Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,267 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 109

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

 • . Especialistas en políticas de administraciónVODJA PROJEKTA - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE PROJEKTOV ZASNOVE IN REALIZACIJE PROIZVODNE OPREME, STROJEV IN NAPRAV, KREIRANJE IN VODENJE DNEVNIKA POSAMEZNEGA PROJEKTA, SODELOVANJE PRI IMENOVANJU PROJEKTNEGA TIMA, NAČRTOVANJE IZVEDBE PROJEKTA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Peones de cargaVZDRŽEVALEC III - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA PRI PREVZEMIH IN IZDAJAH, SODELOVANJE S SKLADIŠČNIKOM PRI PREVZEMU IN IZDAJI BLAGA, POMOČ SKLADIŠČNIKU PRI PRAVILNEM SKLADIŠČENJU BLAGA, POMOČ SKLADIŠČNIKU PRI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMEHANIK - M/Ž. MEHANIK ZA TOVORNJAKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE VOZIL,TOVORNJAKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... TAVČAR A & B D.O.O., ŠPEDICIJA, IZVOZ, UVOZ, TRANSPORT.
 • . Profesionales de enfermeríaZDRAVSTVENI SODELAVEC II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. 08.01.2019 z možnostjo podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREISKAV NA ODDELKU ZA RESPIRATORNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superiorVISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA ZDRAVSTVENO NEGO M/Ž - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREDAVANJ IN VAJ IZ PREDMETOV S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI TER UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME TER POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo... OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE IN ŠPANŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN ŠPANŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesSVETOVALEC PODROČJA II – OS PTUJ/UD PTUJ, ORMOŽ - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje javnega uslužbenca v času daljše odsotnosti (za čas mandata v držav, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VKO, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE,... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ V PROIZVODNJI (M/Ž) - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE IZDELKOV, KONTROLA IZDELKOV, VIJAČENJE IN KOVIČENJE KOMPONENT, EMBALIRANJE IN ETIKETIRANJE, ROČNI NOTRANJI TRANSPORT, IZVAJANJE KONTROLE, IZPOLNJEVANJE... AGENCIJA M SERVIS d.o.o.; AGENCIJA M SERVIS d.o.o., POSLOVNA ENOTA NOVA GORICA II.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRBI ZA UREJENOST CELOTNEGA SKLADIŠČA VRŠI NAKLADANJE IN RAZKLADANJE VRŠI NAKLADANJE IN RAZKLADANJE Z VILIČARJEM ORGANIZIRA DOSTAVO BLAGA KUPCEM VRŠI PREVOZE PO POTREBI... KEMA, Kremen in specialni gradbeni materiali, d.o.o.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicacionesVARNOSTNI TEHNIK - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, Varnostni tehnik/varnostna tehnica, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA ALARMNIH NAPRAV, VARNOSTNIH SISTEMOV, PROTIPOŽARNIH SISTEMOV, VIDEONADZORA, urejevalniki besedil... SINTAL KOROŠKA, DRUŽBA ZA VAROVANJE, POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O.
