Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,277 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 109

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER KLIMATSKIH NAPRAV - M/Ž. MONTER KLIMATSKIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZKUŠNJE IN ZNANJE NA PODROČJU MONTAŽE KLIMATSKIH NAPRAV. SPOSOBNOST HITREGA IN NATANČNEGA DELA. ODGOVORNOST IN ZANESLJIVOST. ODLIČNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE., , dopoldan

OSEBNI/A ASISTENT/KA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE POMOČI FANTU, KI UPORABLJA INVALIDSKI VOZIČEK. ŽIVI V SKUPNEM GOSPODINJSTVU Z DRUŽINO. POMOČ PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, PRI OSEBNI NEGI (WC, TUŠIRANJE), POMOČ V GOSPODINJSTVU ( KUHANJE...

. representante comercialSKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV - M/Ž. SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VNOS IN OBDELAVA PODATKOV: PRIPRAVA KALKULACIJ IN PRIPRAVA PONUDB, NAROČANJE BLAGA, SPREJEMANJE NAROČIL, ODDAJA NAROČIL, ZAHTEVNO DELO V EXCELOVIH PREGLEDNICAH, IZDAJA RAČUNOV IN DOBAVNIC, ZAHTEVNEJŠA PRIPRAVA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI, ŠIFRA DM: E034004, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN,- PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, - SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV P...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR V ODDELKU ZA UREJANJE PROSTORA (ŠIFRA DM: 69) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI M/Ž), ŠIFRA DM: E035012, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, ZAKLJUČENA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA DELO, DOLOČEN ČAS 6 MESECEV,

. director de contabilidad/directora de contabilidadVODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE- M/Ž - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV , ZAGOTOVITI SKLADNOST S STANDARDI MSRP, PRIPRAVITI MESEČNA, ČETRTLETNA IN LETNA FINANČNA POROČILA, POMAGATI PRI PRIPRAVI PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA, UPR...

. psicólogo de la salud/psicóloga de la saludPSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PSIHOLOGA V RAZVOJNI AMBULANTI S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO, POTRDILO O ZAKLJUČENEM ŠOLANJU (za pridobitev strokovnega naziva univ. dipl. psih. ali mag. psih. po drugi bol. st.), opravljen stro...

. operador de sistemas de tratamiento de aguas/operadora de sistemas de tratamiento de aguasNADZORNIK ČRPALNIH NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC VODOČRPALNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR IN OBČASNI PREIZKUS PRAVILNOSTI DELOVANJA ČRPALIŠČ IN PREČRPALIŠČ: AVTOMATIKE, TELEMETRIJE, HIDROOPREME IN TEHNIČNEGA VAROVANJA, PRAVOČASNO UKREPANJE V PRIMERU OKVAR IN TAKOJŠNJE OBVEŠČANJE, K...

Más ofertas: << · 55 · 82 · 95 · 102 · 105 · 107 · < · 109 · > · 112 · 115 · 122 · 136 · 163 · 218 · >>