost d.o.o.
 • . Ayudantes de cocina: KUHINJSKI POMOČNIKI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL, TRANSPORT HRANE IN ŽIVIL, SPROTNO, NAČRTOVANO ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN STROJEV, PRIPRAVA IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV TER SERVIRANJE OBROKOV HRANE V PRIMERU... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK.
 • . Médicos generales: ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. za čas nadomeščanja daljše bolniške in porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEJAVNOSTI SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE NA PRIMARNI RAVNI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE.
Más ofertas: << · 43 · 64 · 74 · 79 · 82 · 83 · < · 85 · > · 87 · 89 · 93 · 101 · >>