 • . Biólogos, botánicos, zoólogos y afinesINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO NA PODROČJU LABORATORIJSKE MEDICINE (SPREJEM IN PRIPRAVA BIOLOŠKEGA MATERIALA, POZNAVANJE ANALITSKIH TEHNIK IN INFORMACIJSKIH SISTEMOV, POZNAVANJE TER IZVAJANJE OSNOVNIH IN SPECIALNIH... SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E035017), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 16.08.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Secretarios (general)SERVISNI SVETOVALEC - VOZIL VOLKSWAGEN IN ŠKODA - M/Ž. SPREJEMALEC V AVTOSERVISU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SERVISNI SVETOVALEC - SPREJEM IN DELO S STRANKAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, POZNAVANJE VOZIL... AVTOHIŠA JURIČ, DARKO JURIČ S.P.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN TERAPIJE NA BOLNIŠKEM ODDELKU Z UPOŠTEVANJEM STRATEGIJE RAZVOJA USTANOVE TER STANDARDOV IN SMERNIC STROKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIČAR II. - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE REDNIH IN IZREDNIH ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL (SAMOSTOJNO ALI V SKUPINI), IZVAJANJE ELEKTRO DEŽURNE SLUŽBE, OPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR V EL. OPREMI, POMAGA TEHNOLOŠKEMU OSEBJU OB POJAVU POSEBNOSTI, MENJAVA... LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV KRŠKO D.O.O.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de metalesOBDELOVALEC KOVIN II. (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC PROCESNIH STROJEV ZA TOPLOTNO OBDELAVO KOVIN, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POPRAVILO REDUKTORJEV IN SKLOPK, OBNOVA VALJEV NA ŽAGI, DELA NA PREVENTIVNEM VZDRŽEVANJU OBDELOVALNIH STROJEV, OSTALA KLJUČAVNIČARSKA DELA, SAMOSTOJNO OBVLADOVANJE BRANJA SHEMATSKIH... LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV KRŠKO D.O.O.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ STROKOVNIH MODULOV VI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, POČEVANJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Ayudantes de cocinaPOMOČNIK KUHARJA - DELOVNO MESTO ŠTORE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI PRIPRAVI OBROKOV V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU HIGIENE NA PODROČJU DELA, PRIPRAVA IN KUHANJE PREPROSTIH JEDI, POMOČ PRI DELITVI OBROKOV,... DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.
 • . Técnicos en ingeniería civilOBRAČUNSKI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VODENJU IN ORGANIZIRANJU DEL NA GRADBIŠČU, PRIPRAVA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL, SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami... LEDALINE, inženiring, d.o.o.
 • . Auxiliares de maestrosLABORANT III - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LABORATORIJSKIH VAJ IN POMOČ UČITELJU PRI POUKU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno,... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • . Técnicos en ciencias físicas y químicasANALITIK - TEHNOLOG - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK KEMIJE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, JEMANJE VZORCEV IZ KOMUNALNIH OBJEKTOV, LABORATORIJSKA OBDELAVA ODVZETIH VZORCEV ODPADNE VODE V SKLADU S STANDARDI, KONTROLA UČINKOV ČIŠČENJA, ANALIZIRANJA PARAMETROV IN TEHNOLOGIJE ČIŠČENJA ..., urejevalniki... KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSTROKOVNI DELAVEC I (M/Ž) V ODDELKU ZA NABAVO IN EKONOMAT - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, SPREJEMANJE IN IZDAJANJE MATERIALA TER KONTROLA PORABE PISARNIŠKEGA IN OSTALEGA MATERIALA,... ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafesSTROKOVNI SODELAVEC VII/1 - ZA PROSTORSKE EVIDENCE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KLJUČNO PODROČJE DELA SO EVIDENCE: VODENJE IN AŽURIRANJE EVIDENCE V FINANČNIH PROGRAMIH, AŽURIRANJE EVIDENCE OSNOVNA SREDSTVA, AŽURIRANJE RAZVOJNIH STOPENJ STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VNOS UPRAVNIH DOVOLJENJ... OBČINA KRŠKO.
 • . Directores de recursos humanosPOMOČNIK DIREKTORJA (KADROVSKA SLUŽBA) - M/Ž. KADROVSKI MENEDŽER, Določen čas oz. 30.9.2020, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ DIREKTORJU NA STROKOVNEM PODROČJU, NAČRTOVANJE IN VODENJE KADROVSKE STRATEGIJE PODJETJA, ODGOVORNOST ZA PRIPRAVO SISTEMSKIH REŠITEV IN PREDPISOV S KADROVSKEGA PODROČJA, ODGOVORNOST ZA USTREZNO KADROVANJE... KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA.
 • . Moldeadores y macherosLIVAR - M/Ž. LIVARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VLIVANJE NA STROJIH ZA TLAČNO LITJE, VLIVANJE V KOKILE, VLIVANJE LAHKIH ALUMINJASTIH IN BAKRENIH ZLITIN, IZDELAVA PEČENIH JEDER., POZNAVANJE OSNOV METALURGIJE. FIZIČNA MOČ., dopoldan BR proizvodne storitve d.o.o.
Más ofertas: << · 55 · 82 · 95 · 102 · 105 · 107 · < · 109